Πολιτική Απορρήτου

Τελευταία τροποποίηση: 2016/10/18

Η παρούσα πολιτική απορρήτου περιγράφει τον χειρισμό των πληροφοριών που παρέχονται ή συλλέγονται στις διαδικτυακές τοποθεσίες όπου και καταχωρείται η παρούσα πολιτική απορρήτου. Εξηγεί επίσης και τον χειρισμό των πληροφοριών που παρέχονται ή συλλέγονται στις εφαρμογές που διαθέτουμε στις διαδικτυακές τοποθεσίες ή πλατφόρμες τρίτων, εφόσον σας αποκαλύπτονται σε σχέση με τη χρήση της εφαρμογής. Ακολουθούμε την παρούσα πολιτική απορρήτου σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία στα μέρη όπου δραστηριοποιούμαστε.

Συλλέγουμε δύο βασικούς τύπους πληροφοριών, – προσωπικές πληροφορίες και ανώνυμες πληροφορίες, – και είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές και ανώνυμες πληροφορίες για να δημιουργήσουμε έναν τρίτο τύπο πληροφοριών, τις συγκεντρωτικές πληροφορίες. Συλλέγουμε τις ακόλουθες κατηγορίες πληροφοριών:

 • Πληροφορίες εγγραφής που παρέχετε όταν δημιουργείτε ένα λογαριασμό, συμπεριλαμβανομένου του ονοματεπωνύμου σας, της χώρας διαμονής, του φύλου, της ημερομηνίας γέννησης, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης.
 • Πληροφορίες συναλλαγής που παρέχετε όταν ζητάτε πληροφορίες ή αγοράζετε ένα προϊόν ή υπηρεσία από εμάς, είτε από τις διαδικτυακές τοποθεσίες μας ή μέσω των εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένης της ταχυδρομικής διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου και των πληροφοριών πληρωμής.
 • Πληροφορίες που παρέχετε σε δημόσια φόρουμ στις διαδικτυακές τοποθεσίες και τις εφαρμογές μας
 • Πληροφορίες που αποστέλλονται είτε εξατομικευμένα (one-to-one) ή στα πλαίσια μιας περιορισμένης ομάδας που χρησιμοποιεί τη λειτουργία μηνυμάτων, συνομιλίας, ανάρτησης ή παρεμφερή λειτουργία μας, όπου μας επιτρέπεται εκ του νόμου να συλλέξουμε αυτές τις πληροφορίες.
 • Πληροφορίες που παρέχετε σε εμάς όταν χρησιμοποιείτε τις διαδικτυακές τοποθεσίες και εφαρμογές μας, τις εφαρμογές μας σε διαδικτυακές τοποθεσίες ή πλατφόρμες τρίτων, όπως οι διαδικτυακές τοποθεσίες κοινωνικής δικτύωσης ή όταν συνδέετε το προφίλ σας σε μια διαδικτυακή τοποθεσία ή πλατφόρμα τρίτων με τον λογαριασμό εγγραφής σας
 • Πληροφορίες τοποθεσίας όταν επισκέπτεστε τις τοποθεσίες μας ή χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές μας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών τοποθεσίας που είτε παρέχονται από μια κινητή συσκευή που αλληλεπιδρά με μία από τις τοποθεσίες μας ή εφαρμογές μας (συμπεριλαμβανομένων μέσω τεχνολογιών ειδοποίησης) είτε συσχετίζονται με τη διεύθυνση IP σας, όπου μας το επιτρέπει η νομοθεσία να επεξεργαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες
 • Δεδομένα χρήσης, προβολής και τεχνικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου του αναγνωριστικού συσκευής ή της διεύθυνσης IP, όταν επισκέπτεστε τις διαδικτυακές τοποθεσίες μας, χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές μας σε διαδικτυακές τοποθεσίες ή πλατφόρμες τρίτων, ή όταν ανοίγετε τα ηλεκτρονικά μηνύματα (email) που αποστέλλουμε
 • Συλλέγουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε όταν ζητάτε προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες από εμάς, όταν πραγματοποιείτε εγγραφή σε εμάς, συμμετέχετε σε δημόσια φόρουμ ή σε άλλες δραστηριότητες στις διαδικτυακές τοποθεσίες και εφαρμογέςμας , απαντάτε στις έρευνες πελατών, ή αλληλεπιδράτε με άλλο τρόπο με εμάς. Παρακαλείστε να έχετε υπόψη ότι όταν μας παρέχετε πληροφορίες σε μια διαδικτυακή τοποθεσία ή πλατφόρμα τρίτων (παραδείγματος χάρη, μέσω των εφαρμογών μας), οι πληροφορίες που παρέχετε ενδέχεται να συλλεχθούν ξεχωριστά από τη διαδικτυακή τοποθεσία ή πλατφόρμα τρίτων. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε καλύπτονται από την παρούσα πολιτική απορρήτου και οι πληροφορίες που συλλέγονται από τη διαδικτυακή τοποθεσία ή την πλατφόρμα τρίτων υπόκεινται στις πολιτικές απορρήτου της διαδικτυακής τοποθεσίας ή της πλατφόρμας τρίτων. Οι επιλογές απορρήτου που έχετε κάνει στη διαδικτυακή τοποθεσία ή την πλατφόρμα τρίτων δεν θα ισχύουν για τη δική μας χρήση των πληροφοριών που έχουμε συλλέξει απευθείας μέσω των εφαρμογών μας.
 • Συλλέγουμε πληροφορίες μέσω της τεχνολογίας, όπως τα cookies, τα Flash cookies και τα Web beacons, συμπεριλαμβανομένων της επίσκεψής σας στις διαδικτυακές τοποθεσίες και τις εφαρμογές μας ή της χρήσης των εφαρμογών μας σε διαδικτυακές τοποθεσίες ή πλατφόρμες τρίτων. Παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Online Παρακολούθηση και Διαφήμιση για περαιτέρω πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου απενεργοποίησης των cookies.
 • Αποκτούμε πληροφορίες από άλλες αξιόπιστες πηγές για την ενημέρωση ή συμπλήρωση των πληροφοριών που μας παρείχατε ή συλλέξαμε αυτομάτως. Η τοπική νομοθεσία ενδέχεται να απαιτεί από εσάς να εξουσιοδοτήσετε το τρίτο μέρος να κοινοποιήσει τις πληροφορίες σας σε εμάς πριν μπορέσουμε να τις αποκτήσουμε.

