Privacybeleid

Laatst gewijzigd: 20/09/2023

DOEL VAN DIT BELEID

Dit privacybeleid beschrijft het verwerken van informatie aangeleverd of verzameld op de website en toepassingen waar dit privacybeleid is gepubliceerd of op onze digitale kanalen of toepassingen die we beschikbaar stellen op platforms van derden. Het beleid beschrijft eveneens de verwerking van de gastinformatie die aan ons offline werd aangeleverd of door ons werd verzameld in onze fysieke locaties, winkels, themaparken, resorts en cruiseschepen of via onze gast callcenters. We volgen dit privacybeleid in overeenstemming met de wetten van toepassing op de plaatsen waar we actief zijn. In sommige gevallen voorzien we extra berichten over gegevensprivacy voor bepaalde producten, bepaalde activiteiten of in bepaalde regio’s. Deze bepalingen moeten worden gelezen in combinatie met ons dit beleid.

Houd altijd in het achterhoofd wanneer u ons informatie bezorgd via een website of platform van derden (bijvoorbeeld via onze toepassingen), dat de informatie die u ons aanlevert ook afzonderlijk kan worden door de externe website of het externe platform. De informatie die we verzamelen is gedekt door dit privacybeleid en de informatie die de externe partij of het externe platform verzamelt, is onderworpen aan het privacybeleid van deze externe partij. De keuzes met betrekking tot de privacy die u hebt gemaakt op een externe website of platform is niet van toepassing op de informatie de we direct hebben verzameld via onze toepassingen. Hou er ook rekening mee dat onze sites en toepassingen koppelingen kunnen bevatten naar sites die niet van ons zijn en/of waarop we geen controle hebben. We zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze sites met privacy omgaan. We adviseren u om hiermee rekening te houden wanneer u onze websites en toepassingen verlaat en om de privacyregels van andere websites die mogelijk uw persoonsgegevens verzamelen te lezen.

Ons bedrijf heeft verschillende merken. Wanneer u bij ons een winkel bezoekt of een account aanmaakt, of onze website en toepassingen gebruikt, wordt uw informatie beheert door een lid van The Walt Disney Family of Companies. De lijst van datacontrollers is hier te raadplegen.

We verzamelen twee soorten informatie – persoonsgegevens (zoals vastgelegd in dit beleid) en anonieme informatie (zoals vastgelegd in dit beleid). We kunnen de persoonsgegeven en anonieme informatie gebruiken om een derde soort van informatie te creëren: de samengestelde informatie (eveneens vastgelegd in dit beleid). In het bijzonder verzamelen we:

 • registratie-informatie die u ons aanlevert bij de aanmaak van een account, deelname aan een promotie of door uw profiel op een externe website of een extern platform te linken. Het gaat hierbij om uw naam, voornaam, land van verblijf, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord.
 • transactie-informatie die u ons aanlevert wanneer u ons informatie opvraagt, contact opneemt met Gastenservice of een product of service van ons aankoopt, retourneert of omwisselt. Het gaat hierbij om uw postadres, telefoonnummer en betaalinformatie.
 • informatie die u ons aanlevert op publieke fora of website en toepassingen. Het gaat hierbij onder meer om uw publieke posts.
 • informatie die één-op-één of binnen een beperkte groep is doorgestuurd via onze berichtencentrale, chat, post of gelijkaardige functies in de gevallen waarbij we door de wet zijn gemachtigd om dergelijke informatie te verzamelen.
 • informatie die we bekomen van een derde partij, zoals een website- of platformprovider, betreffende het gebruik van onze toepassingen op een extern platform of op externe apparatuur.
 • locatie-informatie, waaronder precieze of benaderende locatie-informatie die wordt verstrekt door een mobiel of ander apparaat dat communiceert met een van onze sites, toepassingen of fysieke eigendommen (waaronder via bakentechnologieën), of dat is gekoppeld aan uw IP-adres of andere online- of apparaatidentificatie, voor zover wij wettelijk gemachtigd zijn om deze informatie te verwerken;
 • activiteitsinformatie over uw gebruik, en het gebruik door een of meer personen die u via uw account machtigt (bijvoorbeeld door profielen aan te maken onder uw Disney+ of Hulu-account), van onze sites en toepassingen, zoals de inhoud die u bekijkt of plaatst, hoe vaak u onze diensten gebruikt, en uw voorkeuren;
 • gebruiks-, opvraag-, technische en apparaatgegevens wanneer u onze websites bezoekt, onze toepassingen op websites en platforms van derden of wanneer u e-mails opent die we u toesturen of wanneer u een verbinding maakt met onze draadloze internettoegang en andere gelijkaardige technologieën. Het gaat hierbij onder meer over uw type browser of apparaat, uw unieke apparaat-identifier en IP-adres;
 • foto’s of videobeelden die zijn gemaakt door camera’s of lezers op of in de buurt van onze fysieke locaties; en
 • opgenomen gesprekken wanneer u belt naar onze reserveringsdienst of andere telefoonnummers van de gastendiensten.
 • We verzamelen de informatie die u ons bezorgd wanneer u producten, service of informatie van ons vraagt of aankoopt, u zich bij mij registreert (ook wanneer u uw profiel met behulp van uw registratieacoount koppelt op een website of platform van derden), deelneemt aan publieke forums of andere activiteiten op onze websites en toepassingen, reageert op klantenenquêtes, onze fysieke locaties bezoekt, belt met onze reserveringsdiensten of op telefoonnummers van andere klantdiensten of op een andere manier met ons interageert met behulp van een of meerdere apparaten. U kunt op heel wat verschillende manieren informatie aanleveren, dit kan door de gegevens in te typen of via stemcommando’s.
 • We verzamelen informatie via verschillende technologieën zoals cookies, Flash-cookies, pixels, tags, softwareontwikkelingskits, programma-interfaces van toepassingen en Web Beacons. Dit gebeurt tijdens uw bezoek aan onze websites en toepassingen of wanneer u onze toepassingen op websites en platforms van derden met behulp van een of meerdere apparaten, ongeacht of u bent aangemeld of geregistreerd. Ga naar Online trackingtechnologieën en publiciteit voor meer informatie, waaronder Niet volgen en de manier waarop u cookies kunt uitschakelen en andere keuzes kunt maken met betrekking tot het verzamelen van dergelijke gegevens.
 • We verzamelen informatie door gebruik te maken van analysetools, onder meer wanneer u onze websites en toepassingen bezoekt of onze toepassingen gebruikt op websites of platforms van derden.
 • We verwerven informatie van andere betrouwbare bronnen om de informatie die u ons hebt aangeleverd bij te werken of aan te vullen of verzamelen deze automatisch, bijvoorbeeld wanneer we uw postadres controleren met behulp van services van derden. De wetten van toepassing kunnen verplichten dat u de derde partij machtigt om uw informatie met ons te delen voor wij deze kunnen verwerven.

Het lid van de Walt Disney Family of Companies dat de datacontroller is voor uw informatie is er ook verantwoordelijk voor en kan uw informatie gebruiken voor de doelen vastgelegd in deze beleidsregels. Andere leden van de Walt Disney Family of Companies kunnen uw informatie raadplegen wanneer ze diensten leveren in opdracht van de datacontrollers (als gegevensverwerkers) en voor de doelstellingen vastgelegd in deze beleidsregels gebruiken voor eigen gebruik (als gegevensverwerkers), tenzij die door de wet wordt verboden. In overeenstemming met de wetten van toepassing en de keuzes en het beheer dat aan u werd toebedeeld, kunnen we de informatie die we van u, of via apparaten u toebehorend, hebben verzameld, om:

 • u ervaringen, producten en services aan te bieden die u hebt gevraagd, bekijkt, in betrokken bent of hebt aangekocht;
 • met u te communiceren over uw account of uw transacties met u en u informatie te sturen of feedback te vragen over functies op onze websites en toepassingen of wijzigingen aan onze beleidsregels;
 • u aanbiedingen en promoties toe te sturen voor onze producten en services of producten en services van derden;
 • content en ervaringen te personaliseren;
 • u doelgerichte publiciteit aan te bieden op basis van uw activiteiten op onze websites en toepassingen en op websites en toepassingen van de derden;
 • om onze websites, toepassingen, producten, services en operaties te kunnen uitvoeren, beter te begrijpen, te optimaliseren, te ontwikkelen of te verbeteren. We doen dit onder meer door het bestuderen van gastenenquêtes en met behulp van analysetools; en
 • activiteiten te detecteren, onderzoeken en voorkomen die een inbreuk zijn op onze beleidsregels, veiligheidsrisico’s vormen, frauduleus zijn of onwettelijk; en
 • u op de hoogte te brengen van terugroepingen van producten of veiligheidsproblemen.

