Definice

Souhrnné informace

Souhrnnými informacemi se rozumí informace o skupinách nebo kategoriích návětěvníků, které neumožňují identifikaci a nelze je rozumně použít k identifikaci jednotlivých návštěvníků.

Anonymní informace

Anonymními informacemi se rozumí informace, které přímo či nepřímo neidentifikují jednotlivé návštěvníky a nelze je rozumně použít k identifikaci jednotlivých návštěvníků.

Aplikace

Aplikací se rozumí námi (nebo naším jménem) provozovaný program nebo služba, která se může zobrazovat na různých online, mobilních nebo jiných platformách a prostředích, včetně těch provozovaných třetími stranami, které nám umožňují přímou komunikaci s našimi návštěvníky.

Děti

Dětmi se rozumějí osoby, u kterých jsme zjistili, že nejsou plnoleté, aby souhlasily se shromažďováním a zpracováním jejich osobních údajů. Ve Spojených státech a v Latinské Americe se termín „děti“ vztahuje na osoby mladší 13 let.

Správce dat

 • Správce dat je dceřiná společnost nebo přidružený subjekt společnosti The Walt Disney, který je odpovědný za osobní údaje získané z webových stránek a aplikací, a jde o následující:
  • Disney Club Penguin Island 
   Disney Canada Inc.
   1628 Dickson Avenue, Suite 500
   Kelowna, British Columbia V1Y 9X1
   CANADA
   support@clubpenguinisland.com
  • Všechny ostatní stránky a aplikace
   Pokud žijete v Evropě, na Středním východě nebo v Africe:
   The Walt Disney Company Limited
   (Company Number 530051)
   3 Queen Caroline Street
   Hammersmith
   London
   W6 9PE
   help@disney.co.uk
  • Spojené státy, Kanada a zbytek světa:
   Disney Interactive
   500 South Buena Vista Street
   Mail Code 7667
   Burbank, CA 91521-7667
   United States of America
   Guest Services

   

Zpracovatel dat

Zpracovatel dat je osoba nebo subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce dat (nebo správců dat) a je oprávněn provádět zpracování dat pouze dle pokynů správce(ů) dat.

IP adresa

IP adresa je spojena s přístupovým místem, přes které vstupujete na internet, a je obvykle řízena vašim poskytovatelem internetových služeb (ISP), vaší společností nebo vysokou školou. IP adresy můžeme používat, abychom shromáždili informace o tom, jak často naši hosté navštěvují různé části našich stránek a aplikací, a IP adresy můžeme kombinovat s osobními údaji.

Člen

Členem se rozumí dceřiná společnost nebo přidružený subjekt, který je součástí skupiny společností Walt Disney.

Oznámení

Oznámení vám může být zasláno e-mailem na vaši poslední známou e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli, nebo může být oznámení o takových změnách zveřejněno na našich stránkách a v našich aplikacích nebo jiným způsobem v souladu s platnými zákony.

Rodiče

Rodiči se rozumí rodič nebo zákonný zástupce.

Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí informace, které umožňují identifikaci (ať už přímo či nepřímo) konkrétní osoby, jako je její jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo. Pokud jsou anonymní informace přímo nebo nepřímo spojeny s osobními údaji, zachází se s těmito anonymními informacemi jako s osobními údaji.

Veřejná fóra

Naše webové stránky a aplikace mohou nabízet vývěsky, konverzační stránky, blogy, chatování, sociální sítě, profilové stránky a jiná fóra, která nemají omezené publikum.  Pokud při používání některé z těchto funkcí poskytnete osobní údaje, mohou být tyto osobní údaje veřejně vystaveny a jinak bez omezení zpřístupněny, co se týká našeho použití nebo použití třetí stranou.  Chcete-li požádat o odstranění osobních údajů z veřejných fór na jedné z našich stránek nebo aplikací, kontaktujte Služby pro návštěvníky.

Skupina společností Walt Disney

Skupina společností Walt Disney odkazuje na společnost The Walt Disney Company a její dceřinou společnost a přidružené subjekty, které nabízejí své produkty a služby pod různými obchodními názvy. Tyto společnosti se zapojily do řady podniků, včetně zábavních parků a cestování, filmů a televize, nakladatelství, spotřebního zboží a interaktivních služeb. Mezi značky společnosti The Walt Disney Company patří mimo jiné toto:

 • ABC
 • Babble
 • Baby Einstein
 • BabyZone
 • Club Penguin
 • Disney
 • Disney Pixar
 • ESPN
 • Hollywood Records
 • Indiana Jones
 • Lucasfilm
 • Marvel
 • Muppets
 • Playdom
 • Spoonful
 • Star Wars
 • Tapulous
 • Touchstone
Zpět nahoru back-to-top