Integritetspolicy

Senast ändrad: 19-12-2019

POLICYNS OMFATTNING

I den här sekretesspolicyn beskrivs hur information behandlas som lämnas ut eller samlas in på de webbplatser och i deprogram där sekretesspolicyn finns publicerad, både på våra digitala platser och i program som vi gör tillgängliga via tredje mans webbplatser eller plattformar. Vi följer sekretesspolicyn enligt gällande lag på de platser där vi bedriver verksamhet.  I vissa fall kan vi tillhandahålla ytterligare meddelanden om integritetsskydd som är specifika för enskilda produkter, förfaranden eller regioner. Villkoren ska då läsas tillsammans med den här policyn.

Tänk på att när du lämnar ut information till oss på tredje mans webbplats eller plattform (till exempel via våra program) kan det hända att uppgifterna du lämnar ut samlas in separat av tredje mans webbplats eller plattform. Den information vi samlar in omfattas av den här sekretesspolicyn, och informationen som tredje mans webbplats eller plattform samlar in är underställd sekretessreglerna för tredje mans webbplats eller plattform. De sekretessinställningar som du har gjort på tredje mans webbplats eller plattform påverkar inte vår användning av informationen som vi har samlat in direkt via våra program. Tänk också på att våra webbplatser och program kan innehålla länkar till andra webbplatser som vi vare sig äger eller kontrollerar och vi ansvarar inte för sekretessreglerna på sådana webbplatser. Vi vill be dig vara uppmärksam på när du lämnar våra webbplatser eller program och att läsa sekretesspolicyerna för andra webbplatser som kan samla in personuppgifter om dig.

Ett företag inom Walt Disney och dess dotterbolag, en koncern som omfattar många olika varumärken, är registeransvarig för dina uppgifter. Listan med relevant(a) registeransvarig(a) hittar du här.

Vi samlar in två grundläggande typer av information – personuppgifter (enligt definitionen i den här policyn) och anonyma uppgifter (enligt definitionen i den här policyn) – och vi kan komma att använda personuppgifter och anonyma uppgifter till att skapa en tredje typ av uppgifter, sammanställda uppgifter (även detta definierat i den här policyn).   Vi samlar in t.ex.

 • registreringsinformation som du lämnar i samband med att du skapar ett konto, deltar i tävlingar eller länkar din profil på tredje mans webbplats eller plattform till ditt registrerade konto. Det kan röra sig om uppgifter som för- och efternamn, det land du är bosatt i, kön, födelsedatum, e-postadress, användarnamn och lösenord
 • transaktionsuppgifter som du lämnar i samband med att du begär information, kontaktar Guest Services eller köper en produkt eller tjänst av oss. Det kan röra sig om postadress, telefonnummer och betalningsinformation
 • information som du lämnar i offentliga forum på/i våra webbplatser/program, exempelvis offentliga inlägg
 • information som skickas antingen privat inom en avgränsad grupp med hjälp av vår meddelande-, chatt- eller publiceringsfunktion eller liknande, och där vi enligt gällande lag har rätt att samla in uppgifterna
 • information som vi får från tredje man, exempelvis en webbplats- eller plattformsleverantör, om hur du använder våra program på tredje mans plattform eller enheter
 • platsinformation, inklusive platsinformation från en mobil eller enhet som interagerar med våra webbplatser eller program (inklusive via webbsignalteknik), eller som är kopplad till din IP-adress, där vi enligt lagen tillåts behandla informationen
 • aktivitetsinformation om hur du, och eventuella andra personer som du godkänner via ditt konto, använder våra webbplatser och program, exempelvis det innehåll du visar eller publicerar, hur ofta du använder våra tjänster och dina önskemål, samt
 • användning, visning, teknisk information och enhetsdata när du besöker våra webbplatser, använder våra program på tredje mans webbplatser eller plattformar, eller öppnar e-postmeddelanden vi skickar, inklusive din webbläsar- eller enhetstyp, unik enhetsidentifierare och IP-adress.
 • Vi samlar in uppgifter som du lämnar till oss när du beställer eller handlar produkter, tjänster eller information av oss, registrerar dig hos oss (inklusive när du länkar din profil på tredje mans webbplats eller plattform till ditt registrerade konto), deltar i offentliga forum eller andra aktiviteter på/i våra webbplatser/program, besvarar gästundersökningar eller på annat sätt interagerar med oss från en eller flera enheter.  Du kan lämna uppgifter på många olika sätt, bland annat genom att skriva eller använda röstkommandon.
 • Vi samlar in uppgifter med hjälp av en rad olika tekniker, exempelvis cookies, Flash-cookies, bildpunkter, taggar, programutvecklingspaket, programgränssnitt och webbsignaler, bland annat när du besöker våra webbplatser och program eller använder våra program på tredje mans webbplatser eller plattformar från en eller flera enheter, och oavsett om du är inloggad eller registrerad eller ej. Gå in på Online Tracking and Advertising för att få mer information, bland annat om Do Not Track och hur du kan inaktivera cookies eller på annat sätt göra inställningar om sådan datainsamling.
 • Vi samlar in uppgifter med hjälp av analysverktyg, bland annat när du besöker våra webbplatser och program eller använder våra program på tredje mans webbplatser eller plattformar.
 • Vi förvärvar uppgifter från andra tillförlitliga källor för att uppdatera eller komplettera den information du har lämnat eller som vi har samlat in automatiskt, exempelvis när vi stämmer av postadresser med hjälp av tredjemanstjänster.  Enligt gällande lag kan du behöva godkänna att tredje man delar dina uppgifter med oss innan vi får tillgång till dem.

