Нашите правила за поверителност

Последна промяна: 2019/11/19

ОБХВАТ НА ТЕЗИ ПРАВИЛА

Тези правила за поверителност описват третирането на информация, предоставяна или събирана в сайтовете и приложенията, в които са публикувани тези правила за поверителност, както в нашите дигитални пространства, така и в приложенията, които предоставяме в платформи и сайтове на трети страни. Ние спазваме тези правила за поверителност съгласно приложимите закони на местата, където извършваме дейност. В някои случаи може да предоставяме допълнителни бележки относно поверителността на данните, специфични за определени продукти, практики или региони. Такива условия трябва да бъдат прочетени във връзка с тези правила.

Моля, имайте предвид, че когато ни предоставяте информация в сайт или платформа на трета страна (например чрез нашите приложения), предоставената от Вас информация може да бъде отделно събрана от сайта или платформата на третата страна. Информацията, която събираме, е обект на тези правила за поверителност, а информацията, която събира сайтът или платформата на трета страна, е обект на практиките за поверителност на сайта или платформата на третата страна. Изборът по отношение на поверителността, който сте направили в сайта или платформата на третата страна, няма да се прилага за използването от наша страна на информацията, която сме събрали директно чрез нашите приложения. Също така, имайте предвид, че нашите сайтове и приложения може да съдържат връзки към други сайтове, които не са наша собственост или под наш контрол, и ние не носим отговорност за техните практики за поверителност. Съветваме Ви да внимавате, когато напускате нашите сайтове или приложения, и да четете правилата за поверителност на другите сайтове, които може да събират лични данни за Вас.

Член на The Walt Disney Family of Companies, която включва множество различни марки, ще бъде администраторът на данни за Вашата информация. Списъкът със съответните администратори на данни можете да намерите тук..

Ние събираме два основни типа информация – лична информация (както е дефинирано в тези правила) и анонимна информация (както е дефинирано в тези правила) – и може да използваме лична и анонимна информация, за да създаваме трети тип информация, агрегирана информация (както е дефинирано в тези правила). Например, ние събираме:

 • Информация за регистрация, която предоставяте, когато създавате акаунт, участвате в промоция, или свързвате свой профил в сайт или платформа на трета страна със своя регистриран акаунт, например собствено и фамилно име, държава на пребиваване, пол, дата на раждане, имейл адрес, потребителско име и парола;
 • Информация за трансакции, която предоставяте, когато изисквате информация, свързвате се с Услуги за гости или закупувате продукт или услуга от нас, например Вашия пощенски адрес, телефонен номер и информация за плащане;
 • Информация, която предоставяте, в публични форуми в нашите сайтове и приложения, например Вашите публични публикации;
 • Информация, изпратена от едно лице към друго или в рамките на ограничена група, използвайки нашите функционалности за съобщения, чат, публикации или подобни, в които ни е разрешено от приложимите закони да събираме тази информация;
 • Информация, която получаваме от трета страна, например доставчик на сайт или платформа, относно използването на нашите приложения в устройства или платформи на трети страни;
 • Информация за местоположение, включително такава, предоставена от мобилно или друго устройство, взаимодействащо с някой от нашите сайтове или приложения (включително чрез технологията на маяци („beacon“)), или свързана с Вашия IP адрес, когато ни е разрешено от закона да обработваме тази информация;
 • Информация за дейността, свързана с използването на нашите сайтове и приложения от Ваша страна и от страна на всяко лице(а), което(ито) сте упълномощили чрез своя акаунт, например съдържанието, което преглеждате или публикувате, колко често използвате нашите услуги и какви са предпочитанията Ви;
 • Данни за използването, преглеждането на съдържание, технически данни и данни за устройството, когато посещавате нашите сайтове, използвате нашите приложения в сайтове или платформи на трети страни или отваряте имейли, които сме Ви изпратили, включително типа на Вашия браузър или устройство, уникалния идентификатор на устройството и IP адреса.
 • Събираме информацията, която ни предоставяте, когато заявявате или закупувате продукти, услуги или информация от нас, регистрирате се при нас (включително когато свързвате профила си в сайт или платформа на трета страна със своя регистриран акаунт), участвате в публични форуми или други дейности в нашите сайтове и приложения, участвате в проучвания за гости или по друг начин си взаимодействате с нас чрез едно или повече устройства. Можете да предоставяте информация по различни начини, включително чрез въвеждане или използване на гласови команди.
 • Събираме информация чрез различни технологии, например „бисквитки“, флаш „бисквитки“, пиксели, маркери, комплекти за разработване на софтуер, приложни програмни интерфейси и уеб маяци („beacons“), включително когато посещавате нашите сайтове и приложения или използвате нашите приложения в сайтове и платформи на трети страни чрез едно или повече устройства, независимо дали сте се регистрирали/влезли в системата. Моля, посетете Онлайн проследяване и реклама за повече информация, включително опцията „Do Not Track“, как да деактивирате „бисквитките“ и как да избирате опции по отношение на събирането на такива данни.
 • Ние събираме информация с помощта на инструменти за анализ, включително когато посещавате нашите сайтове и приложения или използвате нашите приложения в сайтове и платформи на трети страни.
 • Ние получаваме информация от други надеждни източници, за да актуализираме или допълним информацията, която сте предоставили или която автоматично сме събрали, например когато валидираме информация за пощенски адрес чрез услуги на трети страни. Приложимите закони може да изискват Вие да упълномощите третата страна да сподели Вашата информация с нас, преди ние да можем да я получим.

