Wiadomości

21st Century Fox

W dniu 20 marca 2019 r. spółka The Walt Disney Company („Disney”) nabyła składniki majątku spółki 21st Century Fox („21CF”), w tym jej witryny internetowe i aplikacje.

W wyniku tej transakcji

  • polityki prywatności właściwe dla poszczególnych witryn i aplikacji nabytych od 21st Century Fox przez The Walt Disney Company mogły zostać zmienione w celu uwzględnienia w nich faktu tego nabycia. Należy zapoznać się osobno z każdą z tych zmienionych polityk prywatności.
  • Wybrane treści wyświetlane przez Użytkownika w witrynie Fox.com i aplikacji FoxNow mogą już nie być dostępne na stronach lub w aplikacjach FOX.
  • Wybrane treści wyświetlane przez Użytkownika w aplikacjach FXNOW lub National Geographic Channel TV lub w witrynie http://www.nationalgeographic.com/tv mogą już nie być dostępne w tych aplikacjach lub na stronach spółki Disney.
    • Aby wyświetlać treści FOX, należy użyć witryny http://www.Fox.com lub aplikacji FoxNow.
  • Obecnie Użytkownik może nadal używać swojego profilu FOX, aby wyświetlać treści w niektórych witrynach i aplikacjach, w tym witrynach i aplikacjach wyszczególnionych powyżej. Jeśli w tym okresie przejściowym Użytkownik zarejestruje nowy Profil FOX lub będzie korzystać ze swojego istniejącego Profilu FOX, spółka FOX będzie nadal zarządzać tym Profilem w ramach tych witryn i aplikacji Disney i FOX (działając jako dostawca usług dla spółki Disney), aby zapewnić Użytkownikowi odpowiednią jakość obsługi.
  • Wszelkie pytania dotyczące prywatności danych należy kierować na adres privacycontact@twdc.com.
Do góry back-to-top