Нашите правила за поверителност

Последна промяна: 22.12.2023

ОБХВАТ НА ТЕЗИ ПРАВИЛА

Тези правила за поверителност описват обработването на информация, предоставяна или събирана в сайтовете и приложенията, в които са публикувани тези правила за поверителност, както в нашите дигитални пространства, така и в приложенията, които предоставяме в платформи и сайтове на трети страни. Също така описва обработването на информацията, която ни предоставяте като гости или която събираме офлайн във физическите ни обекти, като например в нашите магазини, тематични паркове, курорти и кораби за круизи, или чрез нашите кол центрове за гости. Спазваме тези правила за поверителност съгласно приложимите закони на местата, където извършваме дейност. В някои случаи може да предоставяме допълнителни уведомления относно поверителността на данните, специфични за определени продукти, практики или региони. Такива условия трябва да бъдат прочетени във връзка с тези правила.

Моля, имайте предвид, че когато ни предоставяте информация в сайт или платформа на трета страна (например чрез нашите приложения), предоставената от Вас информация може да бъде отделно събрана от сайта или платформата на третата страна. Информацията, която събираме, е обект на тези правила за поверителност, а информацията, която събира сайтът или платформата на трета страна, е обект на практиките за поверителност на сайта или платформата на третата страна. Изборът по отношение на поверителността, който сте направили в сайта или платформата на третата страна, няма да се прилага за използването от наша страна на информацията, която сме събрали директно чрез нашите приложения. Също така, имайте предвид, че нашите сайтове и приложения може да съдържат връзки към други сайтове, които не са наша собственост или под наш контрол, и ние не носим отговорност за техните практики за поверителност. Съветваме Ви да внимавате, когато излизате от нашите сайтове или приложения, и да четете правилата за поверителност на другите сайтове, които може да събират личните Ви данни.

Нашата компания включва много различни марки. Когато ни посещавате, пазарувате или си създавате акаунт при нас или когато използвате сайтове или приложения, Вашата информация се следи от член на групата компании на Walt Disney. Списъкът с администратори на данни можете да намерите тук.

Събираме два основни типа информация – лична информация (както е определено в тези правила) и анонимна информация (както е определено в тези правила) – и може да използваме лична и анонимна информация, за да създаваме трети тип информация – агрегирана информация (както е определено в тези правила). По-специално, ние събираме:

 • Информация за регистрация, която предоставяте, когато създавате акаунт, участвате в промоция, или свързвате свой профил в сайт или платформа на трета страна със своя регистриран акаунт, например собствено и фамилно име, държава на пребиваване, пол, дата на раждане, имейл адрес, потребителско име и парола;
 • Информация за трансакции, която предоставяте, когато изисквате информация, свързвате се с услуги за гости или закупувате, връщате, заявявате и заменяте продукт или услуга от нас – например Вашия пощенски адрес, телефонен номер и информация за плащане;
 • Информация, която предоставяте в публични форуми в нашите сайтове и приложения – например Вашите публични публикации;
 • Информация, изпратена от едно лице към друго или в рамките на ограничена група, използвайки нашите функционалности за съобщения, чат, публикации или подобни, за които ни е разрешено от приложимите закони да събираме тази информация;
 • Информация, която получаваме от трета страна – например доставчик на сайт или платформа, относно използването на нашите приложения в устройства или платформи на трети страни;
 • Информация за местоположение, включително информация за точно или приблизително местоположение, предоставена от мобилно или друго устройство, взаимодействащо с някой от нашите сайтове, приложения или физически обекти (включително чрез технологията на маяци), или свързана с Вашия IP адрес или друг онлайн идентификатор или идентификатор на устройство, когато законът разрешава да обработваме тази информация;
 • Информация за дейността относно използването на нашите сайтове и приложения от Ваша страна и от страна на упълномощено(и) от Вас лице(а) чрез Вашия акаунт (например, чрез създаването на профили във Вашия акаунт в Disney+ или Hulu), като съдържанието, което преглеждате или публикувате, колко често използвате нашите услуги и какви са предпочитанията Ви;
 • Данни за използването, преглеждането на съдържание, технически данни и данни за устройството, когато посещавате нашите сайтове, използвате нашите приложения в сайтове или платформи на трети страни или отваряте имейли, които сме Ви изпратили, или се свързвате с нашите услуги за достъп до безжичен интернет или други подобни технологии, включително типа на Вашия браузър или устройство, уникалния идентификатор на устройството и IP адреса.
 • Снимки или видеоклипове, заснети от камери или четци в или около нашите физически обекти; и
 • Телефонни записи при обаждане от Ваша страна на центъра за резервации или на телефонни номера за други услуги за гости.
 • Събираме информацията, която ни предоставяте, когато заявявате или закупувате продукти, услуги или информация от нас, регистрирате се при нас (включително когато свързвате профила си в сайт или платформа на трета страна със своя регистриран акаунт), участвате в публични форуми или други дейности в нашите сайтове и приложения, участвате в проучвания за гости, посещавате физическите ни обекти, обаждате се в центровете за резервации или други услуги за гости по телефона или по друг начин си взаимодействате с нас чрез едно или повече устройства. Можете да предоставяте информация по различни начини, включително чрез въвеждане или използване на гласови команди.
 • Събираме информация чрез различни технологии например бисквитки, флаш бисквитки, пиксели, маркери, комплекти за разработване на софтуер, приложни програмни интерфейси и уеб бийкънс, включително когато посещавате нашите сайтове и приложения или използвате нашите приложения в сайтове и платформи на трети страни чрез едно или повече устройства, независимо дали сте влезли или не в системата, или сте се регистрирали. Посетете „Онлайн проследяване и реклама“ за повече информация, включително опцията „Без проследяване“ и как да деактивирате бисквитките и да избирате опции по отношение на събирането на такива данни.
 • Ние събираме информация с помощта на инструменти за анализ, включително когато посещавате нашите сайтове и приложения или използвате нашите приложения в сайтове и платформи на трети страни.
 • Ние получаваме информация от други надеждни източници, за да актуализираме или допълним информацията, която сте предоставили или която автоматично сме събрали, например когато валидираме информация за пощенски адрес чрез услуги на трети страни. Приложимите закони може да изискват Вие да упълномощите третата страна да сподели Вашата информация с нас, преди ние да можем да я получим.

