Politika Privatnosti

Poslednja izmena: 2016/10/18

Ova politika privatnosti opisuje rukovanje informacijama datim ili prikupljenim na sajtovima na kojima je ova politika privatnosti postavljena. Takođe se objašnjava i rukovanje informacijama datim ili prikupljenim na aplikacijama koje stavljamo na raspolaganje na sajtovima trećih lica ili platformama ukoliko Vam ista bude prikazana u vezi s upotrebom tih aplikacija. Mi se pridržavamo ove politike privatnosti u skladu s lokalnim zakonima koji se primenjuju u mestima u kojima poslujemo.

Mi prikupljamo dve osnovne vrste informacija – lične podatke i anonimne informacije – i možemo da koristimo lične podatke i anonimne informacije za kreiranje treće vrste informacija, zbirne informacije . Mi sakupljamo sledeće kategorije informacija:

 • Informacije za registrovanje koje dajete prilikom kreiranja naloga, uključujući ime i prezime, zemlju u kojoj se nalazi mesto prebivališta, pol, datum rođenja, email adresa, korisničko ime i lozinka
 • Informacije vezane za transakcije koje dajete kad tražite informacije ili kupujete proizvode ili usluge od nas, bez obzira da li preko naših sajtova ili aplikacija, uključujući i Vašu poštansku adresu, broj telefona i informacije o plaćanju
 • Informacije koje dajete na javnim forumima na našem sajtu i u aplikacijama
 • Informacije koje se šalju ili između dve individue ili u okviru ograničene grupe pomoću naših servisa za poruke, ćaskanje, poštom ili sličnim funkcijama, gde nam je zakonom dozvoljeno da prikupljamo takve informacije
 • Informacije koje nam dostavite prilikom upotrebe naših sajtova i aplikacija, naših aplikacija na sajtovima trećih lica ili platformama kao što su društvene mreže, ili kad povežete Vaš profil na sajtovima ili platformama trećih lica s Vašim registrovanim nalogom
 • Informacije o lokaciji prilikom posete našim sajtovima ili upotrebe naših aplikacija, uključujući informacije o lokaciji koje se dobiju tokom interakcije Vašeg mobilnog uređaja s nekim od naših sajtova ili aplikacija (uključujući i preko beacon tehnologija), ili koje su povezane s Vašom IP adresom, gde nam je zakonom dozvoljeno da obrađujemo takve informacije
 • Informacije o upotrebi i pregledu i tehničke podatke, uključujući identifikator ili IP adresu Vašeg uređaja, kada posećujete naše sajtove, koristite naše aplikacije na sajtovima ili platformama trećih lica ili otvarate emailove koje šaljemo
 • Mi sakupljamo informacije koje nam dostavljate kada zahtevate proizvode, usluge ili informacije od nas, kad se registrujete na našem sajtu, učestvujete na javnim forumima ili u drugim aktivnostima na našim sajtovima i u aplikacijama, kad odgovarate na ankete klijenata ili kroz bilo koju drugu interakciju s nama. Imajte na umu da je moguće da, kad nam dostavljate informacije na sajtovima ili platformama trećih lica (na primer, preko naših aplikacija), te informacije posebno prikupljaju ti sajtovi ili platforme trećih lica. Informacije koje prikupljamo pokrivene su ovom politikom privatnosti, a informacije koje se prikupljaju na sajtovima ili platformama trećih lica podležu praksi zaštite privatnosti koju primenjuju ti sajtovi ili platforme trećih lica. Izbori vezani za zaštitu privatnosti na sajtovima ili platformama trećih lica ne primenjuju se na našu upotrebu informacija koje smo prikupili direktno preko naših aplikacija.
 • Mi sakupljamo informacije putem tehnologija, kao što su kolačići, Flash kolačići i internet beacon tehnologije, uključujući prilikom posete našim sajtovima i aplikacijama ili tokom primene naših aplikacija na sajtovima ili platformama trećih lica. Posetite Onlajn praćenje i oglašavanje za više informacija, uključujući i deo “Bez praćenja” i informacije kako da isključite kolačiće.
 • Mi prikupljamo informacije iz drugih pouzdanih izvora kako bismo ažurirali ili dopunili informacije koje ste nam dali ili koje smo automatski sakupili. Lokalni zakon može zahtevati da ovlastite treća lica da podele Vaše informacije s nama pre nego što ih mi preuzmemo.

