Onlineprivacybeleid m.b.t. kinderen

Bijgewerkt: 13-05-2019
PRIVO

Bij de Walt Disney Bedrijvenfamilie (The Walt Disney Family of Companies of “TWDC”) heeft de bescherming van de privacy van kinderen die onze websites en apps gebruiken, hoge prioriteit. In dit Online privacybeleid m.b.t. kinderen worden onze uitgangspunten beschreven voor het verzamelen en openbaar maken van informatie en het vragen van ouderlijke toestemming voor het verzamelen van informatie bij kinderen onder de 13 (“kind” of “kinderen”). Bepaalde termen die in dit beleid worden gebruikt, zijn gedefinieerd in ons algemene Privacybeleid. Dit beleid voldoet aan de Amerikaanse wet voor de bescherming van privacy van kinderen op internet (Children’s Online Privacy Protection Act (“COPPA”)), en beschrijft hoe wij in de Verenigde Staten en Zuid-Amerika omgaan met persoonlijke gegevens van kinderen. Meer informatie over COPPA en algemene tips voor het beschermen van de privacy op internet van kinderen vindt u op OnGuard Online.

De op kinderen gerichte websites en mobiele applicaties van The Walt Disney Company zijn onderdeel van het COPPA Safe Harbour certificeringsprogramma (“het Programma”) van PRIVO voor de waarborging van privacy van kinderen. De certificering van het Programma is van toepassing op de digitale middelen die op de validatiepagina worden genoemd, kunnen worden bekeken door op het PRIVO-merkteken te klikken. PRIVO is een onafhankelijke, externe organisatie die zich erop heeft toegelegd de persoonlijke gegevens van kinderen die online worden verzameld, te beschermen. PRIVO streeft ernaar ouders en hun kinderen te helpen controle te houden over hun persoonlijke gegevens terwijl ze internet gebruiken. Het PRIVO COPPA-certificeringsteken op deze pagina geeft aan dat The Walt Disney Company voldoet aan de COPPA-privacyvereisten en heeft ingestemd met het toezicht en het geschillenproces voor consumenten van PRIVO. Indien u vragen of opmerkingen hebt over onze privacypraktijken, kunt u contact met ons opnemen via +1 877 466 6669 of PRIVACYCONTACT@DISNEY.COM. Indien u zich toch nog zorgen maakt nadat u contact met ons hebt gehad, kunt u rechtstreeks contact opnemen met PRIVO via privacy@privo.com.

TWDC biedt diverse sites en apps, waarvan sommige speciaal op kinderen zijn gericht en andere op gebruikers van alle leeftijden en hun families. Onze sites en apps bieden allerlei activiteiten, inclusief activiteiten waarvoor informatie van kinderen wordt verzameld. U vindt hierna een overzicht van de momenten waarop we informatie kunnen verzamelen en hoe en wanneer we ouders informeren en/of om toestemming vragen. Persoonlijke informatie die we van een kind verzamelen, bewaren we niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk om te voldoen aan het activiteitenverzoek of om het kind te laten deelnemen aan de activiteit, om de veiligheid van onze gebruikers en onze diensten te waarborgen, of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Wanneer we merken dat we informatie van een kind hebben verzameld op een manier die niet strookt met de COPPA-vereisten, zullen we die verwijderen of onmiddellijk toestemming van de ouders vragen voor het verzamelen van die informatie.

Registratie

Kinderen kunnen zich in veel gevallen registreren bij onze sites en apps, onder andere om inhoud weer te geven, games te spelen, deel te nemen aan wedstrijden en gebruik te maken van speciale functies. Tijdens de registratie kunnen we voor meldings- en beveiligingsdoeleinden het kind vragen om bepaalde informatie. Het kan hierbij gaan om het e-mailadres van een ouder of voogd, de voornaam en het geslacht van het kind, en de gebruikersnaam en het wachtwoord voor het lidmaatschap of de account van het kind. We kunnen ook vragen om de geboortedatum als we hun leeftijd willen controleren. We adviseren kinderen nadrukkelijk nooit persoonlijke informatie in hun gebruikersnaam op te nemen. Kinderen kunnen zelf kiezen of ze informatie met ons willen delen, maar voor sommige functies is bepaalde informatie vereist. Daardoor hebben kinderen mogelijk geen toegang tot bepaalde functies als ze niet de vereiste informatie hebben opgegeven. We vragen een kind niet meer informatie te geven dan redelijkerwijs nodig is om deel te nemen aan een online activiteit.

