Privacybeleid

Laatst gewijzigd: 22/12/2023

DOEL VAN DIT BELEID

Dit privacybeleid beschrijft het verwerken van informatie aangeleverd of verzameld op de website en toepassingen waar dit privacybeleid is gepubliceerd of op onze digitale kanalen of toepassingen die we beschikbaar stellen op platforms van derden. Het beleid beschrijft eveneens de verwerking van de gastinformatie die aan ons offline werd aangeleverd of door ons werd verzameld in onze fysieke locaties, winkels, themaparken, resorts en cruiseschepen of via onze gast callcenters. We volgen dit privacybeleid in overeenstemming met de wetten van toepassing op de plaatsen waar we actief zijn. In sommige gevallen voorzien we extra berichten over gegevensprivacy voor bepaalde producten, bepaalde activiteiten of in bepaalde regio’s. Deze bepalingen moeten worden gelezen in combinatie met ons dit beleid.

Houd altijd in het achterhoofd wanneer u ons informatie bezorgd via een website of platform van derden (bijvoorbeeld via onze toepassingen), dat de informatie die u ons aanlevert ook afzonderlijk kan worden door de externe website of het externe platform. De informatie die we verzamelen is gedekt door dit privacybeleid en de informatie die de externe partij of het externe platform verzamelt, is onderworpen aan het privacybeleid van deze externe partij. De keuzes met betrekking tot de privacy die u hebt gemaakt op een externe website of platform is niet van toepassing op de informatie de we direct hebben verzameld via onze toepassingen. Hou er ook rekening mee dat onze sites en toepassingen koppelingen kunnen bevatten naar sites die niet van ons zijn en/of waarop we geen controle hebben. We zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze sites met privacy omgaan. We adviseren u om hiermee rekening te houden wanneer u onze websites en toepassingen verlaat en om de privacyregels van andere websites die mogelijk uw persoonsgegevens verzamelen te lezen.

Ons bedrijf heeft verschillende merken. Wanneer u bij ons een winkel bezoekt of een account aanmaakt, of onze website en toepassingen gebruikt, wordt uw informatie beheert door een lid van The Walt Disney Family of Companies. De lijst van datacontrollers is hier te raadplegen.

We verzamelen twee soorten informatie – persoonsgegevens (zoals vastgelegd in dit beleid) en anonieme informatie (zoals vastgelegd in dit beleid). We kunnen de persoonsgegeven en anonieme informatie gebruiken om een derde soort van informatie te creëren: de samengestelde informatie (eveneens vastgelegd in dit beleid). In het bijzonder verzamelen we:

 • registratie-informatie die u ons aanlevert bij de aanmaak van een account, deelname aan een promotie of door uw profiel op een externe website of een extern platform te linken. Het gaat hierbij om uw naam, voornaam, land van verblijf, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord.
 • transactie-informatie die u ons aanlevert wanneer u ons informatie opvraagt, contact opneemt met Gastenservice of een product of service van ons aankoopt, retourneert of omwisselt. Het gaat hierbij om uw postadres, telefoonnummer en betaalinformatie.
 • informatie die u ons aanlevert op publieke fora of website en toepassingen. Het gaat hierbij onder meer om uw publieke posts.
 • informatie die één-op-één of binnen een beperkte groep is doorgestuurd via onze berichtencentrale, chat, post of gelijkaardige functies in de gevallen waarbij we door de wet zijn gemachtigd om dergelijke informatie te verzamelen.
 • informatie die we bekomen van een derde partij, zoals een website- of platformprovider, betreffende het gebruik van onze toepassingen op een extern platform of op externe apparatuur.
 • locatie-informatie, waaronder precieze of benaderende locatie-informatie die wordt verstrekt door een mobiel of ander apparaat dat communiceert met een van onze sites, toepassingen of fysieke eigendommen (waaronder via bakentechnologieën), of dat is gekoppeld aan uw IP-adres of andere online- of apparaatidentificatie, voor zover wij wettelijk gemachtigd zijn om deze informatie te verwerken;
 • activiteitsinformatie over uw gebruik, en het gebruik door een of meer personen die u via uw account machtigt (bijvoorbeeld door profielen aan te maken onder uw Disney+ of Hulu-account), van onze sites en toepassingen, zoals de inhoud die u bekijkt of plaatst, hoe vaak u onze diensten gebruikt, en uw voorkeuren;
 • gebruiks-, opvraag-, technische en apparaatgegevens wanneer u onze websites bezoekt, onze toepassingen op websites en platforms van derden of wanneer u e-mails opent die we u toesturen of wanneer u een verbinding maakt met onze draadloze internettoegang en andere gelijkaardige technologieën. Het gaat hierbij onder meer over uw type browser of apparaat, uw unieke apparaat-identifier en IP-adres;
 • foto’s of videobeelden die zijn gemaakt door camera’s of lezers op of in de buurt van onze fysieke locaties; en
 • opgenomen gesprekken wanneer u belt naar onze reserveringsdienst of andere telefoonnummers van de gastendiensten.
 • We verzamelen de informatie die u ons bezorgd wanneer u producten, service of informatie van ons vraagt of aankoopt, u zich bij mij registreert (ook wanneer u uw profiel met behulp van uw registratieacoount koppelt op een website of platform van derden), deelneemt aan publieke forums of andere activiteiten op onze websites en toepassingen, reageert op klantenenquêtes, onze fysieke locaties bezoekt, belt met onze reserveringsdiensten of op telefoonnummers van andere klantdiensten of op een andere manier met ons interageert met behulp van een of meerdere apparaten. U kunt op heel wat verschillende manieren informatie aanleveren, dit kan door de gegevens in te typen of via stemcommando’s.
 • We verzamelen informatie via verschillende technologieën zoals cookies, Flash-cookies, pixels, tags, softwareontwikkelingskits, programma-interfaces van toepassingen en Web Beacons. Dit gebeurt tijdens uw bezoek aan onze websites en toepassingen of wanneer u onze toepassingen op websites en platforms van derden met behulp van een of meerdere apparaten, ongeacht of u bent aangemeld of geregistreerd. Ga naar Online trackingtechnologieën en publiciteit voor meer informatie, waaronder Niet volgen en de manier waarop u cookies kunt uitschakelen en andere keuzes kunt maken met betrekking tot het verzamelen van dergelijke gegevens.
 • We verzamelen informatie door gebruik te maken van analysetools, onder meer wanneer u onze websites en toepassingen bezoekt of onze toepassingen gebruikt op websites of platforms van derden.
 • We verwerven informatie van andere betrouwbare bronnen om de informatie die u ons hebt aangeleverd bij te werken of aan te vullen of verzamelen deze automatisch, bijvoorbeeld wanneer we uw postadres controleren met behulp van services van derden. De wetten van toepassing kunnen verplichten dat u de derde partij machtigt om uw informatie met ons te delen voor wij deze kunnen verwerven.

Het lid van de Walt Disney Family of Companies dat de datacontroller is voor uw informatie is er ook verantwoordelijk voor en kan uw informatie gebruiken voor de doelen vastgelegd in deze beleidsregels. Andere leden van de Walt Disney Family of Companies kunnen uw informatie raadplegen wanneer ze diensten leveren in opdracht van de datacontrollers (als gegevensverwerkers) en voor de doelstellingen vastgelegd in deze beleidsregels gebruiken voor eigen gebruik (als gegevensverwerkers), tenzij die door de wet wordt verboden. In overeenstemming met de wetten van toepassing en de keuzes en het beheer dat aan u werd toebedeeld, kunnen we de informatie die we van u, of via apparaten u toebehorend, hebben verzameld, om:

 • u ervaringen, producten en services aan te bieden die u hebt gevraagd, bekijkt, in betrokken bent of hebt aangekocht;
 • met u te communiceren over uw account of uw transacties met u en u informatie te sturen of feedback te vragen over functies op onze websites en toepassingen of wijzigingen aan onze beleidsregels;
 • u aanbiedingen en promoties toe te sturen voor onze producten en services of producten en services van derden;
 • content en ervaringen te personaliseren;
 • u doelgerichte publiciteit aan te bieden op basis van uw activiteiten op onze websites en toepassingen en op websites en toepassingen van de derden;
 • om onze websites, toepassingen, producten, services en operaties te kunnen uitvoeren, beter te begrijpen, te optimaliseren, te ontwikkelen of te verbeteren. We doen dit onder meer door het bestuderen van gastenenquêtes en met behulp van analysetools; en
 • activiteiten te detecteren, onderzoeken en voorkomen die een inbreuk zijn op onze beleidsregels, veiligheidsrisico’s vormen, frauduleus zijn of onwettelijk; en
 • u op de hoogte te brengen van terugroepingen van producten of veiligheidsproblemen.

