Mga Pagpipilian sa Komunikasyon

1. PAMAHALAAN ANG IYONG ACCOUNT SA PAGPAPAREHISTRO O I-UPDATE ANG IYONG PASSWORD

Maaari mong i-update ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan na ibinigay mo sa amin, i-reset ang iyong password o i-delete ang iyong account sa pagpaparehistro gamit ang isa sa mga sumusunod na link:

2. Pamahalaan ang Account sa Pagpaparehistro ng Iyong Anak

Upang i-access at i-update ang impormasyong naka-link sa account ng iyong anak, i-click ang naaangkop na link sa ibaba:

3. Pumili sa Marketing

Kung gusto mong huminto sa pagtanggap ng mga pakikipag-ugnayan mula sa isang The Walt Disney Family of Companies, piliin ang gusto mo sa ibaba:

Tandaan na maaari ka pa ring makatanggap ng mga pakikipag-ugnayan sa loob ng maikling panahon pagkatapos ng isang kahilingang mag-unsubscribe.

4. Pamahalaan ang Mga Subscription, Newsletter at Alerto

Bilang karagdagan sa mga pangkalahatang pagpipilian sa marketing na nasa itaas, maaari mo ring piliing pamahalaan ang mga subscription sa The Walt Disney Company. Mangyaring mag-click sa mga link na nasa ibaba upang pumili:

Bumalik sa Itaas back-to-top