นโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

แก้ไขล่าสุด: 22/12/2023

ขอบข่ายของนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงการดำเนินการกับข้อมูลที่ให้ไว้หรือเก็บรวบรวมบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันซึ่งมีการโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ไม่ว่าบนทรัพย์สินดิจิตอลของเราหรือบนแอปพลิเคชันที่เราจัดไว้ให้บนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก เราจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับในสถานที่ที่เราดำเนินงานอยู่  ในบางกรณี เราอาจแจ้งคำบอกกล่าวเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งเฉพาะเจาะจงสำหรับผลิตภัณฑ์ แนวทางปฏิบัติ หรือภูมิภาคนั้นๆ ข้อกำหนดเหล่านั้นจะต้องอ่านควบคู่ไปกับนโยบายนี้

โปรดระลึกไว้ว่าเมื่อคุณให้ข้อมูลแก่เราบนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก (เช่น ผ่านแอปพลิเคชันของเรา) ข้อมูลที่คุณให้ไว้ก็อาจมีการเก็บรวบรวมแยกต่างหากโดยเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกนั้น ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจะครอบคลุมอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และข้อมูลที่เว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกเก็บรวบรวมก็จะอยู่ภายใต้แนวทางปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก ตัวเลือกความเป็นส่วนตัวที่คุณได้เลือกบนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกจะไม่มีผลกับการที่เราใช้ข้อมูลที่เราได้เก็บรวบรวมโดยตรงผ่านแอปพลิเคชันของเรา นอกจากนี้ โปรดระลึกไว้ว่าเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราอาจมีลิงก์ที่เชื่อมไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมและเราจะไม่รับผิดชอบในแนวทางปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้น เราขอให้คุณใช้ความระมัดระวังเมื่อคุณออกจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราและอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ ที่อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บริษัทของเรามีแบรนด์ต่างๆ มากมาย เมื่อคุณเยี่ยมชม ซื้อสินค้า หรือสร้างบัญชีกับเรา หรือใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ข้อมูลของคุณจะอยู่ภายใต้การดูแลโดยสมาชิกของ The Walt Disney Family of Companies คุณสามารถดูรายชื่อผู้ดูแลข้อมูลได้ที่นี่

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลในสองประเภทพื้นฐานด้วยกัน ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้) และข้อมูลที่ไม่เปิดเผยชื่อ (ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้) และเราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ไม่เปิดเผยชื่อเพื่อสร้างข้อมูลประเภทที่สาม ซึ่งก็คือข้อมูลรวม (ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้เช่นกัน) ตัวอย่างข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมีดังนี้

