Politika Privatnosti

Poslednja izmena: 19.12.2019

OPSEG OVE POLITIKE

Ova politika privatnosti opisuje postupanje s informacijama koje obezbeđuju sajtovi i aplikacije i koje se na njima prikupljaju a na kojima je ova politika objavljena, bilo na našoj digitalnoj imovini ili na aplikacijama koje stavljamo na raspolaganje sajtovima ili platformama treće strane. Mi sledimo ovu politiku privatnosti u skladu sa važećim zakonom u mestima u kojima radimo.  U nekim slučajevima je potrebno da obezbedimo dodatna obaveštenja o privatnosti podataka koja su specifična za određene proizvode, prakse ili regione. Te uslove treba čitati zajedno sa ovom politikom.

Imajte u vidu da, kada nam pružite informacije na sajtu ili platformi treće strane (na primer, putem naših aplikacija), informacije koje dostavite može odvojeno prikupljati sajt ili platforma treće strane. Informacije koje mi prikupljamo pokrivene su ovom politikom privatnosti, dok informacije koje prikuplja sajt ili platforma treće strane podleže praksama zaštite privatnosti sajta ili platforme treće strane. Izbor zaštite privatnosti koji ste napravili na sajtu ili platformi treće strane neće se primenjivati na naše korišćenje informacija koje smo prikupili direktno kroz naše aplikacije. Takođe imajte u vidu da naši sajtovi i aplikacije mogu da sadrže veze ka drugim sajtovima koje mi ne kontrolišemo niti posedujemo i mi ne snosimo odgovornost za prakse zaštite podataka koje imaju ti sajtovi. Savetujemo vam da budete na oprezu kada napuštate naše sajtove ili aplikacije i da čitate politike privatnosti na drugim sajtovima koji mogu da prikupljaju vaše lične informacije.

Član Walt Disney porodice kompanija, što obuhvata mnoge različite brendove, biće rukovalac podataka za vaše informacije. Listu relevantnih kontrolora podataka možete pronaći ovde.

Mi prikupljamo dve osnovne vrste informacija – lične informacije (kao što je definisano u ovoj politici) i anonimne informacije (kao što je definisano u ovoj politici) – i možemo da koristimo lične i anonimne informacije za kreiranje treće vrste informacija, zbirnih informacija (takođe definisano ovom politikom).   Na primer, mi prikupljamo:

 • Informacije o registraciji koje dostavite prilikom kreiranja naloga, unosa promocije ili kada povežete svoj profil na sajtu ili platformi treće strane sa svojim nalogom za registraciju, kao što su vaše ime i prezime, zemlja prebivališta, rod, datum rođenja, adresa e-pošte, korisničko ime i lozinka.
 • Informacije o transakciji koje dostavite kada tražite informacije, kontaktirate usluge za posetioce ili kupite proizvode ili usluge od nas, kao što su poštanska adresa, broj telefona i informacije o plaćanju.
 • Informacije koje ostavljate na javnim forumima na našim sajtovima i u aplikacijama, kao što su javne objave.
 • Informacije koje se šalju jedan na jedan ili u okviru ograničene grupe pomoću naše funkcije za razmenu poruka, ćaskanje, objavljivanje i slično, gde nam važeći zakon dozvoljava da prikupljamo ove informacije.
 • Informacije koje dobijamo od treće strane, kao što su sajt ili platforma provajdera, o korišćenju naših aplikacija na platformama ili uređajima treće strane.
 • Informacije o lokaciji, uključujući informacije o lokaciji koje dostavlja mobilni ili drugi uređaj u interakciji sa jednim od naših sajtova ili aplikacija (uključujući i bikon tehnologije) ili koji je dodeljen vašoj IP adresi, pri čemu nama zakon mora da dozvoljava obradu tih informacija.
 • Informacije o aktivnosti o vašem korišćenju i korišćenju drugih osoba koje ovlastite preko svog naloga, naših sajtova i aplikacija, kao što je sadržaj koji prikazujete i objavljujete, koliko često koristite naše usluge i vaše željene postavke.
 • Korišćenje, prikazivanje, tehnički podaci i podaci o uređaju kada posetite naše sajtove, koristite naše aplikacije na sajtovima ili platformama treće strane, ili kada otvorite e-poruke koje vam pošaljemo, uključujući tip pregledača ili uređaja koji imate, jedinstveni identifikator uređaja i IP adresu.
 • Mi prikupljamo informacije koje nam dostavite kada od nas tražite ili kupujete proizvode, usluge ili informacije, kada se registrujete kod nas (uključujući i povezivanje profila na sajt ili platformu treće strane pomoću svog naloga za registraciju), kada učestvujete u javnim forumima ili drugim aktivnostima na našim sajtovima i u aplikacijama, kada odgovorite na ankete za posetioce ili na drugi način ostvarite interakciju sa nama pomoću jednog uređaja ili više njih.  Informacije možete dostaviti na razne načine, uključujući kucanje ili pomoću glasovnih komandi.
 • Informacije prikupljamo putem različitih tehnologija, kao što su kolačići, Flash kolačići, pikseli, oznake, kompleti za razvoj softvera, interfejs programa aplikacija i veb monitori, kada posetite naše sajtove ili aplikacije ili kada koristite naše aplikacije na sajtovima ili platformama treće strane na jednom uređaju ili na više njih, bilo da jeste ili niste prijavljeni ili registrovani. Više informacija potražite na stranici Praćenje i oglašavanje na mreži, uključujući i odeljak Nemojte pratiti i odeljak koji opisuje kako da onemogućite kolačiće i napravite izbor na drugi način u skladu sa ovakvim prikupljanjem podataka.
 • Informacije prikupljamo pomoću alatki za analitiku, kada posetite naše sajtove i aplikacije ili kada koristite naše aplikacije na sajtovima ili platformama treće strane.
 • Mi preuzimamo informacije iz drugih poverljivih izvora da bismo ažurirali ili dopunili informacije koje ste vi dostavili ili koje smo mi automatski prikupili, kao kada proveravamo valjanost informacija o poštanskoj adresi koristeći usluge treće strane.  Važeći zakon može da traži od vas da ovlastite treću stranu da deli vaše informacije sa nama pre nego što ih preuzmemo.