Членът на The Walt Disney Family of Companies, който е администраторът на данни за Вашата информация, е отговорен за и може да използва Вашата информация за целите, описани в тези правила. Други членове на The Walt Disney Family of Companies може да имат достъп до Вашата информация, когато извършват услуги от името на администратора(ите) на данни (като оператор, обработващ данни), и, освен ако не е забранено от приложимите закони, когато ги използват от свое име (като администратор на данни) за целите, описани в тези правила. В съответствие с приложимите закони и избраните опции и контролни мерки, които може да са достъпни за Вас, ние може да използваме информацията, събрана от Вас или от устройства, свързани с Вас, за следното:

 • Да Ви предоставяме изживявания, продукти и услуги, заявени, прегледани, ангажирани или закупени от Вас;
 • Да комуникираме с Вас относно Вашия акаунт или трансакции, свързани с нас, и да Ви изпращаме информация или да поискаме обратна връзка относно функции в нашите сайтове и приложения или промени в нашите правила;
 • Да Ви изпращаме оферти и промоции за нашите продукти и услуги или за продукти и услуги на трети страни;
 • Да персонализираме съдържание и изживявания;
 • Да Ви предоставяме насочена реклама въз основа на активността Ви в нашите сайтове и приложения и в сайтовете и приложенията на трети страни;
 • Да управляваме, разбираме, оптимизираме, развиваме или подобряваме нашите сайтове, приложения, продукти, услуги и дейности, включително чрез използване на инструменти за изследване и анализ на проучвания за гости;
 • Да разпознаваме, разследваме и предотвратяваме дейности, които може да нарушават нашите правила или да са незаконни.
 • Ние няма да споделяме Вашата лична информация с трети страни извън The Walt Disney Family of Companies, освен при специфични обстоятелства, включително:
 • Когато Вие ни разрешавате да споделяме Вашата лична информация с друга компания, като например:
  • Избирате да споделяте своята лична информация с внимателно подбрани компании, за да могат те да Ви изпращат оферти и промоции за своите продукти и услуги;
  • Инструктирате ни да споделяме Вашата лична информация със сайтове и платформи на трети страни, например сайтове на социални мрежи.
 • Моля, имайте предвид, че след като споделим Вашата лична информация с друга компания, получената от другата компания информация се управлява от самата компания и става обект на правилата за поверителност на тази компания.
 • Когато си сътрудничим с финансови институции, за да Ви предлагаме кобрандирани продукти или услуги, например кобрандирана карта Disney Rewards Visa Card, но ще извършваме това само ако е разрешено от приложимите закони, и в тези случаи на финансовите институции е забранено да използват Вашата лична информация за цели, различни от тези, свързани с кобрандираните продукти или услуги;
 • Когато компании извършат услуги от наше име, например доставка на пратки, маркетинг и реклама и обслужване на клиенти, но на тези компании е забранено да използват Вашата лична информация за цели, различни от поисканите от нас или изискваните от закона;
 • Когато споделяме Вашата лична информация с трети страни във връзка с продажба на бизнес, прилагане на нашите Условия за използване или правила, осигуряване на безопасността и сигурността на нашите гости и на трети страни, защита на нашите права и собственост и правата и собствеността на нашите гости и на трети страни, осигуряване на съответствие с юридически процедури или в други случаи, ако считаме добросъвестно, че разкриването на информацията се изисква по закон.

