Integritetspolicy

Senast ändrad: 2023-12-22

POLICYNS OMFATTNING

I den här integritetspolicyn beskrivs vi hur vi behandlar uppgifter som lämnas ut eller samlas in på de webbplatser och i de program där integritetspolicyn finns publicerad, såväl i vår digitala egendom som i de program vi erbjuder på webbplatser eller plattformar från tredje man. Här beskrivs också hur vi behandlar information om gäster som lämnas ut eller samlas in av oss offline på våra fysiska anläggningar, exempelvis i våra butiker, temaparker, resorter och kryssningsfartyg, eller via våra callcenter för gäster.  Vi följer den här integritetspolicyn i enlighet med gällande lagar och regler på de platser där vi bedriver verksamhet.  I vissa fall kan vi tillhandahålla ytterligare dataskyddsmeddelanden som är specifika för särskilda produkter, förfaranden eller regioner. Sådana villkor ska läsas tillsammans med den här policyn. 

Tänk på att när du lämnar ut information till oss på tredje mans webbplats eller plattform (till exempel via våra program) kan det hända att uppgifterna du lämnar ut samlas in separat av tredje mans webbplats eller plattform. Den information vi samlar in omfattas av den här sekretesspolicyn, och informationen som tredje mans webbplats eller plattform samlar in är underställd sekretessreglerna för tredje mans webbplats eller plattform. De sekretessinställningar som du har gjort på tredje mans webbplats eller plattform påverkar inte vår användning av informationen som vi har samlat in direkt via våra program. Tänk också på att våra webbplatser och program kan innehålla länkar till andra webbplatser som vi vare sig äger eller kontrollerar och vi ansvarar inte för sekretessreglerna på sådana webbplatser. Vi vill be dig vara uppmärksam på när du lämnar våra webbplatser eller program och att läsa sekretesspolicyerna för andra webbplatser som kan samla in personuppgifter om dig.

Vårt företag omfattar många olika varumärken. När du besöker, handlar av eller skapar ett konto hos oss, eller använder webbplatser och program, är ett av företagen i Walt Disney-koncernen personuppgiftsansvarig för dina uppgifter. Du hittar en lista med personuppgiftsansvariga företag här.

Vi samlar in två grundläggande typer av information – personuppgifter (enligt definitionen i den här policyn) och anonyma uppgifter (enligt definitionen i den här policyn) – och vi kan komma att använda personuppgifter och anonyma uppgifter för att skapa en tredje typ av uppgifter, sammanställda uppgifter (vilka också definieras i den här policyn). Vi samlar framför allt in följande:

 • Registreringsinformation som du lämnar ut när du skapar ett konto, deltar i en tävling eller länkar din profil på en webbplats eller plattform från tredje man till ditt registrerade konto, exempelvis för- och efternamn, det land där du är bosatt, kön, födelsedatum, e-postadress, användarnamn och lösenord
 • Transaktionsuppgifter som du lämnar ut när du ber om information, kontaktar Gästtjänster eller köper, returnerar, beställer eller byter en produkt eller tjänst hos oss, exempelvis postadress, telefonnummer och betalinformation
 • Information som du lämnar på offentliga forum på våra webbplatser och i våra program, exempelvis dina offentliga inlägg
 • Information som skickas antingen privat eller till en begränsad grupp som använder vår meddelande-, chatt- eller inläggsfunktion eller liknande och där vi enligt gällande lag har rätt att samla in dessa uppgifter
 • Information som vi får från tredje man, till exempel en leverantör av en webbplats eller plattform, om användningen av våra program på tredjemansplattformar eller enheter
 • Platsinformation, inklusive exakt eller uppskattad platsinformation från en mobil enhet eller annan enhet som interagerar med våra webbplatser, program eller fysiska anläggningar (inklusive med hjälp av webbfyrteknik) eller som är associerad med din IP-adress eller en annan webb- eller enhetsidentifierare och där vi enligt lag har rätt att behandla dessa uppgifter
 • Aktivitetsinformation om din egen användning, och andra personers användning som du auktoriserar via ditt konto (t.ex. genom att skapa profiler under ditt Disney+- eller Hulu-konto), av våra webbplatser och program, exempelvis det innehåll som du visar eller publicerar, hur ofta du använder våra tjänster och dina inställningar
 • Användning, visningar, tekniska data och enhetsdata när du besöker våra webbplatser, använder våra program på webbplatser eller plattformar från tredje man eller öppnar e-post som vi skickar eller ansluter till våra trådlösa internettjänster och liknande teknik, inklusive din webbläsare eller enhetstyp, unika enhetsidentifierare och IP-adress
 • Still- eller videobilder som tas med kamera eller läsare på eller i närheten av våra fysiska anläggningar
 • Samtalsinspelningar när du ringer våra bokningscenter eller andra telefonnummer för gästtjänster.
 • Vi samlar in uppgifter som du lämnar till oss när du ber om eller köper produkter, tjänster eller information av oss, registrerar dig hos oss (inklusive när du länkar din profil på en webbplats eller plattform från tredje man till ditt registrerade konto), deltar i offentliga forum eller andra aktiviteter på våra webbplatser och i våra program, besvarar våra gästundersökningar, besöker våra fysiska anläggningar, ringer våra bokningscenter eller andra telefonnummer för gästtjänster eller på annat sätt interagerar med oss med hjälp av en eller flera enheter. Du kan lämna uppgifter till oss på många olika sätt, bland annat genom att skriva eller använda röstkommandon.
 • Vi samlar in uppgifter med hjälp av en rad olika tekniker, exempelvis cookies, Flash-cookies, bildpunkter, taggar, programutvecklingspaket, programgränssnitt och webbsignaler, bland annat när du besöker våra webbplatser och program eller använder våra program på tredje mans webbplatser eller plattformar från en eller flera enheter, och oavsett om du är inloggad eller registrerad eller ej. Gå in på Online Tracking and Advertising för att få mer information, bland annat om Do Not Track och hur du kan inaktivera cookies eller på annat sätt göra inställningar om sådan datainsamling.
 • Vi samlar in uppgifter med hjälp av analysverktyg, bland annat när du besöker våra webbplatser och program eller använder våra program på tredje mans webbplatser eller plattformar.
 • Vi förvärvar uppgifter från andra tillförlitliga källor för att uppdatera eller komplettera den information du har lämnat eller som vi har samlat in automatiskt, exempelvis när vi stämmer av postadresser med hjälp av tredjemanstjänster.  Enligt gällande lag kan du behöva godkänna att tredje man delar dina uppgifter med oss innan vi får tillgång till dem.

Det företag i Walt Disney-koncernen som är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter ansvarar för och kan komma att använda dina uppgifter för de ändamål som beskrivs i den här policyn. Andra företag i Walt Disney-koncernen kan komma att använda dina uppgifter om de utför tjänster på uppdrag av personuppgiftsansvarig (i egenskap av personuppgiftsbiträde) och, såvida detta inte är förbjudet enligt gällande lag, för eget bruk (i egenskap av personuppgiftsansvarig) för de ändamål som beskrivs i den här policyn. I enlighet med gällande lag och de val och inställningar som du kan ha tillgång till, kan vi komma att använda uppgifter som har samlats in av dig, eller från enheter som är associerade med dig, för att

 • förse dig med upplevelser, produkter och tjänster som du beställer, visar, interagerar med eller köper
 • kommunicera med dig om ditt konto eller dina transaktioner med oss och skicka information till dig eller be dig om synpunkter på funktioner på våra webbplatser och i våra program eller på ändringar i våra policyer
 • skicka erbjudanden och kampanjer om våra produkter och tjänster eller produkter och tjänster från tredje man
 • anpassa innehåll och upplevelser
 • förse dig med riktad annonsering baserat på din aktivitet på våra webbplatser och i våra program och på webbplatser och program från tredje man.
 • driva, tolka, optimera, utveckla eller förbättra våra webbplatser, program, produkter, tjänster och verksamheter, bland annat genom att använda forsknings- och analysverktyg för gästundersökningar, samt
 • upptäcka, utreda och förhindra aktiviteter som kan vara i strid med våra policyer, utgöra en säkerhetsrisk eller vara bedrägliga eller olagliga samt
 • underrätta dig i samband med produkteråterkallelser och säkerhetsproblem.

