Definicje

Dane łączne

Dane łączne oznaczają informacje o grupach lub kategoriach użytkowników, które nie identyfikują i nie mogą zostać wykorzystane do zidentyfikowania danego użytkownika

Informacje anonimowe

Informacje anonimowe oznaczają informacje, które nie identyfikują bezpośrednio ani pośrednio, i nie mogą być wykorzystane do zidentyfikowania danego użytkownika.

Aplikacja

Aplikacja oznacza program lub usługę dostarczoną przez nas (lub w naszym imieniu), dostępną na różnych platformach i w środowiskach online, mobilnych lub innych, w tym obsługiwanych przez strony trzecie, pozwalającą nam na bezpośrednie interakcje z naszymi użytkownikami.

Dzieci

Osoby, które nie osiągnęły wieku pozwalającego na wyrażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie ich danych osobowych. W Stanach Zjednoczonych i Ameryce Łacińskiej, określenie „dziecko” oznacza osoby poniżej 13 roku życia.

Administrator danych

Administrator danych to podmiot zależny lub powiązany z The Walt Disney Company odpowiedzialny za dane osobowe zbierane na stronach internetowych i w aplikacjach, zgodnie z poniższym:

 • Disney Club Penguin Island 
  Disney Canada Inc.
  1628 Dickson Avenue, Suite 500
  Kelowna, British Columbia V1Y 9X1
  CANADA
  support@clubpenguinisland.com
 • Inne witryny i aplikacje
  Jeśli żyjesz w Europie, na Bliskim Wschodzie lub w Afryce:
  The Walt Disney Company Limited
  (Company Number 530051)
  3 Queen Caroline Street
  Hammersmith
  London
  W6 9PE
  help@disney.co.uk
 • Użytkownicy zamieszkali w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i pozostałych krajach świata:
  Disney Interactive
  500 South Buena Vista Street
  Mail Code 7667
  Burbank, CA 91521-7667
  United States of America
  Guest Services

Przetwarzający dane

Przetwarzającym dane jest to osoba lub jednostka zajmująca się przetwarzaniem danych w imieniu administratora danych (lub administratorów danych), uprawniona do przetwarzania danych wyłącznie w sposób wskazany przez administrator(ów) danych.

Adresy IP

Adres IP jest powiązany z punktem dostępu, przez który łączymy się z Internetem, i zazwyczaj jest kontrolowany przez dostawcę usług internetowych, świadczącego usługi na rzecz użytkownika, firmy użytkownika lub uczelni. Z adresów IP można skorzystać w celu zebrania informacji dotyczących częstotliwości, z jaką goście odwiedzają różne części naszych stron internetowych i aplikacji; można również połączyć adresy IP z danymi osobowymi.

Członek

Członek oznacza podmiot zależny lub powiązany, stanowiący część The Walt Disney Family of Companies.

Zawiadomienie

Zawiadomienie może być przekazane użytkownikowi pocztą e-mail na ostatni znany nam adres e-mail, w formie powiadomienia o takich zmianach na naszych stronach lub w aplikacjach lub w innej formie, zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

Rodzice

Rodzic oznacza rodzica lub przedstawiciela ustawowego.

Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają informacje, które (bezpośrednio lub pośrednio) identyfikują daną osobę, czyli np. nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu. Jeżeli pewne informacje anonimowe można bezpośrednio lub pośrednio powiązać z danymi osobowymi, takie informacje anonimowe będą również traktowane jak dane osobowe.

Forum publiczne

Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach znajdują się tablice ogłoszeń, strony konwersacyjne, pokoje do czatowania, grupy socjalne, strony profilowe oraz inne fora, do których dostęp nie jest ograniczony. W przypadku podania danych osobowych podczas korzystania z wyżej wymienionych forów, takie dane osobowe mogą zostać podane do wiadomości publicznej lub w inny sposób ujawnione, bez żadnych ograniczeń w zakresie korzystania z takich danych przez naszą firmę lub przez osoby trzecie. W celu zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych osobowych z forum publicznego w jednej z naszych stron internetowych lub aplikacji należy skontaktować się z Obsługą użytkowników.

The Walt Disney Family of Companies

The Walt Disney Family of Companies oznacza The Walt Disney Company i jej podmioty zależne i powiązane, które oferują produkty i usługi spółki pod różnymi markami. Podmioty takie angażują się w różne działalności, w tym prowadzenie parków tematycznych, organizację podróży, działalność filmową i telewizyjną, wydawniczą, produkty konsumenckie oraz usługi interaktywne. Marki The Walt Disney Company obejmują między innymi:

 • ABC
 • Babble
 • Baby Einstein
 • BabyZone
 • Club Penguin
 • Disney
 • Disney Pixar
 • ESPN
 • Hollywood Records
 • Indiana Jones
 • Lucasfilm
 • Marvel
 • Muppets
 • Playdom
 • Spoonful
 • Star Wars
 • Tapulous
 • Touchstone
Do góry back-to-top