Zásady ochrany osobních údajů

Naposledy upraveno: 2019/12/19

PŮSOBNOST TĚCHTO ZÁSAD

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují nakládání s informacemi uvedenými nebo shromažďovanými na stránkách a v aplikacích, kde jsou tyto zásady publikovány, ať už se jedná o naše digitální vlastnictví nebo aplikace, které zpřístupňujeme na stránkách a platformách třetích stran. Těmito zásadami se řídíme v souladu se zákony platnými v našich působištích.  V některých případech můžeme použít další oznámení o ochraně dat, která budou platit pro konkrétní produkty, postupy nebo oblasti. Takové podmínky potom platí společně s těmito zásadami.

Mějte prosím na paměti, že ve chvíli, kdy nám poskytnete určité informace na webu nebo platformě třetí strany (například prostřednictvím našich aplikací), může tyto informace samostatně shromažďovat i tento web nebo platforma. Na informace, které shromažďujeme my, se vztahují tyto zásady ochrany osobních údajů, a pro informace shromažďované daným webem nebo platformou platí pravidla daného webu nebo platformy. Vaše nastavení soukromí na webu či platformě třetí strany se nevztahuje na naše metody používání informací, které jsme získali přímo prostřednictvím našich aplikací. Mějte také prosím na paměti, že naše stránky a aplikace mohou obsahovat odkazy na jiné stránky, které nevlastníme ani nemáme pod kontrolou. Za postupy týkající se ochrany osobních údajů uplatňované těmito stránkami neneseme odpovědnost. Doporučujeme, abyste sledovali, kdy opouštíte naše stránky a aplikace, a abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů jiných webů, které mohou shromažďovat vaše osobní údaje.

Správcem vašich údajů bude člen skupiny společností The Walt Disney Family of Companies (dále „skupina společností Walt Disney“), do které patří řada různých značek. Seznam správců údajů najdete zde.

Shromažďujeme dva základní druhy informací – osobní údaje (podle definice v těchto zásadách) a anonymní informace (podle definice v těchto zásadách) – a z osobních a anonymních informací můžeme vytvářet třetí druh, agregované informace (i ty jsou definovány v těchto zásadách).   Shromažďujeme například:

 • registrační informace, které zadáte při vytváření účtu, účasti v propagační akci nebo propojení profilu na webu či platformě třetí strany se svým účtem (například jméno a příjmení, země, pohlaví, datum narození, e-mailová adresa, uživatelské jméno a heslo);
 • informace o transakcích poskytované při žádosti o informace, kontaktu se službami pro hosty nebo nákupu služby či produktu od naší společnosti (například poštovní adresa, telefonní číslo a platební údaje);
 • informace, které uvádíte na veřejných fórech v našich aplikacích a na našich webech (například vaše veřejné diskusní příspěvky);
 • informace posílané jedné osobě nebo omezené skupině osob prostřednictvím našich zpráv, chatu, příspěvků na fórech či podobných služeb (v případech, kdy nám platné zákony umožňují takové informace shromažďovat);
 • informace získané od třetích stran (například poskytovatelů webu nebo platformy) o používání našich aplikací na platformách nebo zařízeních třetích stran;
 • informace o poloze, včetně polohových informací získaných z mobilního telefonu nebo jiného zařízení používajícího naše stránky nebo aplikace (včetně využití technologií beaconů) či informací spojených s vaší IP adresou (v případech, kdy nám platné zákony umožňují takové informace shromažďovat);
 • informace o aktivitě na našich webových stránkách a v našich aplikacích a o jejich používání, a to z vaší strany i ze strany osob, které k tomu prostřednictvím svého účtu oprávníte (například o obsahu, který si prohlížíte nebo zveřejňujete, o tom, jak často používáte naše služby, o vašich preferencích a podobně) a
 • údaje o používání a prohlížení, data zařízení a technické údaje získané při návštěvách našich webových stránek, používání našich aplikací na webech a platformách třetích stran nebo při otevírání e-mailů, které vám posíláme (včetně údajů o prohlížeči a typu zařízení, jedinečného ID zařízení a IP adresy).
 • Shromažďujeme informace, které nám poskytujete, když nás žádáte o produkty, informace či služby nebo je kupujete, když se u nás registrujete (včetně propojení profilu na webu nebo platformě třetí strany s vaším registračním účtem), účastníte se diskuse na veřejných fórech nebo jiných aktivit v našich aplikacích a na našich stránkách, odpovídáte v průzkumech nebo s námi jinak komunikujete pomocí svých zařízení.  Informace je možné zadávat různými způsoby, například psaním nebo hlasovými příkazy.
 • Informace shromažďujeme pomocí různých technologií, například souborů cookie, Flash cookie, pixelů, tagů, sad SDK, rozhraní API a webových prvků beacon, mimo jiné tehdy, kdy navštěvujete naše stránky a používáte ve svých zařízeních naše aplikace, a to i na stránkách a platformách třetích stran, bez ohledu na to, zda jste přihlášeni nebo zaregistrováni. Další informace najdete v části Sledování a inzerce online. Dozvíte se zde i o funkci Do Not Track (Nesledovat) a o tom, jak deaktivovat soubory cookie a nastavit další možnosti shromažďování dat.
 • Informace shromažďujeme pomocí analytických nástrojů, mimo jiné tehdy, kdy navštěvujete naše webové stránky a používáte naše aplikace (i na webech a platformách třetích stran).
 • Údaje, které nám poskytujete nebo které od vás získáváme automaticky, doplňujeme a aktualizujeme pomocí informací z jiných důvěryhodných zdrojů (například při ověřování poštovní adresy pomocí služeb třetích stran).  V určitých případech mohou platné právní předpisy vyžadovat, abyste případné třetí straně dali souhlas s poskytováním informací naší společnosti.