Waarom vragen we naar het e-mailadres van de ouder? Conform de vereisten van COPPA vragen we naar het e-mailadres van de ouder of voogd voordat we persoonlijke informatie van een kind verzamelen voor elke op een kind gerichte site of app, of telkens wanneer we merken dat een kind 12 jaar of jonger is. Als u vermoedt dat uw kind deelneemt aan een activiteit die persoonlijke informatie verzamelt ZONDER dat u of een andere ouder/voogd per e-mail een melding hierover of een verzoek om toestemming heeft ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via privacycontact@disney.com. E-mailadressen van ouders die we hebben ontvangen om toestemming van de ouder of voogd te vragen gebruiken we nooit voor marketingdoeleinden, tenzij de betreffende ouder expliciet heeft aangegeven e-mailmarketing te willen ontvangen of zelf heeft deelgenomen aan een activiteit die dergelijk e-mailcontact mogelijk maakt.

Inhoud die door een kind is gegenereerd

Op onze site en in onze apps kunnen kinderen voor bepaalde activiteiten inhoud maken of bewerken en opslaan bij TWDC. De kinderen hoeven niet voor alle activiteiten persoonlijke informatie op te geven en in die gevallen wordt de ouder niet op de hoogte gesteld of om toestemming gevraagd. Als een kind bij een activiteit persoonlijke informatie zou kunnen opgeven in de gemaakte inhoud, zullen we de gegevens voor verzending screenen en persoonlijke informatie verwijderen of vragen we per e-mail controleerbare toestemming van de ouder voor het verzamelen van die gegevens. Voorbeelden van gemaakte inhoud die persoonlijke informatie kan bevatten zijn verhalen of andere vrijetekstvelden en tekeningen waarin het kind tekst kan typen of schrijven. Als TDWC niet alleen inhoud met persoonlijke informatie verzamelt, maar ook van plan is deze inhoud te publiceren of te delen met een derde die deze informatie voor zichzelf zal gebruiken, vragen we een hoger niveau van ouderlijke toestemming.

Controleerbare ouderlijke toestemming:

Toestemming per e-mail. Wanneer TWDC persoonlijke informatie wil verzamelen van een kind, moeten we conform COPPA eerst per e-mail toestemming van de ouder of voogd vragen. In de e-mail leggen we uit welke informatie we verzamelen, hoe we van plan zijn die te gebruiken en hoe de ouder toestemming kan geven en intrekken. Als we niet binnen een redelijke tijd toestemming van de ouder of voogd krijgen, verwijderen we de contactgegevens van de ouder en alle andere informatie die we van het kind hebben verzameld in verband met die activiteit.

Toestemming op hoog niveau. Wanneer TWDC persoonlijke informatie van een kind verzamelt voor publicatie, vragen we toestemming op een hoger niveau dan toestemming per e-mail. Dit kunnen we onder meer doen door een zeer klein bedrag te laten betalen met een creditcard of een andere betaalmethode, door de ouder telefonisch of per videochat een gesprek te laten voeren met een getrainde medewerker van onze klantenservice, of door de ouder een ondertekend formulier te laten opsturen: per post, als e-mailbijlage of per fax. Nadat de ouder op deze manier toestemming op hoog niveau heeft verleend, kan die in toekomstige gevallen met een pincode of wachtwoord zijn of haar identiteit als ouder bevestigen.

Toestemming van leraar in plaats van ouder. Bij schoolse activiteiten kunnen leraren en schooldirecteuren conform COPPA in de plaats van ouders toestemming geven voor het verzamelen van persoonlijke informatie van kinderen. Scholen moeten ouders hiervan altijd op de hoogte stellen. Ga voor meer informatie over de rechten van ouders met betrekking tot het onderwijsdossier van een kind op grond van de Amerikaanse Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) naar de site van FERPA.

Chatten

Bij bepaalde games en activiteiten speciaal voor kinderen kunnen gebruikers via een chatfunctie direct communiceren met andere gebruikers. Meestal zijn deze chatfuncties voorzien van filters die de uitwisseling van persoonlijke informatie en voor de leeftijd ongepaste woorden en teksten moeten voorkomen. Daarnaast kunnen we berichten actief controleren (modereren) en/of andere gebruikers aanmoedigen om ongepaste berichten te markeren. Kinderen die gebruikmaken van deze interactieve functies op onze sites en in onze apps raden we nadrukkelijk af persoonlijke informatie over zichzelf of anderen te geven en om onze filters of controles te omzeilen. Bovendien adviseren we ouders hun kinderen goed in de gaten te houden tijdens hun deelname aan online activiteiten.

