Definitioner

Aggregerade uppgifter

Aggregerade uppgifter är uppgifter om grupper eller kategorier av gäster vilka inte identifierar, och som rimligtvis inte kan användas för att identifiera, en enskild gäst.

Anonyma uppgifter

Anonyma uppgifter är uppgifter som inte direkt eller indirekt identifierar, och som inte rimligtvis kan användas för att identifiera, en enskild gäst.

Applikation

Med applikation avses ett program eller en tjänst som sköts av oss (eller för vår räkning) som kan visas på olika nät- och mobilplattformar eller andra plattformar och miljöer, inklusive dem som sköts av tredjepart, och vilka tillåter oss att interagera direkt med våra gäster.

Barn

Barn är individer som vi har identifierat som individer vilka inte har uppnått myndighetsålder och därför inte kan samtycka till insamlingen och behandlingen av deras personuppgifter. I Förenta staterna och Latinamerika menas med begreppet “barn”, individer under 13 år.

Personuppgiftsansvarig

Den personuppgiftsansvariga är ett dotterbolag eller en närstående juridisk person till The Walt Disney Company som ansvarar för personuppgifterna som samlas in från webbplatser och applikationer enligt följande:

 • Disney Club Penguin Island 
  Disney Canada Inc.
  1628 Dickson Avenue, Suite 500
  Kelowna, British Columbia V1Y 9X1
  CANADA
  support@clubpenguinisland.com
 • Alla andra webbplatser och applikationer
  Om du bor i Europa, Mellanöstern eller Afrika:
  The Walt Disney Company Limited
  (Company Number 530051)
  3 Queen Caroline Street
  Hammersmith
  London
  W6 9PE
  help@disney.co.uk
 • USA, Kanada och övriga världen:
  Disney Interactive
  500 South Buena Vista Street
  Mail Code 7667
  Burbank, CA 91521-7667
  United States of America
  Guest Services

Personuppgiftsbiträde

Ett personuppgiftsbiträde är en fysisk eller juridisk person som behandlar personuppgifter på uppdrag av en personuppgiftsansvarig (eller personuppgiftsansvariga) och som endast tillåts att utföra databehandling enligt instruktion från den eller de personuppgiftsansvariga.

IP-adress

En IP-adress är knuten till den åtkomstpunkt genom vilken du får åtkomst till Internet, och kontrolleras normalt av din Internetleverantör (ISP), ditt företag eller ditt universitet. Vi kan använda IP-adresser för att samla in information angående hur ofta våra gäster besöker olika delar av våra webbplatser och applikationer, och vi kombinerar eventuellt IP-adresser med personuppgifter.

Medlem

En medlem är ett dotterbolag eller en närstående juridisk person som utgör en del av Walt Disneys företagsfamilj.

Meddelande

Ett meddelande kan skickas till dig via e-post till den e-postadress du senast uppgav för oss. Du kan också meddelas om förändringar på våra webbplatser eller i våra applikationer eller på andra sätt i enlighet med tillämplig lag.

Föräldrar

En förälder är en förälder eller en vårdnadshavare.

Personuppgifter

Personuppgifter är information som identifierar (antingen direkt eller indirekt) en bestämd individ, t.ex. individens namn, postadress, e-postadress och telefonnummer. När anonym information är direkt eller indirekt knuten till personuppgifter, behandlas den anonyma informationen också som personuppgifter.

Allmänna forum

Våra webbplatser och applikationer kan erbjuda meddelandeforum (message boards), konversationssidor, bloggar, chattrum, sociala community miljöer, profilsidor och andra forum som inte är begränsade till en viss publik. Om du lämnar ut personuppgifter när du använder någon av dessa funktioner kan uppgifterna publiceras öppet eller på annat sätt offentliggöras utan att användningen av uppgifterna begränsas enligt vad som gäller för användning av oss eller av en tredjepart. För att begära borttagning av dina personuppgifter från ett allmänt forum på en av våra webbplatser eller applikationer, kontakta Kundtjänst.

Walt Disneys företagsfamilj

Walt Disneys företagsfamilj avser The Walt Disney Company och dess dotterbolag och närstående juridiska personer, vilka erbjuder sina produkter och tjänster under olika varumärken. Dessa företag sysslar med ett flertal affärsverksamheter, bl.a. nöjesfält och resor, film och television, förlagsverksamhet, konsumentvaror och interaktiva tjänster. Bland The Walt Disney Companys varumärken finns bl.a. följande:

 • ABC
 • Babble
 • Baby Einstein
 • BabyZone
 • Club Penguin
 • Disney
 • Disney Pixar
 • ESPN
 • Hollywood Records
 • Indiana Jones
 • Lucasfilm
 • Marvel
 • Muppets
 • Playdom
 • Spoonful
 • Star Wars
 • Tapulous
 • Touchstone
Tillbaka till toppen back-to-top