Za používání vašich informací pro účely uvedené v těchto zásadách odpovídá ten člen skupiny společností Walt Disney, který je správcem vašich dat. Ostatní členové skupiny společností Walt Disney mohou získat přístup k vašim informacím tehdy, kdy zajišťují služby jménem správce dat (jakožto zpracovatelé dat), a jinak i pro své vlastní účely uvedené v těchto zásadách (pokud to nezakazují platné právní předpisy).  V souladu s platnými právními předpisy a vaším nastavením můžeme informace získané od vás nebo z vašich zařízení používat pro tyto účely:

 • Zajištění produktů, služeb a požitků, které si vyžádáte, prohlédnete či nakoupíte a kterých se účastníte
 • Komunikace s vámi, která se týká vašeho účtu nebo prováděných transakcí, a zasílání informací a žádostí o zpětnou vazbu týkajících se funkcí našich webových stránek a aplikací, případně změn našich zásad
 • Zasílání nabídek a propagace produktů a služeb (našich i třetích stran)
 • Personalizace obsahu a požitků
 • Zobrazování cílené inzerce na základě vaší aktivity na webových stránkách a v aplikacích (našich i třetích stran)
 • Provoz, rozvoj, optimalizace a zdokonalování našich webových stránek, aplikací, produktů, služeb a dalších činností (mimo jiné prostřednictvím průzkumů a analytických nástrojů)
 • Detekce, prošetření a prevence činností, které mohou porušovat naše zásady nebo nejsou legální
 • Vaše osobní údaje budeme s třetími stranami mimo skupinu společností Walt Disney sdílet jen za určitých omezených okolností, včetně následujících:
 • Když nám povolíte sdílet vaše osobní údaje s jinou společností, například v těchto případech:
  • Umožníte pečlivě vybraným společnostem přístup k vašim osobním údajům, aby vám mohly posílat nabídky a propagaci svých produktů a služeb.
  • Pověříte nás, abychom sdíleli vaše osobní údaje s weby a platformami třetích stran, například na sociálních sítích.
 • Mějte prosím na paměti, že ve chvíli, kdy předáme vaše osobní údaje jiné společnosti, dostanou se tyto údaje pod její kontrolu a začnou pro ně platit pravidla ochrany soukromí této společnosti.
 • Když vám ve spolupráci s finančními institucemi představíme společně nabízené produkty nebo služby, například naši Visa kartu Disney Rewards – to však uděláme pouze tehdy, pokud to umožňují platné právní předpisy, a příslušné finanční instituce přitom nebudou moci použít vaše údaje pro jiné účely než ty, které souvisí se zmíněnými produkty a službami.
 • Když vám jiné společnosti poskytují služby naším jménem (například doručování zásilek, marketing, inzerce nebo zákaznický servis) – tyto společnosti však nesmí vaše osobní údaje používat pro jiné účely než ty, které požadujeme nebo které určují právní předpisy.
 • Když vaše osobní údaje sdílíme s třetími stranami v souvislosti s prodejem podniku, uplatňováním našich pravidel nebo podmínek používání, zajištěním bezpečnosti našich návštěvníků a třetích stran, ochranou našich práv a majetku a také práv a majetku našich návštěvníků a třetích stran, dodržováním právních procesů nebo v jiných případech, kdy v dobré víře považujeme jejich sdělení za nutné.