Ένα μέλος της Οικογένειας Εταιρειών της Walt Disney , το οποίο περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές εμπορικές επωνυμίες, θα είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των πληροφοριών σας. Ο ορισμός του/των υπεύθυνου(ων) επεξεργασίας των σχετικών δεδομένων μπορεί να γίνει εδώ . Άλλα μέλη της Οικογένειας Εταιρειών της Walt Disney ενδέχεται, όπου εκτελούν υπηρεσίες για λογαριασμό του/των υπεύθυνου(ων) επεξεργασίας (ως ο εκτελών την επεξεργασία δεδομένων ), να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες σας και, εκτός αν απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία, για να κάνουν χρήση αυτών για λογαριασμό τους (ως ο υπεύθυνος επεξεργασίας ) για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Να σας παράσχουν τα προϊόντα και υπηρεσίες που ζητάτε
 • Να επικοινωνούν μαζί σας σχετικά με τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές σας με εμάς και να σας αποστέλλουν πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες που προβάλλονται στις διαδικτυακές τοποθεσίες και τις εφαρμογές μας ή τις αλλαγές στις πολιτικές μας.
 • Να συνάδουν με την τοπική νομοθεσία και τις επιλογές και στοιχεία ελέγχου που ενδεχομένως είναι στη διάθεσή σας:
  • Να σας αποστέλλουν προσφορές και διαφημίσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τρίτων
  • Εξατομικεύστε περιεχόμενο και εμπειρίες
  • Να σας παρέχουν διαφήμιση βάσει της δραστηριότητά σας στις διαδικτυακές τοποθεσίες και εφαρμογές μας και τις διαδικτυακές τοποθεσίες και εφαρμογές τρίτων. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για εξατομίκευση και παρακολούθηση, παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Online Παρακολούθηση και Διαφήμιση .
 • Να βελτιστοποιούμε ή βελτιώνουμε τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες μας
 • Να απορρίπτουμε, ανιχνεύουμε, ερευνούμε και προλαμβάνουμε ενέργειες που ίσως παραβιάζουν τις πολιτικές μας ή είναι παράνομες

Δεν θα κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες εκτός της Οικογένειας Εταιρειών της Walt Disney με εξαίρεση περιπτώσεις περιορισμένες σε αριθμό, όπως:

 • Όταν μας επιτρέπετε να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε κάποια άλλη εταιρεία, όπως:
  • Επιλέγοντας να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε προσεκτικά επιλεγμένες εταιρείες, ώστε να μπορούν να σας στείλουν προσφορές και διαφημίσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους
  • Χορηγώντας μας την οδηγία να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε διαδικτυακές τοποθεσίες ή πλατφόρμες τίτλων, όπως οι διαδικτυακές τοποθεσίες κοινωνικής δικτύωσης

  Παρακαλώ σημειώστε ότι από τη στιγμή που κοινοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε άλλη εταιρεία, οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την άλλη εταιρεία υπόκεινται στις πολιτικές απορρήτου της άλλης εταιρείας.