 • ข้อมูลการลงทะเบียนที่คุณให้ไว้เมื่อคุณสร้างบัญชี เข้าร่วมการส่งเสริมการขาย หรือเชื่อมโยงโปรไฟล์ของคุณบนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกเข้ากับบัญชีลงทะเบียนของคุณ เช่น ชื่อและนามสกุล ประเทศที่อาศัยอยู่ เพศ วันเกิด ที่อยู่อีเมล ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของคุณ
 • ข้อมูลการทำธุรกรรมที่คุณให้ไว้เมื่อคุณขอข้อมูล ติดต่อฝ่ายบริการผู้เข้าชม หรือซื้อ คืน ร้องขอ หรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือบริการจากเรา เช่น ที่อยู่ไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลการชำระเงินของคุณ
 • ข้อมูลที่คุณให้ไว้ในฟอรัมสาธารณะบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา เช่น สิ่งที่คุณโพสต์ต่อสาธารณะ
 • ข้อมูลที่ส่งไม่ว่าจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งหรือภายในกลุ่มที่จำกัดโดยใช้ข้อความ การแชท การโพสต์ หรือฟังก์ชันการทำงานที่คล้ายคลึงกันของเรา ซึ่งเราได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับให้เก็บรวบรวมข้อมูลนี้
 • ข้อมูลที่เราได้รับจากบุคคลภายนอก เช่น ผู้ให้บริการเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันของเราบนแพลตฟอร์มหรืออุปกรณ์ของบุคคลภายนอก
 • ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง รวมถึงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่แม่นยำหรือโดยประมาณที่ให้ไว้โดยอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นซึ่งโต้ตอบกับเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือทรัพย์สินที่เป็นรูปธรรมของเรา (รวมถึงผ่านทางเทคโนโลยีบีคอน) หรือเชื่อมโยงกับที่อยู่ IP หรือตัวระบุการออนไลน์และอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งเราได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ประมวลผลข้อมูลนี้ 
 • ข้อมูลกิจกรรมเกี่ยวกับการที่คุณใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา และการใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราโดยบุคคลใดๆ ที่คุณให้อนุญาตผ่านบัญชีของคุณ (เช่น ผ่านการสร้างโปรไฟล์ภายใต้บัญชี Disney+ หรือ Hulu ของคุณ) เช่น เนื้อหาที่คุณดูหรือโพสต์ คุณใช้บริการของเราบ่อยเพียงใด และความชอบของคุณ และความสนใจของคุณ 
 • ข้อมูลการใช้งาน ข้อมูลการดู ข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลอุปกรณ์เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา ใช้แอปพลิเคชันของเราบนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก หรือเปิดอีเมลที่เราส่ง หรือเชื่อมต่อกับบริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไร้สายและเทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ซึ่งรวมถึงประเภทของเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน และที่อยู่ IP ของคุณ
 • ภาพนิ่งหรือวิดีโอที่บันทึกด้วยกล้องหรือตัวอ่านอยู่ที่ในทรัพย์สินที่เป็นรูปธรรมของเรา และ
 • การบันทึกเสียงเมื่อคุณติดต่อศูนย์รับจองของเราหรือติดต่อหมายเลขโทรศัพท์อื่นของศูนย์บริการผู้เข้าชม
 • เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเราเมื่อคุณร้องขอหรือซื้อผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อมูลจากเรา ลงทะเบียนกับเรา (รวมถึงเวลาที่คุณเชื่อมโยงโปรไฟล์ของคุณบนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกเข้ากับบัญชีลงทะเบียนของคุณ) เข้าร่วมฟอรัมสาธารณะหรือกิจกรรมอื่นๆ บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา ตอบแบบสำรวจผู้เข้าชม เข้าชมทรัพย์สินที่เป็นรูปธรรมของเรา ติดต่อศูนย์รับจองของเรา หรืติดต่อหมายเลขโทรศัพท์อื่นของฝ่ายบริการผู้เข้าชม หรือมีปฏิสัมพันธ์กับเราโดยใช้อุปกรณ์หนึ่งเครื่องหรือหลายเครื่อง คุณอาจให้ข้อมูลได้ในหลายวิธีด้วยกัน รวมถึงโดยการพิมพ์หรือใช้การสั่งงานด้วยเสียง
 • เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทางเทคโนโลยีต่างๆ เช่น คุกกี้ แฟลชคุกกี้ พิกเซล แท็ก ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ และเว็บบีคอน รวมถึงเวลาที่คุณเข้าชมเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราหรือใช้แอปพลิเคชันของเราบนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกโดยใช้อุปกรณ์หนึ่งเครื่องหรือหลายเครื่อง ไม่ว่าคุณจะได้ล็อกอินหรือลงทะเบียนหรือไม่ก็ตาม โปรดไปที่เทคโนโลยี การติดตามทางออนไลน์และการโฆษณา หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึง ‘ห้ามติดตาม’ และวิธีปิดใช้งานคุกกี้และเลือกตัวเลือกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว
 • เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ รวมถึงเวลาที่คุณเข้าชมเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราหรือใช้แอปพลิเคชันของเราบนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก
 • เราจะได้รับข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถืออื่นๆ เพื่ออัพเดทหรือเพิ่มเติมข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้หรือเราได้เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ เช่น เวลาที่เราตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่อยู่ไปรษณีย์โดยใช้บริการของบุคคลภายนอก กฎหมายที่ใช้บังคับอาจกำหนดให้คุณต้องอนุญาตให้บุคคลภายนอกแบ่งปันข้อมูลของคุณกับเราก่อนที่เราจะสามารถได้รับข้อมูลนั้นได้