Членът на групата компании на Walt Disney, който е администраторът на данни за Вашата информация, е отговорен за и може да използва Вашата информация за целите, описани в тези правила. Други членове на групата компании на Walt Disney могатда достъпят Вашата информация, когато извършват услуги от името на администраторите на данни (като обработващи данни) и, освен ако не е забранено от приложимите закони, когато ги използват от свое име (като администратори на данни) за целите, описани в тези правила. В съответствие с приложимите закони, опции и контролни мерки, които може да са достъпни за Вас, ние може да използваме информацията, събрана от Вас или от устройства, свързани с Вас, за следното:

 • Да Ви предоставяме изживявания, продукти и услуги, които заявявате, преглеждате, взаимодействате с или закупувате ;
 • Да комуникираме с Вас относно Вашия акаунт или трансакции, свързани с нас, и да Ви изпращаме информация или да поискаме обратна връзка относно функции в нашите сайтове и приложения или промени в нашите правила;
 • Да Ви изпращаме оферти и промоции за нашите продукти и услуги или за продукти и услуги на трети страни;
 • Да персонализираме съдържание и изживявания;
 • ДДа Ви предоставяме целева реклама въз основа на активността Ви в нашите сайтове и приложения и в сайтовете и приложенията на трети страни;
 • Да управляваме, разбираме, оптимизираме, развиваме или подобряваме нашите сайтове, приложения, продукти, услуги и дейности, включително чрез използване на инструменти за изследване и анализ на проучвания за гости; и
 • Да разпознаваме, разследваме и предотвратяваме дейности, които може да нарушават нашите правила, да доведат до проблеми, свързани с безопасността, или представляват измамни или незаконни дейности; както и
 • Да ви информираме за изтегляне на продукти или въпроси, свързани с безопасността.

Ние няма да споделяме Вашата лична информация с трети страни извън групата компании на Walt Disney, освен при специфични обстоятелства, включително:

 • когато Вие ни разрешавате да споделяме Вашата лична информация с друга компания, като избирате да споделяте своята лична информация с внимателно подбрани компании, за да могат те да Ви изпращат оферти и промоции за своите продукти и услуги;
 • когато ни инструктирате да споделяме Вашата лична информация с друга компания, за да изпълним искането Ви, като:
  • когато запазвате пътнически пакети чрез нас, които включват стоки или услуги, предоставени от партньори от трети страни като авиокомпания, доставчици на сухопътен транспорт, хотели на трети страни и доставчици на пътнически застраховки; и
  • когато правите резервации за вечери чрез нас за ресторанти, управлявани от трети страни;
 • когато ни инструктирате да споделяме Вашата лична информация със сайтове или платформи на трети страни като сайтове за социални мрежи;
 • когато работим с компании извършващи услуги от наше име, но на тези компании е забранено да използват Вашата лична информация за цели, различни от поисканите от нас или изискваните от закона;
 • когато Ви предоставяме подходяща реклама на сайтове и приложения на трети страни, може да споделяме ограничена лична информация за Вас, като определени идентификатори или хеширан имейл адрес, с трети страни. Може също така да споделяме такава информация, за да Ви предоставим и да измерим съответната реклама на трети страни на нашите сайтове и приложения. За да научите повече за това как използваме Вашата информация за персонализиране и проследяване, моля, посетете Технологии за онлайн проследяване и реклама.
 • когато си сътрудничим с финансови институции, за да Ви предлагаме кобрандирани продукти или услуги например кобрандирана карта Disney Rewards Visa Card; ще извършваме обаче това само ако е разрешено от приложимите закони и в тези случаи на финансовите институции е забранено да използват Вашата лична информация за цели, различни от тези, свързани с кобрандираните продукти или услуги;
 • когато предоставяте информация на National Geographic Partners, съвместно предприятие между групата компании на Walt Disney и National Geographic Society, National Geographic Partners може да споделя тази информация с National Geographic Society и след като вече е споделена, информацията ще бъде управлявана от и обект на правилата за поверителност на National Geographic Society;
 • когато използвате услугата Hulu, Hulu може да споделя информация със своите бизнес партньори, които помагат за предлагането на услугата Hulu, включително например нейните програмисти на съдържание, дистрибутори и партньори на устройства и корпоративни собственици; с Ваше съгласие Hulu може също да споделя Вашата информация за гледане заедно с определена лична информация с тези и други трети страни;
 • когато споделяме Вашата лична информация с трети страни във връзка с продажба на стопанска дейност, прилагане на нашите Условия за използване или правила, осигуряване на безопасността и сигурността на нашите гости и на трети страни, защита на нашите права и собственост и правата и собствеността на нашите гости и на трети страни, осигуряване на съответствие с юридически процедури или в други случаи, ако считаме добросъвестно, че разкриването на информацията се изисква по закон;
 • моля, имайте предвид, че след като споделим Вашата лична информация с друга компания според описаните по-горе обстоятелства, получената от другата компания информация се управлява от самата компания и става обект на практиките за поверителност на тази компания.

Ние Ви предоставяме възможността да упражнявате определено ниво на контрол и избор по отношение на събирането, използването и споделянето на Вашата информация от наша страна. Съгласно приложимите закони Вашите възможности за избор и контролни мерки може да включват:

 • коригиране, актуализиране и изтриване на Вашия регистриран акаунт;
 • избор или промяна на възможностите Ви за избора относно абонаменти, бюлетини и известия;
 • избор дали да получавате от нас оферти и промоции за нашите продукти и услуги или за продукти и услуги, които смятаме, че може да Ви интересуват;
 • избор дали ние да споделяме Вашата лична информация с други компании, за да могат те да Ви изпращат оферти и промоции за своите продукти и услуги;
 • контролиране на насочената реклама, като кликнете върху „Не продавайте и не споделяйте моята лична информация“ или „Управление на Вашите настройки за бисквитки“ в долния колонтитул на нашия уебсайт или настройките на приложението;
 • контрол на насочена реклама от много рекламни мрежи и партньори, обмени на данни и доставчици на услуги за маркетингов анализ и цифрова реклама и маркетинг (чрез посещаване на Алианс за дигитална реклама);
 • избор за контрол на насочена реклама, която получавате в рамките на приложенията, използвайки настройките и опциите за избор, достъпни за Вас чрез Вашето(ите) устройство(а), например нулиране на идентификатора за реклама на Вашето устройство и/или отказ от базирани на интереси реклами;
 • избор за ограничаване на участието в Изследване на цифрови измервания на Nielsen (за непанелисти);
 • избирайки да ограничите участието в Оценки на дигиталните реклами на Нилсън (Nielsen Digital Ad Ratings), когато преглеждате Hulu на определени устройства и мобилни приложения за всекидневна, като влезете в Hulu на Вашия компютър и кликнете върху „Управление на измерването на Nielsen“ на Вашата страница с акаунт в Hulu;
 • избирайки да ограничите участието в Оценки на дигиталните реклами на Нилсън (Nielsen Digital Ad Ratings) (на пазарите, където са налични), когато преглеждате Disney+ на определени устройства и мобилни приложения за всекидневна, като влезете в Disney+ на Вашия компютър и кликнете върху „Управление на измерването на Нилсън“ на Вашата страница на акаунта в Disney+.
 • управление на Вашите предпочитания за Hulu по отношение на споделянето на Вашата информация за гледане заедно с определена лична информация, като влезете в Hulu на Вашия компютър, отидете в настройките на акаунта си и редактирате Вашия профил;
 • искане за премахване на Вашата лична информация от публичен форум в някой от нашите сайтове или приложения; и
 • искане за достъп до Вашата лична информация, която съхраняваме, и за промяна или изтриване на тази информация.

Можете да упражнявате тези контроли и избори по различни начини, включително както е описано по-горе, или като посетите Избори за комуникация (в раздела Контроли за поверителност), като се свържете с Услуги за гости, или като следвате инструкциите, предоставени в изпратените Ви съобщения. Можете да откажете базирани на интереси реклами, като посетите Алианс за дигитална реклама или Европейски интерактивен дигитален рекламен алианс, или като използвате механизма за отказ във връзката „Реклами въз основа на интереси“ в долната част на сайта, който посещавате.