Det företag inom Walt Disney och dess dotterbolag som är registeransvarig för dina uppgifter ansvarar för och kan använda din information i de syften som beskrivs i den här policyn. Övriga företag inom Walt Disney och dess dotterbolag kan ha tillgång till dina uppgifter om de utför tjänster på uppdrag av registeransvarig(a) (i egenskap av databehandlare) och, utom där så är förbjudet enligt lag, använda dem för egen del (i egenskap av registeransvarig) för de syften som beskrivs i den här policyn.  Enligt tillämpliga lagar och de alternativ och kontroller som du kan ha tillgång till, kan vi använda de uppgifter som samlas in av dig, eller från enheter som är associerade med dig, för att

 • förse dig med de upplevelser, produkter och tjänster som du beställer, visar, interagerar med eller köper
 • kommunicera med dig om ditt konto eller dina transaktioner med oss och skicka information eller en begäran om återkoppling till dig när det gäller funktioner på/i våra webbplatser/program, eller ändringar i våra policyer
 • skicka erbjudanden och kampanjer till dig om våra produkter och tjänster eller tredje mans produkter och tjänster
 • anpassa innehåll och upplevelser
 • förse dig med riktad reklam baserat på din aktivitet på/i våra webbplatser/program och på/i tredje mans webbplatser/program
 • driva, tolka, optimera, utveckla och förbättra våra webbplatser, program, produkter, tjänster och verksamhetsområden, bland annat med hjälp av gästundersökningar och analysverktyg, samt
 • upptäcka, undersöka och förhindra aktiviteter som kan vara ett brott mot våra policyer eller olagliga.
 • Vi delar inte dina personuppgifter med tredje man utanför Walt Disney och dess dotterbolag utom under särskilda omständigheter som
 • när du samtycker till att vi delar dina personuppgifter med andra företag, till exempel
  • väljer att dela dina personuppgifter med noggrant utvalda företag, så att de kan skicka erbjudanden och kampanjer till dig om sina produkter och tjänster, och
  • instruerar oss att dela dina personuppgifter med tredje mans webbplatser eller plattformar, exempelvis webbplatser för sociala nätverk.
 • Observera att när vi väl har delat dina personuppgifter med ett annat företag kontrolleras de uppgifter som företaget tar emot av dem och omfattas då av det andra företagets sekretesspolicy
 • när vi samarbetar med finansinstitut för att gemensamt erbjuda produkter eller tjänster till dig, till exempel i varumärkessamarbetet Disney Rewards Visa Card. Vi gör emellertid endast detta i den mån lagen tillåter och i dessa fall har finansinstituten inte rätt att använda dina personuppgifter i andra syften än när det gäller gemensamt marknadsförda produkter eller tjänster
 • när företag utför tjänster åt oss, till exempel levererar paket, marknadsföring eller reklam, och kundtjänst. Dessa företag har dock inte rätt att använda dina personuppgifter i andra syften än dem vi har begärt eller är ålagda enligt gällande lag, samt
 • när vi delar dina personuppgifter med tredje man i samband med försäljning av ett företag, för att uppfylla våra användarvillkor eller regler, för att säkerställa våra gästers och tredje mans säkerhet, för att tillvarata våra rättigheter och skydda vår egendom liksom våra gästers och tredje mans rättigheter och egendom, eller i andra fall om vi i god tro anser att spridningen krävs enligt lagen.

