מדיניות פרטיות

השתנה לאחרונה: 19/12/2019

היקף מדיניות זו

מדיניות פרטיות זו מתארת את הטיפול במידע שניתן או שנאסף באתרים ובאפליקציות שבהם מדיניות פרטיות זו מופיעה, בין שמדובר בנכסים הדיגיטליים שלנו ובין שמדובר באפליקציות שאנחנו מספקים באתרים או בפלטפורמות של צד שלישי. אנחנו מקיימים מדיניות זו בהתאם לחוק החל במקומות שבהם אנחנו פועלים.  במקרים מסוימים, אנחנו עשויים לספק הודעות נוספות לגבי פרטיות נתונים הקשורות באופן ספציפי למוצרים, לנהלים או לאזורים מסוימים. יש לקרוא תנאים אלה יחד עם מדיניות זו.

יש לזכור שכאשר אתם מספקים לנו מידע באתר או בפלטפורמה של צד שלישי (לדוגמה, דרך האפליקציות שלנו), ייתכן שהאתר או הפלטפורמה של הצד השלישי יאספו בנפרד את המידע שאתם מספקים. המידע שאנחנו אוספים כפוף למדיניות פרטיות זו, והמידע שהאתר או הפלטפורמה של צד שלישי אוספים כפוף לנוהלי הפרטיות של האתר או הפלטפורמה של הצד השלישי. אפשרויות פרטיות שנבחרו באתר או בפלטפורמה של צד שלישי לא יחולו על השימוש שלנו במידע שאספנו ישירות דרך האפליקציות שלנו. יש לזכור שהאתרים והאפליקציות שלנו עשויים להכיל קישורים לאתרים אחרים שאינם בבעלות או בשליטה שלנו, ואיננו אחראים לנוהלי הפרטיות של אתרים אלה. מומלץ לשים לב למקרים שבהם אתם יוצאים מהאתרים או מהאפליקציות שלנו, ולקרוא את מדיניות הפרטיות של אתרים אחרים שעשויים לאסוף את המידע האישי שלכם.

חֲבֵרָה במשפחת החברות של וולט דיסני, הכוללת מותגים רבים ושונים, תהיה נאמן הנתונים של המידע שלכם. רשימת נאמני הנתונים הרלוונטיים נמצאת כאן.

אנחנו אוספים שני סוגי מידע בסיסיים – מידע אישי (כמוגדר במדיניות זו) ומידע אנונימי (כמוגדר במדיניות זו) – וייתכן שנשתמש במידע אישי או אנונימי ליצירת סוג שלישי של מידע, מידע מצטבר (מונח המוגדר גם כן במדיניות זו).   לדוגמה, אנחנו אוספים:

