Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 22.12.2023

ZAKRES POLITYKI

W niniejszej polityce prywatności opisano kwestie związane z przetwarzaniem informacji udostępnionych lub zebranych w witrynach i aplikacjach, w których tę politykę opublikowano, w tym zarówno w naszych zasobach cyfrowych, jak i w aplikacjach, które udostępniamy w witrynach lub na platformach osób trzecich. Opisano w niej też kwestie związane z przetwarzaniem informacji gości, które zostały nam przekazane lub przez nas zebrane offline w naszych fizycznych obiektach, takich jak sklepy, parki rozrywki, ośrodki wypoczynkowe i statki wycieczkowe, lub za pośrednictwem naszych centrów obsługi gości. Stosujemy tę politykę prywatności zgodnie z przepisami prawa właściwego dla krajów, w których prowadzimy działalność. W niektórych przypadkach możemy udostępnić dodatkowe zasady w zakresie ochrony prywatności, mające zastosowanie do określonych produktów, praktyk lub regionów. Wspomniane dodatkowe zasady muszą być wówczas interpretowane w powiązaniu z niniejszą polityką prywatności.

Użytkownik powinien mieć na uwadze, że gdy udostępnia nam informacje w witrynie lub na platformie osoby trzeciej (np. za pośrednictwem naszych aplikacji), udostępniane przez niego informacje mogą być też niezależnie zbierane przez taką witrynę lub platformę osoby trzeciej. Informacje przez nas zbierane są objęte niniejszą polityką prywatności, natomiast informacje, które zbiera witryna lub platforma osoby trzeciej, podlegają odpowiednim praktykom w zakresie ochrony prywatności stosowanym w ramach danej witryny lub platformy. Opcje w zakresie ochrony prywatności wybrane przez Użytkownika w ramach witryny lub platformy osoby trzeciej nie będą miały zastosowania do sposobu, w jaki będziemy korzystać z informacji zebranych przez nas bezpośrednio przy użyciu naszych aplikacji. Warto pamiętać, że nasze witryny i aplikacje mogą zawierać łącza do witryn zewnętrznych, które nie należą do nas ani nie są przez nas kontrolowane, i nie ponosimy w związku z tym odpowiedzialności za praktyki w zakresie ochrony prywatności stosowane w takich witrynach. Zachęcamy zatem do świadomego poruszania się po naszych witrynach i aplikacjach (w tym ich opuszczania) oraz do zapoznania się z politykami prywatności obowiązującymi w zewnętrznych witrynach, które mogą zbierać informacje osobiste Użytkownika.

W portfolio naszej spółki znajduje się wiele różnych marek. Gdy Użytkownik odwiedza nasz sklep lub robi w nim zakupy, tworzy u nas konto lub korzysta z naszych witryn i aplikacji, administratorem jego informacji jest podmiot z Grupy Spółek Disney. Listę administratorów danych można znaleźć tutaj.

Zbieramy dwa podstawowe rodzaje informacji – informacje osobiste (zdefiniowane w niniejszej polityce) oraz informacje anonimowe (zdefiniowane w niniejszej polityce) – i możemy korzystać z tych informacji osobistych i anonimowych na potrzeby utworzenia trzeciego rodzaju informacji, tzn. informacji zagregowanych (także zdefiniowanych w niniejszej polityce). W szczególności zbieramy:

 • informacje rejestracyjne udostępniane przez Użytkownika podczas tworzenia konta, brania udziału w promocji lub powiązywania z kontem rejestracji Użytkownika profilu utworzonego w witrynie lub na platformie osoby trzeciej, takie jak imię i nazwisko, kraj zamieszkania, płeć, data urodzenia, adres e-mail, nazwa użytkownika i hasło;
 • informacje o transakcji udostępniane przez Użytkownika, gdy wnioskuje on o udzielenie informacji, kontaktuje się z Obsługą gości lub kupuje, zwraca, wymienia lub pyta o nasze produkty lub usługi, takie jak adres do korespondencji, numer telefonu i informacje płatnicze;
 • informacje udostępniane przez Użytkownika na forach publicznych w ramach naszych witryn i aplikacji, takie jak publiczne posty Użytkownika;
 • informacje wymieniane z innym użytkownikiem lub w ramach ograniczonej grupy odbiorców przesyłane z wykorzystaniem udostępnianych przez nas funkcji komunikacji, w tym m.in. wiadomości, czatu lub postów, w przypadkach, gdy prawo właściwe zezwala nam na zbieranie takich informacji;
 • informacje uzyskiwane przez nas od osób trzecich, np. dostawców witryn lub platform, na temat korzystania z naszych aplikacji na platformach lub urządzeniach osób trzecich;
 • dokładne lub przybliżone informacje o lokalizacji, w tym udostępniane przez urządzenie przenośne lub inne urządzenie komunikujące się z naszymi witrynami, aplikacjami lub fizycznymi obiektami (m.in. przy użyciu technologii sygnalizatorów) lub powiązane z adresem IP Użytkownika lub innym identyfikatorem online lub identyfikatorem urządzenia, w przypadkach, gdy prawo zezwala nam na przetwarzanie takich informacji;
 • informacje o podejmowanych działaniach, w tym dotyczące korzystania z naszych witryn i aplikacji przez Użytkownika (na przykład poprzez tworzenie profili w ramach konta Disney+ lub Hulu) oraz inne upoważnione w ramach jego konta osoby, np. informacje na temat wyświetlanych lub publikowanych przez Użytkownika treści, częstotliwości korzystania przez niego z naszych usług oraz preferencji Użytkownika;
 • dane na temat korzystania i wyświetlania oraz dane techniczne i dane dotyczące urządzeń, jakie uzyskujemy, gdy Użytkownik odwiedza nasze witryny, korzysta z naszych aplikacji w witrynach lub na platformach osób trzecich, otwiera wysłane przez nas e-maile lub gdy korzysta z naszych usług bezprzewodowego dostępu do Internetu oraz innych podobnych technologii, w tym np. informacje o rodzaju przeglądarki lub urządzenia, unikatowy identyfikator urządzenia i adres IP;
 • obrazy nieruchome lub wideo zarejestrowane przez kamery lub czytniki na terenie lub w okolicy naszych fizycznych obiektów oraz
 • nagrania rozmów telefonicznych, gdy Użytkownik dzwoni do naszych centrów rezerwacji lub innych działów obsługi gości;
 • Zbieramy informacje, które Użytkownik udostępnia nam, gdy zamawia lub kupuje u nas produkty, usługi lub informacje; dokonuje u nas rejestracji (w tym gdy powiązuje swoje konto rejestracji z profilem w witrynie lub na platformie osoby trzeciej); udziela się na forach publicznych lub w inny sposób podejmuje działania w ramach naszych witryn lub aplikacji; bierze udział w naszych ankietach dla gości; odwiedza nasze fizyczne obiekty, dzwoni do naszych centrów rezerwacji lub innych działów obsługi gości lub w inny sposób nawiązuje z nami interakcje przy użyciu urządzeń. Użytkownik może udostępniać informacje na różne sposoby, w tym np. wpisując je albo korzystając z poleceń głosowych.
 • Zbieramy informacje (korzystając w tym celu z różnych technologii, takich jak pliki cookie i Flash cookie, piksele, tagi, zestawy SDK, interfejsy API i sygnalizatory WWW), gdy Użytkownik korzysta z naszych witryn lub aplikacji lub używa naszych aplikacji w witrynach lub na platformach osób trzecich – niezależnie od liczby używanych przez niego urządzeń oraz bez względu na to, czy jest on zalogowany lub zarejestrowany. Więcej informacji na ten temat, w tym dotyczących sygnałów DNT (ang. Do Not Track), wyłączania plików cookie i możliwych opcji wyboru w zakresie zbierania danych, można znaleźć na stronie Monitorowanie i reklamy online.
 • Do zbierania informacji używamy narzędzi analitycznych, także wtedy, gdy Użytkownik korzysta z naszych witryn lub aplikacji lub używa naszych aplikacji w witrynach lub na platformach osób trzecich.
 • Uzyskujemy też informacje z innych zaufanych źródeł w celu zaktualizowania lub uzupełnienia informacji udostępnionych przez Użytkownika lub zebranych przez nas w sposób automatyczny, np. gdy weryfikujemy adres pocztowy przy użyciu usług osób trzecich. Przepisy prawa właściwego mogą wymagać, aby Użytkownik najpierw upoważnił osobę trzecią do udostępnienia jego informacji, zanim my będziemy mogli takie informacje pozyskać.

