การติดตามและการโฆษณาออนไลน์

1. การติดตามและการโฆษณาออนไลน์

เราและผู้ให้บริการบางรายที่ดำเนินการในนามของเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของท่านในเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ของเราโดยใช้เทคโนโลยีการติดตาม เช่น คุกกี้ แฟลช คุกกี้ และเว็บ บีคอน ทั้งนี้ นิยามศัพท์สำหรับเทคโนโลยีการติดตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ พร้อมด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่จะปิดการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ ดังกล่าวได้ระบุไว้ด้านล่างนี้ ข้อมูลการติดตามจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ เช่น เพื่อ:

  • จัดให้มีคุณลักษณะที่เป็นประโยชน์เพื่อทำให้ประสบการณ์ของท่านเมื่อท่านกลับมายังเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ของเราเป็นเรื่องง่ายขึ้น เช่น การจดจำข้อมูลการส่งสินค้าของท่านเพื่อการซื้อในภายหน้า
  • ส่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องซึ่งอ้างอิงจากสิ่งที่ท่านชอบ รูปแบบการใช้งานและสถานที่ตั้ง
  • ติดตามและประเมินการใช้และการดำเนินงานของเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ของเรา
  • วิเคราะห์ปริมาณการใช้งานในเว็บไซต์ของเราและในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลการติดตามนี้เข้ากับบัญชีลงทะเบียนของท่าน ซึ่งในกรณีดังกล่าวเราจะถือว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ให้บริการที่เก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามในนามของเราอาจให้โอกาสท่านในการที่จะเลือกไม่ให้มีการติดตามออนไลน์ได้

นอกจากนี้ ผู้โฆษณาและบุคคลภายนอกยังสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของท่านในเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ของเราและในเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ของบุคคลภายนอกโดยใช้เทคโนโลยีการติดตาม ข้อมูลการติดตามที่ผู้โฆษณาและบุคคลภายนอกเหล่านี้เก็บรวบรวมจะถูกนำมาใช้เพื่อตัดสินใจว่า โฆษณาชิ้นใดที่ท่านจะได้เห็นทั้งในเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ของเราและในเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ของบุคคลภายนอก แต่จะไม่ระบุถึงตัวท่านโดยตรงและจะไม่เชื่อมโยงเข้ากับบัญชีลงทะเบียนของท่าน ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับโฆษณาที่ระบุเป้าหมายจากเครือข่ายโฆษณา แหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด และผู้ให้บริการอื่นๆ ได้ ที่นี่ เชื่อมโยงไปยัง

2. เทคโนโลยีการติดตามออนไลน์

ตัวอย่างของเทคโนโลยีการติดตามออนไลน์ประกอบด้วย:

  • คุกกี้ คุกกี้ คือ ข้อมูลต่างๆ ที่เว็บไซต์แห่งหนึ่งใส่ไว้ในฮาร์ดไดรฟว์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้อาจเกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลจากเราให้แก่ท่านและจากท่านมาให้แก่เราโดยตรง ส่งให้แก่บุคคลอื่นในนามของเรา หรือส่งให้บุคคลอื่นตามนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว เราอาจใช้คุกกี้เพื่อรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านที่เราเก็บรวบรวมมา ท่านสามารถเลือกที่จะให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเตือนท่านทุกครั้งที่มีการส่งคุกกี้ หรือท่านสามารถเลือกที่จะปิดคุกกี้ทั้งหมด ท่านดำเนินการดังกล่าวได้ผ่านทางการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน เบราว์เซอร์แต่ละอันมีความแตกต่างกันเล็กน้อย ดังนั้น ให้ท่านดูที่เมนูความช่วยเหลือของเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อที่จะได้ทราบถึงวิธีการที่ถูกต้องในการเปลี่ยนแปลงคุกกี้ของท่าน หากท่านปิดคุกกี้ ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะหลายประการที่ทำให้ประสบการณ์ในการเข้าชมของท่านมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและบริการบางอย่างของเราจะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง
  • แฟลช คุกกี้ บริษัทอาจใช้จุดหมายที่ใช้ร่วมกันเฉพาะที่ (local shared objects) ซึ่งบางครั้งเรียกว่า แฟลช คุกกี้ เพื่อที่จะจัดเก็บสิ่งที่ท่านเลือกหรือแสดงเนื้อหาตามที่ท่านดูในเว็บไซต์ของเราเพื่อที่จะทำให้การเข้าชมของท่านเป็นแบบเฉพาะบุคคล ผู้โฆษณาของเรา และผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกยังอาจใช้แฟลช คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลได้อีกด้วย แฟลช คุกกี้มีความแตกต่างจากคุกกี้ของเบราว์เซอร์ เนื่องจากจำนวน ชนิดและวิธีการจัดเก็บข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการคุกกี้ซึ่งเบราว์เซอร์ของบริษัทมีให้จะไม่ลบแฟลช คุกกี้ หากท่านต้องทราบวิธีจัดการกับการตั้งค่าเกี่ยวกับเการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและการจัดเก็บสำหรับแฟลช คุกกี้ กรุณากด ที่นี่ หากท่านปิดแฟลช คุกกี้ ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะหลายประการที่ทำให้ประสบการณ์ในการเข้าชมของท่านมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและบริการบางอย่างของบริษัทจะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง
  • เว็บ บีคอน เว็บ บีคอนเป็นข้อมูลขนาดเล็กๆ ที่ฝังอยู่ในภาพต่างๆในหน้าเว็บไซต์ เว็บ บีคอนอาจเกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลให้แก่เราโดยตรง หรือส่งให้แก่บุคคลอื่นในนามของเรา หรือส่งให้บุคคลอื่นตามนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว เราอาจใช้เว็บ บีคอนเพื่อรวมข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมไว้เกี่ยวกับท่าน

3. อย่าติดตาม

อย่าติดตาม (Do Not Track) เป็นมาตรฐานอย่างหนึ่งที่กำลังได้รับการพัฒนาอยู่ในขณะนี้ เนื่องจากในขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุป เราจึงปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวฉบับนี้ หากท่านต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับอย่าติดตาม กรุณากด ที่นี่

กลับสู่ด้านบน back-to-top