We zullen uw persoonsgegevens niet delen met andere partijen buiten de Walt Disney Family of Companies, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, waaronder:

 • wanneer u ons de toelating geeft om uw persoonsgegevens te delen met een andere onderneming, door ervoor te kiezen om uw persoonsgegevens te delen met zorgvuldig geselecteerde ondernemingen zodat ze u aanbiedingen en promoties kunnen sturen over eigen producten en services.
 • Wanneer u ons de opdracht geeft om uw persoonsgegevens te delen met een andere onderneming om aan een verzoek te voldoen, zoals:
  • wanneer u een pakketreis boekt bij ons met goederen en diensten aangeboden door externe partners zoals luchtvaartmaatschappijen, wegvervoer, hotels van derden en reisverzekeringsmaatschappijen; en
  • wanneer u bij ons reserveringen boekt bij restaurants die worden gerund door derde partijen.
 • wanneer u ons de opdracht geeft om uw persoonsgegevens te delen met websites of platforms van derden, zoals socialemedianetwerken.
 • Merk op dat eens we in bovenstaande omstandigheden uw persoonsgegevens hebben gedeeld met een andere onderneming, de informatie ontvangen door de andere onderneming wordt beheerst door die onderneming en dus ook wordt onderworpen aan de privacy beleidsregels van de andere onderneming.
 • wanneer we echter samenwerken met financiële instellingen om u gemeenschappelijke producten of services aan te bieden zoals bijvoorbeeld Disney Rewards Visa Card, wat we alleen zullen dien indien dit is toegelaten door de wetten van toepassing, is het deze financiële instellingen in deze gevallen verboden om uw persoonsgegevens te gebruiken voor andere doelstellingen dan deze die verband houden met de gemeenschappelijke producten of services.
 • wanneer we uw persoonsgegevens bezorgen aan de National Geographic Partners, een joint venture tussen de Walt Disney Company en de National Geographic Society, kan National Geographic Partners deze informatie delen met de National Geographic Society. Een gedeeld, zal deze informatie worden beheerst en is deze informatie onderworpen aan het privacybeleid van de National Geographic Society.
 • wanneer u de Hulu-service gebruikt, kan Hulu informatie delen met haar zakenpartners die helpen bij het aanbieden van de Hulu-service, waaronder bijvoorbeeld haar contentprogrammeurs, distributeurs en apparaatpartners en bedrijfseigenaren; met uw toestemming kan Hulu uw kijkinformatie ook delen samen met bepaalde persoonlijke informatie met deze en andere derden;
 • wanneer ondernemingen echter in onze opdracht services verlenen, zoals pakketleveringen, marketing en reclame en klantenservice, is het deze ondernemingen verboden om uw persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan deze door ons gevraagd of vereist door de wet.
 • wanneer we uw persoonsgegevens delen met derde partijen voor de verkoop van een zaak, om onze Algemene voorwaarden of regels op te leggen, om de veiligheid en ter bescherming van onze gasten en externen, om uw rechten en eigendommen en de rechten en eigendommen van onze gasten en externen te beschermen, om te voldoen aan een juridisch proces of in andere gevallen indien we in goed vertrouwen van mening zijn dat dit door de wet wordt vereist.

