Politika Privatnosti

Poslednja izmena: 22.12.2023

OPSEG OVE POLITIKE

Ova politika privatnosti opisuje obradu informacija koje su dostavljene ili prikupljene na sajtovima i aplikacijama na kojima je objavljena ova politika privatnosti, bilo da se radi o našim digitalnim objektima ili o aplikacijama koje smo stavili na raspolaganje na sajtovima ili platformama treće strane. Ona takođe opisuje obradu informacija o gostu koje smo dobili ili prikupili oflajn u našim fizičkim objektima, kao što su naše prodavnice, tematski parkovi, odmarališta i brodovi za krstarenje, ili putem naših pozivnih centara za goste. Ovu politiku privatnosti sledimo u skladu sa važećim zakonima na mestima na kojima radimo. U nekim slučajevima, možda ćemo dostaviti dodatna obaveštenja o privatnosti podataka koja su specifična za određene proizvode, prakse ili regione. Te uslove treba pročitati zajedno sa ovom politikom.

Imajte u vidu da, kada nam pružite informacije na sajtu ili platformi treće strane (na primer, putem naših aplikacija), informacije koje dostavite može odvojeno prikupljati sajt ili platforma treće strane. Informacije koje mi prikupljamo pokrivene su ovom politikom privatnosti, dok informacije koje prikuplja sajt ili platforma treće strane podleže praksama zaštite privatnosti sajta ili platforme treće strane. Izbor zaštite privatnosti koji ste napravili na sajtu ili platformi treće strane neće se primenjivati na naše korišćenje informacija koje smo prikupili direktno kroz naše aplikacije. Takođe imajte u vidu da naši sajtovi i aplikacije mogu da sadrže veze ka drugim sajtovima koje mi ne kontrolišemo niti posedujemo i mi ne snosimo odgovornost za prakse zaštite podataka koje imaju ti sajtovi. Savetujemo vam da budete na oprezu kada napuštate naše sajtove ili aplikacije i da čitate politike privatnosti na drugim sajtovima koji mogu da prikupljaju vaše lične informacije.

Naša kompanija obuhvata mnoge različite brendove. Prilikom posete, kupovine ili kreiranja naloga kod nas, ili prilikom korišćenja sajtova i aplikacija, vaše informacije kontroliše član Walt Disney srodnih kompanija. Listu rukovalaca podataka možete pronaći ovde.

Mi prikupljamo dve osnovne vrste informacija – lične informacije (kao što je definisano u ovoj politici) i anonimne informacije (kao što je definisano u ovoj politici) – i možemo da koristimo lične i anonimne informacije za kreiranje treće vrste informacija, zbirnih informacija (takođe definisano u ovoj politici). Konkretno, prikupljamo sledeće:

