Дефиниции

Групова информация

„Групова информация“ означава информация за групи или категории гости, която не идентифицира и не може с помощта на разумни средства да се използва за идентифицирането на отделен гост.

Анонимна информация

„Анонимна информация“ означава информация, която не идентифицира пряко или косвено и не може с помощта на разумни средства да се използва за идентифицирането на отделен гост.

Приложение

„Приложение“ означава програма или услуга, оперирани от нас (или от наше име), които могат да се показват на различни онлайн, мобилни или други платформи и среди, включително такива, оперирани от трети страни, и които ни позволяват да взаимодействаме директно с нашите гости.

Деца

Деца означава лица, които сме идентифицирали, че не са пълнолетни, за да дават съгласието си за събиране и обработка на техни лични данни. В Съединените щати терминът „деца“ се отнася за лица, ненавършили 13-годишна възраст.

Оператор за управление на данни

Оператор за управление на данни е дъщерната или филиалната фирма от Walt Disney Company, отговаряща за личната информация, събирана от сайтове и приложения, както следва:

 • Ако живеете в Европа, Близкия изток или Африка:
  The Walt Disney Company Limited
  (Company Number 530051)
  3 Queen Caroline Street
  Hammersmith
  London
  W6 9PE
  help@disney.co.uk
 • Ако сте абонат от ЕС на услугата Disney+, пребиваващ извън Обединеното кралство, Вашите лични данни също така се управляват съвместно от:
  The Walt Disney Company (Benelux) B.V.
  (Company Number 34076102)
  De Passage 144
  1101 AX Amsterdam
  The Netherlands
  help@disneyplus.com
 • САЩ, Канада и останалата част от света:
  Disney Interactive
  500 South Buena Vista Street
  Mail Code 7667
  Burbank, CA 91521-7667
  United States of America
  Guest Services

Оператор за обработка на данни

„Оператор за обработка на данни“ е физическо или юридическо лице, което обработва лични данни от името на оператора/операторите за управление на данни, като то има право да извършва обработката единствено съгласно разпорежданията на оператора/операторите за управление на данни.

IP адрес

IP адресът се асоциира с точката за достъп, чрез която се свързвате с интернет, и обикновено се контролира от вашия интернет доставчик (ISP), компания или университет. Ние може да използваме IP адресите за събиране на информация за честотата, с която гостите ни посещават различни части на сайтовете и приложенията ни, и може да комбинираме IP адресите с лични данни.

Член

„Член“ означава дъщерна или филиална компания, която е част от групата компании на Walt Disney.

Уведомление

Уведомлението може да ви бъде изпратено по имейл на последния посочен от вас адрес на електронна поща с известие за промените в нашите сайтове и приложения или по друг начин, съобразен с приложимото законодателство.

Родители

„Родители“ означава родител или законен настойник.

Лични данни

„Лични данни“ означава информацията, която идентифицира (независимо дали пряко или косвено) дадено лице, като напр. името, пощенския адрес, адреса на електронна поща и телефонния номер на съответното лице. Когато анонимна информация се асоциира пряко или косвено с личната информация, тогава анонимната информация се третира като лична.

Публични форуми

Нашите сайтове и приложения може да предлагат дискусионни форуми, страници за обсъждания, блогове, пространство за чат, социални общности, страници с профили и други форуми, които нямат ограничена аудитория.  Ако предоставите лични данни при използване на някоя от тези функции, тази информация може да бъде публикувана публично и може да бъде разкрита по някакъв друг начин без ограничение за използване от нас или трета страна.  За да поискате премахване на ваши лични данни от публичен форум в някой от нашите сайтове и приложения, моля, свържете се с Услуги за гости.

Групата компании на Walt Disney

Терминът „групата компании на Walt Disney“ обозначава компанията Walt Disney Company и нейните дъщерни и филиални компании, които предлагат своите продукти и услуги под различни търговски марки. Тези компании се занимават с различни дейности, в т.ч. тематични паркове и пътувания, телевизионни и кино филми, издателска дейност, потребителски продукти и интерактивни услуги. Търговските марки на Walt Disney Company включват наред с другото и:

 • ABC Entertainment
 • ABC News
 • Adventures by Disney
 • Aulani, a Disney Resort & Spa
 • Bamtech Media
 • Bindass
 • Buena Vista Catalog Company (including Disney Movie Club)
 • D23 | The Official Disney Fan Club
 • Disney Baby
 • Disney Channels & DisneyNOW
 • Disney Cruise Line
 • Disney Digital Network
 • Disney Family Movies
 • Disney Movie Insiders
 • Disney on Broadway
 • Disney on Ice and Disney Live!
 • Disney PhotoPass Service
 • Disney Rewards Visa Card
 • Disney Vacation Club
 • Disney+
 • Disneyland Paris
 • Disneyland Resort
 • DisneyLife
 • El Capitan Theatre
 • ESPN
 • ESPN CricInfo
 • ESPN Deportes
 • ESPN+
 • FiveThirtyEight
 • Freeform
 • FX Networks
 • Genx Entertainment Limited
 • Hollywood Records
 • Hungama TV
 • Lucasfilm (Star Wars)
 • Marvel
 • Marvel Shop
 • Marvel Digital Comics
 • Muppets
 • National Geographic
 • Pixar Animation Studios
 • Radio Disney
 • Read Riordan
 • shopDisney
 • The Undefeated
 • 30 for 30 Podcasts
 • United Home Entertainment Private Limited
 • UTV Software Communication Limited
 • Walt Disney Pictures
 • Walt Disney Studios Home Entertainment
 • Walt Disney World Resort
Към началото back-to-top