Bezpečnost na internetu

Ptejte se

Nejlepší metoda, jak zjistit, co vaše dítě dělá na internetu, je ptát se. Až už se na činnost dětí na internetu zeptáte jiných rodičů, internetu znalých přátel či vlastního dítěte, je třeba klást správné otázky. Snáze tak pochopíte, co vaše dítě na internetu dělá, abyste se pak mohli ujistit, že při tom jedná bezpečně.

Na co se zeptat dítěte:

 • Jaké weby si prohlížíš?
 • Co na těch webech děláš?
 • Proč chodíš na tento web?
 • Kolik času na něm trávíš?
 • Musel/a jsi se zaregistrovat?
 • Jaké údaje od tebe chtěli?
 • Jaké údaje jsi jim poskytl/a?

Prohlížejte si internet společně se svým dítětem. Získáte tak přehled o tom, jaké typy interakcí vaše dítě na internetu navazuje a s kým.

Komunikujte

Až získáte představu o tom, jak vaše dítě internet používá a co má k dispozici, budete moci stanovit zásady a pravidla používání internetu. Ať že se pravidla týkají toho, jaké weby lze navštěvovat, nebo činností, které lze provádět, je nutné je dítěti jasně sdělit.

Často s dítětem probírejte, jaká jsou možná rizika a jak se má zachovat v různých situacích. Pobídněte dítě, aby se na vás obracelo s dotazy ohledně situací, do nichž se dostává. Když si budete vědomi rizik, jakým vaše dítě čelí, a budete o nich s dítětem často mluvit, pomůžete mu udělat si o používání internetu vlastní úsudek a uvědomit si s ním spojenou odpovědnost.

Bezpečnostní pravidla

Internet nabízí skvělé příležitosti z hlediska zábavy, vzdělávání, komunikace a řady dalších činností. Každý, kdo se k němu připojuje, by však měl pochopit základy bezpečnosti na internetu. Těmto základům je děti nutné naučit.

 1. Pokud se tě kamarádi nebo cizí lidé na internetu i mimo něj zeptají na ID tvých účtů a hesla k nim, nikdy je nikomu z nich nesděluj.
 2. Ve svých uživatelských jménech nikdy nevyzrazuj osobní údaje, jako je tvé datum narození, záliby, město nebo škola.
 3. Při výměně informací na internetu, například v e-mailech nebo na chatu, nikdy nesděluj své osobní údaje ani osobní údaje druhých.
 4. S lidmi, které na internetu potkáváš, nesdílej své fotografie ani fotografie své rodiny či domova.
 5. Nikdy neotevírej e-maily, které pocházejí z neznámých zdrojů – SMAŽ je.
 6. Na urážlivé či výhružné komentáře na internetu neodpovídej. Odhlas se a nahlas takovou činnost svým rodičům.
 7. Nic, co napíšeš na internetu, není zcela soukromé. Dávej si pozor, co píšeš a komu.
 8. S „kamarádem“ na internetu si nikdy nedomlouvej osobní schůzku.
 9. KDYŽ JSI NA POCHYBÁCH: Vždy požádej o pomoc rodiče. Pokud si nevíš rady, odhlas se.

Kyberšikana

Stejně jako se dítě může setkávat se šikanou či agresivním chováním ze strany jiných žáků ve škole, může být vystaveno i šikaně na internetu. Pachatelé tzv. kyberšikany mohou prostřednictvím internetu nebo elektronických zařízení (např. mobilních telefonů) zasílat hrubé nebo urážlivé zprávy či obrázky, jimiž svou oběť chtějí obtěžovat, ztrapňovat, ponižovat nebo jí vyhrožovat. Jiné formy šikany představuje prolamování hesel, zcizování identity a vydírání. U mnoha dětí může být stejné riziko, že se stanou oběťmi šikany nebo naopak jejími pachateli. Pachatelé šikany jsou v některých případech anonymní. Často jde ale o děti, které vaše dítě zná ze školy, táborů, kroužků či ze sousedství.

Je důležité s dětmi otevřeně diskutovat o tom, jak problémy s kyberšikanou řešit. Pokud se vaše dítě s nějakou formou kyberšikany setká, pamatujte, že pachatelé využívají reakcí svých obětí. Děti by tedy neměly situaci vyhrocovat tím, že na šikanu budou odpovídat. V případě přetrvávajících problémů by rodiče měli kontaktovat místní úřady. Veškeré zprávy si ukládejte, včetně údajů o datu a času jejich přijetí.

Zdroje informací

Do kontaktu s internetem se dnes dostávají už dvouleté děti, zpravidla však na klíně svých rodičů. Jak rostou, začínají se ale na internet odvažovat samy. Je důležité jim poskytnout co nejlepší podporu a vedení. Záleží na rodičích, jaké kontroly budou uplatňovat a kdy z nich sleví, až děti povyrostou a naučí se samy rozhodovat. Níže uvádíme několik zdrojů informací, které můžete při budování vztahu svých dětí k internetu využít:

 • Na mnoha webech jsou k dispozici pokyny pro rodiče. Přečtěte si je a zjistěte, jak se weby, které vaše dítě navštěvuje, staví k bezpečnostním otázkám.
 • Některé weby nabízejí možnosti rodičovské kontroly. Využijte je a určete, k čemu bude mít vaše dítě přístup.
 • Většina prohlížečů nabízí nastavení, která dokáží blokovat weby i celé domény. S jejich pomocí můžete předem určit, jaké weby dítě smí nebo nesmí navštěvovat.
 • Informujte se o dostupném softwaru ke sledování činnosti dětí na internetu.
 • Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů na oblíbených webech svého dítěte, abyste věděli, jaké údaje o dítěti shromažďují a k čemu je používají.
Zpět nahoru back-to-top