מדיניות פרטיות

השתנה לאחרונה: 22.12.2023

היקף מדיניות זו

מדיניות פרטיות זו מתארת את הטיפול במידע שניתן או שנאסף באתרים וביישומים שבהם מדיניות פרטיות זו מופיעה, בין אם מדובר בנכסים הדיגיטליים שלנו ובין אם מדובר באפליקציות שאנחנו מספקים באתרים או בפלטפורמות של צד שלישי. היא גם מתארת את הטיפול במידע אודות אורחים שניתן לנו או שאספנו בצורה לא מקוונת בנכסים הפיזיים שלנו, כגון החנויות שלנו, פארקי השעשועים שלנו, אתרי הנופש שלנו וספינות השיט שלנו, או דרך המוקדים הטלפוניים המשמשים את האורחים שלנו. אנחנו מקיימים מדיניות זו בהתאם לחוק החל במקומות שבהם אנחנו פועלים. במקרים מסוימים, אנחנו עשויים לספק הודעות נוספות לגבי פרטיות נתונים הקשורות באופן ספציפי למוצרים, לנהלים או לאזורים מסוימים. יש לקרוא תנאים אלה יחד עם מדיניות זו.

יש לזכור שכאשר אתם מספקים לנו מידע באתר או בפלטפורמה של צד שלישי (לדוגמה, דרך האפליקציות שלנו), ייתכן שהאתר או הפלטפורמה של הצד השלישי יאספו בנפרד את המידע שאתם מספקים. המידע שאנחנו אוספים כפוף למדיניות פרטיות זו, והמידע שהאתר או הפלטפורמה של צד שלישי אוספים כפוף לנוהלי הפרטיות של האתר או הפלטפורמה של הצד השלישי. אפשרויות פרטיות שנבחרו באתר או בפלטפורמה של צד שלישי לא יחולו על השימוש שלנו במידע שאספנו ישירות דרך האפליקציות שלנו. יש לזכור שהאתרים והאפליקציות שלנו עשויים להכיל קישורים לאתרים אחרים שאינם בבעלות או בשליטה שלנו, ואיננו אחראים לנוהלי הפרטיות של אתרים אלה. מומלץ לשים לב למקרים שבהם אתם יוצאים מהאתרים או מהאפליקציות שלנו, ולקרוא את מדיניות הפרטיות של אתרים אחרים שעשויים לאסוף את המידע האישי שלכם.

החברה שלנו כוללת מותגים רבים ושונים. כשאתם מבקרים, קונים או יוצרים חשבון אצלנו או משתמשים באתרים וביישומים שלנו, חברה במשפחת החברות של וולט דיסני תהיה נאמן הנתונים של המידע שלכם. רשימת נאמני הנתונים הרלוונטיים נמצאת כאן.

אנחנו אוספים שני סוגי מידע בסיסיים – מידע אישי (כמוגדר במדיניות זו) ומידע אנונימי (כמוגדר במדיניות זו) – וייתכן שנשתמש במידע אישי או אנונימי ליצירת סוג שלישי של מידע, מידע מצטבר (מונח המוגדר גם כן במדיניות זו). לדוגמה, אנחנו אוספים:

 • פרטי רישום שאתם מספקים לנו כשאתם יוצרים חשבון, מזינים פרטי מבצע או מקשרים את הפרופיל שלכם באתר או בפלטפורמה של צד שלישי עם חשבון הרישום שלכם, כגון שם פרטי ושם משפחה, מדינת מגורים, מגדר, תאריך לידה, כתובת דוא”ל, שם משתמש וסיסמה;
 • פרטי עסקאות שאתם מספקים כשאתם מבקשים מידע, פונים לשירות לקוחות או רוכשים מוצר או שירות מאתנו או מחזירים, מבקשים או מחליפים מוצר או שירות, כגון כתובת דואר, מספר טלפון ופרטי תשלום;
 • מידע שאתם מספקים במסגרת פורומים ציבוריים באתרים וביישומים שלנו, כגון הפרסומים הציבוריים שלכם;
 • מידע שנשלח מאדם לאדם או במסגרת קבוצה קטנה באמצעות פונקציונליות הודעות, שיחות צ’אט או פרסומים שלנו או תכונה דומה, כאשר החוק החל מתיר לנו לאסוף מידע זה.
 • מידע שאנחנו משיגים מצד שלישי, כגון ספק של אתר או פלטפורמה, לגבי השימוש ביישומים שלנו בפלטפורמות או במכשירים של צד שלישי;
 • פרטי מיקום, כולל פרטי מיקום מדויקים או מדויקים בקירוב המסופקים על-ידי מכשיר נייד או עלידי מכשיר אחר המקיים אינטראקציה עם אחד מהאתרים, מהיישומים או מהנכסים הפיזיים שלנו (לרבות באמצעות טכנולוגיות משואה), או המשויכים לכתובת ה-IP שלכם או מזהה מקוון או מזהה מכשיר אחר, במקרים שבהם החוק מתיר לנו לעבד מידע שכזה;
 • פרטי פעילות לגבי השימוש שלכם, והשימוש של כל אדם מורשה דרך החשבון שלכם (לדוגמה, באמצעות יצירת פרופילים במסגרת חשבונות +Disney או Hulu שלכם), באתרים וביישומים שלנו, כגון התוכן שאתם מציגים או מפרסמים, תדירות השימוש שלכם בשירותים שלנו וההעדפות שלכם;
 • נתוני שימוש, נתוני הצגה, נתונים טכניים ונתוני מכשיר כאשר אתם מבקרים באתרים שלנו, משתמשים ביישומים שלנו באתרים או בפלטפורמות של צד שלישי, פותחים הודעות דוא”ל שאנחנו שולחים, או מתחברים באמצעות שירותי חיבור האינטרנט האלחוטי שלנו או משתמשים בטכנולוגיה דומה, כולל סוג דפדפן או מכשיר, מזהה מכשיר ייחודי וכתובת IP;
 • תמונות או סרטוני וידאו שצולמו בעזרת מצלמות או קוראים אלקטרוניים בנכסים הפיזיים שלנו או בסביבתם; וכן
 • הקלטות של שיחות שבוצעו כשהתקשרתם למרכזי ההזמנות שלנו או מספרי טלפון אחרים של שירות לקוחות.
 • אנחנו אוספים מידע שאתם מספקים לנו כאשר אתם מבקשים או רוכשים מוצרים, שירותים או מידע מאתנו, נרשמים אצלנו (כולל מקרים שבהם אתם מקשרים את הפרופיל שלכם באתר או בפלטפורמה של צד שלישי לחשבון הרישום שלכם), משתתפים בפורומים ציבוריים או בפעילויות אחרות באתרים וביישומים שלנו, מגיבים לסקרי לקוחות, מבקרים בנכסים הפיזיים שלנו, מתקשרים למוקדי ההזמנות שלנו או למספרי שירות לקוחות אחרים או מקיימים אינטראקציה אחרת אתנו באמצעות מכשיר אחד או יותר. אתם עשויים לספק לנו מידע במגוון דרכים, כולל על-ידי הקלדה או שימוש בפקודות קוליות.
 • אנחנו אוספים מידע באמצעות טכנולוגיות שונות, כגון קובצי Cookie, קובצי Cookie מסוג Flash, פיקסלים, תגיות, ערכות פיתוח תוכנה, ממשקי תכנות אפליקציות ומשואות אינטרנט, כולל במקרים שבהם אתם מבקרים באתרים ובאפליקציות שלנו או משתמשים באפליקציות שלנו באתרים או בפלטפורמות של צד שלישי באמצעות מכשיר אחד או יותר, ואין זה משנה אם נכנסתם למערכת או נרשמתם אליה. עיינו בנושא מעקב ופרסום באינטרנט לקבלת מידע נוסף, כולל הוראות Do Not Track והדרך שבה ניתן להשבית קובצי Cookie ולקבל החלטות אחרות בנוגע לאיסוף נתונים שכאלה.
 • אנחנו אוספים מידע באמצעות כלי ניתוח נתונים, כולל כאשר אתם מבקרים באתרים ובאפליקציות שלנו או משתמשים באפליקציות באתרים או בפלטפורמות של צד שלישי.
 • אנחנו משיגים מידע ממקורות מהימנים אחרים כדי לעדכן או להרחיב את המידע שאתם מספקים, או שאנחנו אוספים באופן אוטומטי, כגון במקרים שבהם אנחנו מאמתים פרטי כתובת דואר באמצעות שירותי צד שלישי.  החוק החל עשוי לדרוש מכם לאשר לצד השלישי לשתף את המידע שלכם אתנו לפני שנוכל להשיג אותו.