 • פרטי רישום שאתם מספקים לנו כשאתם יוצרים חשבון, מזינים פרטי מבצע או מקשרים את הפרופיל שלכם באתר או בפלטפורמה של צד שלישי עם חשבון הרישום שלכם, כגון שם פרטי ושם משפחה, מדינת מגורים, מגדר, תאריך לידה, כתובת דוא”ל, שם משתמש וסיסמה;
 • פרטי עסקאות שאתם מספקים כשאתם מבקשים מידע, פונים לשירות לקוחות או רוכשים מוצר או שירות מאתנו, כגון כתובת דואר, מספר טלפון ופרטי תשלום;
 • מידע שאתם מספקים במסגרת פורומים ציבוריים באתרים ובאפליקציות שלנו, כגון הפרסומים הציבוריים שלכם;
 • מידע שנשלח מאדם לאדם או במסגרת קבוצה קטנה באמצעות פונקציונליות של הודעות, צ’אטים, פרסומים או תכונה דומה, כאשר החוק החל מתיר לנו לאסוף מידע זה.
 • מידע שאנחנו משיגים מצד שלישי, כגון ספק של אתר או פלטפורמה, לגבי השימוש באפליקציות שלנו בפלטפורמות או במכשירים של צד שלישי;
 • פרטי מיקום, כולל פרטי מיקום שמספק מכשיר נייד או אחר המקיים אינטראקציה עם אתר או אפליקציה שלנו (כולל באמצעות טכנולוגיות משואה), או מכשיר המשויך לכתובת ה-IP שלכם, כאשר החוק החל מתיר לנו לעבד מידע זה;
 • פרטי פעילות לגבי השימוש שלכם, והשימוש של כל אדם מורשה דרך החשבון שלכם, באתרים ובאפליקציות שלנו, כגון התוכן שאתם מציגים או מפרסמים, תדירות השימוש בשירותים שלנו וההעדפות שלכם; וכן
 • נתוני שימוש, נתוני הצגה, נתונים טכניים ונתוני מכשיר כאשר אתם מבקרים באתרים שלנו, משתמשים באפליקציות שלנו באתרים או בפלטפורמות של צד שלישי או פותחים הודעות דוא”ל שאנחנו שולחים, כולל סוג דפדפן או מכשיר, מזהה מכשיר ייחודי וכתובת IP.
 • אנחנו אוספים מידע שאתם מספקים לנו כאשר אתם מבקשים או רוכשים מוצרים, שירותים או מידע מאתנו, נרשמים אצלנו (כולל מקרים שבהם אתם מקשרים את הפרופיל שלכם באתר או בפלטפורמה של צד שלישי לחשבון הרישום שלכם), משתתפים בפורומים ציבוריים או בפעילויות אחרות באתרים ובאפליקציות שלנו, מגיבים לסקרי לקוחות או מקיימים אינטראקציה אחרת אתנו באמצעות מכשיר אחד או יותר.  אתם עשויים לספק לנו מידע במגוון דרכים, כולל על-ידי הקלדה או שימוש בפקודות קוליות.
 • אנחנו אוספים מידע באמצעות טכנולוגיות שונות, כגון קובצי Cookie, קובצי Cookie מסוג Flash, פיקסלים, תגיות, ערכות פיתוח תוכנה, ממשקי תכנות אפליקציות ומשואות אינטרנט, כולל במקרים שבהם אתם מבקרים באתרים ובאפליקציות שלנו או משתמשים באפליקציות שלנו באתרים או בפלטפורמות של צד שלישי באמצעות מכשיר אחד או יותר, ואין זה משנה אם נכנסתם למערכת או נרשמתם אליה. עיינו בנושא מעקב ופרסום באינטרנט לקבלת מידע נוסף, כולל הוראות Do Not Track והדרך שבה ניתן להשבית קובצי Cookie ולקבל החלטות אחרות בנוגע לאיסוף נתונים שכאלה.
 • אנחנו אוספים מידע באמצעות כלי ניתוח נתונים, כולל כאשר אתם מבקרים באתרים ובאפליקציות שלנו או משתמשים באפליקציות באתרים או בפלטפורמות של צד שלישי.
 • אנחנו משיגים מידע ממקורות מהימנים אחרים כדי לעדכן או להרחיב את המידע שאתם מספקים, או שאנחנו אוספים באופן אוטומטי, כגון במקרים שבהם אנחנו מאמתים פרטי כתובת דואר באמצעות שירותי צד שלישי.  החוק החל עשוי לדרוש מכם לאשר לצד השלישי לשתף את המידע שלכם אתנו לפני שנוכל להשיג אותו.

החֲבֵרָה במשפחת החברות של וולט דיסני שהיא נאמן הנתונים של המידע שלכם אחראית למידע שלכם ועשויה להשתמש בו למטרות המתוארות במדיניות זו. חֲבֵרוֹת אחרות המהוות חלק ממשפחת החברות של וולט דיסני עשויות לגשת למידע שלכם לצורך ביצוע שירותים מטעם נאמני הנתונים (בתור מעבדי נתונים), ואלא אם כן החוק החל אוסר על כך, גם לשימושן (בתור נאמני נתונים) לצורך המטרות המתוארות במדיניות זו.  בהתאם לחוק החל ובהתאם לאפשרויות הבחירה ולאמצעי הבקרה שעומדים לרשותכם, ייתכן שנשתמש במידע שנאסף מכם או מהמכשירים המשויכים אליכם לצורך המטרות הבאות:

 • כדי לספק לכם חוויות, מוצרים ושירותים שאתם מבקשים, מציגים, או רוכשים או שאתם מתחברים אליהם;
 • כדי לתקשר אתכם לגבי החשבון או העסקאות שלכם אתנו וכדי לשלוח לכם מידע או לבקש משוב על התכונות של האתרים או האפליקציות שלנו או על שינויים במדיניות שלנו;
 • כדי לשלוח לכם הצעות ומבצעים עבור המוצרים והשירותים שלנו או של צד שלישי;
 • כדי להתאים אישית תוכן וחוויות;
 • כדי לספק לכם פרסום ממוקד בהתבסס על הפעילות שלכם באתרים ובאפליקציות שלנו, ובאתרים ואפליקציות של צד שלישי;
  • קבלת מידע נוסף על האופן שבו אנחנו משתמשים במידע שלכם להתאמה אישית ולמעקב; עיינו בנושא מעקב ופרסום באינטרנט.
 • כדי לתפעל, להבין, למטב, לפתח או לשפר את האתרים, האפליקציות, המוצרים, השירותים והפעילויות שלנו, כולל באמצעות כלי מחקר וניתוח נתונים וסקרי לקוחות; וכן
 • כדי לזהות, לחקור ולמנוע פעילויות שעלולות להפר את המדיניות שלנו או לעבור על החוק.
 • לא נשתף את המידע האישי שלכם עם גורמי צד שלישי מחוץ למשפחת החברות של וולט דיסני, למעט בנסיבות מוגבלות, כולל:
 • כאשר אתם מתירים לנו לשתף את המידע האישי שלכם עם חברה אחרת, כגון:
  • כאשר אתם בוחרים לשתף את המידע האישי שלכם עם חברות שנבחרו בקפידה כדי שהן יוכלו לשלוח לכם הצעות ומבצעים לגבי המוצרים והשירותים שלהן; וכן
  • כאשר אתם מנחים אותנו לשתף את המידע האישי שלכם עם אתרים או פלטפורמות של צד שלישי, כגון אתרי רשתות חברתיות.
 • שימו לב שברגע שנשתף את המידע האישי שלכם עם חברה אחרת, המידע שיתקבל על-ידי החברה האחרת יהיה בשליטתה ויהיה כפוף לנוהלי הפרטיות שלה.
 • כאשר אנחנו משתפים פעולה עם מוסדות פיננסיים כדי להציע לכם מוצרים או שירותים במיתוג משותף, כגון כרטיס Disney Rewards Visa Card במיתוג משותף; עם זאת, נעשה זאת רק אם החוק החל מתיר זאת ובמקרים אלה, המוסדות הפיננסיים אינם רשאים להשתמש במידע האישי שלכם למטרות אחרות פרט לאלה הקשורות למוצרים או לשירותים במיתוג משותף;
 • כאשר חברות מבצעות שירותים בשמנו, כגון משלוח חבילות, שיווק ופרסום ושירות לקוחות; עם זאת, חברות אלה אינן רשאיות להשתמש במידע האישי שלכם למטרות אחרות פרט לאלה שהתבקשו על-ידנו או הנדרשות לפי חוק; וכן
 • כאשר אנחנו משתפים את המידע האישי שלכם עם גורמי צד שלישי בקשר למכירת עסק, כדי לאכוף את תנאי השימוש או הכללים שלנו, כדי לדאוג לבטיחות ולאבטחה של האורחים שלנו וגורמי צד שלישי, כדי להגן על הזכויות והקניין שלנו ועל הזכויות והקניין של האורחים שלנו וגורמי צד שלישי, כדי לציית להליכים משפטיים או במקרים אחרים שבהם אנחנו מאמינים בתום לב שהחשיפה נדרשת לפי חוק.

