Контроли за поверителност

Ние използваме технологии, като бисквитки (в браузъра и Flash) и уеб маяци, за да събираме информация, когато посещавате нашите сайтове или използвате нашите приложения на сайтове или платформи на други доставчици. Посетете нашата страница Онлайн проследяване и реклама за повече информация, включително как да деактивирате бисквитките.

Можете да приложите своите контроли и избор на опции, като посетите Възможности за избор по отношение на комуникацията, като се свържете с Услуги за гости или като следвате инструкциите в изпратените Ви съобщения.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗБОР ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИЯТА

Можете да управлявате акаунта, регистриран за вас или за детето ви, и да променяте избора си по отношение на маркетинговите материали.

Онлайн проследяване и реклама

Ние и някои доставчици на услуги, които действат от наше име, събираме информация за действията ви на нашите сайтове и приложения с помощта на проследяващи технологии, като напр. бисквитки, Flash бисквитки и уеб маяци.
Към началото back-to-top