คำจำกัดความ

ข้อมูลรวม

ข้อมูลรวม หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มหรือประเภทของผู้เข้าชม ซึ่งไม่ได้ระบุและไม่สามารถนำไปใช้เพื่อระบุผู้เข้าชมเป็นรายบุคคลได้

ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยชื่อ

ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยชื่อ หมายถึง ข้อมูลที่ไม่ได้ระบุไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมและไม่สามารถนำไปใช้เพื่อระบุผู้เข้าชมเป็นรายบุคคลได้

แอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชัน หมายถึง โปรแกรมหรือบริการที่ดำเนินการโดยเรา (หรือในนามของเรา) ซึ่งอาจมีการแสดงบนแพลตฟอร์มและสภาพแวดล้อมต่างๆ ทางออนไลน์ มือถือ หรืออื่นๆ รวมถึงโปรแกรมหรือบริการที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอก ซึ่งอนุญาตให้เรามีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้เข้าชมของเรา

เด็ก

เด็ก หมายถึง บุคคลที่เราได้ระบุว่ายังไม่ถึงอายุที่กฎหมายกำหนดในการให้ความยินยอมสำหรับการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตน ในสหรัฐอเมริกา คำว่า “เด็ก” จะหมายความถึงบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี

ผู้ดูแลข้อมูล

ผู้ดูแลข้อมูล หมายถึงบริษัทลูกหรือบริษัทในเครือของ The Walt Disney Company ที่รับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวมและใช้ภายในขอบข่ายของนโยบายนี้จากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา ดังต่อไปนี้

 • หากคุณอาศัยอยู่ในยุโรป ตะวันออกกลาง หรือแอฟริกา:
  The Walt Disney Company Limited
  (Company Number 530051)
  3 Queen Caroline Street
  Hammersmith
  London
  W6 9PE
  help@disney.co.uk
 • หากคุณพำนักอาศัยอยู่ในลาตินอเมริกา:
  The Walt Disney Company (Argentina) S.A.
  Tucumán 1, Piso 4º (C1049AAA)
  Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  อาร์เจนตินา
  Latam.privacidad@disney.com
 • หากคุณเป็นผู้สมัครรับบริการจาก Disney+ ในสหภาพยุโรปที่อาศัยอยู่นอกสหราชอาณาจักร ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะอยู่ภายใต้การควบคุมโดย
  The Walt Disney Company (Benelux) B.V.
  (Company Number 34076102)
  Asterweg 15S
  1031 HL Amsterdam
  The Netherlands
  help@disneyplus.com
 • สหรัฐอเมริกา แคนาดาและประเทศอื่นๆ:
  Disney Interactive
  500 South Buena Vista Street
  Mail Code 7667
  Burbank, CA 91521-7667
  United States of America
  ฝ่ายบริการผู้เข้าชม

ผู้ประมวลผลข้อมูล

ผู้ประมวลผลข้อมูลคือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของผู้ดูแลข้อมูล (ไม่ว่าหนึ่งรายหรือหลายราย) และได้รับอนุญาตให้ทำการประมวลผลข้อมูลเฉพาะตามที่ผู้ดูแลข้อมูลมีคำสั่งเท่านั้น

ที่อยู่ IP

ที่อยู่ IP จะเชื่อมโยงกับจุดเชื่อมต่อที่คุณใช้เพื่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ต และโดยปกติแล้วจะอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณ บริษัทของคุณ หรือมหาวิทยาลัยของคุณ เราอาจใช้ที่อยู่ IP เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในเรื่องที่ว่าผู้เข้าชมของเราเข้าชมส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราบ่อยครั้งเพียงใด และเราอาจนำที่อยู่ IP มารวมกับข้อมูลส่วนบุคคล

สมาชิก

สมาชิก หมายถึง บริษัทสาขาหรือบริษัทในเครือที่เป็นส่วนหนึ่งของ The Walt Disney Family of Companies

บิดามารดา

บิดามารดา หมายถึง บิดามารดาหรือผู้ปกครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่ระบุ (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม) ถึงบุคคลนั้นๆ เช่น ชื่อ ที่อยู่ไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคล เมื่อข้อมูลที่ไม่เปิดเผยชื่อมีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ข้อมูลที่ได้นั้นก็จะได้รับการจัดการในลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลเช่นกัน

ฟอรัมสาธารณะ

เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราอาจเสนอกระดานข้อความ หน้าการสนทนา บล็อก ห้องแชท สภาพแวดล้อมของชุมชนทางสังคม หน้าโปรไฟล์ และฟอรัมอื่นๆ ซึ่งไม่ได้มีผู้อ่านที่จำกัด หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณใช้คุณลักษณะใดๆ เหล่านี้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวก็อาจมีการโพสต์ต่อสาธารณะและมีการเปิดเผยโดยไม่จำกัดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลนั้นโดยเราหรือโดยบุคคลภายนอก

The Walt Disney Family of Companies

The Walt Disney Family of Companies จะหมายถึง The Walt Disney Company และบริษัทสาขาและบริษัทในเครือของ The Walt Disney Company ซึ่งเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของตนภายใต้ชื่อแบรนด์ต่างๆ บริษัทเหล่านี้ดำเนินธุรกิจหลายอย่าง รวมถึงสวนสนุกและการท่องเที่ยว ภาพยนตร์และโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ ผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค และบริการแบบอินเตอร์แอคทีฟ แบรนด์ของ The Walt Disney Company จะรวมถึงแบรนด์ต่อไปนี้

 • ABC Entertainment
 • ABC News
 • Adventures by Disney
 • Aulani, a Disney Resort & Spa
 • Bamtech Media
 • Bindass
 • Buena Vista Catalog Company (including Disney Movie Club)
 • D23 | The Official Disney Fan Club
 • Disney Baby
 • Disney Channels & DisneyNOW
 • Disney Cruise Line
 • Disney Digital Network
 • Disney Family Movies
 • Disney Movie Insiders
 • Disney on Broadway
 • Disney on Ice and Disney Live!
 • Disney PhotoPass Service
 • Disney Rewards Visa Card
 • Disney Store
 • Disney Vacation Club
 • Disney+
 • Disneyland Paris
 • Disneyland Resort
 • DisneyLife
 • El Capitan Theatre
 • ESPN
 • ESPN CricInfo
 • ESPN Deportes
 • ESPN+
 • FiveThirtyEight
 • Freeform
 • FX Networks
 • Genx Entertainment Limited
 • Hollywood Records
 • Hulu
 • Hungama TV
 • Lucasfilm (Star Wars)
 • Marvel
 • Marvel Shop
 • Marvel Digital Comics
 • Muppets
 • National Geographic
 • Pixar Animation Studios
 • Radio Disney
 • Read Riordan
 • The Undefeated
 • 30 for 30 Podcasts
 • United Home Entertainment Private Limited
 • UTV Software Communication Limited
 • Walt Disney Pictures
 • Walt Disney Studios Home Entertainment
 • Walt Disney World Resort
กลับสู่ด้านบน back-to-top