Πολιτική Απορρήτου

Τελευταία τροποποίηση: 19/12/2019

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η παρούσα πολιτική απορρήτου περιγράφει τη διαχείριση των πληροφοριών που παρέχονται στις διαδικτυακές τοποθεσίες και τις εφαρμογές όπου δημοσιεύεται η παρούσα, ή συλλέγονται από αυτές, είτε πρόκειται για ιδιόκτητα ψηφιακά μέσα είτε για εφαρμογές που καθιστούμε διαθέσιμες σε διαδικτυακές τοποθεσίες ή πλατφόρμες τρίτων. Τηρούμε την παρούσα πολιτική απορρήτου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε.  Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να παρέχουμε πρόσθετες ειδοποιήσεις για το απόρρητο των δεδομένων ειδικά για συγκεκριμένα προϊόντα, πρακτικές ή περιοχές. Αυτοί οι όροι πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με την παρούσα πολιτική.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι όταν μας παρέχετε πληροφορίες από διαδικτυακή τοποθεσία ή πλατφόρμα τρίτων (για παράδειγμα, μέσω των εφαρμογών μας), οι πληροφορίες αυτές μπορεί να συλλεχθούν ξεχωριστά από την εν λόγω διαδικτυακή τοποθεσία ή πλατφόρμα. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε καλύπτονται από την παρούσα πολιτική απορρήτου και οι πληροφορίες που συλλέγει η διαδικτυακή τοποθεσία ή πλατφόρμα τρίτων υπόκεινται στις πρακτικές απορρήτου της εν λόγω διαδικτυακής τοποθεσίας ή πλατφόρμας. Οι επιλογές απορρήτου που έχετε κάνει στη διαδικτυακή τοποθεσία ή πλατφόρμα τρίτων δεν θα ισχύουν για την από μέρους μας χρήση των πληροφοριών που έχουμε συλλέξει απευθείας μέσω των εφαρμογών μας. Επίσης, πρέπει να γνωρίζετε ότι οι διαδικτυακές τοποθεσίες μας και οι εφαρμογές μας μπορεί να περιέχουν συνδέσμους προς άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες που δεν αποτελούν ιδιοκτησία μας ή δεν τελούν υπό τον έλεγχό μας και δεν ευθυνόμαστε για τις πρακτικές απορρήτου αυτών των διαδικτυακών τοποθεσιών. Σας προτρέπουμε να προσέχετε όταν αποχωρείτε από τις διαδικτυακές μας τοποθεσίες ή εφαρμογές και να διαβάζετε τις πολιτικές απορρήτου των άλλων διαδικτυακών τοποθεσιών που μπορεί να συλλέγουν τα προσωπικά σας στοιχεία.

Σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες σας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων θα είναι ένα μέλος του ομίλου εταιρειών The Walt Disney, ο οποίος περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές επωνυμίες. Μπορείτε να δείτε τη λίστα των αρμόδιων υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων εδώ.

Συλλέγουμε δύο βασικές κατηγορίες πληροφοριών –προσωπικά στοιχεία (όπως ορίζονται στην παρούσα πολιτική) και ανώνυμες πληροφορίες (όπως ορίζονται στην παρούσα πολιτική)– και μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα προσωπικά στοιχεία και τις ανώνυμες πληροφορίες για να δημιουργήσουμε μια τρίτη κατηγορία πληροφοριών, τις συγκεντρωτικές πληροφορίες (επίσης ορίζονται στην παρούσα πολιτική). Για παράδειγμα, συλλέγουμε τις εξής πληροφορίες:

 • Πληροφορίες εγγραφής που παρέχετε όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό, συμμετέχετε σε μια προωθητική ενέργεια ή συνδέετε το προφίλ σας σε μια διαδικτυακή τοποθεσία ή πλατφόρμα τρίτων με τον λογαριασμό εγγραφής σας, όπως το όνομα και το επώνυμό σας, τη χώρα διαμονής, το φύλο, την ημερομηνία γέννησης, τη διεύθυνση e-mail, το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.
 • Πληροφορίες συναλλαγών που παρέχετε όταν ζητάτε πληροφορίες, επικοινωνείτε με τις Υπηρεσίες επισκεπτών ή αγοράζετε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία από εμάς, όπως την ταχυδρομική σας διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου σας και τα στοιχεία πληρωμής σας.
 • Πληροφορίες που παρέχετε σε δημόσια φόρουμ στις διαδικτυακές μας τοποθεσίες και εφαρμογές, όπως τις δημόσιες αναρτήσεις σας.
 • Πληροφορίες που στέλνονται είτε σε διαπροσωπικό επίπεδο είτε στο πλαίσιο μιας περιορισμένης ομάδας μέσω των λειτουργιών ανταλλαγής μηνυμάτων, συνομιλίας, δημοσιεύσεων ή άλλης παρόμοιας λειτουργίας, εφόσον επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία να συλλέξουμε αυτές τις πληροφορίες.
 • Πληροφορίες που λαμβάνουμε από τρίτους, π.χ. παρόχους διαδικτυακών τοποθεσιών ή πλατφορμών, για τη χρήση των εφαρμογών μας σε πλατφόρμες ή συσκευές τρίτων.
 • Πληροφορίες τοποθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών τοποθεσίας που παρέχονται από κινητό ή άλλη συσκευή που αλληλεπιδρά με μία από τις διαδικτυακές τοποθεσίες ή εφαρμογές μας (όπως, για παράδειγμα, μέσω τεχνολογιών ειδοποίησης) ή που σχετίζεται με τη διεύθυνση IP σας, εφόσον επιτρέπεται από το νόμο να επεξεργαστούμε αυτές τις πληροφορίες. Πληροφορίες δραστηριότητας για τη χρήση των διαδικτυακών μας τοποθεσιών και εφαρμογών, είτε από εσάς τους ίδιους είτε από άλλα πρόσωπα που έχετε εξουσιοδοτήσει μέσω του λογαριασμού σας, όπως το περιεχόμενο που προβάλλετε ή δημοσιεύετε, πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας και τις προτιμήσεις σας.
 • Δεδομένα χρήσης και προβολής, τεχνικά δεδομένα και δεδομένα συσκευών που συλλέγονται όταν επισκέπτεστε τις διαδικτυακές τοποθεσίες μας, χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές μας σε διαδικτυακές τοποθεσίες ή πλατφόρμες τρίτων ή ανοίγετε e-mail που στέλνουμε, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος περιήγησής σας ή του τύπου συσκευής, του μοναδικού αναγνωριστικού συσκευής και της διεύθυνσης IP.
 • Συλλέγουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε όταν ζητάτε ή αγοράζετε προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες από εμάς, κάνετε εγγραφή (όπως, μεταξύ άλλων, όταν συνδέετε το προφίλ σας σε μια διαδικτυακή τοποθεσία ή πλατφόρμα τρίτων με τον λογαριασμό εγγραφής σας), συμμετέχετε σε δημόσια φόρουμ ή άλλες δραστηριότητες στις διαδικτυακές μας τοποθεσίες και εφαρμογές, απαντάτε σε έρευνες επισκεπτών ή αλληλεπιδράτε με διαφορετικό τρόπο με εμάς χρησιμοποιώντας μία ή περισσότερες συσκευές.  Μπορεί να παρέχετε πληροφορίες με ποικίλους τρόπους, όπως μεταξύ άλλων πληκτρολογώντας ή χρησιμοποιώντας φωνητικές εντολές.
 • Συλλέγουμε πληροφορίες μέσω διαφόρων τεχνολογιών, όπως cookies, Flash cookies, pixels, ετικέτες, κιτ ανάπτυξης λογισμικού, περιβάλλοντα προγραμματισμού εφαρμογών και Web beacons, π.χ. όταν επισκέπτεστε τις διαδικτυακές μας τοποθεσίες και εφαρμογές ή χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές μας σε διαδικτυακές τοποθεσίες ή πλατφόρμες τρίτων, χρησιμοποιώντας μία ή περισσότερες συσκευές, ανεξάρτητα από το αν έχετε προχωρήσει σε σύνδεση ή εγγραφή. Για περισσότερες πληροφορίες, όπως μεταξύ άλλων για πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να ζητήσετε να μην παρακολουθείται η δραστηριότητά σας, να απενεργοποιήσετε τα cookies και να κάνετε άλλες επιλογές σε σχέση με τη συλλογή δεδομένων, ανατρέξτε στην ενότητα Online παρακολούθηση και διαφήμιση.
 • Συλλέγουμε πληροφορίες χρησιμοποιώντας εργαλεία ανάλυσης σε διάφορες περιπτώσεις, όπως όταν επισκέπτεστε τις διαδικτυακές μας τοποθεσίες και εφαρμογές ή χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές μας σε διαδικτυακές τοποθεσίες ή πλατφόρμες τρίτων.
 • Αποκτούμε πληροφορίες από άλλες αξιόπιστες πηγές για να ενημερώνουμε ή να συμπληρώνουμε τις πληροφορίες που μας έχετε παράσχει ή που έχουμε συλλέξει αυτόματα, όπως όταν επικυρώνουμε στοιχεία ταχυδρομικής διεύθυνσης χρησιμοποιώντας υπηρεσίες τρίτων.  Η ισχύουσα νομοθεσία μπορεί να προβλέπει ότι, προκειμένου να αποκτήσουμε πρόσβαση στις πληροφορίες σας, θα πρέπει να έχετε πρώτα εξουσιοδοτήσει το τρίτο μέρος ώστε να έχει δικαίωμα να μας κοινοποιήσει αυτές τις πληροφορίες.