Wanneer TWDC gebruikmaakt van een chatfunctie die niet alle of bijna alle persoonlijke informatie uitfiltert, vragen we eerst toestemming op hoog niveau van de ouder.

Wedstrijden en loterijen

Voor deelname aan wedstrijden en loterijen moeten kinderen meestal alleen de echt noodzakelijke informatie opgeven, zoals hun voornaam (om zich te onderscheiden van de andere familieleden) en het e-mailadres van de ouder (om de ouder te waarschuwen als dat wettelijk verplicht is). Alleen als het kind de wedstrijd of loterij wint, nemen we contact met de ouder op voor nadere persoonlijke informatie ten behoeve van de prijsuitreiking.

Daarnaast komt het natuurlijk voor dat kinderen voor deelname aan sommige wedstrijden of loterijen hun zelfgemaakte inhoud moeten insturen. In die gevallen kunnen we voorafgaand aan de verzending toestemming van de ouder vragen. Zie Inhoud die door een kind is gegenereerd hiervoor voor meer informatie over ons beleid voor het verzamelen van informatie, meldingen en het vragen van toestemming.

E-mailcontact met een kind

In voorkomende gevallen kan TWDC vragen om de online contactgegevens van een kind, zoals een e-mailadres, om te kunnen reageren op een vraag of verzoek van het kind. TWDC verwijdert deze informatie onmiddellijk nadat er is gereageerd op de vraag of het verzoek.

Voor bepaalde activiteiten of diensten kunnen we de online contactgegevens van een kind, zoals een e-mailadres, vragen voor terugkerende communicatie met het kind. In die gevallen bewaren we de online contactgegevens van het kind om aan het verzoek te voldoen. We gebruiken die gegevens voor geen enkel ander doel, zoals marketing. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een nieuwsbrief met updates over een site, game/activiteit, tv-serie, personality/personage of bioscoopfilm. Wanneer we de online contactgegevens van een kind vragen voor terugkerende communicatie, vragen we tegelijk om het e-mailadres van de ouder om deze te informeren dat we de gegevens van het kind verzamelen en gebruiken. Bovendien zullen we de ouder in staat stellen om verder contact met het kind tegen te houden. In sommige gevallen kan een kind meerdere terugkerende communicaties ontvangen en moet een ouder elke communicatie apart afwijzen.

Push-meldingen

Push-meldingen zijn meldingen op mobiele en andere apparaten die meestal samenhangen met gedownloade apps en die ook kunnen communiceren met de eigenaar van het apparaat wanneer de toepassing niet in gebruik is. Kinderen moeten het e-mailadres van een ouder opgeven voordat ze push-meldingen kunnen ontvangen van onze op kinderen gerichte apps die apparaat-id´s verzamelen. Dan zullen we de ouder melden dat we contact met het kind hebben en bieden we de ouder de gelegenheid om verdere meldingen tegen te houden. Ten slotte zullen we uitsluitend met toestemming van de ouder het apparaat-id koppelen aan andere persoonlijke informatie.

Geolocatiegegevens

Als een op een kind gerichte site of app van TWDC geolocatiegegevens verzamelt die specifiek genoeg zijn om het adres tot op straatniveau te achterhalen, vragen we eerst per e-mail toestemming van de ouder.

Persistente identifiers

Wanneer kinderen actief zijn op onze sites of met onze apps, worden bepaalde gegevens automatisch verzameld: om onze sites en apps interessanter en nuttiger te maken voor kinderen, maar ook voor verschillende zakelijke doelen van ons. Dit betreft bijvoorbeeld informatie als het besturingssysteem van hun computer, het IP-adres of de id van het mobiele apparaat van het kind, de webbrowser, de frequentie waarmee het kind bepaalde delen van onze sites en apps bezoekt en informatie over de online of mobiele serviceprovider. Deze informatie wordt verzameld met behulp van onder meer cookies, flash cookies, webbakens en andere unieke identificaties (die we nader definiëren in het gedeelte “Online trackingtechnologieën” van ons algemene Privacybeleid). Deze informatie kan worden verzameld door TWDC of een derde en wordt vrijwel uitsluitend gebruikt voor interne doeleinden, om:

  • kinderen toegang te bieden tot functies en activiteiten op onze site en in onze apps
  • inhoud aan te passen en onze sites en apps te verbeteren
  • onderzoek en analyses te doen om de prestaties van onze sites en apps te verbeteren
  • anonieme rapportages te genereren voor gebruik door TWDC

Wanneer we op onze sites en in onze apps dergelijke informatie van kinderen verzamelen (of laten verzamelen door derden) voor andere doeleinden, informeren we ouders en vragen we vooraf toestemming.