 • Informacije o registraciji koje dostavite kada kreirate novi nalog, unesete promociju ili povežete svoj profil na sajtu ili platformi treće strane sa svojim nalogom za registrovanje, na primer ime i prezime, zemlju prebivališta, pol, datum rođenja, adresu, e-pošte, korisničko ime i lozinku;
 • Informacije o transakciji koje dostavite kada tražite informacije, kontaktirate usluge za goste ili kupujete, vraćate, tražite ili zamenjujete proizvod ili uslugu koju mi pružamo, kao što su poštanska adresa, broj telefona ili informacije o plaćanju;
 • Informacije koje dostavljate na javnim forumima na našim sajtovima i aplikacijama, kao što su javne objave;
 • Informacije koje se šalju jedan na jedan ili unutar ograničene grupe pomoću poruke, ćaskanja, objave ili slične funkcije, gde nam važeći zakon dozvoljava prikupljanje ovakvih informacija;
 • Informacije koje nam dostavlja treća strana, kao što je vlasnik sajta ili platforme, o korišćenju naših aplikacija na platformama ili uređajima treće strane;
 • informacije o lokaciji, uključujući informacije o tačnoj ili približnoj lokaciji koje dostavi mobilni ili drugi uređaj u interakciji sa nekim od naših sajtova, aplikacija ili fizičkih objekata (uključujući i putem tehnologije monitora), ili koje su povezane sa vašom IP adresom ili drugim identifikatorom na mreži ili identifikatorom uređaja, gde nam zakon dozvoljava da obrađujemo ove informacije;
 • informacije o aktivnosti koje se odnose na vaše korišćenje i korišćenje bilo kojih osoba koje ovlastite putem svog naloga (na primer, putem kreiranja profila putem vašeg Disney+ ili Hulu naloga), naših sajtova i aplikacija, kao što je sadržaj koji gledate ili objavljujete, koliko često koristite naše usluge, kao i vaše omiljene sadržaje;
 • Podatke o korišćenju, prikazivanju, uređaju i tehničke podatke prilikom posete našim sajtovima, informacije o korišćenju naših aplikacija na sajtovima ili platformama treće strane ili o otvaranju e-poruke koje pošaljemo, ili informacije o povezivanju sa našim bežičnim uslugama za pristup internetu i druge slične tehnologije, uključujući vrstu pregledača ili uređaja, jedinstveni identifikator uređaja i IP adresu;
 • Slike ili video zapise snimljene kamerama ili čitačima u našim fizičkim objektima ili oko njih; i
 • Zapise poziva kada zovete naše centre za rezervaciju ili druge brojeve telefona usluga za goste.
 • Prikupljamo informacije koje nam dostavite kada od nas tražite ili kupujete proizvode, usluge ili informacije, kada se registrujete kod nas (uključujući i povezivanje vašeg profila na sajtu ili platformi treće strane sa nalogom za registraciju), kada učestvujete na javnim forumima ili drugim aktivnostima na našim sajtovima i aplikacijama, kada odgovarate na naše ankete za goste, posećujete naše fizičke objekte, pozivate brojeve telefona naših centara za rezervaciju ili drugih usluga za goste, ili kada na neki drugi način uspostavite interakciju sa nama koristeći jedan uređaj ili više njih. Informacije možete da dostavite na brojne načine, uključujući kucanje ili pomoću glasovnih komandi.
 • Informacije prikupljamo putem različitih tehnologija, kao što su kolačići, Flash kolačići, pikseli, oznake, kompleti za razvoj softvera, interfejs programa aplikacija i veb monitori, kada posetite naše sajtove ili aplikacije ili kada koristite naše aplikacije na sajtovima ili platformama treće strane na jednom uređaju ili na više njih, bilo da jeste ili niste prijavljeni ili registrovani. Više informacija potražite na stranici Praćenje i oglašavanje na mreži, uključujući i odeljak Nemojte pratiti i odeljak koji opisuje kako da onemogućite kolačiće i napravite izbor na drugi način u skladu sa ovakvim prikupljanjem podataka.
 • Informacije prikupljamo pomoću alatki za analitiku, kada posetite naše sajtove i aplikacije ili kada koristite naše aplikacije na sajtovima ili platformama treće strane.
 • Mi preuzimamo informacije iz drugih poverljivih izvora da bismo ažurirali ili dopunili informacije koje ste vi dostavili ili koje smo mi automatski prikupili, kao kada proveravamo valjanost informacija o poštanskoj adresi koristeći usluge treće strane.  Važeći zakon može da traži od vas da ovlastite treću stranu da deli vaše informacije sa nama pre nego što ih preuzmemo.

Članica Walt Disney srodnih kompanija, koja je rukovalac podataka za vaše informacije, odgovorna je i može da koristi vaše informacije u svrhe opisane u ovoj politici. Ostale članice Walt Disney srodnih kompanija mogu da pristupaju vašim informacijama tamo gde obavljaju usluge u ime rukovaoca podataka (kao obrađivači podataka) i, osim ako to ne zabranjuje važeći zakon, za sopstvene potrebe (kao rukovaoci podataka) u svrhe opisane u ovoj politici. U skladu sa važećim zakonom i izborom i kontrolama koje vam mogu biti dostupne, možemo da koristimo informacije koje smo prikupili od vas ili sa uređaja koji su sa vama povezani, u sledeće svrhe:

 • Da bismo vam obezbedili doživljaje, proizvode i usluge koje tražite, prikazujete, u koje se uključujete ili koje kupujete;
 • Da bismo komunicirali sa vama o vašem nalogu ili transakcijama koje imate sa nama i da bismo vam slali informacije ili tražili od vas povratne informacije o funkcijama na našim sajtovima i u aplikacijama ili o promenama u našim smernicama;
 • Da bismo vam slali ponude i promocije za naše proizvode i usluge ili za proizvode i usluge treće strane;
 • Da biste personalizovali sadržaj i doživljaje;
 • Da bismo vam obezbedili ciljano oglašavanje na osnovu vaše aktivnosti na našim sajtovima i u aplikacijama kao i na sajtovima i u aplikacijama treće strane;
 • Da bismo razrađivali, razumeli, optimizovali, razvijali ili poboljšali naše sajtove, aplikacije, proizvode, usluge i operacije, uključujući i istraživanje anketa posetilaca i alate za analitiku; i
 • Da bismo otkrili, istražili i sprečili aktivnosti kojima se možda krše naše smernice ili su nelegalne.