We bieden u de mogelijkheid om inspraak te hebben en keuzes te maken betreffende onze verzameling, gebruik en het delen van uw informatie. In overeenstemming met de wetten van toepassing hebt u mogelijk volgende inspraak- en keuzemogelijkheden:

 • corrigeren, bijwerken en verwijderen van uw registratieaccount;
 • kiezen of veranderen van uw keuze bij inschrijvingen, nieuwsbrieven en berichten;
 • kiezen of u van ons aanbiedingen en promoties wilt ontvangen voor onze producten en services of producten en services waarvan we denken dat ze voor u interessant kunnen zijn;
 • kiezen of we uw persoonsgegevens delen met andere ondernemingen zodat ze u aanbiedingen en promoties kunnen toezenden over hun producten en services;
 • bepalen welke doelgerichte reclame u ontvangt van verschillende advertentienetwerken en -partners; gegevensuitwisselingen en marketinganalyse en digitale reclame en serviceproviders marketing (door de Digital Advertising Alliance te bezoeken);
 • bepalen om doelgerichte reclame, die u binnen de toepassing ontvangt, te sturen door de instellingen en keuzes te gebruiken die u ter beschikking worden gesteld door uw appara(a)t(en), bijvoorbeeld door het resetten van de reclame-identifier van uw apparaat en/of gebruik te maken van de opt-out-functie voor advertenties die u niet interesseren;
 • bepalen om de deelname in Nielsen digital measurement research te beperken (voor niet-panellijsten);
 • ervoor kiezen om deelname aan Nielsen Digital Ad Ratings te beperken wanneer u Hulu bekijkt op bepaalde apparaten in de woonkamer en op mobiele applicaties door in te loggen op Hulu op uw computer en op “Manage Nielsen Measurement” te klikken op uw Hulu-accountpagina;
 • Ervoor kiezen om deelname aan Nielsen Digital Ad Ratings (op markten waar dit beschikbaar is) te beperken wanneer u Disney+ bekijkt op bepaalde apparaten in de woonkamer en op mobiele applicaties door in te loggen op Disney+ op uw computer en op “Manage Nielsen Measurement” te klikken op uw Disney+ accountpagina.
 • het beheren van uw Hulu-voorkeuren met betrekking tot het delen van uw kijkinformatie samen met bepaalde persoonlijke informatie door in te loggen op Hulu op uw computer, naar uw accountinstellingen te gaan en uw profiel te bewerken;
 • vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen van een publiek forum op een van onze websites of toepassingen; en
 • toegang te vragen tot de persoonsgegevens die we over u bewaren en om te vragen dat we deze informatie aanpassen of verwijderen.

U kunt deze inspraak en keuzes op verschillende manieren uitoefenen, onder meer door Communicatiekeuzes (onder de tab Privacybeperkingen) te openen, contact op te nemen met Gastenservice, de instructies te volgend die u zijn geleverd in communicaties die we u toezenden of door uw apparaat of andere instellingen ter uwer beschikking te gebruiken (bijvoorbeeld door het resetten van de advertentie-identifier van uw apparaat en/of u op basis van interesse af te melden voor bepaalde advertenties). U kunt zich op basis van interesse afmelden voor advertenties door een bezoek te brengen aan Digital Advertising Alliance of European Interactive Digital Advertising Alliance of door gebruik te maken van het opt-outmechanisme onder de link “Advertenties op basis van interesse” in de footer van de website die u bezoekt.

U moet zich ervan bewust zijn dat wanneer u ons niet toelaat om persoonsgegevens te verzamelen, we mogelijk niet in staat zijn om sommige ervaringen, producten en services aan u af te leveren en dat sommige van onze services niet in staat zullen zijn om rekening te houden met uw interesses en voorkeuren. Indien het verzamelen van uw persoonsgegevens verplicht is, zullen we dit op het moment van verzamelen duidelijk vermelden zodat u een geïnformeerde beslissing kunt nemen over uw deelname. Als u vragen hebt over de specifieke persoonsinformatie die we over u verzamelen of verwerken en uw rechten in dit verband, neem dan contact op met Gastenservice.

