Zásady ochrany osobních údajů

Naposledy upraveno: 22.12.2023

PŮSOBNOST TĚCHTO ZÁSAD

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují zpracování údajů poskytovaných nebo shromažďovaných na stránkách a v aplikacích, kde jsou tyto zásady ochrany osobních údajů zveřejněny, ať už je to v našich vlastních digitálních službách nebo v aplikacích zpřístupňovaných na stránkách či platformách třetích stran. Zásady také popisují zpracování údajů návštěvníků, jež jsou nám poskytnuty nebo jež shromáždíme offline v našich fyzických provozovnách, například v prodejnách, zábavních parcích, hotelových resortech nebo na výletních lodích, případně v našich call centrech pro hosty. Tyto zásady ochrany osobních údajů dodržujeme v souladu se zákony platnými v oblastech, kde působíme. Někdy můžeme ve vztahu ke konkrétním produktům, postupům či regionům poskytovat doplňující zásady ochrany osobních údajů. Příslušné podmínky je třeba číst společně s těmito zásadami.

Pamatujte, že když nám poskytnete údaje prostřednictvím stránek nebo platformy třetí strany (například prostřednictvím našich aplikací), mohou poskytnuté údaje samostatně shromažďovat také příslušné stránky či platforma třetí strany. Tyto zásady ochrany osobních údajů uvádějí, jaké informace shromažďujeme. Shromažďování osobních údajů stránkami či platformou třetí strany závisí na postupech dané třetí strany v oblasti ochrany osobních údajů. Volby týkající se ochrany osobních údajů, jež jste učinili na stránkách či platformě třetí strany, se netýkají našeho použití údajů, jež jsme shromáždili přímo prostřednictvím našich aplikací. Pamatujte také na to, že naše stránky a aplikace mohou obsahovat odkazy na jiné stránky, které nevlastníme ani nemáme pod kontrolou. Za postupy týkající se ochrany osobních údajů uplatňované těmito stránkami neneseme odpovědnost. Doporučujeme, abyste si uvědomovali, kdy opouštíte naše stránky a aplikace, a abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů jiných stránek, které mohou shromažďovat vaše osobní údaje.

Naše společnost zahrnuje mnoho různých značek. Když nás navštívíte, nakupujete u nás nebo si u nás vytvoříte účet, případně když používáte naše stránky či aplikace, bude správcem vašich údajů některá členská společnost ze skupiny společností Walt Disney. Seznam správců údajů najdete zde.

Shromažďujeme dva základní druhy údajů. Zaprvé jde o osobní údaje (jak je definují tyto zásady) a zadruhé o anonymní údaje (jak je definují tyto zásady). Osobní i anonymní údaje můžeme využívat k vytváření třetího druhu údajů, kterým jsou agregované údaje (též je definují tyto zásady). Mezi údaje, které shromažďujeme, patří zejména:

 • registrační údaje, které nám poskytnete, když si zakládáte účet, přihlašujete se do propagační akce nebo propojíte svůj profil na stránkách či platformě třetí strany s registračním účtem; jde například o jméno a příjmení, zemi, v níž máte bydliště, pohlaví, datum narození, e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo;
 • údaje o transakcích, které nám poskytujete, když žádáte o informace, kontaktujete služby pro hosty nebo když nakupujete nebo vracíte produkt či službu, případně když o produkt či službu žádáte nebo provádíte jejich výměnu; jde například o korespondenční adresu, telefonní číslo nebo platební údaje;
 • údaje, které uvedete ve veřejných fórech na našich stránkách a v našich aplikacích; jde například o vaše veřejné příspěvky;
 • údaje, které zasíláte osobně příjemci nebo omezené skupině příjemců s využitím našich funkcí zasílání zpráv, chatování, zveřejňování příspěvků a podobných, pokud shromažďování takových údajů povolují platné právní předpisy;
 • údaje, které získáme od třetích stran, například od poskytovatele stránek či platformy, jež se týkají využívání našich aplikací na platformách třetích stran či na zařízeních třetích stran;
 • údaje o poloze, včetně údajů o přesné nebo přibližné poloze získávaných z mobilních či jiných zařízení v rámci interakce s našimi stránkami, aplikacemi nebo fyzickými provozovnami (mj. prostřednictvím technologií majáků) nebo údajů spojených s IP adresami či jiným online identifikátory nebo identifikátory zařízení, pokud nám zpracování takových údajů platné právní předpisy povolují;
 • Informace o aktivitě týkající se vašeho používání našich stránek a aplikací a používání našich stránek a aplikací jakoukoli osobou nebo osobami, které jste prostřednictvím svého účtu autorizovali (například vytvořením profilů pod vaším účtem Disney+ nebo Hulu), jako je obsah, který si prohlížíte nebo zveřejňujete, četnost používání našich služeb a vaše preference;
 • údaje o využívání, zobrazování, technické údaje a údaje o zařízení, když navštívíte naše stránky, používáte naše aplikace na stránkách či platformách třetích stran nebo když otevřete e-maily od nás nebo se připojíte k našim službám bezdrátového přístupu k internetu nebo používáte jiné podobné technologie; tyto údaje zahrnují údaje o prohlížeči, typu zařízení, jedinečném identifikátoru zařízení a IP adresu;
 • fotografie nebo videonahrávky zachycené kamerami nebo čtečkami v našich fyzických provozovnách nebo jejich okolí; a
 • záznamy volání, když voláte na telefonní čísla našich rezervačních středisek nebo na čísla jiných služeb pro hosty.
 • Údaje, které nám poskytujete, shromažďujeme, když si od nás vyžádáte nebo kupujete produkty, služby či informace (včetně případů, kdy propojíte svůj profil na stránkách či platformě třetí strany se svým registračním účtem), zapojujete se do interakce na veřejných fórech nebo do jiných aktivit na našich stránkách či v našich aplikacích, vyplňujete průzkumy pro hosty, navštívíte naše fyzické provozovny, telefonujete na čísla rezervačních středisek nebo jiných služeb pro návštěvníky nebo když jste s námi v jiné interakci pomocí jednoho či více zařízení. Údaje může poskytnout více různými způsoby, například jejich zadáním z klávesnice nebo použitím hlasových povelů.
 • Údaje shromažďujeme pomocí různých technologií, jako jsou soubory cookie, Flash cookie, pixely, tagy, sady pro vývojáře softwaru, aplikační programová rozhraní či webové majáky, například když navštívíte naše stránky nebo aplikace nebo když používáte naše aplikace na stránkách či platformách třetích stran pomocí jednoho či více zařízení, bez ohledu na to, zda jste přihlášeni či registrováni, nebo ne. Další informace najdete v sekci zabývající se technologiemi pro online sledování a reklamu, například informace o tom, jak sledování znemožnit nebo jak zakázat soubory cookie, případně jaké další volby můžete ve vztahu k shromažďování takových údajů učinit.
 • Údaje shromažďujeme také pomocí analytických nástrojů. To se týká například případů, kdy navštívíte naše stránky nebo aplikace nebo když použijete naše aplikace na stránkách či platformách třetích stran.
 • Údaje také získáváme z jiných důvěryhodných zdrojů. Takto získanými údaji aktualizujeme nebo doplňujeme údaje, které jste nám poskytli nebo které jsme shromáždili automaticky, například při ověřování údaje o korespondenční adrese s využitím služeb třetích stran. Platné právní předpisy mohou vyžadovat, abyste takovou třetí stranu k poskytnutí vašich údajů zmocnili, a to ještě před tím, než předmětné údaje můžeme získat.

Za vaše údaje nese odpovědnost ta členská společnost ze skupiny společností Walt Disney, která je správcem vašich údajů. Taková společnost je také oprávněna k využívání vašich údajů pro účely popsané v těchto zásadách. Ostatní společnosti ze skupiny společností Walt Disney mají možnost přístupu k údajům, když poskytují služby jménem správců údajů (jako zpracovatelé údajů) a také pro vlastní využití (jako správci údajů) pro účely popsané v těchto zásadách, pokud to nezakazují platné právní předpisy. Podle platných právních předpisů a voleb a rozhodnutí, jež můžete mít k dispozici, můžeme využívat údaje shromážděné od vás nebo ze zařízení k vám přiřazeným k následujícím účelům:

 • poskytování zážitků, produktů a služeb na základě vašich žádostí, zobrazení, interakce či nákupu;
 • informování o vašem účtu nebo transakcích a zasílání informací nebo zpětné vazby na základě žádosti o funkcích na našich stránkách a v našich aplikacích nebo změnách našich zásad;
 • zasílání nabídek a propagačních informací týkajících se našich produktů a služeb nebo produktů a služeb třetích stran;
 • personalizace obsahu a zážitků;
 • poskytování cílené reklamy na základě vaší aktivity na našich stránkách nebo v našich aplikacích a na stránkách a aplikacích třetích stran;
 • provozování, porozumění, optimalizace, vývoj nebo zlepšování našich stránek, aplikací, produktů, služeb a operací, včetně využívání průzkumů pro hosty a analytických nástrojů; a
 • detekce a vyšetřování aktivit, které mohou být v rozporu s našimi zásadami, představují bezpečnostní riziko nebo jsou podvodné či nezákonné, a předcházení takovým aktivitám; a
 • oznamování svolávání produktů nebo bezpečnostních problémů.

Vaše osobní údaje nebudeme sdílet s žádnou třetí stranou mimo společnosti skupiny společností Walt Disney, s výjimkou omezených speciálních okolností, jež zahrnují následující případy:

 • když nám povolíte poskytnout vaše osobní údaje jiné společnosti, aby vám tato mohla zasílat nabídky a propagační akce týkající se jejich produktů a služeb, přičemž takové společnosti velmi pečlivě vybíráme;
 • když nám dáte pokyn k poskytnutí vašich osobních údajů jiné společnosti za účelem splnění vašeho požadavku, jako například:
  • když si u nás rezervujete cestovní balíček, který zahrnuje zboží či služby poskytované partnery, jež jsou třetími osobami, např. leteckými společnostmi, společnostmi zajišťujícími pozemní přepravu, hotely, které jsou třetími stranami, nebo poskytovateli cestovního pojištění; a
  • když si naším prostřednictvím rezervujete návštěvu restaurace, kterou provozuje třetí strana.
 • když nám dáte pokyn k poskytnutí vašich osobních údajů stránkám nebo platformám třetích stran, například sociálním sítím;
 • když spolupracujeme s poskytovateli služeb, kteří poskytují nějaké služby naším jménem; v takovém případě mají tyto společnosti zakázáno používat vaše osobní údaje pro jakékoli účely jiné, než které jsme si vyžádali my nebo jak to vyplývá ze zákona;
 • když vám poskytujeme relevantní reklamu na stránkách a v aplikacích třetích stran, můžeme sdílet vaše omezené osobní údaje, jako jsou určité identifikátory nebo hashovaná e-mailová adresa, se třetími stranami. Tyto informace můžeme také sdílet, abychom vám mohli poskytovat relevantní reklamy třetích stran na našich stránkách a aplikacích a měřit je. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak používáme vaše údaje pro personalizaci a sledování, navštivte stránku Technologie online sledování a reklama;
 • když spolupracujeme s finančními institucemi na nabídkách produktů či služeb v rámci tzv. co-brandingu, například karty Disney Rewards Visa Card; využíváme tento postup pouze tehdy, když nám to povolují platné právní předpisy; takové finanční instituce pak mají zakázáno používat vaše osobní údaje pro účely jiné než ty, které souvisí s co-brandingovými produkty či službami;
 • když poskytnete osobní údaje společnosti National Geographic Partners, jež je společným kapitálovým podnikem společností The Walt Disney Company a National Geographic Society, může National Geographic Partners takové údaje sdílet se společností National Geographic Society; poté co jsou takové údaje poskytnuty, je jejich správcem National Geographic Society a podléhají postupům v oblasti ochrany osobních údajů tohoto subjektu;
 • když používáte službu Hulu, může společnost Hulu sdílet informace se svými obchodními partnery, kteří pomáhají nabízet službu Hulu, včetně například programátorů obsahu, distributorů a partnerů zařízení a vlastníků společností; s vaším souhlasem může společnost Hulu s těmito a dalšími třetími stranami sdílet také informace o vašem sledování spolu s určitými osobními údaji;
 • když poskytujeme vaše osobní údaje třetím stranám ve spojitosti s prodejem firmy, vynucování našich podmínek použití či pravidel, v zájmu zabezpečení bezpečnosti našich návštěvníků a třetích stran, za účelem ochrany našich práv a majetku a práv a majetku našich návštěvníků a třetích stran, v zájmu vyhovění zákonnému procesu nebo v jiných případech, kdy se v dobré víře domníváme, že poskytnutí údajů vyžadují právní předpisy.
 • Pokud není výše uvedeno jinak, pak poté, co za výše popsaných okolností poskytneme vaše osobní údaje jiné společnosti, údaje, jež tato jiná společnost obdrží, budou ve správě předmětné společnosti a budou podléhat jejím postupům v oblasti ochrany osobních údajů.

