Dasar Privasi Kami

Tarikh Berkuat Kuasa: 2019/12/19

SKOP DASAR INI

Dasar privasi ini menerangkan pemprosesan maklumat yang disediakan atau dikumpulkan di laman dan aplikasi di mana dasar privasi ini dipaparkan, sama ada pada harta digital kami atau pada aplikasi yang kami jadikan tersedia pada laman atau platform pihak ketiga. Kami mengikuti dasar privasi ini mengikut undang-undang yang terpakai di tempat kami beroperasi. Dalam sesetengah kes, kami mungkin menyediakan notis privasi data tambahan yang khusus bagi produk, amalan atau kawasan tertentu. Syarat-syarat tersebut hendaklah dibaca bersama dengan dasar ini.

Perlu diingat bahawa apabila anda memberikan maklumat kepada kami di laman atau platform pihak ketiga (contohnya melalui aplikasi kami), maklumat yang anda berikan boleh dikumpulkan secara berasingan oleh laman atau platform pihak ketiga. Maklumat yang kami kumpulkan dilindungi oleh dasar privasi ini, dan maklumat yang laman atau platform pihak ketiga kumpulkan adalah tertakluk pada amalan privasi laman web atau pihak ketiga tersebut. Pilihan privasi yang anda buat di laman atau platform pihak ketiga tidak akan terpakai kepada penggunaan maklumat kami yang kami kumpulkan secara langsung melalui aplikasi kami. Perlu juga diingat bahawa laman dan aplikasi kami mungkin mengandungi pautan ke laman lain yang tidak dimiliki atau dikendalikan oleh kami dan kami tidak bertanggungjawab terhadap amalan privasi laman web tersebut. Kami menggalakkan anda untuk menyedari apabila anda meninggalkan laman atau aplikasi kami dan membaca dasar privasi laman lain yang mungkin mengumpul maklumat peribadi anda.

Seorang ahli kepada The Walt Disney Family of Companies, yang termasuk banyak jenama berbeza, yang akan menjadi pengawal data untuk maklumat anda. Senarai pengawal data yang relevan boleh ditemui di sini.

Kami mengumpul dua jenis asas maklumat – maklumat peribadi (seperti yang ditakrifkan dalam dasar ini) dan maklumat tanpa nama (seperti yang ditakrifkan dalam dasar ini) – dan kami mungkin menggunakan maklumat peribadi dan tanpa nama untuk mencipta maklumat pihak ketiga, maklumat agregat (juga ditakrifkan dalam dasar ini. Sebagai contoh, kami mengumpul:

 • Maklumat pendaftaran yang anda berikan semasa anda mencipta akaun, memasuki promosi atau pautkan profil anda pada laman atau platform pihak ketiga dengan akaun pendaftaran anda, seperti nama pertama dan nama keluarga anda, negara tempat kediaman, jantina, tarikh lahir, alamat e-mel, nama pengguna dan kata laluan;
 • Maklumat urus niaga yang anda berikan apabila anda meminta maklumat, menghubungi Perkhidmatan Tetamu, atau membeli produk atau perkhidmatan daripada kami, seperti alamat pos, nombor telefon dan maklumat pembayaran anda;
 • Maklumat yang anda berikan di forum umum pada laman dan aplikasi anda, seperti siaran umum anda;
 • Maklumat dihantar sama ada satu-kepada-satu atau dalam kumpulan yang terhad menggunakan mesej, sembang, siaran atau fungsi yang serupa, di mana kami dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan untuk mengumpul maklumat ini;
 • Maklumat yang kami peroleh dari pihak ketiga, seperti penyedia laman atau platform mengenai penggunaan aplikasi kami pada platform atau peranti pihak ketiga;
 • Maklumat lokasi, termasuk maklumat lokasi yang disediakan oleh peranti mudah alih atau peranti lain yang berinteraksi dengan salah satu laman atau aplikasi kami (termasuk melalui teknologi suar), atau dikaitkan dengan alamat IP, di mana kami dibenarkan oleh undang-undang untuk memproses maklumat ini;
 • Maklumat aktiviti mengenai penggunaan anda dan penggunaan oleh mana-mana orang yang anda benarkan melalui akaun anda, laman dan aplikasi kami, seperti kandungan yang anda lihat atau siarkan, berapa kerap anda menggunakan perkhidmatan kami, dan pilihan anda; dan
 • Data penggunaan, tontonan, teknikal dan peranti apabila anda melawat tapak kami, menggunakan aplikasi kami di tapak atau platform pihak ketiga, atau membuka e-mel yang kami hantar, termasuk jenis pelayar atau peranti anda, pengecam peranti unik dan alamat IP.
 • Kami mengumpul maklumat yang anda berikan kepada kami apabila anda meminta atau membeli produk, perkhidmatan atau maklumat daripada kami, mendaftar dengan kami (termasuk ketika anda memautkan profil anda pada laman atau platform pihak ketiga dengan akaun pendaftaran anda), mengambil bahagian dalam forum umum atau aktiviti lain di laman dan aplikasi kami, balas kaji selidik tetamu atau sebaliknya berinteraksi dengan kami menggunakan satu atau lebih peranti. Anda boleh memberikan maklumat dalam berbagai cara, termasuk dengan menaip atau menggunakan arahan suara.
 • Kami mengumpul maklumat melalui pelbagai teknologi, seperti kuki, kuki Flash, piksel, tag, kit pembangunan perisian, antara muka program aplikasi dan suar Web, termasuk apabila anda melawat laman dan aplikasi kami atau menggunakan aplikasi kami di laman pihak ketiga atau platform menggunakan satu atau lebih peranti, sama ada anda dilog masuk atau didaftarkan, ataupun sebaliknya. Sila lawat Penjejakan Dalam Talian dan Pengiklanan untuk maklumat lanjut, termasuk Jangan Jejak dan cara untuk menyahdayakan kuki dan sebaliknya membuat pilihan berkenaan dengan pengumpulan data tersebut.
 • Kami mengumpul maklumat menggunakan alat analisis, termasuk apabila anda melawat laman dan aplikasi kami atau menggunakan aplikasi kami di laman atau platform pihak ketiga.
 • Kami memperoleh maklumat dari sumber lain yang dipercayai untuk mengemaskini atau menambah maklumat yang anda berikan atau kami kumpulkan secara automatik, seperti apabila kami mengesahkan maklumat alamat pos menggunakan perkhidmatan pihak ketiga. Undang-undang yang berkenaan mungkin menghendaki anda membenarkan pihak ketiga untuk berkongsi maklumat anda dengan kami sebelum kami dapat memperoleh maklumat tersebut.

Ahli kepada The Walt Disney Family of Companies iaitu pengawal data untuk maklumat anda adalah bertanggungjawab dan boleh menggunakan maklumat anda untuk tujuan yang dijelaskan dalam dasar ini. Ahli lain dari The Walt Disney Family of Companies mungkin mempunyai akses kepada maklumat anda di mana mereka melakukan perkhidmatan bagi pihak pengawal data (sebagai pengawal data) dan, melainkan dilarang di bawah undang-undang yang terpakai, untuk digunakan bagi pihak mereka sendiri (sebagai pengawal data) bagi tujuan yang dinyatakan dalam polisi ini. Selaras dengan undang-undang dan pilihan dan kawalan yang mungkin tersedia untuk anda, kami mungkin menggunakan maklumat yang dikumpulkan daripada anda, atau daripada peranti yang dikaitkan dengan anda, untuk:

 • Memberi anda pengalaman, produk dan perkhidmatan yang anda minta, lihat, libatkan atau beli;
 • Berkomunikasi dengan anda mengenai akaun atau urus niaga anda dengan kami dan menghantar maklumat kepada anda atau meminta maklum balas mengenai ciri-ciri di tapak dan aplikasi kami atau perubahan kepada dasar kami;
 • Menghantar tawaran dan promosi untuk produk dan perkhidmatan kami atau produk atau perkhidmatan pihak ketiga kepada anda;
 • Peribadikan kandungan dan pengalaman;
 • Memberikan anda iklan yang disasarkan berdasarkan pada aktiviti anda di laman dan aplikasi kami dan di laman web dan aplikasi pihak ketiga;
 • Mengendalikan, memahami, mengoptimumkan, membangunkan atau memperbaiki laman, aplikasi, produk, perkhidmatan dan operasi kami, termasuk menggunakan alat penyelidikan dan analisis tinjauan tamu; dan
 • Mengesan, menyiasat dan menghalang aktiviti yang boleh melanggar dasar kami atau menyalahi undang-undang.
 • Kami tidak akan berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga di luar The Walt Disney Family of Companies melainkan dalam keadaan terhad, termasuk:
 • Apabila anda membenarkan kami untuk berkongsi maklumat peribadi anda dengan syarikat lain, seperti:
  • Memilih untuk berkongsi maklumat peribadi anda dengan syarikat yang dipilih dengan teliti supaya mereka boleh menghantar tawaran dan promosi tentang produk dan perkhidmatan mereka; dan
  • Mengarahkan kami untuk berkongsi maklumat peribadi anda dengan laman atau platform pihak ketiga, seperti laman rangkaian sosial.
 • Sila ambil perhatian bahawa sebaik sahaja kami berkongsi maklumat peribadi anda dengan syarikat lain, maklumat yang diterima oleh syarikat lain dikawal oleh syarikat itu dan menjadi tertakluk kepada amalan privasi syarikat lain.
 • Apabila kami bekerjasama dengan institusi kewangan untuk menawarkan produk atau perkhidmatan jenama bersama kepada anda, seperti Kad Visa Disney Rewards jenama bersama kami, kami akan berbuat demikian hanya jika dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai dan, dalam kes ini, institusi kewangan dilarang menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan selain yang berkaitan dengan produk atau perkhidmatan bersama jenama;
 • Apabila syarikat melaksanakan perkhidmatan bagi pihak kami, seperti penghantaran pakej, pemasaran dan pengiklanan, dan perkhidmatan pelanggan; walau bagaimanapun, syarikat-syarikat ini dilarang menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan selain daripada yang diminta oleh kami atau yang dikehendaki oleh undang-undang; dan
 • Apabila kami berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga berhubung dengan jualan perniagaan, untuk menguatkuasakan Syarat Penggunaan atau peraturan kami, untuk memastikan keselamatan dan keselamatan tetamu kami dan pihak ketiga, untuk melindungi hak dan harta kami dan hak-hak dan harta tetamu dan pihak ketiga, untuk mematuhi proses undang-undang, atau dalam kes-kes lain jika kami percaya dengan baik bahawa pendedahan diperlukan oleh undang-undang.

Kami memberikan anda keupayaan untuk menggunakan kawalan dan pilihan tertentu berkenaan koleksi kami, penggunaan dan perkongsian maklumat anda. Selaras dengan undang-undang yang berkenaan, kawalan dan pilihan anda mungkin termasuk:

 • Membetulkan, mengemaskini dan memadam akaun (Logout);
 • Memilih atau mengubah pilihan anda untuk langganan, surat berita dan amaran;
 • Memilih sama ada untuk menerima tawaran dan promosi daripada kami untuk produk dan perkhidmatan kami, atau produk dan perkhidmatan yang kami fikir mungkin menjadi minat anda;
 • Memilih sama ada kami berkongsi maklumat peribadi anda dengan syarikat lain supaya mereka boleh menghantar tawaran dan promosi mengenai produk dan perkhidmatan mereka;
 • Mengawal pengiklanan yang disasarkan daripada banyak rangkaian iklan dan rakan kongsi; pertukaran data; dan analisis pemasaran dan penyedia perkhidmatan pengiklanan dan pemasaran digital (dengan melawat Perikatan Pengiklanan Digital);
 • Memilih untuk mengawal pengiklanan disasarkan yang anda terima dalam aplikasi dengan menggunakan tetapan dan pilihan yang tersedia untuk anda melalui peranti anda, contohnya, dengan menetapkan semula pengecam pengiklanan peranti anda dan/atau memilih keluar daripada iklan berdasarkan minat;
 • Meminta penyingkiran maklumat peribadi anda daripada forum awam di salah satu laman atau aplikasi kami; dan
 • Meminta akses kepada maklumat peribadi yang kami pegang tentang anda dan yang kami meminda atau memadamkannya.