Το μέλος του ομίλου εταιρειών The Walt Disney που ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για τις πληροφορίες σας φέρει την ευθύνη για αυτές τις πληροφορίες και μπορεί να τις χρησιμοποιήσει για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική. Ενδέχεται να έχουν και άλλα μέλη του ομίλου εταιρειών The Walt Disney πρόσβαση στα δεδομένα σας στις περιπτώσεις όπου εκτελούν υπηρεσίες εκ μέρους του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων (ως εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων) και, εκτός εάν απαγορεύεται από την κείμενη νομοθεσία, να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα για λογαριασμό τους (ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων) για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική. Σύμφωνα πάντα με την κείμενη νομοθεσία, αλλά και τις επιλογές και τις δυνατότητες ελέγχου που μπορεί να έχετε στη διάθεσή σας, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει από εσάς, ή από συσκευές που σχετίζονται με εσάς, προκειμένου:

 • Να σας παρέχουμε τις εμπειρίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητάτε, προβάλλετε ή αγοράζετε, ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες με τις οποίες αλληλεπιδράτε.
 • Να επικοινωνούμε μαζί σας για τον λογαριασμό σας ή τις μεταξύ μας συναλλαγές και να σας στέλνουμε πληροφορίες ή να ζητάμε τη γνώμη σας σχετικά με τις δυνατότητες των διαδικτυακών τοποθεσιών και εφαρμογών μας, ή τυχόν αλλαγές στις πολιτικές μας.
 • Να σας στέλνουμε προσφορές και προωθητικές ενέργειες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, ή για προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων.
 • Να εξατομικεύουμε το περιεχόμενο και τις εμπειρίες που σας παρέχουμε.
 • Να σας παρέχουμε στοχευμένες διαφημίσεις με βάση τη δραστηριότητά σας στις διαδικτυακές τοποθεσίες και τις εφαρμογές μας, και σε διαδικτυακές τοποθεσίες και εφαρμογές τρίτων.
 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για σκοπούς εξατομίκευσης και παρακολούθησης, ανατρέξτε στην ενότητα Online παρακολούθηση και διαφήμιση.
 • Να λειτουργούμε, να κατανοούμε, να βελτιστοποιούμε, να αναπτύσσουμε ή να βελτιώνουμε τις διαδικτυακές μας τοποθεσίες, τις εφαρμογές, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες μας, όπως μεταξύ άλλων χρησιμοποιώντας εργαλεία αναλύσεων και διεξαγωγής ερευνών επισκεπτών.
 • Να εντοπίζουμε, να διερευνάμε και να αποτρέπουμε δραστηριότητες που μπορεί να παραβιάζουν τις πολιτικές μας ή να είναι παράνομες.
 • Δεν θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους εκτός του ομίλου εταιρειών The Walt Disney, παρά μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
 • Όταν μας έχετε επιτρέψει να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλη εταιρεία, όπως:
  • Επιλέγοντας να επιτρέψετε την κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σε προσεκτικά επιλεγμένες εταιρείες, προκειμένου να μπορούν να σας στέλνουν προσφορές και προωθητικές ενέργειες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους
  • Δίνοντάς μας την εντολή να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε διαδικτυακές τοποθεσίες ή πλατφόρμες τρίτων, όπως π.χ. σε τοποθεσίες κοινωνικής δικτύωσης.
