Zásady používání souborů cookie

Co jsou soubory cookie?

 

Soubory cookie v prohlížeči:

Soubory cookie obsahují informace, které webové stránky ukládají do zařízení, když je navštívíte. Soubory cookie mohou zahrnovat přímý přenos informací mezi námi a vámi, odesílání informací jiné straně vaším jménem nebo jiné straně v souladu s jejími zásadami ochrany osobních údajů. My můžeme soubory cookie používat ke shromažďování informací, které o vás zjistíme. Můžete určit, aby vás zařízení upozornilo na každý odesílaný soubor cookie, nebo můžete všechny soubory cookie vypnout. To lze provést pomocí nastavení prohlížeče. Pokud soubory cookie vypnete, nebudete mít přístup k mnoha funkcím, které pro uživatele zefektivňují prostředí stránek, a některé naše služby nebudou fungovat správně. Více informací o správě nebo zakázání souborů cookie v prohlížeči naleznete v poslední části těchto zásad použití souborů cookie.

Používáme několik kategorií souborů cookie a každá kategorie provádí jiné funkce. Více obecných informací o souborech cookie a jejich funkcích najdete na informačních webech, jako je allaboutcookies.org.

Soubory flash cookie:

Můžeme používat místní sdílené objekty, které jsou někdy označovány jako flash cookie, k ukládání vašich předvoleb nebo zobrazení obsahu podle toho, co si na našem webu prohlížíte. Díky tomu můžeme stránky přizpůsobit vašim potřebám. Naši inzerenti a jiní poskytovatelé služeb mohou soubory flash cookie používat také ke shromažďování a ukládání informací. Soubory flash cookie se od souborů cookie prohlížeče liší v tom, jaké množství dat je ukládáno, jaké typy dat se ukládají a jakým způsobem jsou data ukládána. Nástroje správy souborů cookie poskytované v prohlížeči neumožňují odstranění souborů flash cookie. Informace o zakázání souborů flash cookie naleznete v poslední části těchto zásad použití souborů cookie.

Pokud soubory flash cookie zakážete, nebudete mít přístup k mnoha funkcím, které pro uživatele zefektivňují prostředí stránek, a některé naše služby nebudou fungovat správně.

Jak kategorie souborů cookie mohou být používány?

Soubory cookie, které mohou být používány na těchto webových stránkách, spadají do čtyř kategorií, které jsou popsány níže. Pomocí těchto popisů můžete určit, zda a jak chcete naše webové stránky a jiné online služby používat.

 

Nezbytné soubory cookie

Tyto soubory cookie jsou nezbytně nutné k procházení těchto webových stránek a použití určitých funkcí. Bez těchto nezbytných souborů cookie nelze poskytovat vámi požadované online služby, jakou jsou nákupní košíky nebo vytváření účtenek při placení.

Výkonnostní soubory cookie

My (nebo poskytovatelé služeb jednající naším jménem) můžeme do vašeho zařízení vkládat výkonnostní soubory cookie. Informace shromažďované pomocí výkonnostních souborů cookie jsou používány námi nebo v náš prospěch, a to k vylepšování prostředí webových stránek nebo k jiným účelům týkajícím se shromažďování statistických informací.

Naše výkonnostní soubory cookie slouží ke generování agregovaných, anonymních informací o tom, jak vy a jiní uživatelé používáte tyto webové stránky a její funkce. Naše výkonnostní soubory cookie například shromažďují informace týkající se těchto oblastí: které stránky tohoto webu navštěvujete nejčastěji, zda otevíráte nebo čtete námi zasílané zprávy, které reklamy si prohlížíte nebo na které reklamy reagujete na těchto webových stránkách nebo na jiných stránkách, na kterých se naše reklamy objevují, a zda se vám zobrazují nějaké chybové zprávy. Shromážděné informace mohou být používány k obecnému vylepšování online prostředí uživatelů, kompletování statistik nebo k přizpůsobení online prostředí vašim potřebám tím, že vám zobrazíme obsah, který se vám podle nás bude líbit. Naše výkonnostní soubory cookie neshromažďují informace, které vás osobně identifikují. Pokud však máte u nás registrační účet, námi získané informace prostřednictvím výkonnostních souborů cookie je možné přiřadit k vašemu registračnímu účtu.