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje man utanför Walt Disney-koncernen utom under särskilda omständigheter som:

 • När du ger oss tillstånd att dela dina personuppgifter med andra företag genom att välja att dela dina personuppgifter med noggrant utvalda företag, så att de kan skicka erbjudanden och kampanjer om sina produkter och tjänster.
 • När du ber oss att dela dina personuppgifter med ett annat företag för att utföra dina önskemål, till exempel:
  • när du bokar paketresor hos oss som omfattar varor eller tjänster som tillhandahålls av tredje man, exempelvis flygbolag, transportbolag, externa hotell och reseförsäkringsbolag, och
  • när du bokar bord genom oss på restauranger som drivs av tredje man.
 • När du ber oss att dela dina personuppgifter med webbplatser eller plattformar från tredje man, till exempel webbplatser för sociala nätverk.
 • När företag utför tjänster på uppdrag av oss. Dessa företag får emellertid inte använda dina personuppgifter för andra ändamål än dem som vi har begärt eller enligt gällande lag.
 • När vi förser dig med relevant reklam på tredje parts webbplatser och applikationer kan vi dela begränsad personlig information om dig, såsom vissa identifierare eller hashad e-postadress, med tredje parter. Vi kan också dela sådana uppgifter för att förse dig med och mäta relevant tredjepartsreklam på våra webbplatser och applikationer. Du ta reda på mer om hur vi använder dina uppgifter för anpassning och spårning på sidan spårningsteknik och reklam online.
 • När vi samarbetar med finansinstitut för att erbjuda sammarknadsförda produkter eller tjänster till dig, till exempel vårt sammarknadsförda Disney Rewards Visa Card. Vi gör emellertid endast detta där lagen så tillåter och finansinstituten är förbjudna från att använda dina personuppgifter för andra ändamål än dem som hänför sig till sammarknadsförda produkter eller tjänster.
 • När du lämnar ut personuppgifter till National Geographic Partners, ett joint venture mellan Walt Disney Company och National Geographic Society, kan National Geographic Partners dela de uppgifterna med National Geographic Society och när uppgifterna väl har delats kontrolleras de av National Geographic Society och är underställda dess integritetspolicy.
 • När du använder Hulu-tjänsten kan Hulu dela uppgifter med sina affärspartner som hjälper till att erbjuda Hulu-tjänsten, inklusive exempelvis dess innehållsprogrammerare, distributörer och enhetspartner och företagsägare. Med ditt samtycke kan Hulu dessutom dela din visningsinformation, tillsammans med vissa personuppgifter, med dessa och andra tredje parter.
 • När vi delar dina personuppgifter med tredje man i samband med försäljningen av en verksamhet för att genomdriva våra användarvillkor eller regler, för att säkerställa trygghet och säkerhet för våra gäster och tredje man, för att tillvarata våra rättigheter och skydda vår egendom och rättigheter och egendom för våra gäster och tredje man, för att efterleva rättsprocessen samt i andra fall om vi i god tro anser att spridningen krävs enligt gällande lag.
 • Observera att när vi väl har delat dina personuppgifter med ett annat företag under ovanstående omständigheter kontrolleras de uppgifter som har tagits emot av det andra företaget och underställs det företagets integritetsregler med undantag för vad som i övrigt framgår ovan.