אנחנו מאפשרים לכם ליישם אמצעי בקרה מסוימים ולקבל החלטות מסוימות בנוגע לאיסוף ולשיתוף של המידע שלכם וכן בנוגע לשימוש בו. לפי החוק החל, אמצעי הבקרה ואפשרויות הבחירה שלכם עשויים לכלול את הדברים הבאים:

 • תיקון, עדכון ומחיקה של חשבון   (Logout);
 • בחירה או שינוי אפשרויות שנבחרו לגבי מנויים, ידיעונים והתראות;
 • החלטה אם לקבל מאתנו הצעות ומבצעים עבור המוצרים והשירותים שלנו, או מוצרים ושירותים שנראה לנו שיעניינו אתכם;
 • החלטה אם לאפשר לנו לשתף את המידע האישי שלכם עם חברות אחרות כדי שהן יוכלו לשלוח לכם הצעות ומבצעים לגבי המוצרים והשירותים שלהן;
 • שליטה בפרסום ממוקד מרשתות פרסום ומשותפים רבים, בחילופי נתונים ובתוכן שנשלח על-ידי ספקים של ניתוח שיווקי, פרסום דיגיטלי ושירותי שיווק (על-ידי ביקור ב-Digital Advertising Alliance);
 • החלטה אם לשלוט בפרסום ממוקד שאתם מקבלים במסגרת האפליקציות באמצעות ההגדרות ואפשרויות הבחירה הזמינות לכם דרך המכשירים שלכם, לדוגמה, על-ידי איפוס מזהה הפרסום של המכשיר ו/או ויתור על מודעות המבוססות על תחומי עניין;
 • בקשת הסרה של המידע האישי שלכם מפורום ציבורי באתר או באפליקציה שלנו; וכן
 • בקשת גישה למידע האישי שנמצא אצלנו ובקשה שנתקן או נמחק אותו.

תוכלו ליישם אמצעי בקרה ואפשרויות בחירה אלה במגוון דרכים, כולל דרך אפשרויות תקשורת (תחת הכרטיסייה בקרת פרטיות), פנייה לשירות לקוחות, יישום ההוראות המופיעות בתכתובת שנשלחת אליכם או באמצעות המכשיר שלכם או הגדרות זמינות אחרות (לדוגמה, על-ידי איפוס מזהה הפרסום של המכשיר שלכם ו/או ויתור על מודעות המבוססות על תחומי עניין). ניתן לוותר על מודעות המבוססות על תחומי עניין ב-Digital Advertising Alliance או ב-European Interactive Digital Advertising Alliance, או באמצעות מנגנון ביטול ההצטרפות בקישור “מודעות המבוססות על תחומי עניין” בכותרת התחתונה של האתר שבו אתם מבקרים.

שימו לב שאם לא תרשו לנו לאסוף מידע אישי מכם, ייתכן שלא נוכל לספק לכם חוויות, מוצרים ושירותים מסוימים, וייתכן שחלק מהשירותים שלנו לא יוכלו להביא בחשבון את תחומי העניין וההעדפות שלכם. אם חלה חובה של איסוף מידע אישי, נבהיר זאת בנקודת האיסוף כדי שתוכלו לקבל החלטה מודעת אם לקחת בכך חלק או לא.  אם יש לכם שאלות לגבי מידע אישי ספציפי לגביכם שאנחנו מעבדים או שומרים, ולגבי הזכויות שלכם בנוגע למידע אישי זה, פנו לשירות לקוחות.

אנחנו מכירים בצורך לספק אמצעי הגנה נוספים על פרטיות ביחס למידע אישי שאנחנו עשויים לאסוף מילדים באתרים ובאפליקציות שלנו. חלק מהתכונות באתרים ובאפליקציות שלנו מוגבלות לפי גיל כך שהן אינן זמינות לשימוש של ילדים, ואיננו אוספים ביודעין מידע אישי מילדים בקשר לתכונות אלה. כשאנחנו מתכוונים לאסוף מידע אישי מילדים, אנחנו נוקטים צעדים נוספים כדי להגן על פרטיות הילדים, כולל:

 • הודעה להורים לגבי נוהלי המידע ביחס לילדים, לרבות סוגי המידע האישי שאנחנו אוספים מילדים, השימושים האפשריים במידע זה, ואם נשתף מידע זה ועם אילו גורמים;
 • לפי החוק החל והנהלים שלנו, השגת הסכמה מההורים לגבי איסוף מידע אישי מהילדים שלהם, או לגבי שליחת מידע על המוצרים והשירותים שלנו ישירות לילדים שלהם;
 • הגבלת האיסוף של מידע אישי מילדים להיקף הסביר הנחוץ בלבד להשתתפות בפעילויות מקוונות; וכן
 • מתן גישה להורים או יכולת לבקש גישה למידע אישי שאנחנו אוספים מהילדים שלהם, ויכולת לבקש שינוי או מחיקה של המידע האישי.
 • לקבלת מידע נוסף על הנהלים שלנו בארצות הברית ובאמריקה הלטינית לגבי המידע האישי של ילדים, קראו את מדיניות הפרטיות שלנו בנוגע לילדים(English).