 • Πρέπει να σημειωθεί ότι από τη στιγμή που θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε μια άλλη εταιρεία, οι πληροφορίες που θα λάβει αυτή η εταιρεία περιέρχονται πλέον στον έλεγχό της και υπόκεινται στις πρακτικές απορρήτου της.
 • Όταν συνεργαζόμαστε με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για να σας προσφέρουμε προϊόντα ή υπηρεσίες υπό κοινή επωνυμία, όπως η πιστωτική κάρτα Disney Rewards Visa Card. Ωστόσο, θα προχωρήσουμε στην κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων μόνο εφόσον επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία και, σε αυτές τις περιπτώσεις, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άλλους από αυτούς που σχετίζονται με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες κοινής επωνυμίας.
 • Όταν συνεργαζόμαστε με εταιρείες που εκτελούν υπηρεσίες για λογαριασμό μας, όπως παράδοση δεμάτων, μάρκετινγκ, διαφήμιση και εξυπηρέτηση πελατών. Ωστόσο, αυτές οι εταιρείες απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άλλους από αυτούς που ζητήθηκαν από εμάς ή προβλέπονται από τη νομοθεσία.
 • Όταν κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους στο πλαίσιο πώλησης μιας επιχείρησης, επιβολής των Όρων χρήσης ή των κανόνων μας, διασφάλισης της προστασίας των επισκεπτών μας και τρίτων μερών, προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιακών μας στοιχείων, καθώς και των δικαιωμάτων και των περιουσιακών στοιχείων των επισκεπτών μας και τρίτων μερών, και συμμόρφωσης με νομικές διαδικασίες, ή σε άλλες περιπτώσεις εφόσον πιστεύουμε καλή τη πίστει ότι η κοινοποίηση των δεδομένων αυτών απαιτείται από τη νομοθεσία.

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα να ασκείτε ορισμένους ελέγχους και να κάνετε κάποιες επιλογές αναφορικά με την από μέρους μας συλλογή, χρήση και κοινοποίηση των δεδομένων σας. Σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, οι έλεγχοι και οι επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Διόρθωση, ενημέρωση και διαγραφή του λογαριασμού  (Logout) σας
 • Επιλογή ή αλλαγή τις επιλογών σας για συνδρομές, ενημερωτικά δελτία και ειδοποιήσεις
 • Επιλογή ως προς τη λήψη προσφορών και προωθητικών ενεργειών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, ή για προϊόντα και υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν
 • Επιλογή ως προς την κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλες εταιρείες, προκειμένου να μπορούν να σας στέλνουν προσφορές και προωθητικές ενέργειες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους
 • Διαχείριση των στοχευμένων διαφημίσεων για πολλά διαφημιστικά δίκτυα και συνεργάτες, καθώς και για παρόχους υπηρεσιών ανταλλαγής δεδομένων, αναλύσεων μάρκετινγκ και ψηφιακής διαφήμισης και μάρκετινγκ (μέσω της Digital Advertising Alliance)
 • Επιλογή ελέγχου των στοχευμένων διαφημίσεων που λαμβάνετε μέσα σε εφαρμογές με τις ρυθμίσεις και τις επιλογές που σας παρέχουν οι συσκευές σας, π.χ. αλλάζοντας το διαφημιστικό αναγνωριστικό της συσκευής σας ή/και επιλέγοντας να μη λαμβάνετε διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντά σας
 • Αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων από δημόσιο φόρουμ σε μία από τις διαδικτυακές μας τοποθεσίες ή εφαρμογές
 • Αίτημα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς και τροποποίησης ή διαγραφής τους