Vi ger dig möjlighet att utöva vissa kontroller och göra val när det gäller vår insamling, användning och spridning av dina uppgifter. Enligt gällande lag kan dina kontroller och val bland annat omfatta

 • att ändra, uppdatera eller radera (Logout) konto
 • lämna eller ändra önskemål beträffande prenumerationer, nyhetsbrev och påminnelser
 • välja om du vill ta emot erbjudanden och kampanjer om våra produkter och tjänster, eller andra produkter och tjänster som vi tror du kan vara intresserad av
 • välja om vi får dela dina personuppgifter med andra företag, så att de kan skicka erbjudanden och kampanjer till dig om sina produkter och tjänster
 • kontrollera riktad reklam från många annonsnätverk och partner, filöverföringsprogram samt leverantörer av marknadsanalys, digital reklam och marknadsföringstjänster (genom att gå in på Digital Advertising Alliance)
 • välja att kontrollera vilken riktad reklam du får i program genom att använda de inställningar och alternativ som är tillgängliga för dig i din(a) enhet(er), till exempel återställa enhetens annonsidentifierare och/eller avregistrera dig från intressebaserade annonser
 • begära att dina personuppgifter tas bort från ett offentligt forum på/i våra webbplatser/program, samt
 • begära tillgång till de personuppgifter vi har lagrat om dig och att vi uppdaterar eller raderar dem.

Du kan utöva din rätt till dessa kontroller och val på olika sätt, bland annat genom att gå in på Communication Choices (på fliken Privacy Controls), kontakta Guest Services, följa anvisningarna i kommunikation som vi skickar till dig, eller använda din enhet eller andra tillgängliga inställningar (till exempel återställa enhetens annonsidentifierare och/eller avregistrera dig från intressebaserade annonser). Du kan avregistrera dig från intressebaserade annonser genom att gå in på Digital Advertising Alliance eller European Interactive Digital Advertising Alliance eller genom att använda avregistreringsfunktionen i länken Intressebaserade annonser längst ner på webbplatsen du besöker.

Observera att om du inte samtycker till att vi samlar in personuppgifter om dig är det inte säkert att du kan ta del av vissa upplevelser, produkter och tjänster, och vissa av våra tjänster kanske inte kan anpassas efter dina intressen och önskemål. Om insamlingen av personuppgifter är obligatorisk gör vi detta klart i samband med insamlingen, så att du kan fatta ett välgrundat beslut om att delta eller ej.  Om du har frågor som rör de specifika personuppgifter vi har lagrade eller behandlar om dig, och om dina rättigheter beträffande dessa personuppgifter, kontakta Guest Services.

