Връзка с нас

Информацията за това с кого да се свържете за въпроси, свързани с поверителността, е по-долу. За въпроси, които не са свързани с поверителността, като въпроси, свързани с фактурирането на Disney+ или отмяната на абонамент за Disney+, посетете Помощния център на Disney+. Можете също да посетите Услуги за гости на Disney, за да получите отговори на често задавани въпроси за други услуги на Disney.

The Walt Disney Company
За въпроси относно Политиката за поверителност на компанията Walt Disney или практиките за поверителност, моля, свържете се с:
Имейл: privacycontact@TWDC.com
Телефон: (877) 466-6669
Адрес: The Walt Disney Company
500 South Buena Vista Street
Mail Code 7830
Burbank, CA 91521-7667

Hulu
За въпроси, специфични за практиките за поверителност на Hulu, моля, свържете се с:
Имейл: DTC.Hulu-Privacy@disney.com
Телефон: (855) 738-6978
Адрес: Attention (на вниманието на): Legal Department (Юридически отдел)
2500 Broadway, 2nd Floor
Santa Monica, CA 90404

Към началото back-to-top