Také můžeme dovolit jiným inzerentům vkládat do vašeho zařízení jejich výkonnostní soubory cookie, a to prostřednictvím jejich reklam na této webové stránce. Informace shromažďované pomocí těchto výkonnostních souborů cookie třetích stran umožňují určit, které reklamy třetí strany se mají na těchto webových stránkách zobrazovat, jak často se mají zobrazovat a na kterých místech tohoto webu jsou reklamy třetí strany nejúčinnější. Tyto výkonnostní soubory cookie třetí strany neslouží ke shromažďování informací, které vás mohou osobně identifikovat.

Výkonnostní soubory cookie můžete odstranit nebo spravovat podle pokynů v poslední části těchto zásad použití souborů cookie.

Funkční soubory cookie

My (nebo poskytovatelé služeb jednající naším jménem) můžeme do vašeho zařízení vkládat funkční soubory cookie. Informace shromažďované pomocí našich funkčních souborů cookie nesdílíme s našimi inzerenty ani jinými třetími stranami.

Naše funkční soubory cookie slouží k zapamatování vašich voleb (například předvolba jazyka, umístění země nebo jiná online nastavení) a k poskytování přizpůsobených nebo rozšířených funkcí, které vyberete. Naše funkční soubory cookie lze použít k poskytování online služeb nebo k zakázání těchto nabídek online služeb, jestliže jste předtím uvedli, že nemáte o takové služby zájem. Naše funkční soubory cookie slouží ke shromažďování anonymních informací. Pokud však máte u nás registrační účet, námi shromažďované informace pomocí funkčních souborů cookie je možné přiřadit k vašemu registračnímu účtu. Pokud jste například registrovaným uživatelem, pomocí našich funkčních souborů cookie můžeme sledovat, jak procházíte různé webové stránky provozované skupinou společností Walt Disney, nebo zjišťovat vaše zkušenosti při použití našich webových stránek pomocí různých zařízení. Neshromažďujeme informace o vašem chování při procházení webových stránek, které neprovozujeme.

V některých případech můžeme dovolit nějakému inzerentovi nebo jiné straně poskytovat vám obsah a jiné online možnosti na těchto webových stránkách nebo v rámci online služby. V takových případech může třetí strana vložit své funkční soubory cookie do vašeho zařízení a tyto své soubory použít stejným způsobem, jakým používáme naše funkční soubory cookie, abyste mohli získat přizpůsobené nebo rozšířené funkce v souvislosti s obsahem nebo možnostmi třetí strany.

Pokud tyto funkční soubory cookie odstraníte, žádné vámi vybrané předvolby ani nastavení nebudou zachovány pro vaše případné pozdější návštěvy.

Cílené nebo reklamní soubory cookie

Když uvidíte tuto ikonu Cookies Icon u naší reklamy nebo reklamy třetí strany, kliknutím můžete zjistit více informací o reklamách cílených z hlediska chování, včetně informací o tom, jak můžete ovlivnit jejich zobrazování pomocí nastavení prohlížeče. Další informace naleznete na adrese www.youronlinechoices.eu.

Cílená reklama třetích stran

Soubory cookie týkající se cílené reklamy třetích stran mohou být umísťovány do vašeho zařízení jinými inzerenty, reklamními sítěmi, systémy výměny dat, nástroji marketingové analýzy a jinými poskytovateli služeb.

Soubory cookie týkající se cílené reklamy třetích stran slouží ke shromažďování informací o vaší činnosti spojené s procházením různých webových stránek a online služeb s cílem vám poskytovat relevantní reklamy na našich webových stránkách a v rámci našich online služeb, ale také na webových stránkách a v rámci online služeb třetích stran. Reklamní sítě mohou tyto informace sdílet s inzerenty prostřednictvím svých sítí. Tyto soubory cookie lze použít také k měření účinnosti reklamních kampaní, například shromažďováním dat o počtu lidí, kteří klikli na určitou reklamu. Informace shromažďované těmito reklamními soubory třetích stran nelze použít k vaší osobní identifikaci.

Soubory cookie týkající se cílené reklamy třetích stran jsou často spojené s funkcemi webu poskytovanými třetí stranou, což může znamenat, že kliknutím na reklamu budete přesměrováni na webové stránky dané třetí strany.

