Dasar Privasi Tambahan untuk Singapura

Tambahan ini kepada dasar privasi global kami diguna pakai kepada pemprosesan maklumat peribadi di Singapura atau penduduk Singapura dan hendaklah dibaca bersama dengan Dasar Privasi global kami.

PEGAWAI PRIVASI DATA

Jika anda mempunyai komen atau soalan tentang dasar privasi ini, sila hubungi pegawai privasi data Singapura kami di TWDC.DL-SG-DPO@disney.com. Anda juga boleh meminta akses atau pembetulan atau membuat aduan berkenaan maklumat peribadi dengan menghantar e-mel ke pegawai data Singapura di TWDC.DL-SG-DPO@disney.com.

Kembali ke Atas back-to-top