Anda boleh melaksanakan kawalan dan pilihan ini dalam pelbagai cara, termasuk dengan melawat Pilihan Komunikasi (di bawah tab Kawalan Privasi ), menghubungi Perkhidmatan Tetamu, mengikut arahan yang diberikan dalam komunikasi yang dihantar kepada anda, atau dengan menggunakan peranti anda atau tetapan lain yang tersedia (contohnya, dengan menetapkan semula pengecam pengiklanan peranti anda dan / atau memilih keluar dari iklan berasaskan minat). Anda boleh memilih keluar minat berdasarkan iklan dengan melawat Perikatan Pengiklanan Digital or Perikatan Pengiklanan Digital Interaktif Eropah atau menggunakan mekanisme pilih keluar dalam pautan “Iklan Berdasarkan Minat” dalam pengaki tapak yang anda lawati.

Harap maklum bahawa jika anda tidak membenarkan kami mengumpul maklumat peribadi daripada anda, kami mungkin tidak dapat menyampaikan pengalaman, produk dan perkhidmatan tertentu kepada anda, dan beberapa perkhidmatan kami mungkin tidak dapat mengambil kira minat dan pilihan anda. Sekiranya pengumpulan maklumat peribadi adalah wajib, kami akan membuatnya jelas di tempat pengumpulan supaya anda boleh membuat keputusan termaklum sama ada untuk mengambil bahagian. Sekiranya anda mempunyai soalan mengenai maklumat peribadi khusus tentang anda yang kami proses atau kekalkan, dan hak-hak anda mengenai maklumat peribadi itu, sila hubungi Perkhidmatan Tetamu.

Kami mengenal pasti keperluan untuk menyediakan perlindungan privasi lebih lanjut berkenaan dengan maklumat peribadi yang mungkin kami kumpul daripada kanak-kanak di laman dan aplikasi kami. Sesetengah ciri di tapak dan aplikasi kami adalah mempunyai batas umur sehingga ciri itu tidak boleh digunakan oleh kanak-kanak, dan kami tidak mengumpul maklumat peribadi daripada kanak-kanak yang berkaitan dengan ciri-ciri tersebut. Apabila kami berhasrat untuk mengumpul maklumat peribadi daripada kanak-kanak, kami mengambil langkah tambahan untuk melindungi privasi kanak-kanak, termasuk:

 • Memaklumkan ibu bapa mengenai amalan maklumat kami berkenaan dengan kanak-kanak, termasuk jenis maklumat peribadi yang kami mungkin kumpulkan daripada kanak-kanak, penggunaan yang kami mungkin menggunakan maklumat itu, dan sama ada dan dengan siapa kami mungkin berkongsi maklumat itu;
 • Mengikut undang-undang dan amalan kami, mendapatkan persetujuan daripada ibu bapa untuk pengumpulan maklumat peribadi daripada anak-anak mereka, atau untuk menghantar maklumat mengenai produk dan perkhidmatan kami terus kepada anak-anak mereka;
 • Mengehadkan pengumpulan maklumat peribadi kami daripada kanak-kanak kepada tidak lebih dari yang semestinya perlu untuk mengambil bahagian dalam aktiviti dalam talian; dan
 • Memberi akses kepada ibu bapa atau keupayaan untuk meminta akses kepada maklumat peribadi yang kami kumpulkan daripada anak-anak mereka dan keupayaan untuk meminta agar maklumat peribadi diubah atau dipadamkan.

