TECHNOLOGIE MONITOROWANIA I REKLAMA ONLINE

1. TECHNOLOGIE MONITOROWANIA I REKLAMA ONLINE

Wraz z określonymi dostawcami usług działającymi w naszym imieniu zbieramy informacje dotyczące działań podejmowanych przez Użytkownika w naszych witrynach i aplikacjach (w tym działań na urządzeniach powiązanych z Użytkownikiem). Używamy do tego celu różnych technologii monitorowania, takich jak pliki cookie i Flash cookie, piksele, tagi, zestawy SDK, interfejsy API i sygnalizatory WWW. Definicje niektórych spośród wymienionych tu technologii monitorowania wraz z informacjami na temat dostępnych Użytkownikowi opcji z nimi związanych zamieszczono poniżej. Dane z monitorowania mogą być używane do różnych celów, w tym m.in. do:

  • udostępniania przydatnych funkcji ułatwiających dalsze korzystanie z naszych witryn i aplikacji (np. funkcji zapamiętywania informacji dotyczących wysyłki na potrzeby przyszłych zakupów);
  • dostarczania treści i reklam opartych na preferencjach, wzorcach używania i lokalizacji Użytkownika;
  • monitorowania, oceny i optymalizacji używania i działania naszych witryn i aplikacji;
  • analizowania ruchu generowanego w naszych witrynach oraz witrynach osób trzecich.

Możemy zbierać informacje niezależnie od tego, czy Użytkownik jest zalogowany czy zarejestrowany, i powiązać takie dane z monitorowania z ewentualnym kontem rejestracji Użytkownika. W takim przypadku dane te będą przez nas traktowane jak informacje osobiste. Dostawcy usług zbierający w naszym imieniu dane z monitorowania mogą zapewnić Użytkownikowi możliwość zrezygnowania z bycia monitorowanym online.

Reklamodawcy i osoby trzecie też mogą przy użyciu technologii monitorowania zbierać informacje o podejmowanych przez Użytkownika działaniach w naszych witrynach i aplikacjach, w urządzeniach powiązanych z Użytkownikiem oraz w witrynach i aplikacjach osób trzecich. Dane z monitorowania zebrane przez reklamodawców i osoby trzecie są używane na potrzeby wyboru reklam, które mają być wyświetlane w naszych witrynach i aplikacjach, jak i w witrynach i aplikacjach osób trzecich.

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania ukierunkowanych reklam, których źródłem są sieci reklamowe i partnerzy, procesy wymiany danych, a także dostawcy usług z zakresu analiz marketingowych, reklam cyfrowych i marketingu. Użytkownik może też mieć możliwość kontrolowania ukierunkowanych reklam przy użyciu innych witryn i platform, z których korzysta.  Ponadto ma też możliwość kontrolowania ukierunkowanych reklam, których źródłem są aplikacje, przy użyciu ustawień i opcji kontroli dostępnych w urządzeniach (np. poprzez zresetowanie identyfikatora wyświetlania reklam w urządzeniu przenośnym lub zrezygnowania z otrzymywania reklam opartych na zainteresowaniach). W zakresie reklamy behawioralnej online stosujemy się do samoregulacyjnych zasad stowarzyszenia Digital Advertising Alliance.

Gdy użytkownik ogląda treści wideo lub reklamy, np. w usłudze Hulu, możemy zezwolić na korzystanie z oprogramowania pomiarowego osób trzecich, które umożliwia osobom trzecim (takim jak Nielsen) uwzględnienie aktywności użytkownika w obliczaniu statystyk pomiarowych, takich jak TV Ratings. Aby dowiedzieć się więcej o wyborach użytkownika w odniesieniu do oprogramowania pomiarowego firmy Nielsen, należy zapoznać się z informacjami, które przedstawiliśmy w sekcji “TWOJE KONTROLE I WYBORY”.

2. TECHNOLOGIE MONITOROWANIA ONLINE

Poniżej przedstawiono przykładowe technologie monitorowania online.

  • Pliki cookie. Pliki cookie to fragmenty informacji, które witryna umieszcza na dysku twardym komputera podczas korzystania z niej przez Użytkownika. Pliki cookie mogą obejmować przekazywanie informacji od nas do Użytkownika, od Użytkownika bezpośrednio do nas, do innego podmiotu działającego w naszym imieniu lub do innego podmiotu zgodnie z obowiązującą w tym podmiocie polityką prywatności. Możemy korzystać z plików cookie, aby połączyć różne informacje zebrane przez nas o Użytkowniku. Użytkownik może zdecydować o byciu informowanym każdorazowo o umieszczaniu plików cookie na jego urządzeniu. Może też zablokować wszystkie pliki cookie. W tym celu musi skorzystać ze stosownych ustawień przeglądarki. Każda przeglądarka jest inna, aby zatem w poprawny sposób zmodyfikować ustawienia dotyczące plików cookie, należy zapoznać się najpierw z informacjami w menu Pomocy danej przeglądarki. Jeśli Użytkownik wyłączy pliki cookie, nie będzie mieć dostępu do wielu funkcji, które ułatwiają korzystanie z różnych produktów i usług, a niektóre z naszych usług mogą wówczas nie działać poprawnie.
  • Pliki Flash cookie. Możemy korzystać z lokalnych współdzielonych obiektów, tzw. plików Flash cookie, na potrzeby przechowywania informacji o preferencjach Użytkownika lub wyświetlania spersonalizowanych treści na podstawie elementów przeglądanych przez Użytkownika w naszej witrynie. Reklamodawcy i zewnętrzni dostawcy usług też mogą korzystać z plików Flash cookie na potrzeby zbierania i przechowywania informacji. Pliki Flash cookie różnią się od plików cookie wyszukiwarki ilością, rodzajem i sposobem przechowywania danych. Plików Flash cookie nie da się usunąć za pomocą narzędzi do zarządzania plikami cookie dostępnych w wyszukiwarce. Więcej informacji na temat zarządzania ustawieniami prywatności oraz ustawieniami dotyczącymi przechowywania plików Flash cookie można znaleźć tutaj. Jeśli Użytkownik wyłączy pliki Flash cookie, nie będzie mieć dostępu do wielu funkcji, które ułatwiają korzystanie z różnych produktów i usług, a niektóre z naszych usług mogą wówczas nie działać poprawnie.
  • Sygnalizatory WWW. Sygnalizatory WWW to niewielkie fragmenty danych wbudowane w obrazy umieszczane na stronach witryny. Sygnalizatory WWW mogą obejmować przekazywanie informacji od nas do Użytkownika, od Użytkownika bezpośrednio do nas, do innego podmiotu działającego w naszym imieniu lub do innego podmiotu zgodnie z obowiązującą w tym podmiocie polityką prywatności. Możemy korzystać z sygnalizatorów WWW, aby połączyć różne informacje zebrane przez nas o Użytkowniku.

3. Sygnały DNT

Przeglądarki internetowe mogą wysyłać sygnały DNT (ang. Do Not Track), które wskazują na to, że Użytkownik nie chce, aby jego działania były monitorowane.  Obecnie nie obowiązują jeszcze żadne powszechnie przyjęte standardy dotyczące interpretowania tych sygnałów, a prace nad opracowaniem takich standardów są w fazie rozwoju. Stosujemy się zatem do standardów określonych w naszej polityce prywatności.  Użytkownik może zarządzać opcjami dotyczącymi otrzymywania ukierunkowanych reklam zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie 1 powyżej oraz w punkcie Środki kontroli i opcje dostępne dla Użytkownika.  Więcej informacji o sygnałach DNT można znaleźć na stronie.

Do góry back-to-top