Μπορείτε να ασκήσετε αυτούς τους ελέγχους και να χρησιμοποιήσετε αυτές τις επιλογές με διάφορους τρόπους, όπως επισκεπτόμενοι τις Επιλογές επικοινωνίας (στην καρτέλα Έλεγχοι απορρήτου), επικοινωνώντας με τις Υπηρεσίες επισκεπτών, ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στα μηνύματα που λαμβάνετε ή χρησιμοποιώντας τη συσκευή σας ή άλλες διαθέσιμες ρυθμίσεις (για παράδειγμα, αλλάζοντας το διαφημιστικό αναγνωριστικό της συσκευής σας ή/και επιλέγοντας να μη λαμβάνετε διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντά σας). Μπορείτε να επιλέξετε να μη λαμβάνετε διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντά σας επισκεπτόμενοι την Digital Advertising Alliance (Συμμαχία Ψηφιακής Διαφήμισης) ή την European Interactive Digital Advertising Alliance (Ευρωπαϊκή Συμμαχία Διαδραστικής Ψηφιακής Διαφήμισης), ή χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό εξαίρεσης που διατίθεται μέσω του συνδέσμου «Διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων» στο υποσέλιδο της διαδικτυακής τοποθεσίας που επισκέπτεστε.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι εάν δεν μας επιτρέψετε να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε ορισμένες εμπειρίες, προϊόντα και υπηρεσίες, και ορισμένες από τις υπηρεσίες μας ενδέχεται να μην μπορούν να λάβουν υπόψη τους τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας. Εάν η συλλογή προσωπικών δεδομένων είναι υποχρεωτική, θα το καταστήσουμε σαφές στο σημείο συλλογής, έτσι ώστε να μπορείτε να αποφασίσετε για τη συμμετοχή σας γνωρίζοντας όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες.  Εάν έχετε ερωτήσεις για τα συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε ή διατηρούμε, και τα δικαιώματά σας αναφορικά με αυτά τα προσωπικά δεδομένα, επικοινωνήστε με τις Υπηρεσίες επισκεπτών.

Αναγνωρίζουμε την ανάγκη να παρέχουμε περαιτέρω μέτρα προστασίας του απορρήτου σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να συλλέγουμε από παιδιά στις διαδικτυακές μας τοποθεσίες και εφαρμογές. Ορισμένες από τις δυνατότητες των διαδικτυακών τοποθεσιών και εφαρμογών μας υπόκεινται σε ηλικιακούς περιορισμούς, ώστε να μην είναι διαθέσιμες για χρήση από παιδιά, και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά δεδομένα από παιδιά σε σχέση με αυτές τις δυνατότητες. Όταν έχουμε την πρόθεση να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα από παιδιά, λαμβάνουμε πρόσθετα βήματα για την προστασία του απορρήτου τους, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

 • Ενημερώνουμε τους γονείς για τις πρακτικές που εφαρμόζονται σε σχέση με τα δεδομένα των παιδιών, παραθέτοντας μεταξύ άλλων τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που μπορεί να συλλέξουμε από παιδιά, τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα και εάν, και σε ποιους, μπορεί να τα κοινοποιήσουμε.
 • Εξασφαλίζουμε τη συγκατάθεση των γονέων, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο και τις πρακτικές μας, για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων από τα παιδιά τους ή για την αποστολή πληροφοριών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας απευθείας στα παιδιά τους.
 • Περιορίζουμε τη συλλογή των προσωπικών δεδομένων από παιδιά στις πληροφορίες που είναι εύλογα απαραίτητες για τη συμμετοχή σε μια διαδικτυακή δραστηριότητα.
 • Παρέχουμε στους γονείς πρόσβαση, ή τη δυνατότητα να ζητήσουν πρόσβαση, στα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει από τα παιδιά τους και τη δυνατότητα να ζητήσουν την αλλαγή ή διαγραφή αυτών των προσωπικών δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές μας στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Λατινική Αμερική αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα παιδιών, διαβάστε την Πολιτική απορρήτου παιδιών (English).