Član Walt Disney porodice kompanija koji je rukovalac podataka za vaše informacije odgovoran je za vaše informacije i može da ih koristi u svrhe opisane u ovoj politici. Ostali članovi Walt Disney porodice kompanija mogu da imaju pristup vašim informacijama kada obavljaju usluge u ime rukovaoca podataka (kao obrađivač podataka) i, ukoliko nije zabranjeno važećim zakonom, za sopstvenu upotrebu (kao rukovalac podataka) u svrhe opisane u ovoj politici.  U skladu sa važećim zakonom i izborima, ako i kontrolama koje vam mogu biti na raspolaganju, mi možemo koristiti informacije koje smo prikupili od vas ili sa drugih uređaja koji su povezani sa vama, u sledeće svrhe:

 • Da bismo vam obezbedili doživljaje, proizvode i usluge koje tražite, prikazujete, u koje se uključujete ili koje kupujete;
 • Da bismo komunicirali sa vama o vašem nalogu ili transakcijama koje imate sa nama i da bismo vam slali informacije ili tražili od vas povratne informacije o funkcijama na našim sajtovima i u aplikacijama ili o promenama u našim smernicama;
 • Da bismo vam slali ponude i promocije za naše proizvode i usluge ili za proizvode i usluge treće strane;
 • Da biste personalizovali sadržaj i doživljaje;
 • Da bismo vam obezbedili ciljano oglašavanje na osnovu vaše aktivnosti na našim sajtovima i u aplikacijama kao i na sajtovima i u aplikacijama treće strane;
 • Da bismo razrađivali, razumeli, optimizovali, razvijali ili poboljšali naše sajtove, aplikacije, proizvode, usluge i operacije, uključujući i istraživanje anketa posetilaca i alate za analitiku; i
 • Da bismo otkrili, istražili i sprečili aktivnosti kojima se možda krše naše smernice ili su nelegalne.
 • Mi nećemo deliti vaše lične informacije sa trećom stranom van Walt Disney porodice kompanija, osim u ograničenim prilikama, uključujući sledeće situacije:
 • Kada nam dozvolite da delimo vaše lične informacije sa drugom kompanijom kao što je:
  • Kada izaberete da delimo vaše lične informacije sa pažljivo odabranim kompanijama kako vam ne bi slale ponude i promocije svojih proizvoda i usluga; i
  • Kada nas usmerite da delimo vaše lične informacije sa sajtovima ili platformama, kao što su sajtovi za društveno umrežavanje.
 • Imajte u vidu da, kada podelimo vaše lične informacije sa drugom kompanijom, informacije koje ta kompanija primi onda i kontroliše i onda to postaje predmet prakse zaštite privatnosti te kompanije.
 • Kada sarađujemo sa finansijskim institucijama da bismo vam ponudili proizvode ili usluge zajedničkih brendova, kao što je naš ko-brend Disney Rewards Visa Card; međutim, to ćemo uraditi samo ako je to dozvoljeno važećim zakonom I, u tim slučajevima, finansijskim institucijama je zabranjeno da koriste vaše lične informacije u druge svrhe osim u one koje se odnose na proizvode i usluge zajedničkih brendova;
 • Kada umesto vas kompanije obavljaju usluge, kao što je isporuka paketa, marketing i oglašavanje i korisničke usluge; međutim, ovim kompanijama je zabranjeno da koriste vaše lične informacije u druge svrhe osim u one koje mi tražimo ili koje nalaže zakon; i
 • Kada delimo vaše lične informacije sa trećom stranom a u vezi sa prodajom u poslovanju, da bi se primenili naši Uslovi korišćenja ili pravila, da bi se obezbedila sigurnost i bezbednost naših posetilaca i trećih strana, da bismo zaštitili naša prava i imovinu, kao i prava i imovinu naših posetilaca i trećih strana, da bismo bili u skladu sa zakonskim procedurama ili, u drugim slučajevima, ukoliko verujemo u srećan ishod da je otkrivanje obavezno zakonom.

