Internetsäkerhet

Ställ frågor

Bästa sättet att ta reda på vad ditt barn gör online är att fråga. Om du ställer rätt frågor om hur ditt barn använder internet är det lättare att förstå vad barnet gör online, så att du kan se till att de gör trygga val. Det spelar ingen roll om du frågar andra föräldrar, en internetkunnig vän eller ditt barn.

Frågor som du bör ställa till ditt barn:

 • Vilka webbplatser besöker du?
 • Vad gör du på de webbplatserna?
 • Varför besöker du en viss webbplats?
 • Hur lång tid är du på webbplatsen?
 • Var du tvungen att registrera dig?
 • Vilka uppgifter frågade de efter?
 • Vilka uppgifter lämnade du?

Ta dig tid att surfa på internet tillsammans med ditt barn. Det är ett bra sätt att ta reda på vilka former av interaktion ditt barn ägnar sig åt online och med vem.

Kommunicera

När du har en uppfattning om hur ditt barn använder internet och vad som finns där kan du sätta upp riktlinjer och regler för aktiviteterna online. Oavsett om riktlinjerna gäller vilka webbplatser som kan besökas eller vad man bör göra online, är det viktigt att tydligt tala om för barnet vilka regler som gäller.

Tala ofta med ditt barn om eventuella risker och vad man bör göra i olika situationer. Uppmuntra ditt barn att ställa frågor om olika situationer som kan uppstå. Att vara medveten om de risker barn utsätts för och att ofta tala med barn om riskerna hjälper dem att utveckla ett gott omdöme och att ta ansvar för sin internetanvändning.

Säkerhetsregler

Internet ger fantastiska möjligheter till underhållning, utbildning, umgänge och annat, men alla som tillbringar tid online bör känna till grundläggande internetsäkerhet. Det är väsentligt att lära sina barn detta.

 1. Lämna aldrig ut konto-ID eller lösenord till vänner eller främmande personer online eller offline.
 2. Lämna aldrig ut några personuppgifter såsom födelsedatum, intressen, hemort eller skola i dina skärmnamn.
 3. Lämna aldrig ut några personuppgifter om dig själv eller någon annan vid informationsutbyte t.ex. e-post eller chat.
 4. Dela inte foton på dig själv, din familj eller ditt hem med de personer du träffar online.
 5. Öppna aldrig e-postmeddelanden som kommer från okända källor, utan RADERA dem.
 6. Om du får elaka eller hotfulla kommentarer online ska du inte bemöta dem. Logga ut och berätta om aktiviteten för dina föräldrar.
 7. Ingenting som du skriver på nätet är helt privat. Var försiktig med vad och till vem du skriver.
 8. Bestäm aldrig att du ska träffa någon du är ”vän” med online i verkliga livet.
 9. NÄR DU TVEKAR ÖVER NÅGOT: Be alltid dina föräldrar om hjälp. Logga ut om du inte är säker.

Nätmobbning

Precis som barn kan utsättas för mobbning eller aggressivt beteende från andra elever i skolan, kan de utsättas för mobbning på nätet. Personer som ägnar sig åt så kallad nätmobbning kan skicka sårande och elaka ord eller bilder via internet eller elektroniska enheter som mobiltelefoner för att trakassera, genera, förödmjuka eller hota sina offer. Andra former av mobbning är bland annat lösenordshackning, identitetsstöld och utpressning. Det är lika sannolikt att barn blir mobbare som att de blir offer. Vissa är anonyma, men de som mobbar på nätet är ofta andra barn som ett barn känner från skolan, olika fritidsaktiviteter eller från sitt bostadsområde.

Det är viktigt att öppet tala med barnen om hur nätmobbning ska hanteras. Om ditt barn stöter på någon form av nätmobbning måste du komma ihåg att de som mobbar vill se reaktioner från sina offer. Genom att inte bemöta mobbningen kan barnet undvika att trappa upp situationen. Föräldrarna bör kontakta de lokala myndigheterna om problemet fortsätter. Spara alla meddelanden, även datum och tid.

Resurser

Redan när barn är två år gamla interagerar de med internet när de sitter i knäet på föräldrarna. Men när de blir äldre kan de våga sig ut på nätet själva, då med så mycket stöd och vägledning som du kan ge. Det är föräldrarnas sak att bestämma hur mycket kontroll de ska ha och när de bör lätta upp den efter hand som barnen växer och blir mogna att fatta egna beslut. Här är några resurser som kan vara bra när barnens internetanvändning ska ta form:

 • Många webbplatser har vägledning för föräldrar. Titta efter så att du vet hur de webbplatser ditt barn besöker förhåller sig till säkerhet.
 • Vissa webbplatser erbjuder föräldrakontroll. Använd föräldrakontrollen för att se vad ditt barn har tillgång till.
 • De flesta webbläsare har inställningar som kan blockera webbplatser eller hela domäner. Använd kontrollerna för att välja vilka webbplatser barnen kan eller inte kan besöka.
 • Ta reda på vilka program som finns för att följa barnens internetanvändning.
 • Läs sekretesspolicyerna för ditt barns favoritwebbplatser så att du är medveten om vilka uppgifter om ditt barn som samlas in och hur de används.
Tillbaka till toppen back-to-top