האבטחה, התקינות והסודיות של המידע שלכם חשובות לנו מאוד. אנחנו מיישמים אמצעי אבטחה טכניים, מנהלתיים ופיזיים המיועדים להגן על מידע של הלקוחות מפני גישה, חשיפה, שימוש ושינויים בלתי מורשים. אנחנו סוקרים בקביעות את נוהלי האבטחה שלנו כדי לבחון טכנולוגיות ושיטות חדשות. שימו לב שלמרות מיטב המאמצים, שום אמצעי אבטחה אינם מושלמים או בלתי חדירים. אנחנו נשמור את המידע האישי שלכם למשך הזמן הנדרש כדי לממש את המטרות המתוארות במדיניות פרטיות זו, אלא אם כן תקופת שמירה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי חוק.

אנחנו פועלים ברחבי העולם וייתכן שנעביר את המידע האישי שלכם לחברות אחרות השייכות למשפחת החברות של וולט דיסני, או לגורמי צד שלישי ברחבי העולם לצורך המטרות המתוארות במדיניות פרטיות זו. בכל פעם שהמידע האישי שלכם מועבר, מאוחסן או מעובד על-ידינו, אנחנו נוקטים צעדים סבירים כדי להגן על הפרטיות של המידע האישי שלכם. בנוסף, בעת השימוש במידע אישי או החשיפה של מידע אישי המועבר מהאיחוד האירופי, אנחנו משתמשים בפסקאות חוזיות סטנדרטיות המאושרות על-ידי הנציבות האירופית, משתמשים באמצעים אחרים לפי חוקי האיחוד האירופי להקפדה על אמצעי הגנה הולמים, או מבקשים את הסכמתכם. אנחנו גם מקיימים את הדרישות הנרחבות של הפסקאות החוזיות הסטנדרטיות בעת העברת מידע אישי מאוסטרליה.

מעת לעת, אנחנו עשויים לשנות מדיניות פרטיות זו בהתאם עקב טכנולוגיות חדשות, נהלים מקובלים בתעשייה, דרישות רגולטוריות או סיבות אחרות. נודיע לכם אם מדובר בשינויים מהותיים וכשהחוק החל דורש זאת, נבקש את הסכמתכם. ההודעה תישלח בדוא”ל לכתובת הדוא”ל האחרונה שסיפקתם לנו, או שתוצג הודעה לגבי שינויים שכאלה באתרים ובאפליקציות שלנו, או באמצעים אחרים בהתאם לחוק החל.

אם יש לכם הערה או שאלה לגבי מדיניות פרטיות זו, פנו לשירות לקוחות.

הודעה לתושבי קליפורניה: אם אתם תושבי קליפורניה, ייתכן שיש לכם זכויות נוספות. החוק האזרחי בקליפורניה, סעיף 1798.83 מאפשר לכם לבקש פרטים על חשיפת המידע האישי שלכם על ידי חברות מסוימות ממשפחת החברות של וולט דיסני לצדדים שלישיים למטרות שיווק ישיר של הצדדים השלישיים. סעיף 22581 בספר החוקים של המקצועות והעסקים בקליפורניה מתיר למשתמשים רשומים קטינים לבקש ולקבל מחיקה של תוכן מסוים שפורסם. חוק פרטיות הצרכן בקליפורניה, ספר החוקים האזרחי בקליפורניה, סעיף 1798.100 ואילך, מחייב שקיפות בנוגע לנהלי נתונים ומאפשר לכם לבקש, בין היתר, גישה למידע האישי שלכם ומחיקתו, ומחייב אותנו לספק לכם שליטה על העברות של נתונים מסוימים הנחשבות על פי החוק כ”מכירה”. לקבלת מידע נוסף בקרו בדף שלנו זכויות הפרטיות שלך בקליפורניה.

בחזרה למעלה back-to-top