Mi vam obezbeđujemo mogućnost da praktikujete određene kontrole i izbore koje se tiču našeg prikupljanja, korišćenja i deljenja vaših informacija. U skladu sa važećim zakonom, vaše kontrole i izbori mogu da obuhvataju sledeće:

 • Ispravljanje, ažuriranje i brisanje (Logout) registraciju;
 • Odabir ili izmena izbora za pretplate, biltene i obaveštenja;
 • Izbor da li ćete primati od nas ponude i promocije za naše proizvode i usluge ili za proizvode i usluge za koje smatramo da bi vas mogli zanimati;
 • Kada izaberete da li možemo da delimo vaše lične informacije sa drugim kompanijama kako vam ne bi slale ponude i promocije svojih proizvoda i usluga;
 • Kontrolisanje ciljanog oglašavanja sa mnogih mreža i partnera za oglašavanje; razmene podataka; i marketinške analitike i digitalnog oglašavanja, kao i dobavljača marketinških usluga (posetom organizaciji Digital Advertising Alliance);
 • Odabir da se kontroliše ciljano oglašavanje koje primate u okviru aplikacija korišćenjem postavki i izbora koji su vam na raspolaganju putem vaših uređaja, na primer, ponovnim podešavanjem identifikatora oglašavanja i/ili isključivanje iz oglasa na osnovu interesovanja;
 • Zahtevanje uklanjanja ličnih informacija iz javnih foruma na jednom od naših sajtova ili na aplikaciji; i
 • Zahtevanje pristupa ličnim informacijama koje imamo o vama i koji treba da ispravimo ili izbrišemo.

Ove kontrole i izbore možete isprobavati na različite načine, uključujući i posetu odeljku Izbor komunikacije (na kartici Kontrole privatnosti), kontaktiranjem Servisa za posetioce, prateći uputstva data u dopisima koji su vam poslati ili korišćenjem vašeg uređaja ili drugih raspoloživih podešavanja (na primer, ponovnim podešavanjem identifikatora oglašavanja na vašem uređaju i/ili isključivanjem oglasa na osnovu interesovanja). Oglase na osnovu interesovanja možete isključiti tako što ćete posetiti organizaciju Digital Advertising Alliance ili European Interactive Digital Advertising Alliance ili pomoću mehanizma za isključivanje na vezi „Oglasi na osnovu interesovanja“u podnožju sajte koji posećujete.

Imajte u vidu da, ukoliko nam ne dozvolite da od vas prikupljamo lične informacije, možda nećemo moći da vam obezbedimo određene doživljaje, proizvode i usluge, a neke naše usluge možda neće moći da uzmu u obzir vaša interesovanja i željene stavke. Ukoliko je prikupljanje ličnih informacija obavezno, to ćemo jasno izneti prilikom prikupljanja, tako da možete doneti informisanu odluku o tome hoćete li učestvovati.  Ukoliko imate pitanja o određenim ličnim informacijama koje se odnose na vas a koje obrađujemo ili zadržavamo, kao i u vezi sa vašim pravima u vezi sa ličnim informacijama, kontaktirajte Servis za posetioce.