สมาชิกของ The Walt Disney Family of Companies ซึ่งเป็นผู้ดูแลข้อมูลสำหรับข้อมูลของคุณจะต้องมีความรับผิดชอบตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้หรืออาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว สมาชิกอื่นๆ ของ The Walt Disney Family of Companies จะสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้ในกรณีที่พวกเขาให้บริการในนามของผู้ดูแลข้อมูล (ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูล) และเว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะได้ห้ามไว้ พวกเขาก็สามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้เพื่อการใช้ในนามของตนเอง (ในฐานะผู้ดูแลข้อมูล) ตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ ทั้งนี้ โดยสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับและตัวเลือกและการควบคุมที่อาจมีให้กับคุณ เราอาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคุณหรือจากอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงกับคุณเพื่อ

 • จัดให้คุณได้รับประสบการณ์ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่คุณร้องขอ ดู เข้าร่วม หรือซื้อ
 • สื่อสารกับคุณเกี่ยวกับบัญชีของคุณหรือธุรกรรมที่คุณทำกับเราและส่งข้อมูลให้กับคุณหรือขอความเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะต่างๆ บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายของเรา
 • ส่งข้อเสนอและการส่งเสริมการขายให้กับคุณสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเราหรือผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก
 • ปรับแต่งเนื้อหาและประสบการณ์ให้เข้ากับบุคคล
 • จัดหาโฆษณาที่ตรงกลุ่มเป้าหมายโดยดูจากกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา รวมถึงบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอก
  • หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อติดตามและปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคล โปรดไปที่เทคโนโลยีการติดตามทางออนไลน์และการโฆษณา
 • ใช้งาน ทำความเข้าใจ ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนา หรือปรับปรุงเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ บริการ และการทำงานของเรา รวมถึงโดยการใช้ผลวิจัยการสำรวจผู้เข้าชมและเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ และ
 • ตรวจหา สืบสวน และป้องกันกิจกรรมที่อาจฝ่าฝืนนโยบายของเรา มีประเด็นปัญหาเรื่องความปลอดภัย มีลักษณะฉ้อโกง หรือผิดกฎหมาย และ
 • แจ้งให้คุณทราบถึงการเรียกคืนผลิตภัณฑ์หรือประเด็นปัญหาด้านความปลอดภัย

เราจะไม่แบ่งปัน ข้อมูลส่วนบุคคล ของคุณกับบุคคลที่สามที่อยู่นอก The Walt Disney Family of Companies เว้นแต่ในสถานการณ์ที่จำกัด ซึ่งรวมถึง:

 • เมื่อคุณอนุญาตให้เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทอื่น โดยเลือกแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทที่คัดสรรมาอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้เราสามารถส่งข้อเสนอและโปรโมชันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของพวกเขาให้คุณได้
 • เมื่อคุณมีคำสั่งให้เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทอื่นเพื่อทำตามคำขอของคุณ เช่น
  • เมื่อคุณจองแพคเกจเดินทางกับเราที่มีสินค้าหรือบริการที่จัดหาโดยพาร์ทเนอร์บุคคลที่สาม เช่น สายการบิน ผู้ให้บริการการขนส่งภาคพื้นดิน โรงแรมบุคคลที่สาม และผู้ให้บริการด้านการประกันภัยในการเดินทาง และ
  • เมื่อคุณสำรองที่นั่งสำหรับการรับประทานอาหารในภัตตาคารที่ดำเนินงานโดยบุคคลที่สามผ่านทางเรา
 • เมื่อคุณมีคำสั่งให้เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เช่น เว็บไซต์เครือข่ายสังคม
 • อย่างไรก็ตาม เมื่อเราทำงานกับผู้ให้บริการที่ให้บริการในนามของเรา บริษัทเหล่านี้ก็จะถูกห้ามไม่ให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่เราร้องขอหรือตามข้อกำหนดของกฎหมาย
 • เมื่อเราจัดเตรียมโฆษณาที่เกี่ยวข้องให้กับคุณบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณในวงจำกัด เช่น ตัวระบุบางรายการหรือที่อยู่อีเมลที่เข้ารหัสกับบุคคลที่สาม นอกจากนี้ เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวเพื่อแสดงโฆษณาของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องต่อคุณบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราและเพื่อวัดผลโฆษณาดังกล่าว หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อปรับให้เหมาะสำหรับเฉพาะคุณและติดตามเกี่ยวกับคุณ โปรดไปที่เทคโนโลยีการติดตามและการโฆษณาออนไลน์
 • อย่างไรก็ตาม เมื่อเราร่วมมือกับสถาบันการเงินเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้แบรนด์ร่วมกันให้กับคุณ เช่น Disney Rewards Visa Card ที่ใช้แบรนด์ร่วมกันของเรา เราก็จะทำเช่นนั้นเฉพาะในกรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับเท่านั้น และในกรณีเหล่านี้ สถาบันการเงินจะถูกห้ามมิให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้แบรนด์ร่วมกันดังกล่าว
 • เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับ National Geographic Partners ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง The Walt Disney Company และ National Geographic Society ทาง National Geographic Partners จะสามารถแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับ National Geographic Society ได้ และเมื่อแบ่งปันแล้ว ข้อมูลนั้นจะได้รับการดูแลและอยู่ภายใต้นโยบายความส่วนตัวของ National Geographic Society
 • เมื่อคุณใช้บริการของ Hulu ทาง Hulu อาจแบ่งปันข้อมูลกับพันธมิตรทางธุรกิจที่ช่วยนำเสนอบริการของ Hulu ซึ่งรวมไปถึง ตัวอย่างเช่น โปรแกรมเมอร์ที่ดูแลคอนเทนท์ของบริษัท พันธมิตรผู้จัดจำหน่ายและอุปกรณ์ และเจ้าขององค์กร หากคุณให้ความยินยอม Hulu อาจแบ่งปันข้อมูลการรับชมของคุณพร้อมกับข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างกับบุคคลเหล่านี้และบุคคลที่สามอื่น ๆ
 • เมื่อเราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามโดยเกี่ยวข้องกับการขายธุรกิจ เพื่อบังคับใช้เงื่อนไขการใช้งานของเราหรือกฎต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจถึงความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของผู้เข้าชมของเราและบุคคลที่สาม เพื่อคุ้มครองสิทธิและทรัพย์สินของเราและสิทธิและทรัพย์สินของผู้เข้าชมของเราและบุคคลที่สาม เพื่อปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย หรือในกรณีอื่นๆ หากเราเชื่อโดยสุจริตว่ากฎหมายกำหนดให้ต้องมีการเปิดเผย
 • โปรดทราบว่าเมื่อเราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทอื่นตามสถานการณ์ข้างต้น ข้อมูลที่บริษัทอื่นได้รับก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทนั้นและจะต้องอยู่ภายใต้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบริษัทดังกล่าว ยกเว้นตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นด้านบน

เราจะให้คุณมีความสามารถในการใช้การควบคุมและตัวเลือกบางอย่างเกี่ยวกับการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลของคุณ ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ การควบคุมและตัวเลือกของคุณอาจรวมถึง

