TECHNOLOGIE SLEDOVÁNÍ A INZERCE ONLINE

1. TECHNOLOGIE SLEDOVÁNÍ A INZERCE ONLINE

Informace shromažďujeme pomocí různých technologií, například souborů cookie, Flash cookie, pixelů, tagů, sad SDK, rozhraní API a webových prvků beacon, mimo jiné tehdy, kdy navštěvujete naše stránky a používáte ve svých zařízeních naše aplikace, a to i na stránkách a platformách třetích stran, bez ohledu na to, zda jste přihlášeni nebo zaregistrováni. Definice některých těchto technologií a informace o vašich možnostech s nimi spojených jsou uvedeny níže. Data získaná při sledování lze použít mnoha různými způsoby, například takto:

  • Můžeme vám zajistit užitečné funkce, které můžete použít při opakovaném použití našich webových stránek a aplikací (například zapamatování nákupních informací pro další nákupy).
  • Na základě vašich preferencí, polohy a způsobů používání vám můžeme zobrazovat užitečný obsah a inzerci.
  • Můžeme monitorovat, vyhodnocovat a optimalizovat používání a provoz našich webových stránek a aplikací.
  • Můžeme analyzovat provoz na našich webových stránkách a na stránkách třetích stran.

Můžeme shromažďovat informace o tom, zda jste přihlášeni nebo zaregistrováni, a spojit tato data s vaším registračním účtem (pokud ho máte). V takovém případě budeme tyto informace považovat za osobní údaje. Poskytovatelé služeb, kteří shromažďují sledovací data naším jménem, vám mohou dát možnost sledování zrušit.

Inzerenti a třetí strany mohou pomocí sledovacích technologií také shromažďovat informace o vašich aktivitách na našich webech a v našich aplikacích, na vašich zařízeních a na webech a v aplikacích třetích stran. Podle sledovacích dat získaných těmito inzerenty a třetími stranami lze určit, jaké reklamy se vám budou zobrazovat na stránkách a v aplikacích (našich i třetích stran).

U mnoha reklamních sítí a partnerů můžete cílené reklamy deaktivovat. Platí to i pro řadu poskytovatelů výměny dat, marketingové analýzy a dalších služeb digitální inzerce a marketingu. Na řadě dalších webových stránek a platforem si můžete cílené reklamy nastavit.  Pomocí nastavení a možností ve vašich zařízeních lze navíc nad cílenou inzercí v aplikacích udržovat kontrolu (například resetováním reklamního identifikátoru zařízení nebo odhlášením zájmově orientovaných reklam). Dodržujeme samoregulační zásady behaviorální inzerce online organizace Digital Advertising Alliance.

Když si prohlížíte video obsah nebo reklamy, například ve službě Hulu, můžeme povolit používání měřicího softwaru třetích stran, který umožňuje třetím stranám (například společnosti Nielsen) zahrnout vaši aktivitu při sledování do výpočtu statistik měření, například TV Ratings. Další informace o vašich možnostech v souvislosti s měřicím softwarem společnosti Nielsen naleznete v části VAŠE KONTROLY A VOLBY.

2. TECHNOLOGIE SLEDOVÁNÍ ONLINE

K technologiím sledování online patří:

  • Soubory cookie. Soubory cookie obsahují informace, které webové stránky při návštěvě ukládají na disk vašeho počítače. Soubory cookie umožňují přenos informací od nás k vám a zpět, případně k jiné straně (naším jménem či v souladu s jejími zásadami ochrany soukromí). Pomocí souborů cookie můžeme skládat dohromady informace, které o vás shromažďujeme. Můžete si nastavit, aby vás počítač upozornil vždy, kdy se nějaký soubor cookie uloží, nebo můžete všechny cookie zablokovat. To je možné provést v nastavení prohlížeče. Každý prohlížeč je trochu jiný – správný postup najdete vždy v nápovědě. Pokud soubory cookie vypnete, nebudete mít přístup k řadě funkcí, které zefektivňují používání služeb, a některé služby nebudou vůbec správně fungovat.
  • Flash cookie. Pomocí místních sdílených objektů, kterým se někdy říká Flash cookie, můžeme ukládat vaše preference nebo zobrazovat obsah podle toho, co si na našem webu prohlížíte. Flash cookie mohou ke shromažďování a ukládání informací používat i naši inzerenti a poskytovatelé služeb třetích stran. Flash cookie se od souborů cookie v prohlížečích liší množstvím a typem dat a způsobem, jakým jsou data uložena. Nástroje pro správu souborů cookie ve vašem prohlížeči neumožňují odstranění Flash cookie. Zjistěte, jak nastavit ochranu soukromí a ukládání Flash cookies. Pokud Flash cookies vypnete, nebudete mít přístup k řadě funkcí, které zefektivňují používání služeb, a některé služby nebudou vůbec správně fungovat.
  • Webové prvky beacon. Prvky beacon jsou kousky dat vložené do obrázků na webových stránkách. Prvky beacon umožňují přenos informací přímo k nám, případně k jiné straně (naším jménem či v souladu s jejími zásadami ochrany soukromí). Pomocí prvků beacon můžeme skládat dohromady informace, které o vás shromažďujeme.

3. DO NOT TRACK

Webové prohlížeče mohou vysílat signály Do Not Track (Nesledovat), které určují, že uživatel si nepřeje, aby byla jeho aktivita sledována.  V současnosti neexistuje žádný všeobecně přijímaný standard pro interpretaci těchto signálů (i když se na něm pracuje). Řídíme se tedy stanovami našich zásad ochrany osobních údajů.  Možnosti týkající se cílené reklamy si můžete nastavit podle pokynů v části 1 výše a v části Vaše možnosti a nastavení.  Přečtěte si další informace o funkci Do Not Track.

Zpět nahoru back-to-top