מדיניות פרטיות

תאריך תוקף: 2016/10/18

מדיניות הפרטיות מתארת את הטיפול במידע שסופק ונאסף באתרים שבהם היא מפורסמת. היא גם מתארת את הטיפול במידע שסופק ונאסף באמצעות יישומים שאנו מעמידים לרשותכם באתרים או על פלטפורמות של צד שלישי, אם היא מוצגת בפניכם בהקשר לשימוש ביישומים אלה. אנחנו מיישמים את מדיניות הפרטיות בהתאם לדין החל במקומות שבהם אנו פועלים

אנו אוספים שני סוגים בסיסיים של מידע – מידע אישי ומידע אנונימי – ואנו עשויים להשתמש בשני הסוגים הללו כדי ליצור מידע מסוג שלישי – מידע מצרפי. אנו אוספים מידע בקטגוריות הבאות:

   • מידע לצורך הרשמה שאתה מספק בעת יצירת חשבון, כולל שמך הפרטי ושם המשפחה, ארץ המגורים, מין, תאריך לידה, כתובת דוא”ל, שם משתמש וסיסמה
   • מידע הקשור לעסקה שאתה מספק כאשר אתה מבקש מידע או רוכש מאיתנו מוצר או שירות, בין אם באתרינו או באמצעות היישומים שלנו, כולל
    כתובתך, מספר טלפון ומידע על אמצעי תשלום
   • מידע שאתה מספק  בפורומים הציבוריים, באתרים וביישומים שלנו
   • מידע הנשלח באופן אישי, אחד לאחד או במסגרת קבוצה מצומצמת, באמצעות מסר, צ’אט, פרסום או יישומיות דומה שלנו, כאשר הדין מתיר לנו לאסוף מידע זה
   • מידע שאתה מספק לנו כאשר אתה משתמש באתרים וביישומים שלנו, ביישומים שלנו על אתרים או פלטפורמות של צד שלישי, כגון רשתות חברתיות או כאשר אתה מקשר את הפרופיל שלך באתר או פלטפורמה של צד שלישי אל חשבון ההרשמה שלך
   • פרטי מיקום כשאתם מבקרים באתרים שלנו או משתמשים ביישומים שלנו, כולל פרטי מיקום המסופקים על-ידי מכשיר נייד המקיים אינטראקציה עם אחד מהאתרים או היישומים שלנו (כולל באמצעות טכנולוגיות משואה), או המשויכים לכתובת ה-IP שלכם, במקרים שבהם החוק מתיר לנו לעבד מידע שכזה
   • מידע על שימוש, צפייה ונתונים טכניים, כולל מספר מזהה של מכשירך או כתובת IP, כאשר אתה מבקר באתרים שלנו, משתמש ביישומים שלנו באתרים או פלטפורמות של צד שלישי או פותח הודעות דוא”ל ששלחנו
 • אנו אוספים מידע שאתה מספק לנו כאשר אתה מזמין מאיתנו מוצרים, שירותים או מידע, נרשם אצלנו, משתתף בפורומים ציבוריים או בפעילויות אחרות באתרים וביישומים שלנו, משיב לסקרי לקוחות או מתקשר איתנו בכל דרך אחרת. אנא זכור, כי כאשר אתה מספק לנו מידע באמצעות אתר או פלטפורמה של צד שלישי (לדוגמה, באמצעות היישומים שלנו), המידע שאתה מספק עשוי להיאסף בנפרד גם על ידי האתר או הפלטפורמה של הצד השלישי. המידע שאנו אוספים מוגן על ידי מדיניות פרטיות זאת והמידע הנאסף על ידי האתר או הפלטפורמה של הצד השלישי כפוף לנוהלי הפרטיות של האתר או הפלטפורמה של הצד השלישי.  בחירות בדבר שמירה על פרטיות שביצעת באתר או פלטפורמה של צד שלישי אינן חלות על השימוש שאנו עושים במידע שאספנו במישרין דרך היישומים שלנו.
 • אנו אוספים מידע באמצעות טכנולוגיה כגון עוגיות, עוגיות פלאש (Flash) ומשואות אינטרנט (Web beacons), כולל כאשר אתה מבקר באתרים או ביישומים שלנו או משתמש ביישומים שלנו באתרים או על פלטפורמות של צד שלישי. אנא בקר בעמוד המעקב מקוון ופרסוםלקבלת מידע נוסף, כולל כיצד לנטרל עוגיות.
 • אנו רוכשים מידע ממקורות מהימנים נוספים כדי לעדכן או להשלים מידע שסיפקת או שאספנו באופן אוטומטי. הדין המקומי עשוי לדרוש שתאשר לצד שלישי לשתף עימנו מידע שלך לפני שנוכל לרוכשו.

