Definities

Samengestelde informatie

Samengestelde informatie is informatie over gastengroepen of –categorieën, zonder identificatie van een individuele gast, en die redelijkerwijze ook niet kan worden gebruikt om een individuele gast te identificeren.

Anonieme informatie

Anonieme informatie is informatie die niet direct of indirect tot identificatie leidt, en die redelijkerwijze niet kan worden gebruikt om een individuele gast te identificeren.

Toepassing

Toepassing is een programma of een dienst die door ons (of voor ons) wordt uitgevoerd die kan worden weergegeven op verschillende online -, mobiele – of andere platforms en omgevingen, waaronder door derde partijen. Dit biedt ons de mogelijkheid tot rechtstreekse communicatie met onze gasten.

Kinderen

De term “kinderen” verwijst naar personen die nog niet de wettelijke leeftijd hebben om in te stemmen met het verzamelen en verwerken van hun persoonsgegevens. In de Verenigde Staten en Latijns Amerika verwijst de term “kinderen” naar personen jonger dan 13 jaar.

Beheerder van de persoonsregistratie

De beheerder van de persoonsregistratie is de dochtermaatschappij of daaraan gelieerde rechtspersoon van The Walt Disney Company die verantwoordelijk is voor de persoonsgegevens die op de sites en de toepassingen worden verzameld, zoals hieronder weergegeven:

 • Disney Club Penguin Island
  Disney Canada Inc.
  1628 Dickson Avenue, Suite 500
  Kelowna, British Columbia V1Y 9X1
  CANADA
  support@clubpenguinisland.com
 • Alle andere websites en applicaties
  Als je in Europa, het Midden-Oosten of Afrika woont:
  The Walt Disney Company Limited
  (Company Number 530051)
  3 Queen Caroline Street
  Hammersmith
  London
  W6 9PE
  help@disney.co.uk
 • Amerika, Canada en alle overige landen:
  Disney Interactive
  500 South Buena Vista Street
  Mail Code 7667
  Burbank, CA 91521-7667
  United States of America
  Guest Services

Verwerker van persoonsgegevens

Een verwerker van persoonsgegevens is een persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens namens één of meer gegevensbeheerder(s) verwerkt. Deze heeft uitsluitend toestemming gegevens te verwerken overeenkomstig de instructies van de beheerder(s) van persoonsgegevens.

IP-adres

Een IP-adres is geassocieerd met het toegangspunt waarmee u zich toegang verleend tot het internet. Dit wordt gewoonlijk beheerd door uw Internet Service Provider (ISP), uw bedrijf of uw universiteit. Wij kunnen IP-adressen gebruiken om gegevens te verzamelen met betrekking tot de frequentie waarmee onze gasten verschillende delen van onze sites en toepassingen bezoeken en wij kunnen IP-adressen combineren met persoonsgegevens.

Lid

De term “lid” verwijst naar een filiaal of gelieerde rechtspersoon die deel uitmaakt van The Walt Disney Family of Companies.

Bekendmaking

Bekendmaking kan via e-mail aan u plaatsvinden op het meest recente e-mailadres dat u ons hebt meegedeeld, door een bericht van dergelijke wijzigingen te op onze sites en via onze toepassingen te publiceren, of via andere middelen, die in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving.

Ouders

“Ouders” verwijst naar de ouders of de wettelijke voogd.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een privé-persoon, zoals de naam van de persoon, het postadres, het e-mailadres en telefoonnummer. Indien anonieme gegevens direct of indirect worden geassocieerd met persoonsgegevens worden deze anonieme gegevens ook als persoonsgegevens behandeld.

Openbare forums

Onze sites en toepassingen kunnen prikborden bieden, conversatiepagina’s, blogs, chatruimten, sociale gemeenschappelijke omgevingen, profielpagina’s en andere forums die geen beperkingen hebben met betrekking tot het publiek. Als u persoonsgegevens vermeldt tijdens het gebruik van een van deze functies kunnen deze persoonsgegevens openbaar worden bekendgemaakt of op andere wijze openbaar gemaakt zonder beperking met betrekking tot het gebruik door ons of een derde partij. Als u de verwijdering van uw persoonsgegevens van een openbaar forum wilt aanvragen op een van onze sites of toepassingen kunt u contact opnemen met Gastendiensten.

The Walt Disney Family of Companies

The Walt Disney Family of Companies verwijst naar de The Walt Disney Company en zijn filialen en gelieerde rechtspersonen die hun producten en diensten aanbieden onder uiteenlopende merknamen. Deze bedrijven voeren uiteenlopende activiteiten uit, inclusief pretparken en reizen, films en televisie, publicaties, consumentenproducten en interactieve diensten. De merken van de Walt Disney Company omvatten, onder andere, de volgende:

 • ABC
 • Babble
 • Baby Einstein
 • BabyZone
 • Club Penguin
 • Disney
 • Disney Pixar
 • ESPN
 • Hollywood Records
 • Indiana Jones
 • Lucasfilm
 • Marvel
 • Muppets
 • Playdom
 • Spoonful
 • Star Wars
 • Tapulous
 • Touchstone
Terug naar boven back-to-top