Έλεγχος στοιχείων απορρήτου

Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες, όπως cookies (προγράμματος περιήγησης και Flash) και διαδικτυακές ειδοποιήσεις για να συλλέξουμε πληροφορίες όταν επισκέπτεστε τις τοποθεσίες μας ή χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές μας σε τοποθεσίες ή πλατφόρμες τρίτων μερών. Παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Online παρακολούθηση και διαφήμιση για περαιτέρω πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου απενεργοποίησης των cookies.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τα στοιχεία ελέγχου και τις επιλογές σας στην ιστοσελίδα Επιλογές επικοινωνίας, μέσω των Υπηρεσιών φιλοξενούμενων, ή ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στις ανακοινώσεις που σας έχουν αποσταλεί.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩ

Εμείς, και ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών που ενεργούν για λογαριασμό μας, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά σας, ή τη δραστηριότητα συσκευών που σχετίζονται με εσάς, στις διαδικτυακές τοποθεσίες και εφαρμογές μας χρησιμοποιώντας τεχνολογίες παρακολούθησης όπως cookies, Flash cookies, pixels, ετικέτες, κιτ ανάπτυξης λογισμικού, περιβάλλοντα προγραμματισμού εφαρμογών και Web beacons.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ενημερώστε τις επιλογές απορρήτου σας ή διαχειριστείτε τον λογαριασμό εγγραφής για εσάς ή το παιδί σας.
Επιστροφή στην κορυφή back-to-top