חברה   במשפחת החברות של וולט דיסני הכוללת מספר גדול של מותגים שונים תהיה בעלת המאגר שבו יוחזק המידע שלך. בעלת המאגר הרלוואנטית מפורטת כאן . חברות נוספות במשפחת החברות של וולט דיסני עשויות להיות בעלות זכות גישה למידע שלך אם הן מספקות שירותים בעבור בעלת המאגר (כמחזיקות) או על מנת להשתמש במידע שלך לצורכיהן (כבעלות מאגר), אלא אם כן הדבר נאסר על פי דין, למטרות הבאות:

   • לספק לך את המוצרים ואת השירותים שאתה מבקש
   • לתקשר איתך בנוגע לחשבונך או עסקותיך איתנו, ולשלוח לך מידע על מאפיינים באתרים וביישומים שלנו או שינויים של מדיניות שלנו
   • בכפוף לדין המקומי ולאפשרויות הבקרה והברירה העומדות לרשותך:
    • לשלוח לך הצעות ומבצעים בעבור המוצרים והשירותים שלנו או מוצרים ושירותים של צד שלישי
    • התאמה אישית של תוכן וחוויות
    • לספק לך פרסומות על סמך הפעילות שלך באתרים וביישומים שלנו וכן באתרים וביישומים של צד שלישי. לקבלת מידע נוסף איך אנו משתמשים במידע שלך להתאמה אישית ולמעקב – אנא בקר בעמוד המעקב מקוון ופרסום.
   • לעשות אופטימיזציה או לשפר את המוצרים, את השירותים ואת הפעילות שלנו
   • לגלות, לחקור ולמנוע פעילויות העלולות להפר את המדיניות שלנו או כל דין

אנחנו לא נשתף את המידע האישי שלך עם חברות מחוץ למשפחת החברות של וולט דיסני למעט במקרים מיוחדים, כולל:

   • כאשר אתה מרשה לנו לשתף את המידע האישי שלך עם חברה אחרת, כגון:
    • בוחר לשתף את המידע האישי שלך עם חברות שנבחרו בקפידה כדי שהן תוכלנה לשלוח לך הצעות ומבצעים אודות המוצרים והשירותים שלהן
    • מנחה אותנו לשתף את המידע האישי שלך עם  אתרים או עם פלטפורמות של צד שלישי, כגון רשתות חברתיות

אנא שים לב, כי כאשר אנו משתפים את המידע האישי שלך עם חברה אחרת, המידע שהחברה האחרת מקבלת יהיה כפוף למדיניות הפרטיות של אותה החברה.