Nećemo deliti vaše lične informacije sa trećom stranom koja nije deo Walt Disney srodnih kompanija osim u ograničenim slučajevima, uključujući sledeće:

 • Kada nam dozvolite da delimo vaše lične informacije sa drugom kompanijom, tako što izaberete deljenje ličnih informacija sa pažljivo izabranim kompanijama kako bi one mogle da vam šalju ponude i promocije svojih proizvoda i usluga;
 • Kada nam date instrukcije ili uputstva da vaše lične informacije podelimo sa drugom kompanijom radi ispunjavanja vašeg zahteva, kao na primer:
  • Kada kod nas rezervišete paket-aranžmane koji obuhvataju robu ili usluge koje obezbeđuju partneri treće strane, kao što su avio-kompanije, prevoznici u drumskom saobraćaju, hoteli treće strane i kompanije za putna osiguranja; i
  • Kada preko nas rezervišete mesto za večeru u restoranima koje vode treće strane.
 • Kada nam date instrukcije ili uputstva da vaše lične informacije podelimo sa sajtovima ili platformama treće strane, kao što su sajtovi društvenih mreža.
 • Kada sarađujemo sa kompanijama koje pružaju usluge u naše ime; međutim, ovim kompanijama je zabranjeno da koriste vaše lične informacije u drugačije svrhe od onih koje smo mi definisali ili koje su zakonom propisane;
 • Kada vam pružamo relevantno reklame na sajtovima i aplikacijama trećih strana, imamo pravo da trećim stranama obezbedimo ograničen uvid u određene lične informacije koje se odnose na vas, kao što su npr. određeni identifikatori ili adrese e-pošte u enkriptovanom obliku. Ovakve informacije takođe možemo deliti kako bismo vam obezbedili i merili relevantne reklame trećih strana na našim sajtovima i aplikacijama. Da biste saznali više o tome kako koristimo vaše podatke za personalizaciju i praćenje, posetite Tehnologije za praćenje na mreži i oglašavanje.
 • Kada sarađujemo sa finansijskim institucijama da bismo vam pružili kobrendirane proizvode ili usluge, kao što je naša kobrendirana Disney Rewards Visa kartica; međutim, to ćemo uraditi samo ako dozvoljava važeći zakon i, u tim slučajevima, finansijskim institucijama se zabranjuje korišćenje vaših ličnih informacija u neke druge svrhe koje nisu u vezi sa kobrendiranim proizvodima ili uslugama;
 • Kada dostavite lične informacije National Geographic Partners, zajedničkom preduzeću koje čini Walt Disney kompanija i National Geographic društvo, National Geographic partneri mogu da dele te informacije sa National Geographic društvom i, nakon deljenja, informacije će potpadati pod politiku privatnosti National Geographic društva i ono će ih kontrolisati;
 • Kada koristite uslugu kompanije Hulu, Hulu može da deli informacije sa svojim poslovnim partnerima koji pomažu u pružanju usluge kompanije Hulu, uključujući, na primer, programere sadržaja, distributere i partnere uređaja, kao i vlasnike korporacija; uz vašu saglasnost, Hulu takođe može da deli vaše informacije o gledanju zajedno sa određenim ličnim podacima sa ovim i ostalim trećim licima;
 • Kada delimo vaše lične informacije sa trećim stranama, a u vezi sa prodajom poslovanja, u cilju sprovođenja naših Uslova korišćenja ili pravila, obezbeđivanja sigurnosti i bezbednosti naših gostiju i trećih strana, zaštitu naših prava i imovine, kao i prava i imovine naših gostiju i trećih strana, poštovanje pravnih postupaka ili, u drugim slučajevima, ako verujemo da je obelodanjivanje obavezno po zakonu.
 • Napominjemo da, ukoliko u gornjem delu teksta nije drugačije navedeno, nakon što podelimo vaše lične informacije sa drugom kompanijom u gorenavedenim slučajevima, kompanija koja dobije ove informacije će nadalje njima upravljati, a ceo proces obrade će se obavljati u skladu sa njenim praksama i politikama zaštite privatnosti.

