Dasar Privasi Kami

Tarikh Berkuat Kuasa: 2016/10/18

Dasar privasi ini menghuraikan pengendalian maklumat yang disediakan atau dikumpulkan pada tapak di mana dasar privasi disiarkan.   Ia juga menjelaskan pengendalian maklumat yang disediakan atau dikumpulkan pada aplikasi yang kami sediakan pada tapak atau platform pihak ketiga jika dizahirkan kepada anda berhubung dengan penggunaan aplikasi tersebut.  Kami mematuhi dasar privasi ini berdasarkan undang-undang setempat di tempat kami beroperasi.

Kami mengumpul dua jenis maklumat asas – maklumat peribadi dan maklumat tanpa nama – dan kami boleh menggunakan maklumat peribadi dan tanpa nama ini untuk membuat jenis maklumat yang ketiga, iaitu maklumat agregat.  Kami mengumpulkan kategori maklumat berikut:

 • Maklumat pendaftaran yang anda beri apabila anda membuat akaun, termasuk nama pertama dan nama keluarga, negara kediaman, jantina, tarikh lahir, alamat e-mel, nama pengguna dan kata laluan
 • Maklumat transaksi yang anda beri apabila anda meminta maklumat atau membeli produk atau perkhidmatan daripada kami, sama ada di tapak-tapak kami atau melalui aplikasi kami, termasuk alamat surat-menyurat, nombor telefon dan maklumat pembayaran
 • Maklumat yang anda beri dalam forum awam pada tapak dan aplikasi kami
 • Maklumat dihantar sama ada satu dengan satu atau dalam kumpulan yang terhad menggunakan kefungsian mesej, bual, siaran atau kefungsian yang serupa, di mana kami dibenarkan oleh undang-undang untuk mengumpulkan maklumat
 • Maklumat yang anda beri kepada kami semasa anda menggunakan tapak dan aplikasi kami, aplikasi kami di tapak pihak ketiga atau platform seperti tapak rangkaian sosial, atau pautan ke profil anda di tapak atau platform pihak ketiga dengan akaun pendaftaran anda
 • Maklumat lokasi apabila anda melawat laman kami atau menggunakan aplikasi kami, termasuk maklumat lokasi sama ada yang disediakan oleh peranti mudah alih yang berinteraksi dengan salah satu daripada laman atau aplikasi kami (termasuk melalui teknologi mata arah) atau yang dikaitkan dengan alamat IP anda, di mana kami dibenarkan oleh undang-undang untuk memproses maklumat ini
 • Penggunaan, paparan dan data teknikal, termasuk pengenalan peranti anda atau alamat IP anda, apabila anda mengunjungi tapak-tapak kami, menggunakan aplikasi atau platform kami pada tapak-tapak pihak ketiga atau membuka e-mel yang kami hantar
 • Kami mengumpul maklumat yang anda beri kepada kami apabila anda meminta produk, perkhidmatan atau maklumat daripada kami, mendaftar dengan kami, menyertai forum awam atau aktiviti lain di tapak dan aplikasi kami, menjawab tinjauan pelanggan, atau sebaliknya berinteraksi dengan kami.  Tolong jangan lupa bahawa apabila anda memberi maklumat kepada kami di tapak atau platform pihak ketiga (contohnya, melalui aplikasi kami), maklumat yang anda beri mungkin dikumpulkan secara berasingan oleh tapak atau platform tersebut.   Maklumat yang kami kumpulkan dilindungi oleh dasar privasi ini dan maklumat yang dikumpulkan oleh tapak atau platform pihak ketiga tertakluk pada amalan privasi tapak atau platform pihak ketiga tersebut.  Pilihan privasi yang anda telah buat pada tapak atau platform pihak ketiga tidak berkenaan dengan penggunaan maklumat yang kami kumpulkan secara langsung melalui aplikasi kami.
 • Kami mengumpul maklumat melalui teknologi, seperti kuki, kuki Flash dan suar Web, termasuk apabila anda mengunjungi tapak aplikasi kami atau menggunakan aplikasi kami di tapak atau platform pihak ketiga.  Sila lawati Penjejakan dan Pengiklanan Dalam Talian untuk mendapatkan maklumat lanjut, termasuk cara melumpuhkan kuki.
 • Kami memperoleh maklumat daripada sumber lain yang boleh dipercayai untuk mengemas kini atau menambah maklumat yang anda beri atau yang kami kumpul secara automatik.  Undang-undang setempat memerlukan anda memberi kebenaran kepada pihak ketiga untuk berkongsi maklumat anda dengan kami sebelum kami boleh memperolehnya.

