Нашите правила за поверителност

Последна промяна: 2016/10/18

Настоящата Политика на поверителност описва начините, по които се третира информацията, предоставена или събирана на сайтовете, на които е публикувана тази Политика. В нея се разяснява и начина на третиране на информацията, предоставяна или събирана в приложенията, които предлагаме на сайтове или платформи на трети страни, ако е разкрита във връзка с използването на приложението.  Ние спазваме настоящата Политика на поверителност в съответствие с местното законодателство, действащо в страните, където извършваме дейност.

Събираме два основни типа информация – лична информация и анонимна информация – като може да използваме личната и анонимната информация за създаване на трети тип информация, т.нар. групова информацияСъбираме следните категории информация:

 • Информация при регистрация, която предоставяте при създаването на акаунт, включваща личното и фамилното ви име, държава на местопребиваване, пол, дата на раждане, адрес на електронна поща, потребителско име и парола
 • Информация за транзакция, която предоставяте, когато искате информация или закупувате продукт или услуга от нас, независимо дали е чрез сайтовете ни, или чрез някое от приложенията ни, и включваща вашия пощенски адрес, телефонен номер и информация за плащането
 • Информацията, която предоставяте в публичните форуми на нашите сайтове и приложения
 • Информация, изпратена индивидуално или в ограничена група с помощта на наше съобщение, чат, публикация или друга подобна функция, в случаите, когато ни е позволено от закона да събираме подобна информация
 • Информация, която ни предоставите, когато използвате нашите сайтове и приложения, наши приложения на сайтове или платформи на трети страни, като напр. сайтове на социални мрежи, или свързвате профила си на сайт или платформа на трета страна с регистрирания си акаунт
 • Информация за местоположението, когато посещавате нашите сайтове или използвате нашите приложения, включително тази, която се предоставя от мобилното устройство при взаимодействието му с нашите сайтове или приложения (включително чрез технологията на уеб маяците) или е свързана с вашия IP адрес, когато ни е разрешено по закон да обработваме тази информация
 • Използване, преглеждане и техническите данни, включващи идентификатора на устройството ви или IP адрес, когато посещавате сайтовете ни, използвате приложенията ни на сайтове или платформи на трети страни или отваряте изпратени от нас съобщения по електронната поща
 • Събираме информацията, която ни предоставяте, когато искате от нас продукти, услуги или информация,  регистрирате се при нас, участвате в публични форуми или други дейности на нашите сайтове и приложения, отговаряте на анкети за проучване на клиентите или взаимодействате с нас по някакъв друг начин.  Моля, имайте предвид, че когато ни предоставяте информация от сайт или платформа на трета страна (напр. чрез наши приложения), предоставяната информация може отделно да се събира и от съответния сайт или платформа. Събираната от нас информация се регулира от настоящата Политика за поверителност, а информацията, събирана от сайта или платформата на третата страна – от практиките за поверителност на съответния сайт или платформа. Опциите за поверителност, които сте избрали на сайта или платформата на третата страна, няма да се прилагат по отношение на нашето ползване на информацията, събирана директно чрез приложенията ни.
 • Ние събираме информация чрез технология, наречена „бисквитки“ (cookies), „Flash бисквитки“ (Flashcookies) и „уеб маяци“ (webbeacons), включително и когато посещавате нашите сайтове и приложения или използвате нашите приложения на сайтове или платформи на трети страни.  Моля, посетете Онлайн проследяване и реклама за повече информация, включително и за начина за деактивиране бисквитките.
 • Ние придобиваме информация и от други надеждни източници, чрез която актуализираме или допълваме информацията, която сте ни предоставили или сме събрали автоматично.  Възможно е местното законодателство да изисква да упълномощите третата страна да споделя вашата информация с нас, преди да я придобием.