We zullen uw persoonsgegevens niet delen met derden buiten The Walt Disney Family of Companies, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, waaronder:

 • wanneer u ons toestemming geeft om uw persoonsgegevens te delen met een andere onderneming, door ervoor te kiezen om uw persoonsgegevens te delen met zorgvuldig geselecteerde ondernemingen, zodat ze u aanbiedingen en promoties kunnen sturen over hun eigen producten en diensten;
 • wanneer u ons de opdracht geeft om uw persoonsgegevens te delen met een andere onderneming om aan een verzoek te voldoen, zoals:
  • wanneer u reispakketten bij ons boekt die goederen of diensten omvatten die door externe partners worden geleverd, zoals luchtvaartmaatschappijen, aanbieders van grondvervoer, externe hotels en reisverzekeringsmaatschappijen; en
  • wanneer u bij ons reserveringen boekt bij restaurants die worden gerund door derden.
 • wanneer u ons de opdracht geeft om uw persoonsgegevens te delen met websites of platforms van derden, zoals sociale netwerksites;
 • wanneer we samenwerken met dienstverleners die namens ons diensten verlenen; het is deze bedrijven echter verboden om uw persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan de door ons gevraagde of wettelijk verplichte doeleinden;
 • wanneer we u relevante advertenties aanbieden op sites en applicaties van derden, delen we mogelijk beperkte persoonlijke informatie over u, zoals bepaalde identificatiegegevens of een gehasht e-mailadres, met derden. We delen dergelijke informatie mogelijk ook om u relevante advertenties van derden op onze sites en applicaties aan te bieden en te meten. Ga voor meer informatie over hoe we uw gegevens gebruiken voor personalisatie en tracking naar Online trackingtechnologieën en advertenties;
 • wanneer we samenwerken met financiële instellingen om u gezamenlijke merkproducten of -diensten aan te bieden, zoals onze gezamenlijke Disney Rewards Visa Card; zullen we dit echter alleen doen indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving en in deze gevallen is het de financiële instellingen verboden uw persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan die in verband met de gezamenlijke merkproducten of -diensten;
 • wanneer we uw persoonsgegevens aanleveren aan National Geographic Partners, een joint venture tussen The Walt Disney Company en de National Geographic Society, kan National Geographic Partners deze informatie delen met de National Geographic Society. Eens gedeeld, zal deze informatie worden beheerd en valt deze informatie onder het privacybeleid van de National Geographic Society;
 • wanneer u de Hulu-service gebruikt, kan Hulu informatie delen met haar zakenpartners die helpen bij het aanbieden van de Hulu-service, waaronder bijvoorbeeld haar contentprogrammeurs, distributeurs en apparaatpartners, en bedrijfseigenaren; met uw toestemming kan Hulu uw kijkinformatie ook delen samen met bepaalde persoonsgegevens met deze en andere derden;
 • wanneer we uw persoonsgegevens delen met derden voor de verkoop van een zaak, om onze Algemene voorwaarden of regels op te leggen, om de veiligheid te waarborgen en ter bescherming van onze gasten en derden, om uw rechten en eigendommen en de rechten en eigendommen van onze gasten en derden te beschermen, om te voldoen aan een juridisch proces of in andere gevallen indien we in goed vertrouwen van mening zijn dat dit door de wet wordt vereist.
 • Houd er rekening mee dat, tenzij hierboven anders vermeld, zodra we uw persoonsgegevens in de bovengenoemde omstandigheden met een andere onderneming delen, de informatie die door die andere onderneming wordt ontvangen, zal worden beheerd door die onderneming en dus ook valt onder het privacybeleid van die andere onderneming.