Ahli The Walt Disney Family of Companies, yang merangkumi pelbagai jenama berbeza, akan menjadi pengawal data bagi maklumat anda.  Para pengawal data yang berkenaan boleh ditetapkan di sini .  Ahli lain The Walt Disney Family of Companies boleh mendapat akses kepada maklumat anda yang mereka melaksanakan perkhidmatan bagi pihak pengawal data (sebagai pemproses data) dan, melainkan dilarang oleh undang-undang yang berkuat kuasa, untuk kegunaan mereka sendiri (sebagai pengawal data) bagi tujuan berikut:

 • Menyediakan produk dan perkhidmatan yang anda minta
 • Berkomunikasi dengan anda mengenai akaun atau transaksi anda dengan kami dan menghantar maklumat kepada anda mengenai ciri-ciri pada tapak dan aplikasi kami atau perubahan dasar kami
 • Selaras dengan undang-undang setempat dan pilihan dan kawalan yang mungkin disediakan kepada anda:
  • Menghantar kepada anda tawaran dan promosi produk dan perkhidmatan kami atau produk dan perkhidmatan pihak ketiga
  • Menjadikan peribadi kandungan dan pengalaman
  • Menyediakan kepada anda pengiklanan berdasarkan aktiviti anda di tapak dan aplikasi kami dan pada tapak dan aplikasi pihak ketiga.  Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana kami menggunakan maklumat anda untuk usaha memperibadikan dan menjejak, sila lawati Penjejakan dan Pengiklanan Dalam Talian.
 • Mengoptimumkan atau menambah baik produk, perkhidmatan dan operasi kami
 • Mengesan, menyiasat dan mencegah aktiviti yang mungkin melanggar dasar kami atau menyalahi undang-undang

Kami tidak akan berkongsi maklumat peribadi anda di luar The Walt Disney Family of Companies kecuali dalam keadaan yang terhad, termasuk:

 • Apabila anda membenarkan kami berkongsi maklumat peribadi anda dengan syarikat lain, seperti:
  • Memilih untuk berkongsi maklumat peribadi dengan syarikat yang dipilih secara teliti supaya mereka boleh menghantar kepada anda tawaran dan promosi produk dan perkhidmatan mereka
  • Mengarahkan kami untuk berkongsi maklumat peribadi anda dengan tapak atau platform pihak ketiga, seperti tapak rangkaian sosial

Sila ambil perhatian bahawa sebaik sahaja anda berkongsi maklumat peribadi anda dengan syarikat lain, maklumat yang diterima oleh syarikat lain tersebut akan tertakluk pada amalan privasi syarikat tersebut.

 • Apabila kami bekerjasama dengan institusi kewangan untuk menawarkan produk  atau perkhidmatan berjenama-bersama kepada anda, seperti Kad Visa jenama-bersama Disney Rewards;  walau bagaimanapun, kami akan melakukannya hanya jika dibenarkan oleh undang-undang  yang berkuat kuasa dan, dalam keadaan ini, institusi kewangan dilarang daripada menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan selain daripada yang berkaitan dengan produk dan perkhidmatan jenama-bersama ini
 • Apabila syarikat memberi perkhidmatan bagi pihak kami, seperti penghantaran bungkusan dan perkhidmatan pelanggan;  walau bagaimanapun, syarikat-syarikat ini dilarang daripada menggunakan maklumat peribadi anda bagi tujuan selain daripada yang diminta oleh kami atau diperlukan oleh undang-undang
 • Apabila kami berkongsi maklumat peribadi dengan pihak ketiga berhubung dengan jualan sesuatu perniagaan, untuk menguatkuasakan Terma Penggunaan atau peraturan kami,  demi memastikan keselamatan dan kawalan keselamatan tetamu kami dan pihak ketiga, untuk melindungi hak dan harta kami dan hak dan harta tetamu kami dan pihak ketiga, untuk mematuhi proses undang-undang atau dalam keadaan lain jika kami percaya dengan suci hati bahawa penzahiran diperlukan oleh undang-undang.