Моля, имайте предвид, че ако не ни разрешите да събираме лична информация от Вас, е възможно да не можем да Ви предоставим определени изживявания, продукти и услуги и някои от нашите услуги може да не вземат предвид Вашите интереси и предпочитания. Ако събирането на лична информация е задължително, ние ще поясним това в етапа на събирането ѝ, за да можете да вземете информирано решение дали да участвате.  Ако имате въпроси относно конкретната лична информация за Вас, която ние обработваме или съхраняваме, и относно Вашите права, свързани с тази лична информация, моля, свържете се с Услуги за гости.

Ние съзнаваме нуждата от осигуряване на допълнителна защита на поверителността по отношение на личната информация, която може да събираме от деца в нашите сайтове и приложения. Някои функции в нашите сайтове и приложения са достъпни в зависимост от определени възрастови граници, така че те не са налични за използване от деца, и ние не събираме съзнателно лична информация от деца във връзка с тези функции. Когато възнамеряваме да събираме лична информация от деца, ние предприемаме допълнителни мерки за защита на поверителността на децата, включително:

 • Уведомяване на родителите относно нашите практики, свързани с информацията, по отношение на децата, включително типовете лична информация, която може да събираме от деца, възможната употреба на такава информация и дали и с кого можем да я споделяме;
 • Съгласно приложимите закони и нашите практики получаване на съгласие от родителите за събиране на лична информация от техните деца или за изпращане на информация за нашите продукти и услуги директно на техните деца;
 • Ограничаване на нашето събиране на лична информация от деца до не повече от разумно необходимото за участие в онлайн дейност;
 • Предоставяне на достъп на родителите или възможност за искане на достъп до личната информация, която сме събрали от техните деца, и възможността за искане личната информация да бъде променена или изтрита.

За допълнителна информация относно нашите практики в Съединените щати по отношение наличната информация на деца вижте нашите „Правила за поверителност по отношение на децата“.

Защитата, целостта и поверителността на Вашата информация са от изключителна важност за нас. Приложими сме технически, административни и физически мерки за сигурност, които са проектирани да защитават информацията на гостите от неупълномощен достъп, разкриване, използване и модифициране. Редовно преразглеждаме нашите процедури за сигурност, за да обмисляме нови подходящи технологии и методи. Моля, имайте предвид, че въпреки полаганите от нас максимални усилия, не съществуват перфектни и непробиваеми мерки за сигурност. Ние ще съхраняваме личните Ви данни за времето, необходимо за изпълнение на целите, посочени в тези правила за поверителност, освен ако законът не изисква или не разрешава по-дълъг период на съхранение.

Ние работим в цял свят и е възможно да прехвърляме Вашите лични данни към отделни компании от групата компании на Walt Disney или трети лица, намиращи се на различни места в света, за целите, описани в тези правила за поверителност. Винаги, когато прехвърляме, съхраняваме или обработваме Вашите лични данни, ще полагаме разумни усилия за опазване на тяхната поверителност. Тези стъпки може да включват прилагане на стандартни договорни клаузи, когато са признати от закона, получаване на Вашето съгласие или други законови средства за прехвърляне на лична информация.

Може периодично да променяме тези правила за поверителност, за да адаптираме нови технологии, браншови практики, регулаторни изисквания или за други цели. Ще Ви уведомяваме, ако тези промени са съществени, и ще искаме Вашето съгласие, когато това се изисква от приложимите закони. Уведомяването може да се осъществява чрез имейл до Вас на последния имейл адрес, който сте предоставили, чрез публикуване на известия за такива промени в нашите сайтове и приложения или по друг начин, съответстващ на приложимите закони.

Ако имате коментар или въпрос относно тези правила за поверителност, моля, свържете се с Услуги за гости.

Известие до постоянните жители в САЩ: Може да имате някои допълнителни права за защита на данните, ако сте постоянен жител в САЩ. Посетете нашата страница „Права за защита на данните в САЩ“ за повече информация.

Уведомление до жителите на Обединеното кралство и ЕС: Ако сте жител на Обединеното кралство или ЕС, може да имате някои допълнителни права. За повече информация посетете страницата ни Права за поверителност в Обединеното кралство и ЕС.

Ако сте жители на държава от Близкия изток, Африка или европейска държава, която не е част от ЕС, посетете страницата ни за Права на поверителност за EMEA за повече информация.

Уведомление до жителите на Бразилия: Ако сте жител на Бразилия, може да имате някои допълнителни права. За повече информация посетете страницата ни Защита на данните в Бразилия.

Към началото back-to-top