Naše shromažďování, používání a sdílení vašich informací máte do určité míry pod kontrolou. V souladu s platnými právními předpisy můžete mít tyto možnosti:

 • Můžete upravovat, aktualizovat nebo smazat (Logout).
 • Můžete si vybrat nebo změnit nastavení odběrů, zpravodajů a upozornění.
 • Je možné určit, zda od nás chcete dostávat nabídky a propagaci našich produktů a služeb (nebo těch, o které byste podle nás mohli mít zájem).
 • Můžete určit, zda budeme moci sdílet vaše osobní údaje s jinými společnostmi, aby vám mohly posílat nabídky a propagaci svých produktů a služeb.
 • Je možné řídit cílenou inzerci od různých reklamních sítí a partnerů, poskytovatelů výměny dat, marketingové analýzy a dalších služeb digitální inzerce a marketingu (v rámci organizace Digital Advertising Alliance.
 • Pomocí nastavení a možností ve vašich zařízeních lze udržovat kontrolu nad cílenou inzercí v aplikacích (například resetováním reklamního identifikátoru zařízení nebo odhlášením zájmově orientovaných reklam).
 • Je možné požádat o odstranění vašich osobních údajů z veřejného fóra na našem webu nebo v naší aplikaci.
 • Můžete si vyžádat přístup k osobním údajům, které jsme od vás získali, a požádat o jejich doplnění nebo odstranění.

Tyto možnosti a nastavení můžete uplatňovat různými způsoby, například pomocí stránky s volbami komunikace (na kartě nastavení ochrany osobních údajů), kontaktováním služeb pro hosty, postupováním podle pokynů ve zprávách, které vám posíláme, nebo změnou nastavení v zařízení či jiných možností (například resetováním reklamního identifikátoru zařízení nebo odhlášením zájmově orientovaných reklam). Zájmově orientované reklamy můžete odhlásit na stránkách organizace Digital Advertising Alliance nebo European Interactive Digital Advertising Alliance nebo pomocí mechanismu spojeného s odkazem „Zájmově orientované reklamy“ v zápatí navštíveného webu.

Mějte prosím na paměti, že pokud nám nedovolíte shromažďovat vaše osobní údaje, možná vám nebudeme moci zajistit určité produkty, požitky a služby a některé naše služby nebudou moci zohledňovat vaše zájmy a preference. V případech, kdy bude shromažďování osobních údajů nezbytné, vás o tom budeme informovat, abyste se mohli rozhodnout, zda to povolíte.  Pokud máte dotazy na konkrétní osobní informace, které zpracováváme a uchováváme, případně na vaše práva s nimi související, kontaktujte služeb pro hosty.