Mi vam pružamo mogućnost da isprobate određene kontrole i izbore po pitanju našeg prikupljanja, korišćenja i deljenja vaših informacija. U skladu sa važećim zakonom, vaše kontrole i izbori mogu da obuhvataju sledeće:

 • Ispravljanje, ažuriranje i brisanje vašeg naloga za registraciju;
 • Odabir ili promenu izbora za pretplate, biltene i upozorenja;
 • Odabir da li ćete primati od nas ponude i promocije naših proizvoda i usluga ili proizvoda i usluga za koje smatramo da će vas zanimati;
 • Izbor da li da delimo vaše lične informacije sa drugim kompanijama kako bi one mogle da vam šalju ponude i promocije u vezi sa njihovim proizvodima i uslugama;
 • Kontrolisanje ciljanog oglašavanja kojim upravljate tako što kliknete na opcije „Ne prodaj ili ne deli moje lične podatke” ili „Podešavanje kolačića” u podnožju našeg veb-sajta ili u podešavanjima naše aplikacije;
 • Kontrolisanje ciljanog oglašavanja brojnih mreža za oglašavanje i partnera; razmene podataka; i kompanija koje se bave analitikom marketinških podataka i digitalnim reklamiranjem, kao i pružanjem marketinških usluga (tako što ćete posetiti Savez digitalnog oglašavanja);
 • Odabir kontrole ciljanog oglašavanja koje primate u okviru aplikacija korišćenjem postavki i izbora koji su vam dostupni preko vašeg (vaših) uređaja, na primer, isključivanjem opcije za primanje reklama na osnovu interesovanja;
 • Odabir da se ograniči učešće u istraživanju digitalnog merenja kompanije Nielsen (za one koji nisu članovi Panela);
 • Odabir da ograničite učešće u ocenama digitalnih reklama kompanije Nielsen kada pregledate Hulu na određenim uređajima za dnevnu sobu i mobilnim aplikacijama tako što ćete se prijaviti na Hulu na računaru i kliknuti na „Upravljanje merenjem kompanije Nielsen” na stranici Hulu naloga;
 • Odabir da ograničite učešće u ocenama digitalnih reklama kompanije Nielsen (na tržištima gde je to dostupno) kada pregledate Disney+ na određenim uređajima za dnevnu sobu i mobilnim aplikacijama tako što ćete se prijaviti na Disney+ na računaru i kliknuti na „Upravljanje merenjem kompanije Nielsen” na stranici Disney+ naloga.
 • Upravljanje vašim željenim postavkama za Hulu u vezi sa deljenjem vaših informacija o prikazivanju, zajedno sa određenim ličnim podacima, tako što ćete se prijaviti na Hulu na vašem računaru, otići na podešavanja naloga i urediti svoj profil;
 • Zahtev za uklanjanje vaših ličnih informacija sa javnog foruma na jednom od naših sajtova ili aplikacija; i
 • Zahtev za pristup ličnim informacijama koje čuvamo o vama, kao i zahtev da iste ispravimo ili izbrišemo.

Ove kontrole i izbore možete isprobati na razne načine, uključuju gorenavedene, ili tako što ćete posetiti Izbori komunikacije (na kartici Kontrole privatnosti), kontaktirati Usluge za goste ili tako što ćete pratiti uputstva koja su vam poslata putem poruka. Ciljane reklame ili oglase na osnovu interesovanja možete takođe isključiti tako što ćete posetiti Savez digitalnog oglašavanja ili Evropski savez interaktivnog digitalnog oglašavanja ili korišćenjem opcije za isključivanje preko linka „Reklame na osnovu interesovanja” koji je naveden u podnožju sajta koji posećujete.

Imajte u vidu da, ako nam ne dozvolite da prikupljamo lične informacije o vama, možda nećemo biti u mogućnosti da vam pružimo određena iskustva, proizvode i usluge, kao i da prilikom pružanja usluga možda nećemo biti u mogućnosti da uzmemo u obzir vaša interesovanja i željene postavke. Ako je prikupljanje ličnih informacija obavezno, to ćemo jasno navesti na mestu prikupljanja kako biste doneli informisanu odluku o tome da li želite ili ne želite da učestvujete. Ako imate pitanja o tome koje vaše lične informacije obrađujemo ili čuvamo, ili koja su vaša prava u pogledu zaštite ličnih podataka, kontaktirajte Usluge za goste.