U vindt hier een lijst met externe bedrijven die persistente identifiers verzamelen op onze sites en in onze apps.

Neem contact met ons op via onderstaand postadres, mailadres of telefoonnummer als u vragen hebt over het privacybeleid en de gewoonten voor verzameling en gebruik van informatie van deze externe bedrijven:

Disney Interactive
500 South Buena Vista Street
Mail Code 7667 Burbank, CA 91521-7667
Verenigde Staten van Amerika

Telefoon: (877) 466-6669
E-mail: privacycontact@disney.com

Naast de zeldzame gevallen waarin de persoonlijke informatie van een kind wordt gepubliceerd (na toestemming op hoog niveau van de ouder), kunnen we ook in een paar andere gevallen persoonlijke informatie van kinderen delen of onthullen, zoals:

  • We kunnen informatie delen met onze serviceproviders die deze informatie nodig hebben om zakelijke, professionele of technologische ondersteuning te bieden.
  • We kunnen persoonlijke informatie onthullen als dat bij wet is toegestaan of vereist, bijvoorbeeld in verband met een gerechtelijk bevel of een dagvaarding. Voor zover toegestaan door de betreffende wetgeving kunnen we ook van kinderen verzamelde persoonlijke informatie onthullen (i) in reactie op een verzoek van de politie of een overheidsinstelling (zoals een school of instelling voor jeugdzorg); (ii) als we denken dat we door openbaarmaking een misdrijf kunnen voorkomen, kunnen helpen bij een onderzoek in verband met de openbare veiligheid of de veiligheid kunnen beschermen van een kind dat onze sites en apps gebruikt; (iii) om de veiligheid of integriteit van onze sites, apps en andere technologie, evenals de technologie van onze serviceproviders te beschermen; of om (iv) maatregelen te kunnen nemen tegen aansprakelijkheidsclaims.

Ouders kunnen ons op elk moment verbieden verdere persoonlijke informatie te verzamelen van hun kinderen in verband met een bepaalde account. Bovendien kunnen zij van ons vragen dat we alle persoonlijke informatie die we voor die account hebben verzameld uit onze administratie verwijderen. Onthoud dat een verzoek om verwijdering van een dossier kan leiden tot de beëindiging van een account, lidmaatschap of een andere dienst.

Wanneer een kind zich heeft geregistreerd voor een Disney.com-account, bieden we ouders twee manieren om de tot personen herleidbare gegevens die we van hun kinderen hebben verzameld weer te geven, te wijzigen of te verwijderen:

1. Ouders kunnen zich aanmelden bij de account van hun kind via deze startpagina voor ledenservices om toegang te krijgen tot de persoonlijke informatie van hun kind en deze te verwijderen. Ouders hebben dan wel de gebruikersnaam en het wachtwoord van hun kind nodig. Op de pagina Jouw account wordt uitgelegd hoe u een wachtwoord kunt terughalen als uw kind het niet meer weet.
2. Ouders kunnen via de Gastenservice verzoeken om toegang tot de persoonlijke informatie van hun kind of vragen om deze informatie te wijzigen of te verwijderen. Hiervoor moeten ze een mail sturen naar ms_support@help.go.com. Er wordt binnen een redelijke tijd voldaan aan een geldig verzoek om persoonlijke gegevens te verwijderen.

Voor andere vragen kunt u terecht bij:

Disney Interactive
500 South Buena Vista Street
Mail Code 7667
Burbank, CA 91521-7667
Verenigde Staten van Amerika
Telefoon: (877) 466-6669 (VS en Canada)
E-mail: privacycontact@disney.com

Vermeld in alle correspondentie, zoals e-mails of brieven, de gebruikersnaam van het kind en het e-mailadres en telefoonnummer van de ouder. Om de privacy en de veiligheid van kinderen te garanderen, nemen we alle redelijke stappen om de identiteit van de ouder te controleren voordat we toegang geven tot persoonlijke informatie.

Terug naar boven back-to-top