 • Όταν συνεργαζόμαστε με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να προσφέρουμε σε εσάς προϊόντα ή υπηρεσίες που φέρουν τις συνδυαστικές εμπορικές επωνυμίες των συνεργαζόμενων εταιρειών, όπως η συνδυαστική εμπορική επωνυμία Disney Rewards Visa Card. Ωστόσο, θα το κάνουμε αυτό μόνο εφόσον επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και, σε αυτές τις περιπτώσεις, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν τις προσωπικές σας πληροφορίες για σκοπούς άλλους από αυτούς που σχετίζονται με τα προϊόντα ή υπηρεσίες που φέρουν συνδυαστικές εμπορικές επωνυμίες.
 • Όταν οι εταιρείες εκτελούν υπηρεσίες για λογαριασμό μας, όπως η παράδοση δεμάτων και η εξυπηρέτηση των πελατών. Ωστόσο, απαγορεύεται οι εταιρείες αυτές να χρησιμοποιούν τις προσωπικές σας πληροφορίες για άλλους σκοπούς εκτός από εκείνους που ζητούνται από εμάς ή απαιτούνται εκ του νόμου
 • Όταν κοινοποιούμε προσωπικές πληροφορίες σε τρίτους σε σχέση με την πώληση μιας επιχείρησης, για να επιβάλλουμε τους Όρους Χρήσης μας ή τους κανόνες, να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την προστασία των επισκεπτών μας και των τρίτων, για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και την περιουσία μας και τα δικαιώματα και την περιουσία των επισκεπτών μας και των τρίτων, για τη συμμόρφωση με τις νομικές διαδικασίες ή σε άλλες περιπτώσεις, εφόσον πιστεύουμε με καλή πίστη ότι η αποκάλυψη αυτή απαιτείται εκ του νόμου

Σας παρέχουμε την δυνατότητα να ασκήσετε ορισμένα στοιχεία ελέγχου και επιλογές όσον αφορά τη συλλογή, τη χρήση και την κοινοποίηση των πληροφοριών σας. Σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία, τα στοιχεία ελέγχου και οι επιλογές σας μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • Μπορείτε να διορθώσετε, να ενημερώσετε και να διαγράψετε το λογαριασμό εγγραφή σας
  • Μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές σας για τις συνδρομές, τα ενημερωτικά δελτία και τις ειδοποιήσεις
  • Μπορείτε να επιλέξετε αν θα λαμβάνετε από εμάς προσφορές και διαφημίσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, ή για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θεωρούμε ότι ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν
  • Μπορείτε να επιλέξετε αν θα κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε άλλες εταιρείες, ώστε να μπορούν να σας στείλουν προσφορές και διαφημίσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους
  • Μπορείτε να επιλέξετε αν θα λαμβάνετε στοχευμένες διαφημίσεις από πολλά διαφημιστικά δίκτυα, παρόχους ανταλλαγής δεδομένων, αναλύσεων μάρκετινγκ και λοιπών υπηρεσιών εδώ
  • Μπορεί να ζητήσετε πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες που κρατάμε για εσάς και να τις τροποποιήσουμε ή να τις διαγράψουμε

Μπορείτε να ασκήσετε τα στοιχεία ελέγχου και τις επιλογές σας, ή να ζητήσετε να έχετε πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες, επισκεπτόμενοι το Επιλογές Επικοινωνίας , επικοινωνώντας με τις Υπηρεσίες Επισκεπτών ή ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στις ανακοινώσεις που σας έχουν αποσταλεί. Πρέπει να γνωρίζετε ότι, αν δεν μας επιτρέψετε να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες από εσάς, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παραδώσουμε ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες και μερικές από τις υπηρεσίες μας ενδέχεται να μην μπορέσουν να λάβουν υπόψη τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες που σας αφορούν, τις οποίες επεξεργαζόμαστε ή διατηρούμε, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις Υπηρεσίες Services (Υπηρεσίες Επισκεπτών) .

Αναγνωρίζουμε την ανάγκη παροχής περαιτέρω προστασίας του απορρήτου σε σχέση με τις προσωπικές πληροφορίες που είναι δυνατόν να συλλέξουμε από παιδιά στις διαδικτυακές τοποθεσίες και τις εφαρμογές μας . Μερικές από τις δυνατότητες που προβάλλονται στις διαδικτυακές τοποθεσίες και τις εφαρμογές μας έχουν περιορισμό ηλικίας έτσι ώστε να μην είναι διαθέσιμες προς χρήση από παιδιά, ενώ και εμείς δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από παιδιά σε σχέση με αυτές τις δυνατότητες. Όταν προτιθέμεθα να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες από παιδιά, λαμβάνουμε πρόσθετα μέτρα για την προστασία του απορρήτου των παιδιών, όπως: Ειδοποιούμε τους γονείς για τις πρακτικές αναφορικά με τις πληροφορίες που αφορούν τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των τύπων των προσωπικών πληροφοριών που ενδέχεται να συλλέξουμε από παιδιά, τους τρόπους με τους οποίους ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες και για το αν και σε ποιον ενδέχεται να κοινοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες

 • Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, λήψη συγκατάθεσης από τους γονείς για τη συλλογή προσωπικών πληροφοριών από τα παιδιά τους, ή για την αποστολή πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας απευθείας στα παιδιά τους
 • Περιορισμός της συλλογή εκ μέρους μας των προσωπικών πληροφοριών από παιδιά μόνο στις πληροφορίες που είναι εύλογα απαραίτητες για τη συμμετοχή σε μια online δραστηριότητα
 • Παροχή πρόσβασης στους γονείς ή δυνατότητα να ζητήσουν πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες που έχουμε συλλέξει από τα παιδιά τους και τη δυνατότητα να ζητήσουν την αλλαγή ή διαγραφή των προσωπικών πληροφοριών

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές μας στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Λατινική Αμερική αναφορικά με τις προσωπικές πληροφορίες των παιδιών, παρακαλώ διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου Παιδιών μας (English).

Η ασφάλεια, ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς. Έχουμε εφαρμόσει τεχνικά, διοικητικά και φυσικά μέτρα ασφαλείας σχεδιασμένα για την προστασία των πληροφοριών των επισκεπτών μας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, χρήση και τροποποίηση. Κατά καιρούς, επανεξετάζουμε τις διαδικασίες ασφαλείας μας προκειμένου μελετήσουμε κατάλληλες νέες τεχνολογίες και μεθόδους. Θα πρέπει να γνωρίζετε ωστόσο ότι, παρά τις καλύτερες προσπάθειές μας, κανένα μέτρο ασφαλείας δεν είναι αψεγάδιαστο ή αδιαπέραστο. Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για τη χρονική περίοδο που είναι απαραίτητη για την επίτευξη των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου, εκτός εάν από τη νομοθεσία απαιτείται ή επιτρέπεται μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης.

Δραστηριοποιούμαστε παγκοσμίως και ενδέχεται να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε μεμονωμένες εταιρείες του Ομίλου Εταιρειών The Walt Disney ή τρίτους σε τοποθεσίες ανά τον κόσμο για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Οπουδήποτε κι αν μεταφέρονται, αποθηκεύονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία τα προσωπικά σας στοιχεία από εμάς, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε το ιδιωτικό απόρρητο των προσωπικών σας στοιχείων. Επιπροσθέτως, όταν χρησιμοποιούμε ή αποκαλύπτουμε προσωπικά στοιχεία που μεταφέρονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρησιμοποιούμε τυπικές συμβατικές ρήτρες που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υιοθετούμε άλλα μέσα σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εξασφαλίζουμε επαρκείς διασφαλίσεις ή να λάβουμε τη συναίνεσή σας. Εφαρμόζουμε επίσης τις ουσιαστικές απαιτήσεις των τυπικών συμβατικών ρητρών, όταν μεταφέρουμε προσωπικά στοιχεία από την Αυστραλία.

Κατά καιρούς, ενδέχεται να αλλάξουμε αυτή την πολιτική απορρήτου προκειμένου να προσαρμοστούμε στις νέες τεχνολογίες, τις βιομηχανικές πρακτικές, τις απαιτήσεις που ρυθμίζονται από κανονισμούς ή για άλλους σκοπούς. Θα σας ενημερώσουμε με κοινοποίηση , εάν οι αλλαγές αυτές είναι ουσιώδεις και όπου απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας.

Εάν έχετε σχόλια ή απορίες σχετικά με αυτήν την πολιτική απορρήτου, επικοινωνήστε με Υπηρεσίες φιλοξενούμενων . Οι ιστότοποι και οι εφαρμογές μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν μας ανήκουν ή δεν ελέγχονται από εμάς και δεν φέρουμε ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου των συγκεκριμένων ιστότοπων. Συνιστάται να γνωρίζετε πότε αποχωρείτε από τους ιστότοπους ή τις εφαρμογές μας, καθώς και να διαβάσετε τις πολιτικές απορρήτου άλλων ιστότοπων που ενδέχεται να συλλέγουν τα προσωπικά στοιχεία σας.

Σημείωση προς τους Κατοίκους της Καλιφόρνιας:
Εάν είστε κάτοικος της Καλιφόρνια, η παράγραφος 1798.83 του Αστικού κώδικα της Καλιφόρνια (California Civil Code Section 1798.83) σάς επιτρέπει να ζητείτε πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση των προσωπικών σας στοιχείων προς τρίτα μέρη από ορισμένα μέλη του ομίλου εταιρειών The Walt Disney, για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ των τρίτων μερών. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σελίδα Your California Privacy Rights (Δικαιώματα απορρήτου βάσει της νομοθεσίας της Καλιφόρνια).

Επιστροφή στην κορυφή back-to-top