Prepoznajemo potrebu da obezbedimo veće mere zaštite privatnosti po pitanju ličnih informacija koje možemo da prikupimo od dece na našim sajtovima i u aplikacijama. Neke funkcije na našim sajtovima i u aplikacijama su predviđene samo za određen uzrast tako da nisu dostupne deci i mi nemamo saznanje da prikupljamo lične informacije o deci kada su te funkcije u pitanju. Kada imamo nameru da prikupljamo lične informacije od dece, onda preduzimamo dodatnu zaštitu privatnosti dece koja obuhvata sledeće:

 • Obaveštavamo roditelje o našim postupcima u vezi sa informacijama kada se radi o deci, uključujući lične informacije koje možemo prikupiti o deci, način na koji možemo upotrebiti te informacije i da li i sa kim te informacije možemo deliti;
 • U skladu sa važećim zakonom i našom praksom, pribavljamo saglasnost roditelja za prikupljanje ličnih informacija od njihove dece ili za slanje informacija o našim proizvodima i uslugama direktno deci;
 • Ograničavamo prikupljanje ličnih informacija od dece na ne više nego što je razumno neophodno da bi ona učestvovala u aktivnosti na mreži; i
 • Obezbeđujemo roditeljima pristup ili mogućnost da zahtevaju pristup ličnim informacijama koje smo prikupili od njihove dece, kao i mogućnost da zahtevaju da se te lične informacije promene ili izbrišu.

Za više informacija o našim praksama u Sjedinjenim Državama i Latinskoj Americi u vezi sa dečjim ličnim informacijama, pročitajte našu Politiku privatnosti dece (English).

Bezbednost, integritet i poverljivost informacija su nam izuzetno važni. Primenili smo tehničke, administrativne i fizičke bezbednosne mere koje su osmišljene za zaštitu informacija posetilaca od neovlašćenog pristupanja, otkrivanja i izmene. Mi redovno revidiramo naše bezbednosne procedure kako bismo razmotrili odgovarajuću novu tehnologiju i metode. Imajte u vidu da, uprkos našim najvećim naporima, nijedna bezbednosna mera nije savršena ili neprobojna. Vaše lične informacije ćemo zadržati onoliko dugo koliko je potrebno da se ispuni svrha naznačena u politici privatnosti, osim ako zakon ne nalaže ili dozvoljava duže.

Poslujemo globalno i možemo da prenosimo Vaše lične podatke pojedinačnim kompanijama koje čine Walt Disney srodne kompanije ili trećim stranama svuda u svetu u svrhe koje su opisane u ovoj politici privatnosti. Gde god da budemo prenosili, čuvali ili obrađivali Vaše lične podatke, preduzećemo razumne korake da zaštitimo privatnost Vaših ličnih podataka. Ovi koraci mogu da obuhvataju primenu standardnih ugovornih klauzula tamo gde se to prepoznaje zakonom, pri čemu se pribavlja vaš pristanak ili drugi zakonski načini prenosa ličnih informacija.

Povremeno možemo da promenimo ovu politiku privatnosti kako bismo je prilagodili novim tehnologijama, praksama u delatnosti, regulatornim zahtevima ili iz drugih razloga. Ukoliko su ove promene materijalne prirode, poslaćemo vam obaveštenje i, tamo gde zakon to nalaže, tražićemo vaš pristanak. Obaveštenje vam možemo poslati kao e-poruku na poslednju adresu e-pošte koju ste nam dostavili, možemo postaviti obaveštenje o promenama na naše sajtove i aplikacije ili na neki drugi način koji je u skladu sa važećim zakonom.

Ako imate komentar ili pitanje u vezi sa politikom privatnosti, obratite se Servis za posetioce.

Obaveštenje stanovnicima SAD: Ako ste stanovnik SAD, možda imate određena dodatna prava na privatnost. Više informacija potražite na stranici Vaša prava na privatnost u SAD.

Obaveštenje za stanovnike UK i EU: ako ste stanovnik UK ili EU, možda imate određena dodatna prava. Više informacija potražite na stranici Vaša prava na privatnost u UK i EU.

Za stanovnike zemalja Bliskog istoka, Afrike i evropskih zemalja koje nisu deo EU, posetite našu stranicu sa Pravilima privatnosti u EMEA kako biste dobili više informacija.

Obaveštenje za stanovnike Brazila: ako ste stanovnik Brazila, možda imate određena dodatna prava. Više informacija potražite na stranici Zaštita podataka u Brazilu.

Nazad na vrh back-to-top