   • כאשר אנו משתפים פעולה עם מוסדות פיננסיים כדי להציע לך מוצרים או שירותים עם מיתוג משותף, כגון כרטיס האשראי Disney Rewards Visa Card; אולם ננהג כך רק אם הדבר מותר על פי הדין החל, ובמקרה כזה המוסדות הפיננסים יהיו מנועים מלהשתמש במידע האישי שלך למטרות אחרות מאלה הקשורות למוצרים או לשירותים בעלי המיתוג המשותף
   • כאשר חברות מבצעות שירותים מטעמנו, כגון מסירת חבילות ושירות לקוחות; אולם חברות אלה מנועות מלהשתמש במידע האישי שלך למטרות אחרות מאלה הנקבעות על ידינו או נדרשות על פי דין
   • כאשר אנו חולקים מידע אישי עם צדדים שלישיים בקשר למכירת עסק, לאכיפה של תנאי השימוש באתר או כללים שלנו, להבטחת שלומם וביטחונם של המבקרים שלנו וצדדים שלישיים, להגנה על זכויותינו ורכושנו וזכויותיהם ורכושם של מבקרינו ושל צדדים שלישיים, לציות להליך משפטי או במקרים אחרים אם אנו מאמינים בתום לב כי הגילוי נדרש על פי דין

אנו מאפשרים לך להפעיל בקרות וברירות מסוימות ביחס לאיסוף, לשימוש ולשיתוף המידע שלך. בהתאם לדין המקומי, הבקרות והברירות שלך עשויות לכלול:

   • אתה יכול לתקן, לעדכן או למחוק את חשבון ההרשמה שלך
   • אתה יכול לשנות את בחירותיך במינויים, בעלוני חדשות (ניוזלטר’ס) ובהתראות
   • אתה יכול לבחור אם לקבל מאיתנו הצעות ומבצעים עבור המוצרים והשירותים שלנו או מוצרים ושירותים שאנו חושבים שעשויים לעניין אותך
   • אתה רשאי לבחור אם אנו נחלוק את המידע האישישלך עם חברות אחרות כדי שאלה תוכלנה לשלוח לך הצעות ומבצעים על המוצרים והשירותים שלהן
   • אתה יכול לבחור אם לקבל פרסום ממוקד מרשתות פרסום, זירות מידע, מנתחי שוק וספקי שירות רבים אחרים כאן
   • יש לכם אפשרות לבקש גישה למידע האישי שלכם הנמצא אצלנו ולבקש שנתקן או נמחק אותו.

אתה יכול לממש את הבקרות ואת הברירות שלך או לבקש לעיין במידע האישי שלך באמצעות ביקור בעמוד אפשרויות תקשורת, יצירת קשר עם שירות המבקרים , או פעולה בהתאם להוראות שפורטו בהודעות שנשלחו אליך. לתשומת ליבך, אם אינך מתיר לנו לאסוף מידע אישי אודותיך, יתכן שלא נוכל לספק לך מוצרים ושירותים מסוימים, וחלק מהשירותים שלנו לא יותאמו להעדפותיך ולתחומי העניין שלך.  אם יש לך שאלות בנוגע למידע האישי המסויים שלך שאנו שומרים או מעבדים, אנא צור קשר עם שירות המבקרים.

אנו מכירים בצורך לספק הגנה נוספת לפרטיות בנוגע למידע אישי שאנו עשויים לאסוף מילדים באתרים וביישומים שלנו. חלק מהמאפיינים באתרים וביישומים שלנו חסומי-גיל, כך שאינם זמינים לשימוש על ידי ילדים, ואנו איננו אוספים ביודעין מידע אישי מילדים בקשר לאותם מאפיינים. כאשר אנו מתכוונים לאסוף מידע אישי מילדים, אנו נוקטים אמצעים נוספים כדי לשמור על פרטיותם, כולל:

   • מסירת הודעה להורים על נוהלי המידע שלנו ביחס לילדים, כולל סוגי המידע האישי שאנו עשויים לאסוף מילדים, השימוש שאנו עשויים לעשות במידע זה, והאם ועם מי אנו עשויים לחלוק מידע זה
   • בהתאם לדין החל, קבלת הסכמה מההורים לאיסוף מידע אישי מילדיהם או לשליחת מידע ביחס למוצרים ולשירותים שלנו ישירות לילדיהם
   • הגבלת האיסוף של מידע אישי מילדים כך שלא יעלה על הנחוץ באופן סביר כדי להשתתף בפעילות מקוונת
   • מתן גישה להורים או יכולת לבקש גישה למידע אישי שאספנו מילדיהם ויכולת לדרוש כי המידע האישי ישונה או יימחק