Du har möjlighet att utöva vissa kontroller och göra vissa val beträffande vår insamling, användning och delning av dina personuppgifter. I enlighet med gällande lag kan dina kontroller och val omfatta följande:

 • rätten att ändra, uppdatera eller radera ditt registrerade konto,
 • möjlighet att välja eller ändra dina val beträffande prenumerationer, nyhetsbrev och meddelanden,
 • möjlighet att välja om du vill ta emot erbjudanden och kampanjer om våra produkter, eller tjänster eller produkter och tjänster från tredje man som vi tror kan intressera dig,
 • möjlighet att välja om vi får dela dina personuppgifter med andra företag, så att de kan skicka erbjudanden och kampanjer till dig om sina produkter och tjänster,
 • kontrollera riktad reklam genom att klicka på ”Låt bli att sälja eller dela mina personuppgifter” eller ”Hantera dina cookieinställningar” i våra sidfötter eller applikationsinställningar på webbplatsen,
 • hantera målinriktad reklam från många annonsnätverk och partner, datautbyten samt marknadsanalyser, digital annonsering och leverantörer av marknadsföringstjänster (genom att besöka Digital Advertising Alliance),
 • möjlighet att hantera målinriktad reklam som du tar emot i program genom att använda inställningar och alternativ som du har tillgång till via enhet(er), till exempel genom att avanmäla dig från intressebaserade annonser,
 • möjlighet att välja att begränsa ditt deltagande i Nielsens digitala forskningsmätningar (gäller personer som inte ingår i vår panel),
 • möjlighet att välja att begränsa deltagandet i Nielsens digitala annonsbedömningar när du tittar på Hulu på vissa vardagsrumsenheter och via mobila applikationer genom att logga in på Hulu på din dator och klicka på ”Hantera Nielsens mätning” på din Hulu-kontosida,
 • möjlighet att välja att begränsa deltagandet i Nielsens digitala annonsbedömningar (på tillämpliga marknader) när du tittar på Disney+ på vissa vardagsrumsenheter och via mobila applikationer genom att logga in på Disney+ på din dator och klicka på ”Hantera Nielsens mätning” på din Disney+-kontosida,
 • hantera dina Hulu-inställningar avseende delning av din visningsinformation tillsammans med vissa personuppgifter, genom att logga in på Hulu på din dator, gå till dina kontoinställningar och redigera din profil,
 • möjlighet att begära att dina personuppgifter raderas från ett offentligt forum eller en av våra webbplatser eller program, samt
 • möjlighet att få tillgång till de personuppgifter som vi har lagrat om dig och att vi ändrar eller raderar dem.

Du kan utöva dessa kontroller och val på olika sätt, inklusive enligt vad som beskrivs ovan, eller genom att besöka Kommunikationsalternativ (under fliken Sekretesskontroller), kontakta Gästtjänster eller genom att följa instruktionerna i meddelanden som skickas till dig. Du kan avanmäla dig från målinriktade eller intressebaserade annonser genom att gå in på Digital Advertising Alliance eller European Interactive Digital Advertising Alliance eller använda avregistreringsfunktionen i länken ”Intressebaserade annonser” längst ner på sidan på den webbplats du besöker.

Observera att om du inte samtycker till att vi samlar in personuppgifter om dig kan det hända att vi inte kan leverera vissa upplevelser, produkter och tjänster och vissa av våra tjänster kanske inte kan anpassas efter dina intressen och önskemål. Om insamlingen av personuppgifter är obligatorisk klargör vi det i samband med insamlingen, så att du kan fatta ett välgrundat beslut om att delta eller ej.  Om du har frågor om specifika personuppgifter om dig som vi behandlar eller lagrar, och dina rättigheter beträffande sådana personuppgifter, vänligen kontakta Gästtjänster.