We bieden u de mogelijkheid om inspraak te hebben en keuzes te maken betreffende onze verzameling, gebruik en delen van uw gegevens. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving hebt u mogelijk de volgende inspraak- en keuzemogelijkheden:

 • corrigeren, bijwerken en verwijderen van uw registratieaccount;
 • kiezen of veranderen van uw keuze bij inschrijvingen, nieuwsbrieven en berichten;
 • kiezen of u van ons aanbiedingen en promoties wilt ontvangen voor onze producten en diensten, of producten en diensten waarvan we denken dat ze voor u interessant kunnen zijn;
 • kiezen of we uw persoonsgegevens delen met andere ondernemingen, zodat ze u aanbiedingen en promoties kunnen sturen over hun producten en diensten;
 • gerichte advertenties beheren door te klikken op ‘Mijn persoonsgegevens niet verkopen of delen’ of ‘Uw cookie-instellingen beheren’ in onze websitevoetteksten of applicatie-instellingen;
 • bepalen welke gerichte advertenties u ontvangt van verschillende advertentienetwerken en -partners; gegevensuitwisselingen; en marketinganalyse en dienstverleners op het gebied van digitale advertenties en marketing (door de Digital Advertising Alliance te bezoeken);
 • ervoor kiezen om gerichte reclame die u binnen applicaties ontvangt te beheren door de instellingen en keuzes te gebruiken die u ter beschikking worden gesteld door uw appara(a)t(en), bijvoorbeeld door u af te melden voor op interesses gebaseerde advertenties;
 • kiezen voor beperking van deelname aan digitaal meetonderzoek van Nielsen (voor niet-panelleden);
 • ervoor kiezen om deelname aan Nielsen Digital Ad Ratings te beperken wanneer u Hulu bekijkt op bepaalde apparaten in de woonkamer en op mobiele applicaties door in te loggen op Hulu op uw computer en op ‘Manage Nielsen Measurement’ te klikken op uw Hulu-accountpagina;
 • ervoor kiezen om deelname aan Nielsen Digital Ad Ratings (in markten waar dit beschikbaar is) te beperken wanneer u Disney+ bekijkt op bepaalde apparaten in de woonkamer en op mobiele applicaties door in te loggen op Disney+ op uw computer en op ‘Manage Nielsen Measurement’ te klikken op uw Disney+-accountpagina;
 • het beheren van uw Hulu-voorkeuren met betrekking tot het delen van uw kijkinformatie samen met bepaalde persoonsgegevens door in te loggen op Hulu op uw computer, naar uw accountinstellingen te gaan en uw profiel te bewerken;
 • vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen van een publiek forum op een van onze websites of onze applicatie; en
 • toegang vragen tot de persoonsgegevens die we over u bewaren en vragen of we deze gegevens kunnen aanpassen of verwijderen.

U kunt deze controles en keuzes op verschillende manieren uitoefenen, waaronder zoals hierboven beschreven, of door naar Communicatiekeuzes (onder het tabblad Privacycontroles) te gaan, contact op te nemen met Gastenservices of door de instructies te volgen die zijn verstrekt in naar u verzonden berichten. U kunt zich ook afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties door de Digital Advertising Alliance of de European Interactive Digital Advertising Alliance te bezoeken of door het afmeldingsmechanisme te gebruiken in de link ‘Interest Based Ads’ in de voettekst van de site die u bezoekt.

U moet zich ervan bewust zijn dat we zonder uw toestemming om persoonsgegevens te verzamelen mogelijk niet in staat zijn om sommige ervaringen, producten en diensten aan u te leveren en dat sommige van onze diensten geen rekening kunnen houden met uw interesses en voorkeuren. Indien het verzamelen van uw persoonsgegevens verplicht is, zullen we dit op het moment van verzamelen duidelijk vermelden, zodat u een geïnformeerde beslissing kunt nemen over uw deelname. Als u vragen hebt over de specifieke persoonsgegevens die we over u verwerken of bewaren en over uw rechten met betrekking tot die persoonsgegevens, neem dan contact op met Gastenservices.

