Definiţii

Informaţii agregate

Prin informaţii agregate înţelegem informaţii despre grupuri sau categorii de vizitatori care nu pot fi utilizate pentru a identifica în mod rezonabil un vizitator individual.

Informaţii anonime

Prin informaţii anonime înţelegem informaţiile care, în mod direct sau indirect, nu pot servi la identificarea persoanelor şi care nu pot fi utilizate în mod rezonabil pentru a identifica un vizitator individual.

Aplicaţie

Aplicaţia desemnează un program sau un serviciu operat de noi (sau în numele nostru) care poate fi afişat pe diverse platforme online, mobile sau altfel de platforme sau medii, inclusiv acelea operate de terţe părţi, care ne permit să interacţionăm direct cu vizitatorii noştri.

Copiii

Prin copii înţelegem  persoanele identificate de noi ca neavând vârsta legală de a-şi exprima consimţământul pentru colectarea şi procesarea informaţiilor lor personale. În Statele Unite ale Americii şi în America Latină, termenul de „copii” se referă la persoanele care nu au împlinit vârsta de 13 ani.

Operator de date

Operatorul de date este filiala sau entitatea afiliată a Companiei Walt Disney  care este responsabilă pentru datele cu caracter personal colectate de pe site-uri şi aplicaţii, după cum urmează:

 • Disney Club Penguin Island 
  Disney Canada Inc.
  1628 Dickson Avenue, Suite 500
  Kelowna, British Columbia V1Y 9X1
  CANADA
  support@clubpenguinisland.com
 • Toate celelalte site-uri și aplicații
  Dacă locuiţi în Europa, Orientul Mijlociu sau Africa:
  The Walt Disney Company Limited
  (Company Number 530051)
  3 Queen Caroline Street
  Hammersmith
  London
  W6 9PE
  help@disney.co.uk
 • S.U.A, Canada și Restul lumii:
  Disney Interactive
  500 South Buena Vista Street
  Mail Code 7667
  Burbank, CA 91521-7667
  United States of America
  Guest Services

Persoana împuternicită de operator

este o persoană sau o entitate care prelucrează date personale pe seama operatorului (sau a operatorilor) şi care are permisiunea de a efectua prelucrarea datelor numai după cum îi este indicat de operatorul/operatori.

Adresa IP

O adresă IP este asociată cu punctul de acces prin care vă conectaţi la internet şi este în mod obişnuit controlată de către furnizorul dumneavoastră de servicii de internet (ISP), compania sau universitatea dumneavoastră. Putem să utilizăm adresele IP pentru a colecta informaţii în legătură cu frecvenţa cu care vizitatorii noştri vizitează anumite secţiuni ale site-urilor şi aplicaţiilor noastre şi s-ar putea să combinăm adresele IP cu datele personale.

Membru

Prin membru se înţelege o filială sau o entitate afiliată care este parte a Grupului de Companii Walt Disney.

Comunicare

Comunicare se poate realiza  prin e-mail, în atenţia dumneavoastră, la ultima adresă de e-mail pe care ne-aţi furnizat-o, prin postarea unei informări referitoare la astfel de modificări pe site-urile şi aplicaţiile noastre, sau prin alte mijloace, în conformitate cu legea aplicabilă.

Părinţi

Părinţi înseamnă un părinte sau un tutore legal.

Date personale

Datele  personale desemnează informaţiile care identifică (fie direct sau indirect) o anumită persoană, cum ar fi numele, adresă poştală, adresă de e-mail şi numărul de telefon. Atunci când informaţiile anonime sunt direct sau indirect asociate cu informaţiile personale, informaţiile anonime sunt de asemenea tratate ca date personale.

Forumuri publice

Site-urile şi aplicaţiile noastre pot oferi forumuri de mesaje, pagini de conversaţii, bloguri, chat rooms, medii pentru comunităţile sociale, pagini de profil şi alte forumuri care nu au o audienţă limitată. Dacă furnizaţi date personale când utilizaţi aceste site-uri sau aplicaţii, aceste date personale pot fi postate public şi altfel dezvăluite fără limitare la utilizarea lor de către noi sau de către o terţă parte. Pentru a solicita înlăturarea datelor dumneavoastră personale dintr-un forum public pe unul din site-urile sau aplicaţiile noastre, vă rugăm contactaţi Servicii Vizitatori.

Grupul de Companii Walt Disney

Grupul de companii Walt Disney se referă la Compania Walt Disney şi la filialele şi entităţile afiliate, care oferă produsele şi serviciile lor sub diferite nume de marcă. Aceste companii desfăşoară mai multe activităţi, inclusiv parcurişi călătorii tematice, filme şi televiziune, publicaţii, produse pentru consumatori şi servicii interactive. Mărcile companiei Walt Disney includ, printre altele, următoarele:

 • ABC
 • Babble
 • Baby Einstein
 • BabyZone
 • Club Penguin
 • Disney
 • Disney Pixar
 • ESPN
 • Hollywood Records
 • Indiana Jones
 • Lucasfilm
 • Marvel
 • Muppets
 • Playdom
 • Spoonful
 • Star Wars
 • Tapulous
 • Touchstone
Sus back-to-top