Bereme ohledy na to, že na osobní údaje, které na našich stránkách a v našich aplikacích shromažďujeme od dětí, se musí vztahovat další ochranná opatření. Některé funkce našich stránek a aplikací jsou omezeny věkovou hranicí a nejsou tak dětem přístupné. V souvislosti s těmito funkcemi vědomě neshromažďujeme osobní údaje dětí. Pokud máme v úmyslu shromažďovat osobní údaje dětí, uplatňujeme přitom další opatření k ochraně jejich soukromí, včetně těchto:

 • Informujeme rodiče o našich metodách práce s informacemi souvisejícími s dětmi, včetně toho, jaké druhy osobních údajů můžeme od dětí získávat, jak je můžeme používat a kdy a s kým je můžeme sdílet.
 • V souladu s platnými právními předpisy a našimi pravidly získáváme od rodičů souhlas se shromažďováním osobních údajů jejich dětí či se zasíláním informací o produktech a službách dětem.
 • Shromažďování osobních údajů dětí omezujeme na takovou míru, která je nutná k účasti na aktivitách online.
 • Dáváme rodičům přístup nebo možnost požádat o přístup k osobním údajům, které jsme od jejich dětí shromáždili, a možnost požádat o změnu nebo odstranění těchto informací.

Další informace o našich metodách práce s osobními údaji dětí ve Spojených státech amerických a v Latinské Americe najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů dětí (English).

Bezpečnost, integrita a důvěrnost vašich údajů jsou pro nás nanejvýš důležité. Zavedli jsme technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření, jejichž účelem je chránit informace návštěvníků před neoprávněným přístupem, zveřejněním, použitím či pozměňováním. Naše bezpečnostní procedury pravidelně revidujeme, abychom mohli zvážit zavedení vhodných nových metod a technologií. Mějte prosím na paměti, že i přes naše maximální úsilí nejsou žádná bezpečnostní opatření dokonalá ani neproniknutelná. Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou ke splnění účelů uvedených v zásadách ochrany osobních údajů, není-li zákonem povolena nebo vyžadována delší doba jejich uchovávání.

Naše činnost je globální a vaše osobní údaje můžeme pro účely popsané v těchto zásadách přenášet do jednotlivých společností ve skupině společností Walt Disney nebo je předávat třetím stranám. Při každém našem přenosu, ukládání nebo zpracování vašich osobních údajů podnikneme přiměřené kroky k ochraně vašich osobních údajů. Při používání nebo zveřejňování osobních údajů přenesených z Evropské unie se navíc řídíme standardními smluvními doložkami schválenými Evropskou komisí, uplatňujeme jiná opatření k zajištění náležité ochrany v souladu s právními předpisy Evropské unie nebo si vyžádáme váš souhlas. Věcné požadavky standardních smluvních doložek uplatňujeme také při přenosu osobních údajů z Austrálie.

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času měnit v zájmu zavádění nových technologií, oborových postupů, regulačních požadavků či jiných účelů. Pokud se bude jednat o podstatné změny, oznámíme vám to, a v případě, že to budou vyžadovat platné právní předpisy, vás požádáme o souhlas. Oznámení o změnách vám můžeme zaslat e-mailem na poslední adresu, kterou jste nám poskytli, nebo je umístit na naše webové stránky a do našich aplikací či použít jiný způsob v souladu s platnými právními předpisy.

Pokud máte k těmto zásadám ochrany osobních údajů jakékoli připomínky či dotazy, kontaktujte prosím služeb pro hosty.

Upozornění pro obyvatele státu Kalifornie: Pokud jste obyvatelem státu Kalifornie, můžete mít některá další práva. Ustanovení 1798.83 Občanského zákoníku Kalifornie vám umožňuje vyžádat si informace ohledně zpřístupnění vašich osobních údajů některými členy skupiny společností The Walt Disney Family of Companies třetím stranám pro účely přímého marketingu těchto třetích stran. Ustanovení 22581 kalifornského obchodního a profesního zákoníku umožňuje nezletilým registrovaným uživatelům žádat o vymazání určitého zveřejněného obsahu. Kalifornský zákon o ochraně soukromí spotřebitelů v kalifornském občanském zákoníku v článku 1798.100 a v následujících článcích stanovuje potřebu transparentnosti v otázkách zpracování dat a umožňuje vám žádat mimo jiné o přístup k vašim osobním informacím a o jejich odstranění a vyžaduje, abychom vám umožnili kontrolu nad určitými druhy přenosu dat, které se v rámci zákona považují za „prodej“. Další informace najdete na naší stránce Práva na ochranu soukromí v Kalifornii.

Zpět nahoru back-to-top