นิยามศัพท์

ข้อมูลรวม

ข้อมูลรวม หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มหรือประเภทของผู้เข้าชม ซึ่งไม่ได้ระบุและไม่สามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมเพื่อระบุถึงผู้เข้าชมรายบุคคล

ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ

ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ หมายถึง ข้อมูลที่ไม่ได้ระบุโดยตรงหรือโดยอ้อม และไม่สามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมเพื่อระบุถึงผู้เข้าชมรายบุคคล

โปรแกรมประยุกต์

โปรแกรมประยุกต์ หมายถึง โปรแกรมหรือบริการที่ดำเนินการโดยเรา (หรือในนามของเรา) ที่อาจแสดงไว้ในแพลตฟอร์มและองค์ประกอบแบบออนไลน์ แบบเคลื่อนที่ต่างๆ หรือแพลตฟอร์มและองค์ประกอบอื่นๆ รวมถึงที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอก ซึ่งอนุญาตให้เราติดต่อสื่อสารโดยตรงกับผู้เข้าชมของเราได้

เด็ก

เด็ก หมายถึง บุคคลธรรมดาที่เราระบุว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะที่จะให้ความยินยอมสำหรับการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา ในสหรัฐอเมริกาและละตินอเมริกา คำว่า “เด็ก” หมายถึง บุคคลธรรมดาที่มีอายุต่ำกว่า 13ปี

ผู้ควบคุมข้อมูล

ผู้ควบคุมข้อมูล คือบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือของ เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ คัมปะนี ซึ่งรับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมมาจากเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ ดังต่อไปนี้

 • Disney Club Penguin Island 
  Disney Canada Inc.
  1628 Dickson Avenue, Suite 500
  Kelowna, British Columbia V1Y 9X1
  CANADA
  support@clubpenguinisland.com
 • สำหรับเว็บไซต์และแอพพลิเคชันอื่นๆ ทั้งหมด
  หากคุณอาศัยอยู่ในยุโรป:
  The Walt Disney Company Limited
  (Company Number 530051)
  3 Queen Caroline Street
  Hammersmith
  London
  W6 9PE
  help@disney.co.uk
 • สหรัฐอเมริกา แคนาดาและประเทศอื่นๆ:
  Disney Interactive
  500 South Buena Vista Street
  Mail Code 7667
  Burbank, CA 91521-7667
  United States of America
  ms_support@help.go.com

ผู้ประมวลผลข้อมูล

ผู้ประมวลผลข้อมูล คือ บุคคลหรือบริษัทที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของผู้ควบคุมข้อมูลรายหนึ่ง (หรือผู้ควบคุมข้อมูลหลายราย) และได้รับอนุญาตให้ทำการประมวลผลข้อมูลได้เพียงเท่าที่ได้รับคำสั่งจากผู้ควบคุมข้อมูลเท่านั้น

ที่อยู่ไอพี

ที่อยู่ไอพี มีความเกี่ยวข้องกับจุดเชื่อมต่อซึ่งท่านเข้าใช้อินเทอร์เน็ตผ่านจุดดังกล่าว และโดยปกติแล้วจะถูกควบคุมโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) บริษัทของท่าน หรือมหาวิทยาลัยของท่าน เราอาจใช้ที่อยู่ไอพีต่างๆ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความถี่ที่ผู้เข้าชมของเราเข้าชมส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ของเรา และเราอาจรวมที่อยู่ไอพีเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคล

สมาชิก

สมาชิก หมายถึง บริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ แฟมิลี่ ออฟ คัมปะนีส์

คำบอกกล่าว

คำบอกกล่าว อาจส่งทางอีเมล ให้แก่ท่านตามอีเมลล่าสุดที่ท่านให้เราไว้ หรือโดยการประกาศคำบอกกล่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงไว้ในเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ของเรา หรือโดยวิธีอื่นๆ ที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง หมายถึง ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่ระบุถึง (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม) บุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจง เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลดังกล่าว เมื่อข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อมีความเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับข้อมูลส่วนบุคคล จะถือว่าข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

เวทีเสวนาสาธารณะ

เว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ของเราอาจมี บอร์ดข้อความ หน้าสนทนา บล็อก ห้องแชท ชุมชนทางสังคม หน้าประวัติย่อ และเวทีเสวนาอื่นๆ ที่ไม่ได้จำกัดผู้เข้าร่วม หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อท่านใช้คุณลักษณะใดๆ ดังกล่าว ข้อมูลส่วนตัวเช่นว่าอาจจะถูกประกาศต่อสาธารณชน และอาจถูกเปิดเผยโดยประการอื่นใดโดยไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้โดยเราหรือโดยบุคคลภายนอก หากท่านต้องการขอให้นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากเวทีเสวนาสาธารณะในเว็บไซต์หรือโปรแกรมประยุกต์ของเรา กรุณาติดต่อ การบริการผู้เข้าชม

เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ แฟมิลี่ ออฟ คัมปะนีส์

เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ แฟมิลี่ ออฟ คัมปะนีส์หมายถึง เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ คัมปะนี และบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ ซึ่งเสนอผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้ตราสินค้าต่างๆ บริษัทเหล่านี้ประกอบกิจการจำนวนมาก รวมถึงสวนสนุกและการท่องเที่ยว ภาพยนตร์และโทรทัศน์ เครื่องอุปโภคบริโภค และบริการที่มีการโต้ตอบกันตราสินค้าของ เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ แฟมิลี่ ออฟ คัมปะนีส์ ประกอบด้วยตราสินค้าดังต่อไปนี้:

 • เอบีซี (ABC)
 • แบ็บเบิ้ล (Babble)
 • เบบี้ ไอน์สไตน์ (Baby Einstein)
 • เบบี้ โซน (BabyZone)
 • คลับ เพนกวิน (Club Penguin)
 • ดิสนีย์ (Disney)
 • ดิสนีย์ พิกซาร์ (Disney Pixar)
 • อีเอสพีเอ็น (ESPN)
 • ฮอลลีวูด เร็คคอร์ด (Hollywood Records)
 • อินเดียนา โจนส์ (Indiana Jones)
 • ลูคัสฟิล์ม (Lucasfilm)
 • มาร์เวล (Marvel)
 • มัพเพ็ตส์ (Muppets)
 • เพลย์ดอม (Playdom)
 • สปูนฟุล (Spoonful)
 • สตาร์ วอร์ส (Star Wars)
 • แทปิวลัส (Tapulous)
 • ทัชสโตน (Touchstone)
กลับสู่ด้านบน back-to-top