Определения

Обобщена информация

Обобщена информация означава информация относно групи или категории гости, която не идентифицира и не може с помощта на разумни средства да се използва за идентифицирането на отделен гост.

Анонимна информация

Анонимна информация означава информация, която не идентифицира пряко или косвено и не може с помощта на разумни средства да се използва за идентифицирането на отделен гост.

Приложение

Приложение означава програма или услуга, оперирани от нас (или от наше име), които могат да се показват на различни онлайн, мобилни или други платформи и среди, включително такива, оперирани от трети страни, и които ни позволяват да взаимодействаме директно с нашите гости.

Деца

Деца означава лица, които сме идентифицирали, че не са пълнолетни, за да дават съгласието си за събиране и обработка на техни лични данни. В Съединените щати терминът „деца“ се отнася за лица, ненавършили 13-годишна възраст.

Администратор на лични данни

Администраторът на лични данни е дъщерна или свързана фирма на групата компании на Walt Disney, отговаряща за личната информация, събирана и използвана в обхвата на тези правила от нашите сайтове и приложения, както следва:

 • Ако живеете в Европа, Близкия изток или Африка:
  The Walt Disney Company Limited
  (Company Number 530051)
  3 Queen Caroline Street
  Hammersmith
  London
  W6 9PE
  help@disney.co.uk
 • Ако живеете в Латинска Америка:
  The Walt Disney Company (Argentina) S.A.
  Tucumán 1, Piso 4º (C1049AAA)
  Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  Аржентина
  Latam.privacidad@disney.com
 • Ако сте абонат от ЕС на услугата Disney+, пребиваващ извън Обединеното кралство, Вашите лични данни също така се управляват съвместно от:
  The Walt Disney Company (Benelux) B.V.
  (Company Number 34076102)
  Asterweg 15S
  1031 HL Amsterdam
  The Netherlands
  help@disneyplus.com
 • САЩ, Канада и останалите региони:
  Disney Interactive
  500 South Buena Vista Street
  Mail Code 7667
  Burbank, CA 91521-7667
  United States of America
  ms_support@help.go.com

Обработващ лични данни

Обработващият лични данни е физическо или юридическо лице, което обработва лична информация от името на администратора на лични данни (или администраторите на лични данни), като има право да извършва обработката единствено съгласно разпорежданията на администратора(ите) на лични данни.

IP адрес

IP адресът се асоциира с точката за достъп, чрез която се свързвате с интернет, и обикновено се контролира от вашия интернет доставчик (ISP), компания или университет. Може да използваме IP адресите за събиране на информация за честотата, с която гостите ни посещават различни части на сайтовете и приложенията ни, и може да комбинираме IP адресите с лични данни.

Член

Член означава дъщерна или филиална компания, която е част от групата компании на Walt Disney.

Родители

Родители означава родител или законен настойник.

Лична информация

Лична информация означава информацията, която идентифицира (независимо дали пряко или косвено) дадено лице като името, пощенския адрес, адреса на електронна поща и телефонния номер на съответното лице. Когато анонимна информация се асоциира пряко или косвено с личната информация, получената информация се третира като лична.

Публични форуми

Нашите сайтове и приложения може да предлагат дискусионни форуми, страници за обсъждания, блогове, пространство за чат, социални общности, страници с профили и други форуми, които нямат ограничена аудитория. Ако предоставите лична информация при използване на някоя от тези функции, тази лична информация може да бъде публикувана публично и може да бъде разкрита по някакъв друг начин без ограничение за използване от нас или трета страна.

Групата компании на Walt Disney

Групата компании на Walt Disney обозначава Walt Disney Company и нейните дъщерни и филиални компании, които предлагат своите продукти и услуги под различни търговски марки. Тези компании се занимават с различни дейности, включително тематични паркове и пътувания, телевизионни и кино филми, издателска дейност, потребителски продукти и интерактивни услуги. Търговските марки на Walt Disney Company включват наред с другото и:

 • ABC Entertainment
 • ABC News
 • Adventures by Disney
 • Aulani, a Disney Resort & Spa
 • Bamtech Media
 • Bindass
 • Buena Vista Catalog Company (including Disney Movie Club)
 • D23 | The Official Disney Fan Club
 • Disney Baby
 • Disney Channels & DisneyNOW
 • Disney Cruise Line
 • Disney Digital Network
 • Disney Family Movies
 • Disney Movie Insiders
 • Disney on Broadway
 • Disney on Ice and Disney Live!
 • Disney PhotoPass Service
 • Disney Rewards Visa Card
 • Disney Store
 • Disney Vacation Club
 • Disney+
 • Disneyland Paris
 • Disneyland Resort
 • DisneyLife
 • El Capitan Theatre
 • ESPN
 • ESPN CricInfo
 • ESPN Deportes
 • ESPN+
 • FiveThirtyEight
 • Freeform
 • FX Networks
 • Genx Entertainment Limited
 • Hollywood Records
 • Hulu
 • Hungama TV
 • Lucasfilm (Star Wars)
 • Marvel
 • Marvel Shop
 • Marvel Digital Comics
 • Muppets
 • National Geographic
 • Pixar Animation Studios
 • Radio Disney
 • Read Riordan
 • The Undefeated
 • 30 for 30 Podcasts
 • United Home Entertainment Private Limited
 • UTV Software Communication Limited
 • Walt Disney Pictures
 • Walt Disney Studios Home Entertainment
 • Walt Disney World Resort
Към началото back-to-top