Vi är medvetna om behovet att erbjuda extra integritetsskydd när det gäller de personuppgifter vi samlar in frånbarn på/i våra webbplatser/program. Vissa funktioner på/i våra webbplatser/program har en minimiålder, så att de inte är tillgängliga för barn, och vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn i samband med dessa funktioner. När vi har för avsikt att samla in personuppgifter från barn vidtar vi extra åtgärder för att värna om barnens integritet, till exempel genom att

 • underrätta föräldrar om våra informationsrutiner när det gäller barn, bland annat vilka typer av personuppgifter vi kan samla in från barn, hur vi kan använda uppgifterna och om vi delar uppgifterna med någon, och i så fall med vem
 • enligt gällande lag, och våra procedurer, få föräldrarnas samtycke till att vi samlar in personuppgifter från deras barn, eller skickar information om våra produkter och tjänster direkt till deras barn
 • begränsa vår insamling av personuppgifter från barn till den information som rimligtvis är nödvändig för att delta i en webbaktivitet, samt
 • ge föräldrar tillgång till eller möjlighet att begära tillgång till de personuppgifter vi har samlat in om deras barn och möjlighet att begära att personuppgifterna ändras eller raderas.

För ytterligare information om våra rutiner i USA beträffande barns personuppgifter, se vår Sekretesspolicy för barn (endast på engelska).

Vi lägger mycket stor vikt vid att skydda dina uppgifter och bevara deras sekretess och konfidentialitet. Vi har infört tekniska, administrativa och fysiska säkerhetsåtgärder avsedda att skydda gästers information från obehörig användning, spridning, användning och ändring. Vi genomför regelbundet kontroller av våra säkerhetsrutiner för att bedöma om vi ska införa ny teknik eller nya metoder. Observera att trots att vi gör vårt yttersta finns det inte några säkerhetsåtgärder som är perfekta eller ogenomträngliga. Vi behåller dina privata uppgifter under så lång tid som det krävs för att uppfylla syftet som beskrivs i den här sekretesspolicyn, såvida inte en längre period krävs eller är tillåten enligt gällande lagstiftning.

Vår verksamhet är global och vi kan komma att överföra dina personuppgifter till enskilda företag inom Walt Disneys företagsfamilj eller till tredjeparter på platser över hela världen för de syften som beskrivs i denna policy. Oavsett vart dina personuppgifter skickas, lagras eller behandlas av oss, vidtar vi rimliga åtgärder för att skydda dina uppgifter. Dessa åtgärder kan omfatta införande av standardiserade avtalsvillkor där lagen så tillåter, begäran av ditt samtycke eller andra lagliga sätt att överföra personuppgifter.

Från tid till annan kan vi komma att ändra sekretesspolicyn för att anpassa den efter nya tekniker, branschpraxis, regelverk eller i andra syften. Vi underrättar dig om ändringarna är omfattande och, där lagen så kräver, ber vi om ditt samtycke. Meddelandet kan komma i form av ett meddelande till den senaste e-postadress du lämnat till oss, genom att publicera sådana ändringar på/i våra webbplatser/program eller på annat sätt i enlighet med gällande lag.

Om du har synpunkter på eller frågor om den här sekretesspolicyn får du gärna kontakta Guest Services.

Meddelande till invånare i USA: Om du bor i USA kan du ha vissa ytterligare integritetsrättigheter. Gå till vår sida om integritetsrättigheter i USA för att få mer information.

Meddelande till personer bosatta i EU och Storbritannien: Om du bor i EU eller Storbritannien kan du ha vissa ytterligare integritetsrättigheter. Mer information finns på sidan Storbritanniens och EU:s integritetsrättigheter.

Bosatta i länder i Mellanöstern och Afrika samt europeiska länder som inte är medlemmar i EU kan besöka sidan med vår EMEA integritetspolicy för mer information.

Meddelande till personer bosatta i Brasilien: Om du bor i Brasilien kan du ha vissa ytterligare integritetsrättigheter. Mer information finns på sidan Data Protection in Brazil (endast på engelska).

Tillbaka till toppen back-to-top