ส่วนเพิ่มเติมของนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับฟิลิปปินส์

ส่วนเพิ่มเติมสำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วโลกของเราฉบับนี้จะนำไปใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฟิลิปปินส์หรือของผู้ที่อยู่อาศัยในฟิลิปปินส์ และต้องพิจารณาควบคู่ไปกับนโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วโลกของเรา

การควบคุมและตัวเลือกของคุณ

คุณยังมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายที่มีอำนาจได้ตามความเหมาะสม

การโอน จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลทั่วโลก

เว้นแต่เมื่อคุณร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวม เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นระยะเวลานานเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วโลกหรือเพื่อก่อให้เกิด ใช้สิทธิ หรือแก้ต่างในข้อเรียกร้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เราได้แต่งตั้งบุคคลผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของฟิลิปปินส์ปี 2012 (the Philippine Data Privacy Act of 2012) เมื่อมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากฟิลิปปินส์ เราจะมอบข้อมูลและรายละเอียดการติดต่อของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวให้คุณเมื่อคุณร้องขอ

จุดการติดต่อ

เรายินดีรับคำถาม ความเห็น และข้อกังวลต่างๆ ของคุณเกี่ยวกับเรื่องข้างต้น โปรดส่งความคิดเห็นหรือปัญหาอื่นใดมาให้เราที่ TWDC.DL-SG-DPO@disney.com

กลับสู่ด้านบน back-to-top