Vi är medvetna om behovet att erbjuda extra integritetsskydd när det gäller de personuppgifter vi samlar in frånbarn på/i våra webbplatser/program. Vissa funktioner på/i våra webbplatser/program har en minimiålder, så att de inte är tillgängliga för barn, och vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn i samband med dessa funktioner. När vi har för avsikt att samla in personuppgifter från barn vidtar vi extra åtgärder för att värna om barnens integritet, till exempel genom att

 • underrätta föräldrar om våra informationsrutiner när det gäller barn, bland annat vilka typer av personuppgifter vi kan samla in från barn, hur vi kan använda uppgifterna och om vi delar uppgifterna med någon, och i så fall med vem
 • enligt gällande lag, och våra procedurer, få föräldrarnas samtycke till att vi samlar in personuppgifter från deras barn, eller skickar information om våra produkter och tjänster direkt till deras barn
 • begränsa vår insamling av personuppgifter från barn till den information som rimligtvis är nödvändig för att delta i en webbaktivitet, samt
 • ge föräldrar tillgång till eller möjlighet att begära tillgång till de personuppgifter vi har samlat in om deras barn och möjlighet att begära att personuppgifterna ändras eller raderas.

Mer information om våra procedurer i Sverige beträffande barns personuppgifter finns i Sekretesspolicy för barn (English).

Vi lägger mycket stor vikt vid att skydda dina uppgifter och bevara deras sekretess och konfidentialitet. Vi har infört tekniska, administrativa och fysiska säkerhetsåtgärder avsedda att skydda gästers information från obehörig användning, spridning, användning och ändring. Vi genomför regelbundet kontroller av våra säkerhetsrutiner för att bedöma om vi ska införa ny teknik eller nya metoder. Observera att trots att vi gör vårt yttersta finns det inte några säkerhetsåtgärder som är perfekta eller ogenomträngliga. Vi behåller dina privata uppgifter under så lång tid som det krävs för att uppfylla syftet som beskrivs i den här sekretesspolicyn, såvida inte en längre period krävs eller är tillåten enligt gällande lagstiftning.

Vi bedriver en global verksamhet och dina personuppgifter kan komma att överföras till enskilda företag inom Walt Disney och dess dotterbolag eller tredje man på olika platser i världen i de syften som beskrivs i den här sekretesspolicyn. Oavsett om dina personuppgifter överförs, lagras eller behandlas av oss vidtar vi rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. När vi använder eller sprider personuppgifter som har överförts från EU använder vi dessutom standardiserade avtalsvillkor som har godkänts av EU-kommissionen och vidtar andra åtgärder i enlighet med EU:s lagstiftning för att säkerställa tillräckligt hög säkerhet, eller be om ditt samtycke. Vi tillämpar också de höga krav som ingår i standardiserade avtalsvillkor vid överföring av personuppgifter från Australien.

Från tid till annan kan vi komma att ändra sekretesspolicyn för att anpassa den efter nya tekniker, branschpraxis, regelverk eller i andra syften. Vi underrättar dig om ändringarna är omfattande och, där lagen så kräver, ber vi om ditt samtycke. Meddelandet kan komma i form av ett meddelande till den senaste e-postadress du lämnat till oss, genom att publicera sådana ändringar på/i våra webbplatser/program eller på annat sätt i enlighet med gällande lag.

Om du har synpunkter på eller frågor om den här sekretesspolicyn får du gärna kontakta Guest Services.

Meddelande till invånare i Kalifornien: om du bor i Kalifornien kan ytterligare rättigheter eventuellt gälla. Enligt kalifornisk lag, Civil Code Section 1798.83, har du rätt att begära information om hur personuppgifter delas av vissa medlemmar i The Walt Disney Family of Companies med utomstående för att användas i marknadsföringssyfte av utomstående. Enligt kalifornisk lag, Business and Professions Code Section 22851, har registrerade användare som är underåriga rätt att begära och beviljas att visst publicerat innehåll raderas. Kalifornisk konsumentlag, Civil Code 1798.100 et seq., kräver transparens vad gäller datahantering och ger dig rätt att, bland annat, begära tillgång till och få raderat personuppgifter och kräver att vi ger dig kontroll över viss dataöverföring som enligt lagstiftningen anses vara ”försäljning”. Mer information finns på sidan Sekretesspolicy för Kalifornien.

Tillbaka till toppen back-to-top