Оператор за управление на данни за вашата информация ще бъде член на групата компании на Walt Disney, включваща множество различни търговски марки.  Съответните оператори за управление на данни могат да се видят тук.  Останалите членове на групата компании на Walt Disney може да имат достъп до вашата информация, където те ще извършват услуги от името на оператора/операторите за управление на данни (като оператор за обработка на данни) и, ако не е забранено от приложимото законодателство, за собствено ползване (като оператор за управление на данни) за следните цели:

 • Предоставяне на заявените от вас продукти и услуги
 • Свързване с вас относно вашия акаунт или транзакции при нас и изпращане на информация за нашите сайтове и приложения или промени в политиките ни
 • В съответствие с местното законодателство и предоставените ви възможности за избор и контрол:
  • Изпращане на предложения и промоции за наши продукти и услуги или продукти и услуги на трети страни
  • Персонализирано съдържание и използване
  • Предоставяне на реклама въз основа на действията ви в нашите сайтове и приложения и сайтове и приложения на трети страни.  За да научите повече как използваме вашата информация за персонализиране и проследяване, моля, посетете Онлайн проследяване и реклама.
 • Оптимизиране или подобряване на нашите продукти, услуги и операции
 • Откриване, разследване и предотвратяване на действия, които може да са незаконни или нарушават нашите политики

Няма да споделяме вашите лични данни извън групата компании на Walt Disney, освен в определени обстоятелства, в т.ч.:

 • Когато ни позволите да споделяме вашите лични данни с друга компания, като например:
  • В случай, че изберете да споделяме вашите лични данни с внимателно подбрани компании, за да могат те да ви изпращат предложения и промоции за своите продукти и услуги
  • В случай, че ни укажете да споделяме вашите лични данни със сайтове или платформи на трети страни, напр. сайтове за социални мрежи моля, имайте предвид, че след като споделим вашите лични данни с друга компания, тази информация се регулира от практиките на съответната компания по отношение на поверителността.
 • Когато си сътрудничим с финансови институции при предлагане на продукти или услуги със съвместни търговски марки, като напр. Disney Rewards Visa Card, но това ще се извършва само ако го допуска приложимото законодателство, като в тези случаи на финансовите институции не се разрешава да използват вашите лични данни за други цели освен тези, свързани с продукти или услуги със съвместни търговски марки
 • Когато компании извършват услуги от наше име, като напр. доставка на пощенски пратки и обслужване на клиенти,  на тези компании не се разрешава да използват вашите лични данни за други цели освен заявените от нас или изискваните от закона
 • Когато споделяме лични данни с трети страни във връзка с продажба на фирма, при прилагане на нашите Условия за ползване или нашите правила, при гарантиране защитата и безопасността на наши гости и трети страни, при защита на нашите права и собственост, както и правата и собствеността на наши гости и трети страни, при спазване на процесуалните норми или в други случаи, ако добросъвестно вярваме, че разкриването на информацията се изисква по закон

Предоставяме ви възможност да упражнявате известен контрол и избор по отношение на събирането, използването и споделянето на вашата информация. В съответствие с местното законодателство вашият контрол и избор може да включват следните положения:

 • Вие можете да коригирате, актуализирате и изтривате акаунта с вашата регистрация
 • Вие можете да променяте избора си по отношение на абонаменти, бюлетини и известия
 • Вие можете да избирате дали да получавате от нас предложения и промоции за наши продукти или услуги или продукти или услуги, за които считаме, че ви интересуват
 • Вие можете да избирате дали да споделяте вашите лични данни с други компании, за да могат те да ви изпращат предложения и промоции за техни продукти и услуги
 • Вие можете да избирате дали да получавате целенасочени реклами от много рекламни мрежи, доставчици за обмен на данни, маркетингови анализи и други услуги тук
 • Имате правото да поискате достъп до личната информация за вас, която съхраняваме, и да поискате да я коригираме или изтрием

Можете да упражните правото си на контрол и избор или да изискате достъп до вашите лични данни, като посетите Избор за комуникация, като се свържете с Услуги за гости или като следвате инструкциите, предоставени ви в изпратените до вас съобщения.  Моля, имайте предвид, че ако не ни позволявате да събираме лични данни от вас, е възможно да не сме в състояние да ви предоставим някои продукти и услуги, а някои от услугите ни може да не са в състояние да отчитат интересите и предпочитанията ви. Ако имате въпроси относно конкретните лични данни за вас, с която разполагаме или запазваме, моля, свържете се с Услуги за гости.