Můžete využívat určité možnosti řízení a volby týkající se toho, jak shromažďujeme, využíváme a sdílíme vaše údaje. Podle platných právních předpisů mohou do vašich možností řízení a voleb patřit:

 • Opravy, aktualizace a odstranění vašeho registračního účtu;
 • výběr nebo změna voleb týkajících se předplatného, newsletterů a upozornění;
 • výběr, zda od nás chcete dostávat nabídky a propagace našich produktů a služeb či produktů a služeb, o nichž se domníváme, že by vás mohly zajímat;
 • výběr, zda můžeme poskytovat vaše osobní údaje jiným společnostem, aby vám mohly zasílat nabídky a propagace týkající se jejich produktů a služeb;
 • ovládání možností cílené reklamy kliknutím na „Neprodávat nebo nesdílet mé osobní údaje“ nebo „Spravovat nastavení souborů cookie“ v zápatí našich webových stránek nebo nastavení aplikací;
 • řízení cílené reklamy z mnoha reklamních sítí a od mnoha partnerů, poskytovatelů výměny dat, analýzy marketingu a digitální reklamy a marketingových služeb (provádí se na stránkách Digital Advertising Alliance);
 • možnosti řízení cílené reklamy v aplikacích, pomocí nastavení a voleb, jež máte k dispozici na zařízení, například odhlášením reklam na základě zájmů;
 • rozhodnutí omezit účast na výzkumu digitálního měření společnosti Nielsen (pro osoby, které nejsou členy panelu);
 • rozhodnutí omezit účast v hodnocení digitální reklamy společnosti Nielsen při sledování služby Hulu na určitých zařízeních v obývacím pokoji a mobilních aplikacích přihlášením do služby Hulu na počítači a kliknutím na položku „Manage Nielsen Measurement“ (Spravovat měření Nielsen) na vaší stránce účtu Hulu;
 • rozhodnutí omezit účast v hodnocení digitální reklamy společnosti Nielsen (na trzích, kde je k dispozici) při sledování služby Disney+ na určitých zařízeních v obývacím pokoji a mobilních aplikacích přihlášením do služby Disney+ na počítači a kliknutím na položku „Manage Nielsen Measurement“ (Spravovat měření Nielsen) na vaší stránce účtu Disney+;
 • správa vašich preferencí Hulu týkajících se sdílení vašich informací o sledování spolu s určitými osobními údaji přihlášením do Hulu na vašem počítači, přechodem do nastavení vašeho účtu a úpravou vašeho profilu;
 • možnost vyžádat si odstranění osobních údajů z veřejného fóra na našich stránkách nebo v aplikaci;
 • možnost vyžádat si přístup ke svým osobním údajům, které máme v držení, a o jejich úpravu či odstranění.

Toto ovládání a nastavení můžete uplatnit různými způsoby, včetně výše uvedeného, nebo navštivte Možnosti komunikace (na kartě Kontrola soukromí), kontaktujte naše služby pro hosty nebo postupujte podle pokynů uvedených v zaslaných sděleních. Cílenou nebo zájmovou reklamu můžete také odhlásit na stránkách Digital Advertising Alliance nebo European Interactive Digital Advertising Alliance nebo pomocí mechanismu odhlášení v odkazu „Interest Based Ads“ (Zájmově orientovaná reklama) v zápatí stránek, které navštěvujete.

Pamatujte, že když nám nedovolíte shromažďovat vaše osobní údaje, může nám to znemožnit poskytovat vám určité zážitky, produkty nebo služby. U některých našich služeb také nemusíme být schopni zohlednit vaše zájmy či preference. Je-li shromažďování osobních údajů povinné, uvedeme to jasně v bodě, kde shromažďování probíhá, abyste mohli přijmout informované rozhodnutí ohledně toho, zda se zúčastníte.  Pokud máte dotazy ohledně konkrétních osobních údajů o vás, které zpracováváme nebo máme v držení, případně o svých právech týkajících se osobních údajů, kontaktujte naše služby pro hosty.