Jedan od članova The Walt Disney porodice kompanija, koja obuhvata mnogo različitih brendova, biće rukovalac podataka u vezi s Vašim informacijama. Relevantnog rukovaoca (e) podataka možete pronaći ovde. Ostali članovi The Walt Disney porodice kompanija mogu imati pristup Vašim informacijama kada obavljaju usluge u ime rukovaoca podataka (kao obrađivač podataka) i, ukoliko nije zabranjeno važećim zakonom, za upotrebu u sopstveno ime (kao rukovalac podataka) u sledeće svrhe:

 • Da Vam obezbede proizvode i usluge koje tražite
 • Da komuniciraju s Vama u vezi s Vašim nalogom ili transakcijama s nama i da Vam šalju informacije o ponudi na našim sajtovima i aplikacijama ili promenama naših politika
 • U skladu s lokalnim zakonom i izborima i kontrolama koje su Vam eventualno dostupne:
  • Da Vam šalju ponude i promocije naših proizvoda i usluga ili proizvoda i usluga trećih lica
  • Da personalizuju sadržaj i iskustva
  • Da Vam šalju reklame na osnovu Vaših aktivnosti na našim sajtovima i aplikacijama i na sajtovima i u aplikacijama trećih lica. Kako biste saznali više o tome kako mi koristimo Vaše informacije za personalizaciju i praćenje, posetite Onlajn praćenje i oglašavanje
 • Radi optimizacije ili poboljšanja naših proizvoda, usluga i operacija
 • Da otkriju, istraže i spreče aktivnosti koje bi mogle da prekrše naše politike ili su nezakonite

Mi nećemo deliti Vaše lične podatke izvan The Walt Disney porodice kompanija osim u određenim slučajevima, uključujući i:

 • Kad nam dozvolite da delimo Vaše lične podatke s drugim kompanijama, kao što su:
  • Izbor da podelite Vaše lične podatke s pažljivo odabranim kompanijama kako bi iste mogle da Vam šalju ponude i promocije u vezi s njihovim proizvodima i uslugama
  • Ako nam date nalog da podelimo Vaše lične podatke sa sajtovima ili platformama trećih lica, kao što su društvene mreže

  Napominjemo da, kad jednom podelimo Vaše lične podatke s drugom kompanijom, informacije koje dobije ta druga kompanija podležu praksi zaštite privatnosti te druge kompanije.

 • Kad sarađujemo s finansijskim institucijama kako bismo Vam ponudili kobrendirane proizvode ili usluge, kao što je naša kobrendirana Disney Rewards Visa kartica; međutim, ovo možemo da uradimo samo ako je to dozvoljeno važećim zakonom i, u tim slučajevima, finansijskim institucijama nije dozvoljeno da koriste Vaše lične podatke u bilo koje svrhe sem u vezi s kobrendiranim proizvodima ili uslugama
 • Kada kompanije vrše usluge u naše ime, kao što su isporuka paketa i odnosi s klijentima; međutim, ovim kompanijama je zabranjeno da koriste Vaše lične podatke u bilo koje svrhe sem u vezi s našim zahtevom ili zakonskim zahtevima
 • Kada delimo lične podatke s trećim licima u vezi s prodajom kompanija, kako bismo sproveli naše Uslove upotrebe ili pravila, kako bismo obezbedili sigurnost i bezbednost naših gostiju i trećih lica, kako bismo zaštitili naša prava i imovinu i prava i imovinu naših gostiju i trećih lica, kako bismo se usaglasili s pravnim procesima ili u drugim slučajevima ako verujemo u dobroj veri da se takvo obelodanjivanje zahteva zakonom

Mi Vam dajemo mogućnost da vršite određenu kontrolu i izbore u vezi s našim sakupljanjem, upotrebom i deljenjem Vaših informacija. U skladu s lokalnim pravom, Vaše kontrole i izbori mogu obuhvatati sledeće:

 • Možete ispravljati, ažurirati i obrisati registrovani nalog
 • Možete izmeniti odabrane opcije vezane za pretplatu, biltene i obaveštenja
 • Možete birati da li želite da dobijate od nas ponude i promocije vezane za naše proizvode i usluge, ili proizvode i usluge za koje mislimo da bi Vam mogli biti zanimljivi
 • Možete birati da li možemo da delimo Vaše lične podatke s drugim kompanijama kako bi Vam iste mogle slati ponude i promocije vezane za njihove proizvode i usluge
 • Možete birati da li želite da dobijate ciljane reklame s mnogih oglasnih mreža, s mreža za razmene podataka, marketinške analize i od drugih vršioca usluga ovde
 • Možete tražiti pristup ličnim podacima koje imamo o Vama i da iste izmenimo ili obrišemo

Kontrolu ili izbore možete vršiti, ili možete tražiti pristup ličnim podacima, ako posetite Izbor komunikacija, ako kontaktirate Servise za posetioce, ili u skladu s uputstvima koje Vam dostavimo u saopštenjima koja Vam pošaljemo. Napominjemo da, ako nam ne dopustite da prikupimo Vaše lične podatke, možda nećemo moći da Vam obezbedimo određene proizvode i usluge, a neki od naših servisa možda neće moći da uzmu u obzir Vaša interesovanja i preference. Ako imate još pitanja u vezi s Vašim konkretnim ličnim podacima koje obrađujemo ili zadržavamo, kontaktirajte Servis za posetioce.