Ние съзнаваме нуждата от допълнителни защити на поверителността по отношение на личните данни, които може да събираме от деца в нашите сайтове и приложения.  Някои от функциите в нашите сайтове и приложения са достъпни на базата на посочената възраст, така че те не са достъпни за ползване от деца и ние не събираме съзнателно лични данни от деца във връзка с тези функции. Когато възнамеряваме да събираме лични данни от деца, вземаме допълнителни мерки за защита поверителността на децата, в т.ч.:

 • Известяване на родителите за информационните практики по отношение на децата, вкл. типовете лични данни, която може да събираме от децата, евентуалната им употреба и дали или с кого може да ги споделим
 • В съответствие с приложимото законодателство получаване на съгласие от родителите за събирането на лични данни от техните деца или за изпращане на информация за нашите продукти и услуги директно на децата им
 • Ограничаване от наша страна на събирането на лични данни от деца до минимално необходимото за участието им в онлайн действие
 • Предоставяне на родителите достъп или възможност за изискване на достъп до личните данни, които сме събрали от техните деца, и възможност за заявяване на промяна или изтриване на съответните данни

За допълнителна информация относно практиките ни в Съединените щати и Латинска Америка по отношение на личните данни на деца, моля, прочетете нашата Поверителност по отношение на децата (English).

Сигурността, целостта и конфиденциалността на вашата информация са от изключителна важност за нас. Приложили сме технически, административни и физически обезопасяващи средства, предназначени за защита на информацията за гостите ни от неупълномощен достъп, разкриване, употреба и промяна.  От време на време преразглеждаме процедурите си за сигурност с цел да отчетем подходящи нови технологии и средства. Моля, имайте предвид, че независимо от полаганите от нас усилия, не съществуват перфектни или непробиваеми защити.  Ние ще съхраняваме личните Ви данни за времето, необходимо за изпълнение на целите, посочени в тези правила за поверителност, освен ако законът не изисква или не разрешава по-дълъг период на съхранение.

Ние работим в цял свят и е възможно да прехвърляме Вашите лични данни към отделни компании от The Walt Disney Family of Companies или трети лица, намиращи се на различни места в света, за целите, описани в тези Правила за поверителност. Винаги, когато прехвърляме, съхраняваме или обработваме Вашите лични данни, ще полагаме разумни усилия за опазване на тяхната поверителност. Освен това, когато използваме или разкриваме лични данни, прехвърляни от Европейския съюз, ние използваме стандартните договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия, прилагаме други средства за гарантиране на достатъчна защита в съответствие със законите на Европейския съюз или искаме Вашето съгласие. Също така прилагаме изричните изисквания на стандартните договорни клаузи, когато прехвърляме лични данни от Австралия.

Понякога може да променим настоящата Политика на поверителност така, че да обхваща нови технологии, отраслови практики, нормативни изисквания или по други причини. В такъв случай ще ви изпратим уведомление, ако тези промени са съществени и ще поискаме съгласието ви, когато това се изисква от приложимото законодателство.

Ако имате коментар или въпрос относно тези правила за поверителност, моля, свържете се с Обслужване на гости. Нашите сайтове и приложения може да съдържат връзки към други сайтове, които не са наша собственост или под наш контрол, и ние не носим отговорност за техните практики на поверителност. Съветваме Ви да внимавате, когато излизате от нашите сайтове или приложения, и да четете правилата за поверителност на другите сайтове, които може да събират лични данни за Вас.

Бележка за жителите на Калифорния: Възможно е да имате определени допълнителни права, ако сте жител на Калифорния. Раздел 1798.83 от Гражданския процесуален кодекс на Калифорния Ви позволява да изисквате информация относно разкриването на Вашите лични данни от страна на някои членове на The Walt Disney Family of Companies на трети страни за целите на директния маркетинг на тези страни. Раздел 22581 от Кодекса на бизнеса и професиите на Калифорния позволява на регистрирани потребители, които са непълнолетни, да искат и получават заличаване на определено публикувано съдържание. Посетете страницата ни Правата Ви на поверителност в Калифорния за повече информация.

Към началото back-to-top