החברה במשפחת החברות של וולט דיסני שהיא נאמן הנתונים של המידע שלכם אחראית למידע שלכם ועשויה להשתמש בו למטרות המתוארות במדיניות זו. חברות אחרות המהוות חלק ממשפחת החברות של וולט דיסני עשויות לגשת למידע שלכם לצורך ביצוע שירותים מטעם נאמני הנתונים (בתור מעבדי נתונים), ואלא אם כן החוק החל אוסר על כך, גם לשימושן (בתור נאמני נתונים) לצורך המטרות המתוארות במדיניות זו. בהתאם לחוק החל ובהתאם לאפשרויות הבחירה ולאמצעי הבקרה שעומדים לרשותכם, ייתכן שנשתמש במידע שנאסף מכם או מהמכשירים המשויכים אליכם לצורך המטרות הבאות:

 • כדי לספק לכם חוויות, מוצרים ושירותים שאתם מבקשים, מציגים, או רוכשים או שאתם מתחברים אליהם;
 • כדי לתקשר אתכם לגבי החשבון או העסקאות שלכם אתנו וכדי לשלוח לכם מידע או לבקש משוב על התכונות של האתרים או היישומים שלנו או על שינויים במדיניות שלנו;
 • כדי לשלוח לכם הצעות ומבצעים עבור המוצרים והשירותים שלנו או של צד שלישי;
 • כדי להתאים אישית תוכן וחוויות;
 • כדי לספק לכם פרסום ממוקד בהתבסס על הפעילות שלכם באתרים וביישומים שלנו, ובאתרים ויישומים של צד שלישי;
  • קבלת מידע נוסף על האופן שבו אנחנו משתמשים במידע שלכם להתאמה אישית ולמעקב; עיינו בנושא מעקב ופרסום באינטרנט.
 • כדי לתפעל, להבין, למטב, לפתח או לשפר את האתרים, היישומים, המוצרים, השירותים והפעילויות שלנו, כולל באמצעות כלי מחקר וניתוח נתונים וסקרי לקוחות; וכן
 • כדי לזהות, לחקור ולמנוע פעילויות שעלולות להפר את המדיניות שלנו, לסכן את הבטיחות, להוות מרמה או לעבור על החוק;כמו גם
 • להודיע לכם על ביטול מוצרים או סכנות בטיחות.

אנו לא נשתף את המידע האישי שלכם עם גורמי צד שלישי מחוץ למשפחת החברות של וולט דיסני למעט בנסיבות מוגבלות, כולל:

 • כאשר אתם מתירים לנו לשתף את המידע האישי שלכם עם חברה אחרת, על-ידי בחירה לשתף את המידע האישי שלכם עם חברות שנבחרו בקפידה כדי שהן יוכלו לשלוח לכם הצעות ומבצעים לגבי המוצרים והשירותים שלהן;
 • כאשר אתם מנחים אותנו לשתף את המידע האישי שלכם עם חברה אחרת כדי למלא אחר בקשה שלכם, כגון:
  • כאשר אתם מזמינים חבילות נופש שלנו שכוללות מוצרים או שירותים שמספקים שותפי צד שלישי, כגון חברות תעופה, ספקים של שירותי תחבורה, מלונות צד שלישי וספקי ביטוח נסיעות; וכן
  • כאשר אתם מזמינים דרכינו מקום במסעדות המופעלות על-ידי גורמי צד שלישי.
 • כאשר אתם מנחים אותנו לשתף את המידע האישי שלכם עם אתרים או פלטפורמות של צד שלישי, כגון אתרי רשתות חברתיות.
 • כאשר אנו עובדים עם ספקי שירותים המעניקים שירותים בשמנו; עם זאת, חברות אלה אינן רשאיות להשתמש במידע האישי שלכם למטרות אחרות פרט לאלה שהתבקשו על-ידינו, או הנדרשות על פי חוק;
 • כאשר אנו מספקים לכם פרסום רלוונטי באתרים ובאפליקציות של גורמי צד שלישי, אנו עשויים לשתף מידע אישי מוגבל עליכם, כגון מזהים מסוימים או כתובת דוא”ל מוכרת, עם גורמי צד שלישי. אנו עשויים גם לשתף מידע כזה כדי לספק לכם פרסום רלוונטי של גורמי צד שלישי באתרים ובאפליקציות שלנו ולמדוד אותו. כדי ללמוד עוד על האופן שבו אנו משתמשים במידע שלכם לצורך התאמה אישית ומעקב, בקרו באתר טכנולוגיות מעקב מקוון ופרסום מקוון.
 • כאשר אנחנו משתפים פעולה עם מוסדות פיננסיים כדי להציע לכם מוצרים או שירותים במיתוג משותף, כגון כרטיס Disney Rewards Visa Card במיתוג משותף; עם זאת, נעשה זאת רק אם החוק החל מתיר זאת ובמקרים אלה, המוסדות הפיננסיים אינם רשאים להשתמש במידע האישי שלכם למטרות אחרות פרט לאלה הקשורות למוצרים או לשירותים במיתוג משותף;
 • כאשר אתם מספקים מידע אישי ל-National Geographic Partners, מפעל משותף של The Walt Disney Company וה-National Geographic Society, יתכן ש-National Geographic Partners תשתף מידע עם ה-National Geographic Society והמידע שישותף יהיה בשליטתה של ה-National Geographic Society ויהיה כפוף לנוהלי הפרטיות שלה;
 • כאשר אתם משתמשים בשירות Hulu ,Hulu עשויה לשתף מידע עם השותפים העסקיים שלה המסייעים באספקת שירות Hulu, כולל, לדוגמה, מתכנתי התוכן שלה, המפיצים ושותפי המכשירים שלה ובעלי חברות; בהסכמתכם, Hulu עשויה גם לשתף את פרטי הצפייה שלכם בשילוב מידע אישי מסוים עם צדדים שלישיים אלה ועם אחרים;
 • כאשר אנחנו משתפים את המידע האישי שלכם עם גורמי צד שלישי בקשר למכירת עסק, כדי לאכוף את תנאי השימוש או הכללים שלנו, כדי לדאוג לבטיחות ולאבטחה של האורחים שלנו ושל גורמי צד שלישי, כדי להגן על הזכויות והקניין שלנו ועל הזכויות והקניין של האורחים שלנו ושל גורמי צד שלישי, כדי לציית להליכים משפטיים או במקרים אחרים שבהם אנחנו מאמינים בתום לב שהחשיפה נדרשת לפי חוק.
 • שימו לב כי, למעט אם מצוין אחרת לעיל, ברגע שנשתף את המידע האישי שלכם עם חברה אחרת בנסיבות שלעיל, המידע שיתקבל על-ידי החברה האחרת יהיה בשליטתה וכפוף לנוהלי הפרטיות שלה.

אנחנו מאפשרים לכם ליישם אמצעי בקרה מסוימים ולקבל החלטות מסוימות בנוגע לאיסוף ולשיתוף של המידע שלכם וכן בנוגע לשימוש בו. לפי החוק החל, אמצעי הבקרה ואפשרויות הבחירה שלכם עשויים לכלול את הדברים הבאים:

 • תיקון, עדכון ומחיקה של חשבון הרישום שלכם;
 • בחירה או שינוי אפשרויות שנבחרו לגבי מינויים, ידיעונים והתרעות;
 • החלטה אם לקבל מאתנו הצעות ומבצעים עבור המוצרים והשירותים שלנו, או מוצרים ושירותים שנראה לנו שיעניינו אתכם;
 • החלטה אם לאפשר לנו לשתף את המידע האישי שלכם עם חברות אחרות, כדי שאלה יוכלו לשלוח לכם הצעות ומבצעים לגבי המוצרים והשירותים שלהן;
 • שליטה בפרסום מפולח על-ידי לחיצה על Do Not Sell or Share My Personal Information (“אל תמכרו או תשתפו את המידע האישי שלי”) או Manage Your Cookie Settings (“ניהול הגדרות קובצי ה-Cookie שלכם”) בכותרות התחתונות של אתר האינטרנט שלנו או בהגדרות האפליקציה שלנו;
 • שליטה בפרסום מפולח מרשתות פרסום ושותפי פרסום רבים, פלטפורמות חילופי נתונים וספקי שירותי ניתוח נתונים שיווקיים ושירותי פרסום ושיווק דיגיטליים אחרים (על-ידי ביקור בכתובת ברית פרסום דיגיטלי));
 • בחירה לשלוט בפרסום מפולח שאתם מקבלים במסגרת היישומים באמצעות ההגדרות ואפשרויות הבחירה הזמינות לכם דרך המכשירים שלכם, לדוגמה, על-ידי סירוב לקבלת פרסומות המבוססות על תחומי עניין;
 • החלטה להגביל את ההשתתפות בכתובת מחקר מדידה דיגיטלית של נילסן (עבור אנשים שאינם חברי צוות);
 • החלטה להגביל את ההשתתפות בדירוג הפרסומות הדיגיטליות במדד נילסן בעת צפייה ב-Hulu במכשירים ביתיים וביישומים ניידים מסוימים על-ידי כניסה ל-Hulu במחשב שלכם, ולחיצה על Manage Nielsen Measurement (“ניהול מדידה של נילסן”) בעמוד חשבון Hulu‏ שלכם;
 • החלטה להגביל את ההשתתפות בדירוג הפרסומות הדיגיטליות במדד נילסן (בשווקים שבהם האפשרות זמינה) בעת צפייה ב-Disney+‎‏ במכשירים ביתיים וביישומים ניידים מסוימים על-ידי כניסה ל-‏‎Disney‎+‎ במחשב שלכם, ולחיצה על Manage Nielsen Measurement (“ניהול מדידה של נילסן”) בדף חשבון Disney+‎‏ שלכם.
 • ניהול העדפות Hulu שלכם בנוגע לשיתוף נתוני הצפייה שלכם בשילוב מידע אישי מסוים, על-ידי כניסה ל-Hulu במחשב שלכם, מעבר להגדרות החשבון שלכם ועריכת הפרופיל שלכם;
 • בקשת הסרה של המידע האישי שלכם מפורום ציבורי באחד האתרים או ביישום שלנו; וכן
 • בקשת גישה למידע האישי שנמצא אצלנו ובקשה שנתקן או נמחק אותו.

תוכלו לממש בקרות ובחירות אלה בדרכים שונות, כולל כמפורט לעיל, או על ידי ביקור בכתובת בחירות תקשורת (תחת לשונית Privacy Controls (בקרת פרטיות)), על-ידי יצירת קשר עם שירותי אורחים  או על-ידי ביצוע ההוראות המפורטות בהודעות שנשלחות אליכם. תוכלו גם לוותר על פרסום מפולח או מבוסס תחומי עניין באמצעות ביקור באתרברית הפרסום הדיגיטלי או ברית הפרסום הדיגיטלי האינטראקטיבי האירופית או באמצעות שימוש במנגנון ביטול ההסכמה בקישור Interest Based Ads (“פרסומות המבוססות על תחומי עניין”) שמופיע בכותרת התחתונה של האתר שבו אתם מבקרים.

שימו לב שאם לא תרשו לנו לאסוף מידע אישי מכם, ייתכן שלא נוכל לספק לכם חוויות, מוצרים ושירותים מסוימים, וייתכן שחלק מהשירותים שלנו לא יוכלו להביא בחשבון את תחומי העניין וההעדפות שלכם. אם חלה חובה של איסוף מידע אישי, נבהיר זאת בנקודת האיסוף כדי שתוכלו לקבל החלטה מודעת אם לקחת בכך חלק או לא.  אם יש לכם שאלות לגבי המידע האישי הספציפי הנוגע לכם שאותו אנו מעבדים או שומרים, ולגבי הזכויות שלכם בנוגע למידע אישי זה, פנו לשירות הלקוחות בכתובת שירותי אורחים.

אנחנו מכירים בצורך לספק אמצעי הגנה נוספים על פרטיות ביחס למידע אישי שאנחנו עשויים לאסוף מילדים באתרים ובאפליקציות שלנו. חלק מהתכונות באתרים ובאפליקציות שלנו מוגבלות לפי גיל כך שהן אינן זמינות לשימוש של ילדים, ואיננו אוספים ביודעין מידע אישי מילדים בקשר לתכונות אלה. כשאנחנו מתכוונים לאסוף מידע אישי מילדים, אנחנו נוקטים צעדים נוספים כדי להגן על פרטיות הילדים, כולל:

