Tanimlar

Toplu Bilgiler

Toplu bilgiler, bireysel bir misafiri tanımlamayan ve tanımlamak amacıyla kullanılması makul olmayan, misafir grupları veya kategorileri hakkındaki bilgilerdir.

Anonim Bilgiler

Anonim bilgiler doğrudan ya da dolaylı olarak bireysel bir misafiri tanımlamayan ve tanımlamak amacıyla kullanılması makul olmayan bilgilerdir.

Uygulama

Uygulama, tarafımızca (veya adımıza) işletilen ve aralarında üçüncü taraflarca işletilenlerin de yer aldığı çeşitli çevrimiçi, mobil veya diğer platform ve ortamlarda görüntülenebilen, doğrudan misafirlerimizle etkileşim içinde olmamıza izin veren bir program veya hizmettir.

Çocuk

Çocuk, kişisel bilgilerinin toplanması ve işlenmesi konusunda muvafakat verecek yasal yaşta olmadığını belirlediğimiz bireylerdir.  Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Latin Amerika’da “çocuk” terimi, 13 yaşın altındaki bireyleri ifade eder.

Veri Denetleyicisi

Veri denetleyicisi, sitelerden ve uygulamalardan toplanan kişisel verilerden sorumlu olan  Walt Disney Company’nin aşağıdaki gibi bağlı bir şirketi veya iştirakidir:

 • Disney Club Penguin Island 
  Disney Canada Inc.
  1628 Dickson Avenue, Suite 500
  Kelowna, British Columbia V1Y 9X1
  CANADA
  support@clubpenguinisland.com
 • Diğer tüm siteler ve uygulamalar
  Avrupa, Orta Doğu veya Afrika’da yaşıyorsanız:
  The Walt Disney Company Limited
  (Company Number 530051)
  3 Queen Caroline Street
  Hammersmith
  London
  W6 9PE
  help@disney.co.uk
 • ABD, Kanada ve Dünyanın Diğer Ülkeleri:
  Disney Interactive
  500 South Buena Vista Street
  Mail Code 7667
  Burbank, CA 91521-7667
  United States of America
  Guest Services

Veri İşlemcisi

Bir veri işlemcisi, bir veri denetleyicisi (veya veri denetleyicileri) adına kişisel bilgileri işleyen ve veri işlemesine sadece veri denetleyicisi/denetleyicileri tarafından verilen talimatlar uyarınca izin verilen bir kişi veya kurumdur.

IP adresi

Bir IP adresi, Internet’e girdiğiniz ve genelde Internet Servis Sağlayıcınız (ISS), şirketiniz veya üniversitenizce denetlenen erişim noktasıyla ilişkilidir.  IP adreslerini, misafirlerimizin sitelerimiz ve uygulamalarımızın muhtelif kısımlarını ziyaret etme sıklıklarıyla ilgili bilgileri toplamak amacıyla kullanabiliriz ve IP adreslerini kişisel bilgilerle birleştirebiliriz.

Üye

Üye, Walt Disney Şirketleri Ailesi’nin bir parçasını oluşturan bir bağlı şirket veya iştiraktir.

Bildirim

Bildirim, bize son vermiş olduğunuz e-posta adresine gönderilen bir e-posta ile sitelerimiz ve uygulamalarımızdaki değişikliklerin bildirildiği bir bildirimin yayınlanmasıyla veya ilgili kanunlara uygun diğer yöntemlerle yapılabilir.

Ebeveynler

Ebeveynler, bir ebeveyn veya yasal vasi anlamına gelmektedir.

Kişisel bilgiler

Kişisel bilgiler, bireyin adı, posta adresi, e-posta adresi ve telefon numarası gibi belirli bir bireyi tanımlayan (doğrudan ya da dolaylı olarak) bilgiler demektir.  Kişisel bilgilerle doğrudan ya da dolaylı olarak kimliksiz bilgiler ilişkilendirildiğinde bu kimliksiz bilgiler de kişisel bilgiler olarak ele alınır.

Herkese Açık Forumlar

Sitelerimiz ve uygulamalar, sınırlı bir kitlesi olmayan mesaj panoları, konuşma sayfaları, Internet günlükleri, sohbet odaları, sosyal topluluk ortamları, profil sayfaları ve sınırlı bir kitlesi olmayan diğer forumları sunabilir.  Bu özelliklerden herhangi birini kullanırken kişisel bilgilerinizi verirseniz bu kişisel bilgiler, tarafımızca veya bir üçüncü taraf tarafından kullanımına ilişkin herhangi bir sınırlama olmaksızın herkese açık bir şekilde yayınlanabilir veya bir başka şekilde açıklanabilir.  Kişisel bilgilerinizin sitelerimiz veya uygulamalarımızdan birindeki herkese açık bir forumdan kaldırılmasını istemek için lütfen Misafir Hizmetleri ile bağlantı kurun.

Walt Disney Şirketler Ailesi

Walt Disney Şirketleri Ailesi, The Walt Disney Company ile çeşitli markalar altında ürünlerini ve hizmetlerini sunan bağlı şirketleri ve iştirakleri anlamına gelmektedir.  Bu şirketler, aralarında temalı parklar ve seyahat, film ve televizyon, yayıncılık, tüketici ürünleri ve etkileşimli hizmetlerin de bulunduğu bir dizi faaliyette bulunmaktadır.   The Walt Disney Company markaları arasında, diğerlerinin yanı sıra aşağıdakiler de yer almaktadır:

 • ABC
 • Babble
 • Baby Einstein
 • BabyZone
 • Club Penguin
 • Disney
 • Disney Pixar
 • ESPN
 • Hollywood Records
 • Indiana Jones
 • Lucasfilm
 • Marvel
 • Muppets
 • Playdom
 • Spoonful
 • Star Wars
 • Tapulous
 • Touchstone
Başa Dön back-to-top