Definicje

Informacje zagregowane

Informacje zagregowane oznaczają informacje na temat grup lub kategorii gości, które nie umożliwiają ani nie mogą zostać według zdrowego rozsądku użyte do identyfikacji gościa.

Informacje anonimowe

Informacje anonimowe to informacje, które nie umożliwiają ani nie mogą zostać według zdrowego rozsądku użyte do bezpośredniej ani pośredniej identyfikacji gościa.

Aplikacja

Aplikacja to programy lub usługi obsługiwane przez nas (lub w naszym imieniu), które mogą być wyświetlane w ramach różnych platform lub środowisk, np. online, na urządzeniach przenośnych lub innego rodzaju, także obsługiwane przez osoby trzecie, dzięki którym to programom lub usługom możemy bezpośrednio komunikować się z naszymi gośćmi.

Dzieci

Dzieci to osoby, które zostały przez nas zidentyfikowane jako niepełnoletnie i niemogące tym samym wyrazić zgody na zbieranie i przetwarzanie ich informacji osobistych. W Stanach Zjednoczonych termin „dzieci” odnosi się do osób poniżej 13 roku życia.

Administrator danych

Administratorem danych jest podmiot zależny lub stowarzyszony z The Walt Disney Company, który jest odpowiedzialny za dane osobowe gromadzone i wykorzystywane w ramach niniejszej polityki z naszych stron i aplikacji, jak wskazano poniżej:

 • Użytkownicy zamieszkali w Zjednoczonym Królestwie, Europie, na Bliskim Wschodzie lub w Afryce:
  The Walt Disney Company Limited
  (Company Number 530051)
  3 Queen Caroline Street
  Hammersmith
  London
  W6 9PE
  help@disney.co.uk
 • Użytkownicy zamieszkali w Ameryce Łacińskiej:
  The Walt Disney Company (Argentina) S.A.
  Tucumán 1, Piso 4º (C1049AAA)
  Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  Argentyna
  Latam.privacidad@disney.com
 • Jeśli Użytkownik jest abonentem usługi Disney+ zamieszkałym w UE poza granicami Wielkiej Brytanii, administratorem jego danych osobowych jest też spółka:
  The Walt Disney Company (Benelux) B.V.
  (Company Number 34076102)
  Asterweg 15S
  1031 HL Amsterdam
  The Netherlands
  help@disneyplus.com
 • USA, Kanada i pozostałe regiony:
  Disney Interactive
  500 South Buena Vista Street
  Mail Code 7667
  Burbank, CA 91521-7667
  United States of America
  Obsługa gości

Przetwarzający dane

Przetwarzającym dane jest osoba przetwarzająca lub podmiot przetwarzający informacje osobiste w imieniu administratora danych (lub administratorów danych) na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych w sposób ściśle określony przez administratorów danych.

Adres IP

Adres IP jest powiązany z punktem dostępu, za pośrednictwem którego Użytkownik łączy się z Internetem, i zazwyczaj jest kontrolowany przez dostawcę usług internetowych lub spółkę lub uczelnię Użytkownika. Możemy korzystać z adresów IP w celu zebrania informacji na temat częstotliwości, z jaką nasi goście odwiedzają poszczególne części naszych witryn i aplikacji, a także możemy powiązać te adresy z informacjami osobistymi.

Podmiot z grupy

Podmiot z grupy oznacza spółkę zależną lub stowarzyszoną należącą do Grupy Spółek Disney.

Rodzice

Rodzice oznaczają jednego rodzica albo opiekuna prawnego.

Informacje osobiste

Informacje osobiste oznaczają informacje, które umożliwiają (bezpośrednią albo pośrednią) identyfikację osoby, w tym m.in. imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu danej osoby. Gdy informacje anonimowe są bezpośrednio albo pośrednio powiązane z informacjami osobistymi, informacje uzyskane z takiego powiązania są również uznawane za informacje osobiste.

Fora publiczne

W naszych witrynach i aplikacjach mogą być udostępniane tablice ogłoszeń, strony do prowadzenia konwersacji, blogi, czaty, środowiska społecznościowe, strony profilowe oraz inne fora, do których dostęp nie jest ograniczony. Jeśli Użytkownik udostępni informacje osobiste podczas korzystania z takich forów, informacje te mogą zostać udostępnione publicznie oraz w inny sposób ujawnione, bez jakichkolwiek ograniczeń dotyczących korzystania z tych informacji przez nas lub przez osobę trzecią.

Grupa Spółek Disney

Grupa Spółek Disney oznacza spółkę The Walt Disney Company i jej spółki zależne i stowarzyszone, które oferują swoje produkty i usługi pod różnymi markami. Spółki te angażują się w różne rodzaje działalności, w tym działalność związaną z parkami tematycznymi, usługami turystycznymi, branżą filmową, telewizyjną i wydawniczą, produktami konsumpcyjnymi i usługami interaktywnymi. Do marek należących do Grupy Spółek Disney należą m.in.:

 • ABC Entertainment
 • ABC News
 • Adventures by Disney
 • Aulani, a Disney Resort & Spa
 • Bamtech Media
 • Bindass
 • Buena Vista Catalog Company (including Disney Movie Club)
 • D23 | The Official Disney Fan Club
 • Disney Baby
 • Disney Channels & DisneyNOW
 • Disney Cruise Line
 • Disney Digital Network
 • Disney Family Movies
 • Disney Movie Insiders
 • Disney on Broadway
 • Disney on Ice and Disney Live!
 • Disney PhotoPass Service
 • Disney Rewards Visa Card
 • Disney Store
 • Disney Vacation Club
 • Disney+
 • Disneyland Paris
 • Disneyland Resort
 • DisneyLife
 • El Capitan Theatre
 • ESPN
 • ESPN CricInfo
 • ESPN Deportes
 • ESPN+
 • FiveThirtyEight
 • Freeform
 • FX Networks
 • Genx Entertainment Limited
 • Hollywood Records
 • Hulu
 • Hungama TV
 • Lucasfilm (Star Wars)
 • Marvel
 • Marvel Shop
 • Marvel Digital Comics
 • Muppets
 • National Geographic
 • Pixar Animation Studios
 • Radio Disney
 • Read Riordan
 • The Undefeated
 • 30 for 30 Podcasts
 • United Home Entertainment Private Limited
 • UTV Software Communication Limited
 • Walt Disney Pictures
 • Walt Disney Studios Home Entertainment
 • Walt Disney World Resort
Do góry back-to-top