ส่วนเพิ่มเติมของนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับสิงคโปร์

ส่วนเพิ่มเติมสำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วโลกของเราฉบับนี้จะนำไปใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในสิงคโปร์หรือของผู้ที่อยู่อาศัยในสิงคโปร์ และต้องพิจารณาควบคู่ไปกับนโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วโลกของเรา

เจ้าหน้าที่ด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

หากคุณมีข้อคิดเห็นหรือคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลประจำสิงคโปร์ที่ TWDC.DL-SG-DPO@disney.com และคุณยังสามารถเข้าถึงหรือแก้ไขคำขอหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยการส่งอีเมลไปถึงเจ้าหน้าที่ด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลประจำสิงคโปร์ที่ TWDC.DL-SG-DPO@disney.com

กลับสู่ด้านบน back-to-top