Kami memberi anda keupayaan untuk melaksanakan kawalan dan pilihan tertentu berhubung usaha pengumpulan, penggunaan dan perkongsian maklumat anda oleh kami.   Menurut undang-undang setempat, kawalan dan pilihan anda mungkin merangkumi:

 • Anda boleh membetulkan, mengemas kini dan memadamkan akaun pendaftaran anda
 • Anda boleh menukar pilihan anda bagi langganan, surat berita dan amaran
 • Anda boleh memilih sama ada untuk menerima daripada kami tawaran dan promosi produk dan perkhidmatan kami, atau produk dan perkhidmatan yang kami rasa anda mungkin minati
 • Anda boleh memilih sama ada kami berkongsi maklumat peribadi anda dengan syarikat lain supaya mereka boleh menghantar tawaran dan promosi produk dan perkhidmatan mereka kepada anda
 • Anda boleh memilih untuk menerima pengiklanan yang ditujukan khusus daripada pelbagai rangkaian iklan, pertukaran data, analisis pemasaran dan pembekal perkhidmatan lain di sini
 • Anda boleh meminta akses kepada maklumat peribadi yang kami simpan mengenai anda dan yang kami pinda atau memadamnya

Anda boleh melaksanakan kawalan dan pilihan anda, atau meminta capaian ke maklumat peribadi anda, dengan mengunjungi Pilihan Komunikasi, menghubungi Perkhidmatan Tetamu, atau dengan mengikuti arahan yang disediakan dalam komunikasi yang dihantar kepada anda.  Sila ambil perhatian, bahawa jika anda tidak membenarkan kami mengumpulkan maklumat peribadi daripada anda, kami mungkin tidak dapat menghantar produk dan perkhidmatan tertentu kepada anda, dan sesetengah perkhidmatan mungkin tidak dapat mengambil kira minat dan keutamaan anda.   Jika anda ada sebarang soalan berhubung maklumat peribadi mengenai anda yang kami proses atau simpan, secara khusus, sila hubungi Perkhidmatan Tetamu.

Kami mengiktiraf keperluan untuk menyediakan perlindungan privasi lanjut berhubung maklumat peribadi yang kami mungkin kumpul daripada kanak-kanak pada tapak dan aplikasi kami.  Sesetengah ciri pada tapak dan aplikasi kami mempunyai kawalan usia supaya ia tidak boleh digunakan oleh kanak-kanak, dan kami tidak mengumpul maklumat peribadi daripada kanak-kanak dengan sengaja, berhubung dengan ciri-ciri ini.  Apabila kami berhasrat untuk mengumpul maklumat peribadi daripada kanak-kanak, kami mengambil langkah-langkah tambahan untuk melindungi privasi kanak-kanak, termasuk:

 • Memaklumkan ibu bapa mengenai amalan maklumat kami berhubung kanak-kanak, termasuk jenis maklumat peribadi yang kami kumpul daripada kanak-kanak, untuk apa kami mungkin gunakan maklumat tersebut, dan sama ada dan dengan siapa kami mungkin berkongsi maklumat tersebut
 • Berdasarkan undang-undang yang berkuat kuasa, mendapatkan persetujuan ibu bapa untuk mengumpul maklumat peribadi daripada kanak-kanak, atau untuk menghantar maklumat mengenai produk dan perkhidmatan kami secara langsung kepada kanak-kanak
 • Mengehadkan pengumpulan maklumat peribadi daripada kanak-kanak, kepada tidak lebih daripada yang perlu secara munasabah untuk menyertai aktiviti dalam talian
 • Memberi ibu bapa capaian atau keupayaan untuk meminta capaian ke maklumat peribadi yang kami telah kumpulkan daripada anak mereka dan keupayaan untuk meminta supaya maklumat peribadi tersebut ditukar atau dipadamkan

Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai amalan kami di Amerika Syarikat dan Amerika Latin berhubung maklumat peribadi kanak-kanak, sila baca Dasar Privasi Kanak-kanak kami (English).

Keselamatan, integriti dan kerahsiaan maklumat anda amat penting kepada kami. Kami telah melaksanakan langkah-langkah keselamatan teknikal, pentadbiran dan fizikal yang direka khas untuk melindungi maklumat tetamu daripada capaian, pendedahan, penggunaan dan pengubahsuaian tanpa izin.  Kami menyemak prosedur keselamatan kami dari semasa ke semasa dalam usaha mempertimbangkan teknologi dan kaedah baharu yang sewajarnya.   Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa, meskipun kami telah berusaha dengan sebaik mungkin, tiada langkah keselamatan yang cukup sempurna dan tidak boleh ditembusi. Kami akan menyimpan maklumat peribadi anda untuk tempoh masa yang diperlukan bagi memenuhi tujuan yang dinyatakan dalam dasar privasi ini melainkan tempoh pengekalan yang lebih lama diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang.

Kami beroperasi secara global dan boleh memindahkan maklumat peribadi anda kepada syarikat-syarikat individu The Walt Disney Family of Companies atau pihak ketiga di lokasi sekeliling dunia untuk tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam dasar privasi ini. Di mana sahaja maklumat peribadi anda dipindahkan, disimpan atau diproses oleh kami, kami akan mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk melindungi privasi maklumat peribadi anda. Selain itu, semasa menggunakan atau mendedahkan maklumat peribadi yang dipindah dari Kesatuan Eropah, kami menggunakan fasal kontrak standard yang diluluskan oleh Suruhanjaya Eropah, menerima pakai cara lain di bawah undang-undang Kesatuan Eropah untuk memastikan perlindungan yang mencukupi, atau mendapatkan persetujuan anda. Kami juga mengguna pakai keperluan substantif fasal kontrak standard apabila memindahkan maklumat peribadi daripada Australia.

Kami mengubah dasar privasi ini dari semasa ke semasa, untuk memberi ruang kepada teknologi baharu, amalan industri, keperluan kawal selia atau untuk tujuan lain.  Kami akan memberi notis kepada anda jika perubahan ini ketara dan, apabila diperlukan oleh undang-undang yang berkuat kuasa, kami akan mendapatkan persetujuan anda.

Jika anda mempunyai komen atau soalan tentang dasar privasi ini, sila hubungi aplikasi mungkin mengandungi pautan kepada laman lain yang tidak dimiliki atau dikawal oleh kami dan kami tidak bertanggungjawab bagi amalan privasi laman-laman ini. Kami menggalakkan anda untuk mengambil tahu apabila anda meninggalkan laman atau aplikasi kami dan untuk membaca dasar privasi laman lain yang mungkin mengumpulkan maklumat peribadi anda.

Notis kepada Penduduk California: Jika anda seorang penduduk California, anda mungkin mempunyai hak tambahan tertentu. Kod Sivil California Seksyen 1798.83 membenarkan anda meminta maklumat mengenai pendedahan maklumat peribadi anda oleh ahli The Walt Disney Family of Companies tertentu kepada pihak ketiga atas tujuan pemasaran langsung. Kod Perniagaan dan Profesion California Seksyen 22581 membenarkan pengguna berdaftar bawah umur untuk meminta dan mendapatkan pemadaman kandungan tertentu yang disiarkan. Lawati halaman Hak Privasi California Anda untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Kembali ke Atas back-to-top