 • การแก้ไข การอัปเดต และการลบบัญชีการลงทะเบียนของคุณ
 • การเลือกหรือการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกของคุณสำหรับการสมัครรับข่าวสาร จดหมายข่าว และการแจ้งเตือน
 • การเลือกว่าจะรับข้อเสนอและการส่งเสริมการขายจากเราหรือไม่สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรือผลิตภัณฑ์และบริการที่เราคิดว่าคุณอาจสนใจ
 • การเลือกว่าจะให้เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทอื่น ๆ หรือไม่เพื่อให้พวกเขาสามารถส่งข้อเสนอและการส่งเสริมการขายให้กับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของพวกเขาได้
 • การควบคุมการโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายโดยคลิกที่ “อย่าขายหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของฉัน” หรือ “จัดการการตั้งค่าคุกกี้ของคุณ” ในส่วนท้ายของเว็บไซต์หรือการตั้งค่าแอปพลิเคชันของเรา
 • การควบคุมการโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายจากเครือข่ายและพันธมิตรโฆษณาต่าง ๆ การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการวิเคราะห์การตลาด และผู้ให้บริการด้านโฆษณาและการตลาดดิจิทัล (โดยเข้าไปที่ พันธมิตรการโฆษณาดิจิทัล);
 • การเลือกที่จะควบคุมการโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายที่คุณได้รับภายในแอปพลิเคชันต่าง ๆ โดยใช้การตั้งค่าและตัวเลือกที่มีให้กับคุณผ่านทางอุปกรณ์ของคุณ ตัวอย่างเช่น โดยการตั้งค่าไม่รับโฆษณาตามความสนใจ
 • การเลือกจำกัดการเข้าร่วมใน การวิจัยการวัดผลทางดิจิทัลของ Nielsen (สำหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมอภิปราย)
 • การเลือกจำกัดการเข้าร่วมใน Nielsen Digital Ad Ratings เมื่อรับชม Hulu บนอุปกรณ์ในห้องนั่งเล่นและแอปพลิเคชันมือบางรายการ โดยการเข้าสู่ระบบ Hulu จากคอมพิวเตอร์ของคุณและคลิก “จัดการการวัดผลของ Nielsen” บน หน้าบัญชี Hulu ของคุณ
 • การเลือกจำกัดการเข้าร่วมใน Nielsen Digital Ad Ratings (ในตลาดที่นำเสนอ) เมื่อรับชม Disney+ บนอุปกรณ์ในห้องนั่งเล่นและแอปพลิเคชันมือบางรายการ โดยการเข้าสู่ระบบ Disney+ จากคอมพิวเตอร์ของคุณและคลิก “จัดการการวัดผลของ Nielsen” บน หน้าบัญชี Disney+ ของคุณ
 • จัดการการตั้งค่า Hulu ตามความชอบของคุณเกี่ยวกับการแบ่งปันข้อมูลการรับชมของคุณ พร้อมกับข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างโดยเข้าสู่ระบบของ Hulu บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ไปที่การตั้งค่าบัญชีของคุณ และแก้ไขโปรไฟล์ของคุณ
 • การขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากฟอรัมสาธารณะบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา และ
 • การขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณและขอให้เราแก้ไขหรือลบข้อมูลนั้น

คุณสามารถใช้การควบคุมและตัวเลือกเหล่านี้ได้หลายวิธี รวมถึงตามที่อธิบายไว้ด้านบน หรือโดยไปที่ทางเลือกในการสื่อสาร (ภายใต้แท็บการควบคุมความเป็นส่วนตัว) โดยติดต่อ ฝ่ายบริการผู้เข้าชม หรือโดยทำตามคำแนะนำที่ให้ไว้ในการสื่อสารที่ส่งถึงคุณ คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับการโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายหรือตามความสนใจได้โดยเข้าไปที่พันธมิตรการโฆษณาดิจิทัลหรือพันธมิตรการโฆษณาดิจิทัลเชิงโต้ตอบของยุโรป หรือใช้กลไกสำหรับการเลือกที่จะไม่รับในลิงก์ “โฆษณาตามความสนใจ” ในข้อความท้ายหน้าของเว็บไซต์ที่คุณกำลังเข้าชม

โปรดทราบว่าหากคุณไม่ได้อนุญาตให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณ เราก็อาจไม่สามารถจัดให้มีประสบการณ์ ผลิตภัณฑ์ และบริการบางอย่างให้กับคุณได้ และบริการบางอย่างของเราก็อาจไม่สามารถคำนึงถึงความสนใจและความชอบของคุณได้ หากการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำ เราก็จะระบุให้ชัดเจนในจุดที่มีการเก็บรวบรวมเพื่อให้คุณสามารถทำการตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลที่ครบถ้วนว่าจะเข้าร่วมหรือไม่ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเฉพาะรายการซึ่งเราทำการประมวลผลหรือเก็บรักษา และสิทธิของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โปรดติดต่อฝ่ายบริการผู้เข้าชม

เราตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องให้การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวมจากเด็กบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา คุณลักษณะบางอย่างบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราจะมีการควบคุมอายุเพื่อไม่ให้มีไว้สำหรับการใช้โดยเด็ก และเราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กโดยที่รู้และเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะดังกล่าว เมื่อเราตั้งใจที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็ก เราจะดำเนินขั้นตอนต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเด็ก ซึ่งรวมถึง

 • การแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเรื่องข้อมูลของเราในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเด็ก รวมถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวมจากเด็ก การที่เราอาจใช้ข้อมูลนั้น และเราอาจแบ่งปันข้อมูลนั้นหรือไม่และกับใคร
 • การขอความยินยอมจากบิดามารดาสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็ก หรือการส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้กับเด็กโดยตรง ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับและแนวทางปฏิบัติของเรา
 • การจำกัดเรื่องที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กไม่ให้มากไปกว่าความจำเป็นตามสมควรสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ และ
 • การให้บิดามารดาเข้าถึงหรือมีความสามารถที่จะร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมจากเด็กและความสามารถที่จะร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลส่วนบุคคล

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องแนวทางปฏิบัติของเราในสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเด็ก นโยบายความเป็นส่วนตัวของเด็ก(English).

ความปลอดภัย ความสมบูรณ์ และการรักษาความลับของข้อมูลของคุณจะเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับเรา เราได้บังคับใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิค ทางด้านการบริหารจัดการ และทางกายภาพที่มีขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลของผู้เข้าชมจากการเข้าถึง การเปิดเผย การใช้ และการแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต เราจะตรวจสอบระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยของเราเป็นประจำเพื่อพิจารณาเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ ที่เหมาะสม โปรดทราบว่าถึงแม้เราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด แต่ก็ไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใดที่สมบูรณ์แบบหรือป้องกันอันตรายได้อย่างแน่นอน เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อทำตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เว้นเสียแต่ว่ากฎหมายจะกำหนดหรืออนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานกว่านั้น

เราดำเนินกิจการอยู่ทั่วโลกและอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบริษัทใน The Walt Disney Family of Companies หรือบุคคลภายนอกในสถานที่ต่างๆ รอบโลกเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ไม่ว่าเราจะได้โอน จัดเก็บ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ใด เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ขั้นตอนนี้อาจรวมถึงการใช้ข้อสัญญามาตรฐานที่กฎหมายยอมรับ การได้รับความยินยอมจากคุณ หรือวิธีอื่นที่ถูกต้องตามกฎหมายในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะๆ เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ แนวทางปฏิบัติของอุตสาหกรรม ข้อบังคับ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เราจะส่งคำบอกกล่าวให้กับคุณหากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ และในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้ เราก็จะขอความยินยอมจากคุณ การแจ้งคำบอกกล่าวอาจกระทำโดยการส่งอีเมลให้กับคุณตามที่อยู่อีเมลล่าสุดที่คุณให้ไว้กับเรา โดยการโพสต์ประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา หรือโดยวิธีการอื่นๆ โดยสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับ

หากคุณมีข้อคิดเห็นหรือคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อฝ่ายบริการผู้เข้าชม.

ประกาศสำหรับผู้พำนักอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา: หากคุณเป็นผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา คุณอาจมีสิทธิเพิ่มเติมบางข้อในเรื่องความเป็นส่วนตัว โปรดดูที่หน้าสิทธิความเป็นส่วนตัวของสหรัฐอเมริกาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ประกาศสำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป:หากคุณเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหภาพยุโรปหรือสหราชอาณาจักร คุณอาจมีสิทธิความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมบางประการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า สิทธิความเป็นส่วนตัวของสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป

สำหรับผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศในตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรปที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรป โปรดไปที่หน้าสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวของ EMEA สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ประกาศสำหรับผู้พำนักอาศัยชาวบราซิล: หากคุณเป็นผู้พำนักอาศัยชาวบราซิล คุณอาจมีสิทธิความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมบางประการ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า การคุ้มครองข้อมูลในบราซิล

กลับสู่ด้านบน back-to-top