Podmiot z grupy należący do Grupy Spółek Disney pełniący rolę administratora danych Użytkownika odpowiada za informacje Użytkownika i może z nich korzystać do celów przedstawionych w tej polityce prywatności. Inne podmioty z grupy należące do Grupy Spółek Disney mogą mieć dostęp do informacji Użytkownika, gdy świadczą usługi w imieniu administratorów danych (jako przetwarzający dane), a także, o ile nie zabraniają tego przepisy prawa właściwego, w imieniu własnym (jako administratorzy danych) do celów przedstawionych w niniejszej polityce prywatności. Mając na uwadze przepisy prawa właściwego oraz dostępne Użytkownikowi opcje wyboru i kontroli, możemy korzystać z informacji zebranych od Użytkownika lub z urządzeń powiązanych z Użytkownikiem, aby:

 • udostępniać Użytkownikowi zamówione, wyświetlone lub zakupione przez niego lub wzbudzające jego zainteresowanie atrakcje, produkty i usługi;
 • komunikować się z Użytkownikiem w sprawach dotyczących jego konta lub zawartych z nami transakcji, a także by przesyłać Użytkownikowi informacje lub prosić go o opinie na temat funkcji dostępnych w naszych witrynach i aplikacjach lub zmian w naszych politykach;
 • przesyłać Użytkownikowi informacje o ofertach i promocjach dotyczących naszych produktów i usług lub produktów i usług osób trzecich;
 • dostosowywać treści i funkcje do zainteresowań Użytkownika;
 • wyświetlać Użytkownikowi reklamy dopasowane do jego zainteresowań w oparciu o działania podejmowane przez Użytkownika w naszych witrynach lub aplikacjach oraz w witrynach i aplikacjach osób trzecich (więcej informacji o tym, jak korzystamy z informacji Użytkownika na potrzeby personalizacji i monitorowania, można znaleźć na stronie Technologie monitorowania i reklama online);
 • obsługiwać, rozumieć, optymalizować, rozwijać i udoskonalać nasze witryny, aplikacje, produkty, usługi i działalność, w tym przy użyciu badań ankietowych dla gości i narzędzi analitycznych;
 • wykrywać i badać działania, które mogą naruszać nasze polityki, stanowić problem w zakresie bezpieczeństwa lub być nieuczciwe lub nielegalne, a także zapobiegać takim działaniom;
 • powiadamiać Użytkownika o wycofaniu produktów lub o problemach w zakresie bezpieczeństwa.

Informacje osobiste Użytkownika nie będą przez nas udostępnianie osobom trzecim spoza Grupy Spółek Disney, z wyjątkiem szczególnych sytuacji, w tym:

 • gdy Użytkownik zezwala nam na udostępnienie jego informacji osobistych innej spółce, na przykład decydując się na udostępnienie swoich informacji osobistych starannie wyselekcjonowanym spółkom, aby móc otrzymywać od nich informacje o ofertach i promocjach dotyczących ich produktów i usług;
 • gdy Użytkownik instruuje nas, żebyśmy udostępniali jego informacje osobiste innej spółce w celu realizacji żądania Użytkownika, na przykład:
  • gdy Użytkownik rezerwuje u nas podróże zorganizowane, które obejmują towary lub usługi dostarczane przez partnerów zewnętrznych, takich jak linie lotnicze, dostawcy usług transportu lądowego, hotele należące do osób trzecich oraz dostawcy ubezpieczeń turystycznych; oraz
  • gdy Użytkownik dokonuje za naszym pośrednictwem rezerwacji w restauracjach prowadzonych przez osoby trzecie.
 • gdy Użytkownik instruuje nas, żebyśmy udostępniali jego informacje osobiste w ramach witryn lub platform osób trzecich, np. witryn serwisów społecznościowych;
 • gdy współpracujemy z usługodawcami świadczącymi usługi w naszym imieniu; spółki takie jednak nie mogą korzystać z informacji osobistych Użytkownika do celów innych niż wskazane przez nas lub wymagane przepisami prawa;
 • gdy dostarczamy Użytkownikowi odpowiednie reklamy na stronach internetowych i w aplikacjach osób trzecich, możemy udostępniać podmiotom zewnętrznym ograniczone dane osobowe Użytkownika, takie jak określone identyfikatory lub zaszyfrowany adres e-mail. Możemy również udostępniać takie informacje w celu dostarczania Użytkownikowi i pomiaru odpowiednich reklam osób trzecich w naszych witrynach i aplikacjach. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wykorzystujemy informacje o Użytkowniku do personalizacji i śledzenia, prosimy odwiedzić stronę Technologie śledzenia online i reklamy;
 • gdy podejmujemy współpracę z instytucjami finansowymi w celu zaoferowania Użytkownikowi oznaczonych wspólną marką produktów lub usług, np. karty Visa Disney Rewards; działania takie będziemy jednak podejmować tylko wówczas, gdy będzie to dozwolone przepisami prawa właściwego, a we wspomnianych przypadkach instytucje finansowe nie będą mogły korzystać z informacji osobistych Użytkownika do celów innych niż związane z danymi udostępnianymi pod wspólną marką produktami lub usługami;
 • gdy Użytkownik przekazuje informacje osobiste spółce National Geographic Partners (spółce joint venture zawiązanej pomiędzy spółką The Walt Disney Company a Towarzystwem National Geographic), przy czym spółka National Geographic Partners może udostępniać te informacje Towarzystwu National Geographic, a po takim udostępnieniu ich administratorem będzie Towarzystwo National Geographic i będą one podlegać polityce prywatności obowiązującej w Towarzystwie National Geographic;
 • gdy Użytkownik korzysta z usługi Hulu, Hulu może udostępniać informacje swoim partnerom biznesowym, którzy pomagają w oferowaniu usługi Hulu, w tym na przykład swoim programistom treści, dystrybutorom i partnerom urządzeń oraz właścicielom korporacyjnym; za zgodą Użytkownika Hulu może również udostępniać tym i innym osobom trzecim informacje o oglądaniu przez Użytkownika wraz z określonymi danymi osobowymi;
 • gdy udostępniamy informacje osobiste Użytkownika osobom trzecim w związku ze sprzedażą przedsiębiorstwa, w celu wykonania postanowień określonych w naszych Warunkach korzystania lub innych zasadach, w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym gościom i osobom trzecim, w celu ochrony naszych praw i naszej własności, a także praw i własności naszych gości i osób trzecich, w celu zastosowania się do otrzymanych pism sądowych lub w innych przypadkach, w których w dobrej wierze uznamy, że ujawnienie informacji jest wymagane przepisami prawa.
 • Warto pamiętać, że, o ile nie określono inaczej powyżej, po udostępnieniu przez nas w określonych powyżej okolicznościach informacji osobistych Użytkownika innej spółce informacje otrzymane przez tę spółkę są kontrolowane przez nią i podlegają stosowanym przez nią praktykom w zakresie ochrony prywatności.

Zapewniamy Użytkownikowi określone środki kontroli i opcje w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania przez nas informacji Użytkownika. Zgodnie z przepisami prawa właściwego środki kontroli i opcje udostępniane Użytkownikowi mogą obejmować:

 • możliwość skorygowania, zaktualizowania i usunięcia konta rejestracji Użytkownika;
 • możliwość dokonania lub zmiany przez Użytkownika jego wyboru w zakresie subskrypcji, newsletterów i alertów;
 • możliwość zdecydowania przez Użytkownika, czy chce otrzymywać od nas informacje o ofertach i promocjach dotyczących naszych produktów i usług lub produktów i usług, które naszym zdaniem mogą być dla Użytkownika interesujące;
 • możliwość zdecydowania przez Użytkownika, czy chce, abyśmy udostępniali jego informacje osobiste innym spółkom, aby mógł otrzymywać od nich informacje o ofertach i promocjach dotyczących ich produktów i usług;
 • możliwość kontrolowania ukierunkowanych reklam poprzez kliknięcie opcji „Nie sprzedawaj ani nie udostępniaj moich danych osobowych” lub „Zarządzaj ustawieniami plików cookie” w stopkach naszej strony internetowej lub ustawieniach aplikacji;
 • możliwość kontrolowania ukierunkowanych reklam, których źródłem są sieci reklamowe i partnerzy oraz procesy wymiany danych, a także dostawcy usług z zakresu analiz marketingowych, reklam cyfrowych i marketingu (za pośrednictwem witryny stowarzyszenia Digital Advertising Alliance);
 • możliwość kontrolowania ukierunkowanych reklam, których źródłem są aplikacje, przy użyciu ustawień i opcji dostępnych w urządzeniach, np. poprzez zrezygnowanie z otrzymywania reklam opartych na zainteresowaniach;
 • wybór ograniczenia udziału w badaniach Nielsen digital measurement (dla osób nie będących Panelistami);
 • wybór ograniczenia udziału w programie Nielsen Digital Ad Ratings podczas oglądania Hulu na określonych urządzeniach w salonie i w aplikacjach mobilnych poprzez zalogowanie się do Hulu na komputerze i kliknięcie opcji „Manage Nielsen Measurement” na stronie konta Hulu;
 • wybór ograniczenia udziału w programie Nielsen Digital Ad Ratings (na rynkach, na których jest dostępny) podczas oglądania Disney+ na określonych urządzeniach w salonie i w aplikacjach mobilnych poprzez zalogowanie się do Disney+ na komputerze i kliknięcie opcji „Manage Nielsen Measurement” na stronie konta Disney+;
 • zarządzanie preferencjami Hulu dotyczącymi udostępniania informacji o oglądaniu przez Użytkownika wraz z określonymi danymi osobowymi poprzez zalogowanie się do Hulu na komputerze Użytkownika, przejście do ustawień konta i edycję profilu;
 • możliwość zażądania usunięcia informacji osobistych Użytkownika z publicznego forum dostępnego w naszej witrynie lub aplikacji; oraz
 • możliwość zażądania dostępu do przechowywanych przez nas informacji osobistych o Użytkowniku oraz ich uzupełnienia albo usunięcia.

Użytkownik może korzystać z tych mechanizmów kontroli i dokonywać wyborów na różne sposoby, w tym zgodnie z powyższym opisem, lub odwiedzając stronę Wybory dot. komunikacji (w zakładce Kontrola prywatności), kontaktując się z Obsługą gości lub postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w wysyłanych do niego wiadomościach. Użytkownik może również zrezygnować z otrzymywania reklam ukierunkowanych lub opartych na zainteresowaniach, korzystając z witryny stowarzyszenia Digital Advertising Alliance lub witryny stowarzyszenia European Interactive Digital Advertising Alliance, lub korzystając z mechanizmu dostępnego w ramach łącza „Reklamy oparte na zainteresowaniach” zamieszczonego u dołu odwiedzanej witryny.

Warto pamiętać, że jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody na zbieranie przez nas jego informacji osobistych, możemy nie być w stanie zapewnić Użytkownikowi określonych funkcji, produktów i usług, a niektóre z naszych usług mogą nie uwzględniać jego zainteresowań i preferencji. Jeśli zbieranie informacji osobistych jest obligatoryjne, wyraźnie poinformujemy o tym Użytkownika w momencie zbierania tych informacji, aby umożliwić Użytkownikowi podjęcie przemyślanej decyzji o skorzystaniu z produktów lub usług. Ewentualne pytania dotyczące poszczególnych informacji osobistych o Użytkowniku, które przetwarzamy lub przechowujemy, oraz przysługujących Użytkownikowi praw w zakresie informacji osobistych można kierować do Obsługi gości.

Zdajemy sobie sprawę z konieczności stosowania dodatkowych środków ochrony prywatności w przypadku informacji osobistych zbieranych w naszych witrynach i aplikacjach od dzieci. Niektóre funkcje w naszych witrynach i aplikacjach mają ograniczenia wiekowe i nie są dostępne dla dzieci, ewentualne zbieranie przez nas informacji osobistych od dzieci w związku z takim funkcjami nie jest zatem w żadnym przypadku świadome. Jeśli zamierzamy zebrać informacje osobiste od dzieci, podejmujemy dodatkowe kroki w celu zapewnienia ochrony prywatności dzieci, w tym:

 • powiadamiamy rodziców o stosowanych przez nas praktykach dotyczących dzieci, np. o rodzaju informacji osobistych, które możemy zbierać od dzieci, o celach, do jakich możemy takich informacji użyć, a także o tym, w jakich okolicznościach i komu takie informacje możemy udostępnić;
 • zgodnie z przepisami prawa właściwego oraz stosowanymi przez nas praktykami prosimy rodziców o zgodę na zbieranie informacji osobistych od ich dzieci lub na bezpośrednie wysyłanie do ich dzieci informacji o naszych produktach i usługach;
 • ograniczamy zbieranie informacji osobistych od dzieci do zakresu, który według zdrowego rozsądku jest niezbędny do umożliwienia podejmowania działań online;
 • dajemy rodzicom dostęp lub możliwość zażądania dostępu do informacji osobistych, które zebraliśmy od ich dzieci, a także możliwość zażądania zmiany albo usunięcia tych informacji.

Dodatkowe informacje na temat stosowanych przez nas i obowiązujących w Stanach Zjednoczonych praktyk w zakresie informacji osobistych dzieci można znaleźć na stronie Polityka prywatności dotycząca dziec (English).

Przykładamy ogromną wagę do zapewnienia bezpieczeństwa, integralności i poufności informacji osobistych Użytkownika. Wdrożyliśmy techniczne, administracyjne oraz fizyczne środki bezpieczeństwa, które mają na celu zabezpieczenie informacji gości przed przypadkami nieautoryzowanego dostępu, ujawnienia, użycia i modyfikowania. Regularnie dokonujemy weryfikacji naszych procedur bezpieczeństwa pod kątem potrzeby zastosowania ewentualnych nowych technologii i metod. Warto przy tym pamiętać, że niezależnie od podejmowanych przez nas starań w tym zakresie żadne środki bezpieczeństwa nie są doskonałe ani niezawodne. Będziemy przechowywać informacje osobiste Użytkownika przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej polityce prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania będzie wymagany lub dozwolony na mocy stosownych przepisów prawa.

Działamy na rynku globalnym i możemy przesyłać informacje osobiste Użytkownika spółkom z Grupy Spółek Disney lub osobom trzecim na całym świecie w celach opisanych w tej polityce prywatności. Niezależnie od lokalizacji, do której przesyłamy informacje osobiste Użytkownika lub w której są one przez nas przechowywane lub przetwarzane, podejmiemy zasadne działania w celu zapewnienia ochrony prywatności tych informacji. Działania te mogą obejmować wdrożenie standardowych klauzul umownych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, proszenie Użytkownika o wyrażenie zgody na stosowne działania lub stosowanie innych zgodnych z prawem środków przekazywania informacji osobistych.

Możemy dokonywać zmian w niniejszej polityce prywatności w celu uwzględnienia w niej nowych technologii, praktyk branżowych, wymogów regulacyjnych lub w innych celach. Użytkownik otrzyma od nas stosowne powiadomienie, jeśli wspomniane zmiany będą istotne oraz, jeśli będzie to wymagane przepisami prawa właściwego, poprosimy Użytkownika o wyrażenia zgody na takie zmiany. Powiadomienie może być przesłane do Użytkownika pocztą elektroniczną na ostatnio udostępniony nam adres e-mail Użytkownika, poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w naszych witrynach lub aplikacjach lub w inny sposób zgodnie z przepisami prawa właściwego.

Ewentualne uwagi lub pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności należy kierować do Obsługi gości.

Uwaga dla mieszkańców USA: Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem USA, mogą mu przysługiwać dodatkowe prawa w zakresie ochrony prywatności. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Your US State Privacy Rights (Ochrona prywatności w USA).

Informacja dla mieszkańców Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej. Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem Wielkiej Brytanii lub Unii Europejskiej, mogą mu przysługiwać dodatkowe prawa w zakresie ochrony prywatności. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie UK & EU Privacy Rights (Ochrona prywatności w Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej).

Mieszkańcy krajów Bliskiego Wschodu, Afryki i krajów europejskich nienależących do Unii Europejskiej mogą uzyskać więcej informacji na naszej stronie z zasadami ochrony prywatności w EMEA.

Informacja dla mieszkańców Brazylii. Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem Brazylii, mogą mu przysługiwać dodatkowe prawa w zakresie ochrony prywatności. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Data Protection in Brazil (Ochrona danych w Brazylii).

Do góry back-to-top