Dasar Privasi Tambahan untuk Filipina

Tambahan ini kepada dasar privasi global kami diguna pakai kepada pemprosesan maklumat peribadi di Filipina atau penduduk Filipina dan hendaklah dibaca bersama dengan Dasar Privasi global kami.

Kawalan dan Pilihan Anda

Anda juga mempunyai hak untuk membuat aduan, apabila bersesuaian, kepada pihak berkuasa kawal selia yang betul.

Pemindahan, Penyimpanan dan Pemprosesan Data Secara Global

Kecuali apabila anda meminta kami untuk memadam maklumat peribadi anda yang kami telah kumpul, kami akan menyimpan maklumat peribadi anda selama yang perlu bagi memenuhi tujuan maklumat itu diperoleh seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi global atau bagi penubuhan, menjalankan atau mempertahankan tuntutan undang-undang yang berkaitan.

Kami telah menetapkan seorang individu yang bertanggungjawab untuk mematuhi Akta Privasi Data Filipina 2012 apabila memindahkan maklumat peribadi dari Filipina. Kami akan memberikan anda identiti dan butiran hubungan untuk individu yang ditetapkan atas permintaan anda.

Titik Hubungan

Kami mengalu-alukan soalan, komen dan kebimbangan anda mengenai perkara di atas. Sila hantarkan sebarang maklum balas atau sebarang isu lain kepada kami di TWDC.DL-SG-DPO@disney.com.

Kembali ke Atas back-to-top