Sekretesskontroller

Vi använder teknik, t.ex. webbläsarcookies och Flash-cookies samt webbfyrar, för att samla in uppgifter när du besöker våra webbplatser eller använder våra applikationer på webbplatser eller plattformar som tillhör tredje man. Besök vår sida Spårning och marknadsföring på nätet för mer information, bland annat om hur cookies inaktiveras.

Du kan utöva kontroll och göra val genom att besöka Kommunikationsval, kontakta Gästtjänster eller följa de instruktioner som finns i de meddelanden som skickats till dig.

Spårning och marknadsföring på nätet

Vi, och vissa tjänsteleverantörer som är verksamma å våra vägnar, samlar in information om din aktivitet på våra webbplatser och i våra applikationer ed hjälp av spårningstekniker som t.ex. cookies, Flash-cookies och webbsignaler.

KOMMUNIKATIONSVAL

Hantera ditt eller barnets registreringskonto eller ändra dina marknadsföringsval.
Tillbaka till toppen back-to-top