นโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ คัมปะนี (The Walt Disney Company) มีประเพณีอันยาวนานในการนำเสนอเรื่องราว ตัวละคร และประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ต่อผู้เข้าชมของเราทั่วโลก รวมถึงเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ของเราที่ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้ความบันเทิงและเชื่อมโยงผู้เข้าชมให้เข้ากับสิ่งที่ดีที่สุดที่เราเสนอให้ในแพลตฟอร์มและอุปกรณ์ที่ผู้เข้าชมของเราเลือก นโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีความโปร่งใสในหลักปฏิบัติและหลักการว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ในรูปแบบที่ผู้เข้าชมของเราสามารถที่จะค้นหา อ่าน และเข้าใจได้ เรามีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความระมัดระวังและความเคารพ

การติดตามและการโฆษณาออนไลน์

เราและผู้ให้บริการบางรายที่ดำเนินการในนามของเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของท่านในเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ของเราโดยใช้เทคโนโลยีการติดตาม เช่น คุกกี้ แฟลช คุกกี้ และเว็บ บีคอน ทั้งนี้ นิยามศัพท์สำหรับเทคโนโลยีการติดตาม

ติดต่อเรา

กลับสู่ด้านบน back-to-top