Jsme si vědomi nutnosti zajistit vyšší míru ochrany osobních údajů, pokud jde o údaje, které můžeme na našich stránkách a v našich aplikacích shromažďovat od dětí. Některé funkce na našich stránkách a aplikacích mají určený spodní věkový limit, aby nemohly být dostupné dětem. Ve spojitosti s takovými funkcemi vědomě neshromažďujeme žádné osobní údaje od dětí. Když máme v úmyslu shromažďovat osobní údaje od dětí, přijímáme speciální opatření k ochraně osobních údajů dětí, mezi které se řadí následující:

 • informujeme rodiče o postupech v oblasti ochrany údajů, pokud jde o děti; například poskytujeme informace o tom, jaké druhy osobních údajů můžeme od dětí shromažďovat, jak tyto údaje používáme a zda a komu můžeme případně takové informace poskytnout;
 • podle platných právních předpisů a našich postupů žádáme od rodičů souhlas se shromažďováním osobních údajů jejich dětí, případně se zasíláním informací o našich produktech a službách přímo jejich dětem;
 • omezujeme shromažďování osobních údajů od dětí na ty, které jsou skutečně nezbytné k zapojení do online aktivit; a
 • poskytujeme rodičům přístup k osobním údajům shromážděným od jejich dětí nebo možnost si takový přístup vyžádat, stejně jako možnost požádat o změnu či výmaz předmětných osobních údajů.

Další informace o našich postupech týkajících se ochrany osobních údajů dětí uplatňovaných ve Spojených státech najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů dětí.

Bezpečnost, integrita a důvěrnost vašich údajů jsou pro nás nanejvýš důležité. Zavedli jsme technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření, jejichž účelem je chránit informace návštěvníků před neoprávněným přístupem, zveřejněním, použitím či pozměňováním. Naše bezpečnostní procedury pravidelně revidujeme, abychom mohli zvážit zavedení vhodných nových metod a technologií. Mějte prosím na paměti, že i přes naše maximální úsilí nejsou žádná bezpečnostní opatření dokonalá ani neproniknutelná. Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou ke splnění účelů uvedených v zásadách ochrany osobních údajů, není-li zákonem povolena nebo vyžadována delší doba jejich uchovávání.

Působíme na celém světě a vaše osobní údaje můžeme předávat jednotlivým společnostem v rámci skupiny společností Walt Disney nebo třetím stranám po celém světě, a to k účelům popsaným v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Bez ohledu na to, kam vaše osobní údaje přenášíme a kde je ukládáme nebo zpracováváme, podnikneme přiměřené kroky k zajištění jejich ochrany. Tyto kroky mohou zahrnovat využití standardních smluvních doložek, kde to právní předpisy uznávají, získání vašeho souhlasu nebo jiné zákonné prostředky pro přenos osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času měnit v zájmu zavádění nových technologií, oborových postupů, regulačních požadavků či jiných účelů. Pokud se bude jednat o podstatné změny, oznámíme vám to, a v případě, že to budou vyžadovat platné právní předpisy, vás požádáme o souhlas. Oznámení o změnách vám můžeme zaslat e-mailem na poslední adresu, kterou jste nám poskytli, nebo je umístit na naše webové stránky a do našich aplikací či použít jiný způsob v souladu s platnými právními předpisy.

Pokud máte k těmto zásadám ochrany osobních údajů jakékoli připomínky či dotazy, kontaktujte prosím služeb pro hosty.

Upozornění pro obyvatele USA: Jestliže jste obyvatelem USA, mohou vám příslušet některá další práva na ochranu soukromí. Další informace naleznete na naší stránce Práva týkající se osobních údajů ve vašem státě USA.

Oznámení obyvatelům Spojeného království a EU: Jestliže jste obyvatelem Spojeného království a EU, mohou vám náležet některá další práva ochrany osobních údajů. Další informace najdete na stránce Práva ochrany osobních údajů ve Spojeném království a v EU.

Obyvatelé zemí Blízkého východu, Afriky a evropských zemí, které nejsou součástí EU, najdou další informace na stránce Práva na ochranu osobních údajů v regionu EMEA.

Oznámení obyvatelům Brazílie: Jestliže jste obyvatelem Brazílie, mohou vám náležet některá další práva ochrany osobních údajů. Další informace najdete na stránce Ochrana osobních údajů v Brazílii.

Zpět nahoru back-to-top