We erkennen de noodzaak om bijkomende privacybescherming te voorzien betreffende de persoonsgegevens van kinderen die we op onze websites en toepassingen verzamelen. Sommige functies op onze websites en toepassingen zijn leeftijdsgebonden zodat ze niet beschikbaar zijn voor kinderen. We verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen met betrekking tot deze functies. Wanneer we de bedoeling hebben om persoonsgegevens van kinderen te verzamelen, nemen we bijzondere maatregelen om de privacy van de kinderen te beschermen. Het gaat onder meer om:

 • de ouders op de hoogte te brengen van onze informatiepraktijk met betrekking tot kinderen, inclusief de soorten persoonlijke gegevens die we van kinderen kunnen verzamelen, te weten hoe we die gegevens mogelijk gebruiken en of en met wie we die gegevens delen.
 • in overeenstemming met de wetten van toepassing en onze praktijken de goedkeuring van ouders bekomen voor het verzamelen van persoonsinformatie van hun kinderen of voor het verzenden van informatie over onze producten services rechtstreeks bij hun kinderen;
 • het beperken van onze verzameling van persoonsgegevens van kinderen tot het minimale nodig om te kunnen deelnemen aan een online-activiteit.
 • ouders toegang te geven tot of de mogelijk te bieden om zich toegang te verschaffen tot de persoonsgegeven die we hebben verzameld bij hun kinderen en hen de mogelijk te bieden om te vragen dat deze persoonsgegevens worden gewijzigd of verwijderd.

Voor bijkomende informatie betreffende onze praktijk in de Verenigde Staten betreffende de persoonsgegevens van kinderen verwijzen we naar ons Privacybeleid voor kinderen..

De beveiliging, integriteit en het vertrouwelijke karakter van uw gegevens zijn voor ons van groot belang. Wij hebben technische, administratieve en fysieke veiligheidsmaatregelen toegepast die als doel hebben de gastgegevens te beschermen tegen toegang, bekendmaking, gebruik en wijziging door onbevoegden. Wij herzien onze beveiligingsprocedures regelmatig en nemen daarbij de van toepassing zijnde nieuwe technologieën en methoden in overweging. U moet zich er echter van bewust zijn dat, ondanks onze inspanningen, geen enkele beveiligingsmaatregel perfect of geheel waterdicht is. Wij bewaren uw persoonlijke gegevens net zolang als nodig is volgens de bepalingen in dit privacybeleid, tenzij deze volgens de wet langer moeten of mogen worden bewaard.

We zijn wereldwijd actief en kunnen uw persoonlijke informatie verzenden naar aparte bedrijven van de Walt Disney Bedrijvenfamilie of andere bedrijven op locaties wereldwijd, voor de doeleinden beschreven in dit privacybeleid. Wanneer uw persoonlijke informatie wordt verzonden naar, opgeslagen bij of verwerkt door ons, nemen we alle redelijke stappen om de privacy van uw persoonlijke informatie te waarborgen. Deze stappen omvatten de implementatie van standaard contractuele bepalingen voor zover erkend door de wet, op basis van uw akkoord of andere wettelijke middelen voor de overdracht van persoonsgegevens.

Van tijd tot tijd kunnen wij dit privacybeleid wijzigen om het aan te passen aan nieuwe technologieën, industriepraktijken, wettelijke vereisten of om andere redenen. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen als deze wijzigingen wezenlijk zijn. Waar dit door het toepasselijk recht wordt vereist, vragen wij uw toestemming. U kunt op de hoogte worden gesteld via een e-mail die we verzenden naar het laatste e-mailadres dat u ons hebt verstrekt, via de publicatie van een kennisgeving van dergelijke wijzigingen op onze sites en in onze toepassingen of op andere wijze, conform de toepasselijke wet.

Neem contact op met Gastenservice als u een vraag of opmerking over dit privacybeleid hebt.

Kennisgeving aan inwoners van de VS: Als u een inwoner van de VS bent, kunt u bepaalde aanvullende privacyrechten hebben. Bezoek onze pagina Uw Privacyrechten op staatsniveau in de VS voor meer informatie.

Kennisgeving voor inwoners van het VK en de EU: wanneer u woonachtig bent in het VK of in de EU, kunt u genieten van bepaalde extra privacyrechten. Ga naar onze pagina Privacy rechten VK en EU voor meer informatie.

Inwoners van landen in het Midden-Oosten, Afrika en Europese landen die geen deel uitmaken van de EU kunnen voor meer informatie terecht op de pagina EMEA-privacyrechten.

Kennisgeving voor inwoners van Brazilië: wanneer u woonachtig bent in Brazilië, kunt u genieten van bepaalde extra privacyrechten. Ga naar onze pagina Gegevensbescherming in Brazilië voor meer informatie.

Terug naar boven back-to-top