Ne vždy můžeme vědět, jaké reklamní soubory cookie třetích stran jsou vkládány před tím, než se objeví na našich webových stránkách. Používáme však postupy ke sledování souborů cookie umísťovaných na naše webové stránky externími poskytovateli služeb a k určování způsobu shromažďování dat prostřednictvím našich webových stránek. Také můžeme požadovat, aby daný poskytovatel třetí strany vypnul své konkrétní reklamní soubory cookie.

Naše cílené reklamy

Naše soubory cookie cílené reklamy jsou vkládány do zařízení námi nebo poskytovateli služeb, kteří jednají našim jménem.

Tyto soubory cookie můžeme používat na našich webových stránkách a v souvislosti s naším obsahem a reklamami, které se objevují na webových stránkách a v rámci online služeb třetích stran, abychom mohli zjistit, že jste náš obsah nebo reklamy zobrazili nebo použili, a abychom vám také mohli ukazovat reklamy na produkty, které vás budou podle našeho názoru zajímat. Těmito soubory cookie můžeme také určovat, kolikrát se vám může určitá reklama zobrazit. Naše soubory cookie cílené reklamy slouží ke shromažďování anonymních informací. Pokud však máte u nás registrační účet, námi shromažďované informace pomocí souborů cookie cílené reklamy je možné přiřadit k vašemu registračnímu účtu. Například můžeme usilovat o to, abychom vám mohli na základě vašeho chování při procházení ukazovat lépe cílené reklamy.

Za získání souhlasu je zodpovědná organizace nastavující daný soubor cookie (třetí strana nebo my).

Registrovaní hosté

Pomocí souborů cookie a jiných monitorovacích technologií můžeme analyzovat online činnosti registrovaných hostů v rámci našich různých webových stránek a online služeb. V případech, kdy potvrdíte souhlas s příjmem našich zpráv, můžeme používat soubory cookie a jiné monitorovací technologie za účelem zohlednění vašich zájmů.

Soubory cookie a jiné monitorovací technologie můžeme také používat v rámci zpráv, které vám zasíláme (například slouží k ověření, zda jste je četli nebo otevřeli nebo zda jste použili obsah a na jaké odkazy jste klikli). Tyto technologie nám umožňují lépe přizpůsobit zprávy vašim zájmům.

Můžete se kdykoli rozhodnout zrušit příjem našich cílených zpráv. Stačí se přihlásit k registračnímu účtu a vybrat možnost zakazující příjem marketingových zpráv. Nechcete-li přijímat naše cílené reklamy založené na vašem chování online v rámci těchto a jiných webových stránek, postupujte podle pokynů uvedených výše (pro cílené reklamy).

Bez vašeho souhlasu nebudeme sdílet vaše kontaktní údaje s našimi inzerenty třetí strany.

Zakázání/povolení souborů cookie pomocí prohlížeče

Správu souborů cookie a jiných monitorovacích technologií můžete provádět různými způsoby. Pomocí nastavení prohlížeče můžete potvrdit nebo odmítnout příjem souborů cookie nebo můžete prohlížeč nastavit, aby zobrazoval výzvu k přijetí souboru cookie z webových stránek, které navštívíte. Mějte na paměti, že při zakázání všech souborů cookie v prohlížeči mohou být všechny naše interaktivní funkce nedostupné.

Pokud používáte různé počítače na různých místech, ověřte, že jsou jednotlivé prohlížeče nastavené podle vašich preferencí.

Můžete odstranit jakékoli soubory cookie, které byly uloženy do složky se soubory cookie prohlížeče. Různé prohlížeče nabízí různé postupy ke správě nastavení. Požadované pokyny zobrazíte kliknutím na libovolný odkaz s informacemi o konkrétním prohlížeči.

Pokud žádný z výše uvedených prohlížečů nepoužíváte, vyberte v nápovědě položku „cookie“ a zjistěte, kde se nachází složka se soubory cookie.

Může se stát, že nebudete moci výběrově zakázat příjem všech reklamních souborů cookie třetích stran umísťovaných na našich webových stránkách, kliknutím na tuto ikonu Cookies Icon  však můžete zakázat příjem našich souborů cookie. Také mějte na paměti, že zakázání souborů cookie nezakáže jiné typy analytických produktů, které můžeme používat ke shromažďování obecných informací o tom, jak vy a jiní uživatelé používáte naše webové stránky.

Odstranění souborů flash cookie

Pomocí odkazu níže můžete změnit nastavení související se soubory flash cookie.

Zakázání souborů flash cookie

Zpět nahoru back-to-top