Dasar Privasi Tambahan untuk Thailand

Tambahan ini kepada dasar privasi global kami diguna pakai kepada pemprosesan maklumat peribadi di Thailand atau penduduk Thailand dan hendaklah dibaca bersama dengan Dasar Privasi global kami.

PEGAWAI PRIVASI DATA

Jika anda mempunyai komen atau soalan tentang dasar privasi ini, sila hubungi pegawai privasi data Thailand kami di TWDCDL-TH-DPO@disney.com. Anda juga boleh meminta akses atau pembetulan atau membuat aduan berkenaan maklumat peribadi dengan menghantar e-mel ke pegawai data Thailand di TWDCDL-TH-DPO@disney.com.

Kembali ke Atas back-to-top