 • הודעה להורים לגבי נוהלי המידע ביחס לילדים, לרבות סוגי המידע האישי שאנחנו אוספים מילדים, השימושים האפשריים במידע זה, ואם נשתף מידע זה ועם אילו גורמים;
 • לפי החוק החל והנהלים שלנו, השגת הסכמה מההורים לגבי איסוף מידע אישי מהילדים שלהם, או לגבי שליחת מידע על המוצרים והשירותים שלנו ישירות לילדים שלהם;
 • הגבלת האיסוף של מידע אישי מילדים להיקף הסביר הנחוץ בלבד להשתתפות בפעילויות מקוונות; וכן
 • מתן גישה להורים או יכולת לבקש גישה למידע אישי שאנחנו אוספים מהילדים שלהם, ויכולת לבקש שינוי או מחיקה של המידע האישי.

לקבלת מידע נוסף על הנהלים שלנו בארצות הברית לגבי המידע האישי של ילדים, קראו את מדיניות הפרטיות שלנו בנוגע לילדים.

האבטחה, התקינות והסודיות של המידע שלכם חשובות לנו מאוד. אנחנו מיישמים אמצעי אבטחה טכניים, מנהלתיים ופיזיים המיועדים להגן על מידע של הלקוחות מפני גישה, חשיפה, שימוש ושינויים בלתי מורשים. אנחנו סוקרים בקביעות את נוהלי האבטחה שלנו כדי לבחון טכנולוגיות ושיטות חדשות. שימו לב שלמרות מיטב המאמצים, שום אמצעי אבטחה אינם מושלמים או בלתי חדירים. אנחנו נשמור את המידע האישי שלכם למשך הזמן הנדרש כדי לממש את המטרות המתוארות במדיניות פרטיות זו, אלא אם כן תקופת שמירה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי חוק.

אנו פועלים באופן גלובלי ועשויים להעביר את המידע האישי שלכם לחברות נפרדות במשפחת החברות של וולט דיסני או לגורמים חיצוניים במיקומים ברחבי העולם למטרות שמתוארות במדיניות פרטיות זו. בכל המקרים שבהם המידע האישי שלכם מועבר, מאוחסן או מעובד על ידינו, ננקוט צעדים סבירים לשמירה על הפרטיות של המידע האישי שלכם. צעדים אלה עשויים לכלול סעיפים חוזיים סטנדרטיים במקומות שבהם החוק מכיר בכך, השגת ההסכמה שלכם או אמצעים חוקיים אחרים להעברת מידע אישי.

מעת לעת, אנחנו עשויים לשנות מדיניות פרטיות זו בהתאם עקב טכנולוגיות חדשות, נהלים מקובלים בתעשייה, דרישות רגולטוריות או סיבות אחרות. נודיע לכם אם מדובר בשינויים מהותיים וכשהחוק החל דורש זאת, נבקש את הסכמתכם. ההודעה תישלח בדוא”ל לכתובת הדוא”ל האחרונה שסיפקתם לנו, או שתוצג הודעה לגבי שינויים שכאלה באתרים ובאפליקציות שלנו, או באמצעים אחרים בהתאם לחוק החל.

אם יש לכם הערה או שאלה לגבי מדיניות פרטיות זו, פנו לשירות לקוחות.

הודעה לתושבי ארה”ב: אם אתם תושבי ארה”ב, ייתכן שיש לכם זכויות פרטיות מסוימות נוספות. בקרו בדף שלנו “זכויות הפרטיות במדינה שלכם בארה”ב” לקבלת מידע נוסף.

הודעה לתושבי בריטניה והאיחוד האירופי: אם אתם תושבי בריטניה והאיחוד האירופי, ייתכן שיש לכם זכויות פרטיות נוספות. בקרו בדף זכויות הפרטיות בבריטניה והאיחוד האירופי שלנו לקבלת מידע נוסף.

מידע נוסף עבור תושבי מדינות המזרח התיכון ואפריקה ותושבי מדינות באירופה שאינן חלק מהאיחוד האירופי ניתן למצוא בדף ‘זכויות פרטיות ב-EMEA‘.

הודעה לתושבי ברזיל: אם אתם תושבי ברזיל, ייתכן שיש לכם זכויות פרטיות נוספות. בקרו בדף אבטחת נתונים בברזיל שלנו לקבלת מידע נוסף.

בחזרה למעלה back-to-top