Untuk maklumat tambahan mengenai amalan kami di Amerika Syarikat dan Amerika Latin mengenai maklumat peribadi kanak-kanak, sila baca Dasar Privasi Kanak-kanak kami (English).

Keselamatan, integriti dan kerahsiaan maklumat anda adalah amat penting kepada kami. Kami telah melaksanakan langkah-langkah keselamatan teknikal, pentadbiran dan fizikal yang direka untuk melindungi maklumat tetamu daripada akses, pendedahan, penggunaan dan pengubahsuaian yang tidak dibenarkan. Kami sentiasa menyemak prosedur keselamatan kami untuk mempertimbangkan teknologi dan kaedah baharu yang sesuai. Harap maklum bahawa, walaupun kami melakukan usaha yang terbaik, tiada langkah keselamatan yang sempurna atau tidak dapat ditembusi. Kami akan menyimpan maklumat peribadi anda untuk tempoh masa yang diperlukan bagi memenuhi tujuan yang dinyatakan dalam dasar privasi ini melainkan tempoh pengekalan yang lebih lama diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang.

Kami beroperasi secara global dan boleh memindahkan maklumat peribadi anda kepada syarikat-syarikat individu The Walt Disney Family of Companies atau pihak ketiga di lokasi-lokasi di seluruh dunia untuk tujuan yang dijelaskan dalam dasar privasi ini. Di mana sahaja maklumat peribadi anda dipindahkan, disimpan atau diproses oleh kami, kami akan mengambil langkah yang sewajarnya untuk melindungi privasi maklumat peribadi anda. Di samping itu, apabila menggunakan atau mendedahkan maklumat peribadi yang dipindahkan dari Kesatuan Eropah, kami menggunakan klausa kontrak standard yang diluluskan oleh Suruhanjaya Eropah, menggunakan cara lain di bawah undang-undang Kesatuan Eropah untuk memastikan perlindungan yang mencukupi, atau mendapatkan persetujuan anda. Kami juga menggunakan keperluan substansif klausa kontrak standard apabila memindahkan maklumat peribadi dari Australia.

Dari semasa ke semasa, kami boleh mengubah dasar privasi ini untuk menampung teknologi baru, amalan industri, keperluan kawal selia atau untuk tujuan lain. Kami akan memberi notis kepada anda jika perubahan ini adalah penting dan, jika diperlukan oleh undang-undang yang berkenaan, kami akan mendapatkan persetujuan anda. Notis mungkin melalui e-mel kepada anda pada alamat e-mel terakhir yang anda berikan kepada kami, dengan menyiarkan notis tentang perubahan tersebut pada tapak dan aplikasi kami, atau dengan cara lain, selaras dengan undang-undang yang berkenaan.

Jika anda mempunyai komen atau soakan mengenai dasar privasi ini, sila hubungi Perkhidmatan Tetamu.

Notis kepada Penduduk California: Sekiranya anda menetap di California, anda mungkin mempunyai hak tambahan tertentu. Seksyen 1798.83 Kanun Sivil California membenarkan anda meminta maklumat mengenai pendedahan terhadap maklumat peribadi anda oleh anggota tertentu The Walt Disney Family of Companies kepada pihak ketiga yang akan digunakan untuk tujuan pemasaran langsung pihak ketiga tersebut. Seksyen 22581 Kod Perniagaan dan Profesion California membenarkan pengguna bawah umur yang berdaftar untuk meminta dan melakukan penghapusan kandungan tertentu yang disiarkan oleh mereka. Akta Privasi Pengguna California, Kanun Sivil California 1798.100, dan selanjutnya, memerlukan ketelusan mengenai amalan data dan membenarkan anda meminta, antara lain, mengakses dan memadamkan maklumat peribadi anda serta menghendaki kami memberi anda kawalan ke atas pemindahan data tertentu yang dianggap sebagai “jualan” di bawah undang-undang. Lawati halaman Hak Privasi California anda kami untuk maklumat lanjut.

Kembali ke Atas back-to-top