Ние Ви предоставяме възможността да упражнявате определено ниво на контрол и избор по отношение на събирането, използването и споделянето на Вашата информация от наша страна. Съгласно приложимите закони Вашият избор и контролни мерки може да включват:

 • Коригиране, актуализиране и изтриване на акаунт (Logout);
 • Избор или промяна на избора относно абонаменти, бюлетини и известия;
 • Избор дали да получавате от нас оферти и промоции за нашите продукти и услуги или за продукти и услуги, които смятаме, че може да Ви интересуват;
 • Избор дали ние да споделяме Вашата лична информация с други компании, за да могат те да Ви изпращат оферти и промоции за своите продукти и услуги;
 • Контрол на насочена реклама от различни рекламни мрежи и партньори, обмен на данни и доставчици на услуги за маркетингов анализ и цифрова реклама и маркетинг (чрез посещаване на Digital Advertising Alliance);
 • Избор за контрол на насочена реклама, която получавате в рамките на приложенията, използвайки настройките и опциите за избор, достъпни за Вас чрез Вашето(ите) устройство(а), например нулиране на идентификатора за реклама на Вашето устройство и/или отказ от базирани на интереси реклами;
 • Искане за премахване на Вашата лична информация от публичен форум в някой от нашите сайтове или приложения;
 • Искане за достъп до Вашата лична информация, която съхраняваме, и за промяна или изтриване на тази информация.

Можете да упражнявате тези права на избор и контрол по различни начини, включително като посетите Възможности за избор по отношение на комуникацията (в раздел Контроли за поверителност), осъществите връзка с Услуги за гости, следвате инструкциите, предоставени в комуникацията, изпратена до Вас, или използвате Вашето устройство или други достъпни настройки (например нулиране на идентификатора за реклама на Вашето устройство и/или отказ от базирани на интереси реклами). Можете да откажете от базирани на интереси реклами, като посетите Digital Advertising Alliance или European Interactive Digital Advertising Alliance или като използвате механизма за отказ в линка „Реклами въз основа на интереси“ в долния край на сайта, който посещавате.

Моля, имайте предвид, че ако не ни разрешите да събираме лична информация от Вас, е възможно да не можем да Ви предоставим определени продукти, услуги и изживявания и някои от нашите услуги може да не вземат предвид Вашите интереси и предпочитания. Ако събирането на лична информация е задължително, ние ще поясним това в етапа на събирането й, за да можете да вземете информирано решение дали да участвате. Ако имате въпроси относно конкретната лична информация за Вас, която ние обработваме или съхраняваме, и относно Вашите права, свързани с тази лична информация, моля, свържете се с Услуги за гости.