לקבלת מידע נוסף על ההתנהלות שלנו בארצות הברית ובאמריקה הלטינית בנוגע למידע אישי של ילדים, אנא קרא את (English) מדיניות פרטיות הילדים

אבטחה, שלמות וסודיות המידע שלך חשובים לנו מאוד. יישמנו אמצעי אבטחה טכנולוגיים, ארגוניים ופיזיים שנועדו להגן על מידע של המבקרים מפני גישה ללא הרשאה, חשיפה, שימוש ושינוי. מעת לעת אנו בודקים את נוהלי האבטחה שלנו כדי לבחון שיטות וטכנולוגיות חדשות מתאימות. עם זאת, שים לב כי למרות מיטב המאמצים שלנו, לא קיים אמצעי אבטחה מושלם או בלתי חדיר. אנו נשמור את המידע האישי שלכם למשך הזמן הנדרש כדי לממש את המטרות המתוארות במדיניות פרטיות זו אלא אם תקופת שמירה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי חוק.

אנו פועלים באופן גלובלי ועשויים להעביר את המידע האישי שלכם לחברות נפרדות במשפחת החברות של וולט דיסני או לגורמים חיצוניים במיקומים ברחבי העולם למטרות שמתוארות במדיניות פרטיות זו. בכל המקרים שבהם המידע האישי שלכם מועבר, מאוחסן או מעובד על ידינו, ננקוט צעדים סבירים לשמירה על הפרטיות של המידע האישי שלכם. בנוסף, בעת שימוש במידע אישי שמועבר מהאיחוד האירופי או מסירת מידע זה, אנו משתמשים בסעיפים חוזיים סטנדרטיים שאושרו על-ידי הנציבות האירופית, נוקטים אמצעים אחרים בכפוף לחוק באיחוד האירופי להבטחת הגנה מספקת או משיגים את הסכמתכם. כמו כן, אנו מחילים את הדרישות המהותיות של סעיפים חוזיים סטנדרטיים בעת העברת מידע אישי מאוסטרליה.

מעת לעת אנו עשויים לשנות מדיניות פרטיות זאת כדי להתאימה לטכנולוגיות, לנוהלי תעשיה, לדרישות רגולטוריות או למטרות אחרות. אנו נספק לך הודעה אם השינויים הללו מהותיים, ואם הדבר נדרש על פי דין, נבקש את הסכמתך.

אם יש לכם הערה או שאלה לגבי מדיניות הפרטיות הזו, פנו אל שירות הלקוחות. האתרים והיישומים שלנו עלולים לכלול קישורים לאתרים אחרים שאינם בבעלותנו או בשליטתנו, ואנו לא אחראים לנהלי הפרטיות של אותם האתרים. אנו ממליצים לכם להזהר כשאתם עוזבים את האתרים או את היישומים שלנו, ולקרוא את מדיניות הפרטיות של אתרים אחרים שעלולים לאסוף את המידע אישי שלכם.

הודעה לתושבי קליפורניה: אם אתם תושבי קליפורניה, ייתכן כי יש לכם זכויות נוספות מסוימות. סעיף 1798.83 ב-California Civil Code מתיר לכם לבקש מידע בנוגע למסירת המידע האישי שלכם לגורמים חיצוניים על ידי חברים מסוימים במשפחת החברות של וולט דיסני, לטובת צרכי השיווק הישירים של אותם גורמים חיצוניים. סעיף 22581 ב-California Business and Professions Code מתיר למשתמשים רשומים אשר הנם קטינים לבקש למחוק תוכן מסוים שפורסם ולהיענות בחיוב. למידע נוסף, בקרו בדף שלנו זכויות הפרטיות שלכם בקליפורניה .

בחזרה למעלה back-to-top