Prepoznajemo potrebu da obezbedimo veće mere zaštite privatnosti po pitanju ličnih informacija koje možemo da prikupimo od dece na našim sajtovima i u aplikacijama. Neke funkcije na našim sajtovima i u aplikacijama su predviđene samo za određen uzrast tako da nisu dostupne deci i mi nemamo saznanje da prikupljamo lične informacije o deci kada su te funkcije u pitanju. Kada imamo nameru da prikupljamo lične informacije od dece, onda preduzimamo dodatnu zaštitu privatnosti dece koja obuhvata sledeće:

 • Obaveštavamo roditelje o našim postupcima u vezi sa informacijama kada se radi o deci, uključujući lične informacije koje možemo prikupiti o deci, način na koji možemo upotrebiti te informacije i da li i sa kim te informacije možemo deliti;
 • U skladu sa važećim zakonom i našom praksom, pribavljamo saglasnost roditelja za prikupljanje ličnih informacija od njihove dece ili za slanje informacija o našim proizvodima i uslugama direktno deci;
 • Ograničavamo prikupljanje ličnih informacija od dece na ne više nego što je razumno neophodno da bi ona učestvovala u aktivnosti na mreži; i
 • Obezbeđujemo roditeljima pristup ili mogućnost da zahtevaju pristup ličnim informacijama koje smo prikupili od njihove dece, kao i mogućnost da zahtevaju da se te lične informacije promene ili izbrišu.

Za više informacija o našim praksama u Sjedinjenim Državama i Latinskoj Americi u vezi sa dečjim ličnim informacijama, pročitajte našu Politiku privatnosti dece (English).

Bezbednost, integritet i poverljivost informacija su nam izuzetno važni. Primenili smo tehničke, administrativne i fizičke bezbednosne mere koje su osmišljene za zaštitu informacija posetilaca od neovlašćenog pristupanja, otkrivanja i izmene. Mi redovno revidiramo naše bezbednosne procedure kako bismo razmotrili odgovarajuću novu tehnologiju i metode. Imajte u vidu da, uprkos našim najvećim naporima, nijedna bezbednosna mera nije savršena ili neprobojna. Vaše lične informacije ćemo zadržati onoliko dugo koliko je potrebno da se ispuni svrha naznačena u politici privatnosti, osim ako zakon ne nalaže ili dozvoljava duže.

Poslujemo globalno i možemo da prenosimo vaše lične podatke pojedinačnim kompanijama koje čine Walt Disney porodicu kompanija ili trećim stranama svuda u svetu u svrhe koje su opisane u ovoj politici privatnosti. Gde god da budemo prenosili, čuvali ili obrađivali vaše lične podatke, preduzećemo razumne korake da zaštitimo privatnost vaših ličnih podataka. Pored toga, kada koristimo ili otkrivamo lične podatke koji su preneti iz Evropske unije, koristimo standardne ugovorne klauzule koje je odobrila Evropska komisija, usvajamo druga sredstva koja propisuje zakon Evropske unije da bismo obezbedili adekvatne zaštite ili da bismo dobili vaš pristanak. Primenjujemo i suštinske zahteve standardnih ugovornih klauzula kada prenosimo lične podatke iz Australije.

Povremeno možemo da promenimo ovu politiku privatnosti kako bismo je prilagodili novim tehnologijama, praksama u delatnosti, regulatornim zahtevima ili iz drugih razloga. Ukoliko su ove promene materijalne prirode, poslaćemo vam obaveštenje i, tamo gde zakon to nalaže, tražićemo vaš pristanak. Obaveštenje vam možemo poslati kao e-poruku na poslednju adresu e-pošte koju ste nam dostavili, možemo postaviti obaveštenje o promenama na naše sajtove i aplikacije ili na neki drugi način koji je u skladu sa važećim zakonom.

Ako imate komentar ili pitanje u vezi sa politikom privatnosti, obratite se Servis za posetioce.

Napomena za državljane Kalifornije: Ukoliko ste državljanin Kalifornije, možete da imate određena dodatna prava. California Civil Code Section 1798.83 (Zakon o građanstvu države Kalifornije, odeljak 1798.83) dozvoljava vam da tražite informacije o otkrivanju vaših ličnih podataka koje vrše određene članice Walt Disney srodnih kompanija za treće strane u svrhe direktnog marketinga. California Business and Professions Code Section 22581 (Zakon o poslovanju i profesiji države Kalifornija, odeljak 22581) dozvoljava registrovanim korisnicima koji su maloletna lica da traže i dobiju brisanje određenog objavljenog sadržaja. Prema aktu California Consumer Privacy Act, California Civil Code 1798.100, et seq. (Akt o privatnosti potrošača u Kaliforniji, Zakon o građanstvu države Kalifornija 1798.100, et seq) obavezna je transparentnost u obradi podataka i vi ste slobodni da tražite, između ostalog, pristup vašim ličnim podacima i njihovo brisanje, a mi smo u obavezi da vam obezbedimo kontrolu nad transferom određenih podataka za koje se, prema zakonu, smatra da su za „prodaju“. Više informacija potražite na našoj stranici Vaša prava na privatnost u Kaliforniji.

Nazad na vrh back-to-top