Η ασφάλεια, η ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας είναι εξαιρετικά σημαντικές παράμετροι για εμάς. Έχουμε υλοποιήσει τεχνικά, διοικητικά και υλικά μέτρα ασφαλείας που έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τις πληροφορίες των επισκεπτών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, χρήση και τροποποίηση. Αναθεωρούμε τακτικά τις διαδικασίες ασφάλειάς μας, προκειμένου να εξετάζουμε νέες κατάλληλες τεχνολογίες και μεθόδους. Πρέπει να γνωρίζετε ότι κανένα μέτρο ασφαλείας δεν είναι τέλειο ή αδιαπέραστο, έστω κι αν καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια. Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου, εκτός κι εάν απαιτείται ή επιτρέπεται μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης από τη νομοθεσία.

Δραστηριοποιούμαστε παγκοσμίως και μπορεί να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε μεμονωμένες εταιρείες του ομίλου εταιρειών The Walt Disney, ή τρίτους, σε τοποθεσίες ανά τον κόσμο για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Οπουδήποτε μεταφέρουμε, αποθηκεύουμε ή επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων. Επιπροσθέτως, όταν χρησιμοποιούμε ή κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα που έχουν μεταφερθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφαρμόζουμε τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υιοθετούμε άλλα μέσα σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εξασφαλίζουμε τις κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας ή εξασφαλίζουμε τη συγκατάθεσή σας. Επίσης, εφαρμόζουμε τις ουσιαστικές απαιτήσεις τυποποιημένων συμβατικών ρητρών κατά τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων από την Αυστραλία.

Κατά διαστήματα, μπορεί να αλλάξουμε την παρούσα πολιτική απορρήτου για να ενσωματώσουμε νέες τεχνολογίες, πρακτικές του κλάδου ή κανονιστικές απαιτήσεις, ή για άλλους σκοπούς. Θα σας ενημερώνουμε κατάλληλα όταν αυτές οι αλλαγές είναι ουσιαστικές και, όπου απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο, θα εξασφαλίζουμε τη συγκατάθεσή σας. Η ενημέρωσή σας μπορεί να γίνει με αποστολή e-mail στην πιο πρόσφατη διεύθυνση e-mail που μας έχετε δώσει, με ανάρτηση των αλλαγών στις διαδικτυακές μας τοποθεσίες και εφαρμογές, ή με άλλα μέσα, συνεπή με το εφαρμοστέο δίκαιο.

Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου, επικοινωνήστε με τις Υπηρεσίες επισκεπτών.

Ανακοίνωση για τους κατοίκους της Καλιφόρνιας: Εάν είστε κάτοικος της Καλιφόρνιας, ενδέχεται να έχετε ορισμένα πρόσθετα δικαιώματα. Η ενότητα 1798.83 του Αστικού Κώδικα της Καλιφόρνιας σάς επιτρέπει να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την αποκάλυψη των προσωπικών σας στοιχείων από ορισμένα μέλη της οικογένειας εταιρειών The Walt Disney σε τρίτους για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ τρίτων. Η ενότητα 22581 του Κώδικα Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων της Καλιφόρνιας 22581 επιτρέπει στους εγγεγραμμένους χρήστες που είναι ανήλικοι να ζητήσουν και να πετύχουν διαγραφή ορισμένου δημοσιευμένου περιεχομένου. Ο Νόμος περί Ιδιωτικότητας Καταναλωτών, Αστικός Κώδικας Καλιφόρνιας 1798.100, και εξής, απαιτεί διαφάνεια αναφορικά με τις πρακτικές για τα δεδομένα και σας επιτρέπει να ζητήσετε, μεταξύ άλλων, πρόσβαση και διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, και απαιτεί να σας παρέχουμε έλεγχο στις διαβιβάσεις ορισμένων δεδομένων που κρίνονται σύμφωνα με το νόμο ως “πώληση”. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας Τα δικαιώματα στην ιδιωτικότητα της Καλιφόρνιας για περισσότερες πληροφορίες.

Επιστροφή στην κορυφή back-to-top