Ние съзнаваме нуждата от осигуряване на допълнителна защита на поверителността по отношение на личната информация, която може да събираме от деца в нашите сайтове и приложения. Някои функции в нашите сайтове и приложения са достъпни в зависимост от определени възрастови граници, така че те не са налични за използване от деца, и ние не събираме съзнателно лична информация от деца във връзка с тези функции. Когато възнамеряваме да събираме лична информация от деца, ние предприемаме допълнителни мерки за защита на поверителността на децата, включително:

 • Уведомяване на родителите относно нашите практики, свързани с информацията, по отношение на децата, включително типовете лична информация, която може да събираме от деца, възможната употреба на такава информация и дали и с кого можем да я споделяме;
 • Съгласно приложимите закони и нашите практики получаване на съгласие от родителите за събиране на лична информация от техните деца или за изпращане на информация за нашите продукти и услуги директно на техните деца;
 • Ограничаване на нашето събиране на лична информация от деца до не повече от разумно необходимото за участие в онлайн дейност;
 • Предоставяне на достъп на родителите или възможност за искане на достъп до личната информация, която сме събрали от техните деца, и възможността за искане личната информация да бъде променена или изтрита.

За допълнителна информация относно нашите практики в САЩ и Латинска Америка относно личната информация на деца, моля, прочетете нашите Правила за поверителност по отношение на децата (English).

Защитата, целостта и поверителността на Вашата информация са от изключителна важност за нас. Приложими сме технически, административни и физически мерки за сигурност, които са проектирани да защитават информацията на гостите от неупълномощен достъп, разкриване, използване и модифициране. Редовно преразглеждаме нашите процедури за сигурност, за да обмисляме нови подходящи технологии и методи. Моля, имайте предвид, че въпреки полаганите от нас максимални усилия, не съществуват перфектни и непробиваеми мерки за сигурност. Ние ще съхраняваме личните Ви данни за времето, необходимо за изпълнение на целите, посочени в тези правила за поверителност, освен ако законът не изисква или не разрешава по-дълъг период на съхранение.

Ние работим в цял свят и може да прехвърляме Вашата лична информация към отделни компании от The Walt Disney Family of Companies или трети страни на различни места по света за целите, описани в тези правила за поверителност. Там, където Вашата лична информация се прехвърля, съхранява или обработва от нас, ние ще предприемем разумни стъпки за защита на поверителността на Вашата лична информация. Наред с това когато използваме или разкриваме лична информация, прехвърлена от Европейския съюз, ние използваме стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия, заимстваме други средства за осигуряване на адекватна защита съгласно законите на Европейския съюз или искаме Вашето съгласие. Ние също така прилагаме съществените изисквания на стандартните договорни клаузи, когато прехвърляме лична информация от Австралия.

Може периодично да променяме тези правила за поверителност, за да адаптираме нови технологии, браншови практики, регулаторни изисквания или за други цели. Ще Ви уведомяваме, ако тези промени са съществени, и ще искаме Вашето съгласие, когато това се изисква от приложимите закони. Уведомяването може да се осъществява чрез имейл до Вас на последния имейл адрес, който сте предоставили, чрез публикуване на известия за такива промени в нашите сайтове и приложения или по друг начин, съответстващ на приложимите закони.

Ако имате коментар или въпрос относно тези правила за поверителност, моля, свържете се с Услуги за гости.

Бележка за жителите на Калифорния: Ако сте жител на Калифорния, може да имате някои допълнителни права. Раздел 1798.83 от Гражданския процесуален кодекс на Калифорния Ви позволява да изисквате информация относно разкриването на Вашите лични данни от страна на някои членове на The Walt Disney Family of Companies на трети страни за целите на директния маркетинг на тези страни. Раздел 22581 от Кодекса на бизнеса и професиите в Калифорния разрешава на регистрирани потребители, които са непълнолетни, да изискват и получат изтриване на определено публикувано съдържание.  Законът за поверителност на потребителите на Калифорния, Граждански процесуален кодекс на Калифорния 1798.100 и сл., изисква прозрачност на практиките относно данните и Ви позволява да изисквате, наред с други неща, достъп до и изтриване на Вашите лични данни, и изисква ние да Ви предоставим контрол върху някои трансфери на данни, считани за „продажба” съгласно закона. Посетете нашата страница Your California Privacy Rights (Вашите права за поверителност в Калифорния) за повече информация.

Към началото back-to-top