Mi prepoznajemo potrebu da obezbedimo dodatnu zaštitu privatnosti u vezi s ličnim podacima koje eventualno sakupimo od dece na našim sajtovima i aplikacijama. Dostupnost nekih elemenata na našim sajtovima i u aplikacijama zavisi od starosti korisnika, tako da iste ne mogu koristiti deca, i mi ne sakupljamo svesno lične podatke od dece u vezi s tim elmentima. Kad nameravamo da prikupimo lične podatke od dece, preduzimamo dodatne korake kako bismo zaštitili privatnost dece, uključujući i:

 • Obaveštavanje roditelja o našoj praksi u vezi s informacijama vezanim za decu, uključujući i vrste ličnih podataka koje eventualno prikupljamo od dece, svrhu u koju ćemo eventualno upotrebiti te informacije i da li ćemo i s kim podeliti te informacije
 • U skladu s važećim zakonom, dobijanje saglasnosti od roditelja za prikupljanje ličnih podataka od njihove dece, ili za slanje informacija o našim proizvodima i uslugama direktno njihovoj deci
 • Ograničavanje našeg sakupljanja ličnih informacija od dece samo na deo koji je razumno potreban kako bi se učestvovalo u nekoj onlajn aktivnosti
 • Omogućavanje roditeljima da pristupaju ili davanje mogućnosti da traže pristup ličnim podacima koje smo sakupili od njihove dece i mogućnost da zahtevaju da se ti lični podaci izmene ili obrišu

Za sve dodatne informacije o našoj praksi u Sjedinjenim državama i Južnoj Americi u vezi s ličnim podacima o deci, pročitajte našu Politiku privatnosti dece (English).

Bezbednost, integritet i poverljivost Vaših informacija izuzetno su nam važni. Mi smo uveli tehničke, administrativne i fizičke mere bezbednosti koje su osmišljene za zaštitu informacija posetilaca od neovlašćenog pristupa, obelodanjivanja, upotrebe i izmena. S vremena na vreme, mi pregledamo naše sigurnosne procedure kako bismo razmotrili uvođenje adekvatnih novih tehnologija i metoda. Ipak, napominjemo da, uprkos našim najboljim naporima, nikakve bezbednosne mere nisu savršene niti neprobojne. Mi zadržavamo Vaše lične podatke onaj period vremena koji je potreban da se ispune svrhe navedene u ovoj politici privatnosti osim ukoliko se duži period zadržavanja zahteva ili dozvoljava zakonom.

Poslujemo globalno i možemo da prenosimo Vaše lične podatke pojedinačnim kompanijama koje čine Walt Disney srodne kompanije ili trećim stranama svuda u svetu u svrhe koje su opisane u ovoj politici privatnosti. Gde god da budemo prenosili, čuvali ili obrađivali Vaše lične podatke, preduzećemo razumne korake da zaštitimo privatnost Vaših ličnih podataka. Pored toga, kada koristimo ili otkrivamo lične podatke koji su preneti iz Evropske unije, koristimo standardne ugovorne klauzule koje je odobrila Evropska komisija, usvajamo druga sredstva koja propisuje zakon Evropske unije da bismo obezbedili adekvatne zaštite ili da bismo dobili Vaš pristanak. Primenjujemo i suštinske zahteve standardnih ugovornih klauzula kada prenosimo lične podatke iz Australije.

S vremena na vreme, mi možemo da menjamo ovu politiku privatnosti kako bismo uneli nove tehnologije, industrijsku praksu, regulatorne zahteve ili u druge svrhe. Dostavićemo Vam obaveštenje ukoliko su te promene materijalno značajne i, ako to zahteva važeći zakon, tražićemo Vašu saglasnost.

Ukoliko imate komentara ili pitanja o ovoj politici privatnosti, obratite se Servisu za posetioce. Naši sajtovi i aplikacije mogu sadržati linkove prema drugim sajtovima koji nisu u našem vlasništvu ili pod našom kontrolom, pa mi nismo odgovorni za zaštitu privatnosti na tim sajtovima. Podstičemo Vas da uzmete u obzir trenutak kad napuštate naše sajtove ili aplikacije i da pročitate politike privatnosti na drugim sajtovima koji mogu prikupljati Vaše lične podatke.

Obaveštenje za stanovnike Kalifornije: Ako ste stanovnik Kalifornije, možda imate neka dodatna prava. Kalifornijski Građanski zakonik, odeljak 1798.83 dozvoljava da tražite informacije o obelodanjivanju Vaših ličnih podataka od strane određenih članova The Walt Disney porodice kompanija trećim licima za potrebe direktnog marketinga tih trećih lica. Kalifornijski zakonik o poslovanju i profesijama, odeljak 22581 dozvoljava maloletnim registrovanim korisnicima da traže i da im se odobri brisanje određenog postavljenog sadržaja. Posetite našu stranicu Vaša prava privatnosti u Kaliforniji za više informacija.

Nazad na vrh back-to-top