We erkennen de noodzaak om bijkomende privacybescherming te voorzien betreffende de persoonsgegevens van kinderen die we op onze websites en toepassingen verzamelen. Sommige functies op onze websites en toepassingen zijn leeftijdsgebonden zodat ze niet beschikbaar zijn voor kinderen. We verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen met betrekking tot deze functies. Wanneer we de bedoeling hebben om persoonsgegevens van kinderen te verzamelen, nemen we bijzondere maatregelen om de privacy van de kinderen te beschermen. Het gaat onder meer om:

 • de ouders op de hoogte te brengen van onze informatiepraktijk met betrekking tot kinderen, inclusief de soorten persoonlijke gegevens die we van kinderen kunnen verzamelen, te weten hoe we die gegevens mogelijk gebruiken en of en met wie we die gegevens delen.
 • in overeenstemming met de wetten van toepassing en onze praktijken de goedkeuring van ouders bekomen voor het verzamelen van persoonsinformatie van hun kinderen of voor het verzenden van informatie over onze producten services rechtstreeks bij hun kinderen;
 • het beperken van onze verzameling van persoonsgegevens van kinderen tot het minimale nodig om te kunnen deelnemen aan een online-activiteit.
 • ouders toegang te geven tot of de mogelijk te bieden om zich toegang te verschaffen tot de persoonsgegeven die we hebben verzameld bij hun kinderen en hen de mogelijk te bieden om te vragen dat deze persoonsgegevens worden gewijzigd of verwijderd.

Voor bijkomende informatie betreffende onze praktijk in de Verenigde Staten betreffende de persoonsgegevens van kinderen verwijzen we naar ons Privacybeleid voor kinderen..

De beveiliging, integriteit en het vertrouwelijke karakter van uw gegevens zijn voor ons van groot belang. Wij hebben technische, administratieve en fysieke veiligheidsmaatregelen toegepast die als doel hebben de gastgegevens te beschermen tegen toegang, bekendmaking, gebruik en wijziging door onbevoegden. Wij herzien onze beveiligingsprocedures regelmatig en nemen daarbij de van toepassing zijnde nieuwe technologieën en methoden in overweging. U moet zich er echter van bewust zijn dat, ondanks onze inspanningen, geen enkele beveiligingsmaatregel perfect of geheel waterdicht is. Wij bewaren uw persoonlijke gegevens net zolang als nodig is volgens de bepalingen in dit privacybeleid, tenzij deze volgens de wet langer moeten of mogen worden bewaard.

We zijn wereldwijd actief en kunnen uw persoonlijke informatie verzenden naar aparte bedrijven van de Walt Disney Bedrijvenfamilie of andere bedrijven op locaties wereldwijd, voor de doeleinden beschreven in dit privacybeleid. Wanneer uw persoonlijke informatie wordt verzonden naar, opgeslagen bij of verwerkt door ons, nemen we alle redelijke stappen om de privacy van uw persoonlijke informatie te waarborgen. Deze stappen omvatten de implementatie van standaard contractuele bepalingen voor zover erkend door de wet, op basis van uw akkoord of andere wettelijke middelen voor de overdracht van persoonsgegevens.

Van tijd tot tijd kunnen wij dit privacybeleid wijzigen om het aan te passen aan nieuwe technologieën, industriepraktijken, wettelijke vereisten of om andere redenen. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen als deze wijzigingen wezenlijk zijn. Waar dit door het toepasselijk recht wordt vereist, vragen wij uw toestemming. U kunt op de hoogte worden gesteld via een e-mail die we verzenden naar het laatste e-mailadres dat u ons hebt verstrekt, via de publicatie van een kennisgeving van dergelijke wijzigingen op onze sites en in onze toepassingen of op andere wijze, conform de toepasselijke wet.

Neem contact op met Gastenservice als u een vraag of opmerking over dit privacybeleid hebt.

Kennisgeving aan inwoners van de VS: Als u een inwoner van de VS bent, kunt u bepaalde aanvullende privacyrechten hebben. Bezoek onze pagina Uw Privacyrechten op staatsniveau in de VS voor meer informatie.

Kennisgeving voor inwoners van het VK en de EU: wanneer u woonachtig bent in het VK of in de EU, kunt u genieten van bepaalde extra privacyrechten. Ga naar onze pagina Privacy rechten VK en EU voor meer informatie.

Inwoners van landen in het Midden-Oosten, Afrika en Europese landen die geen deel uitmaken van de EU kunnen voor meer informatie terecht op de pagina EMEA-privacyrechten.

Kennisgeving voor inwoners van Brazilië: wanneer u woonachtig bent in Brazilië, kunt u genieten van bepaalde extra privacyrechten. Ga naar onze pagina Gegevensbescherming in Brazilië voor meer informatie.

Terug naar boven back-to-top