PRIVAATSUSPOLIITIKA

Viimati muudetud: 22.12.2023

SELLE POLIITIKA KOHALDAMISALA 

Selles privaatsuspoliitikas kirjeldatakse niisuguste andmete töötlemist, mis on antud või kogutud saitidel või rakendustes, kus see privaatsuspoliitika on avaldatud ning tegemist võib olla meie digitaalse omandiga või rakendustega, mida me pakume kolmanda isiku saitidel või platvormidel. Selles privaatsuspoliitikas kirjeldatakse ka seda, kuidas me töötleme kasutajaandmeid, mis on meile antud või mis me oleme ise kogunud võrguväliselt meie füüsilistes kohtades, näiteks kauplustes, teemaparkides, puhkekeskustes, majutuskohtades ja kruiisilaevadel, või mis me oleme saanud klienditeeninduskeskuste kaudu. Me järgime seda privaatsuspoliitikat kooskõlas seadusega, mida kohaldatakse kohtades, kus me tegutseme. Mõnel juhul võivad meil teatud toodete, praktikate või piirkondade kohta olla täiendavad andmete privaatsusteatised. Neid teatisi tuleb lugeda koos siinse privaatsuspoliitikaga.  

Pidage meeles, et kui esitate meile andmeid kolmanda isiku saidil või platvormil (näiteks meie rakenduste kaudu), võib kolmanda isiku sait või platvorm teie esitatud andmeid eraldi koguda. Kogutud andmetele kehtib see privaatsuspoliitika ja kolmanda isiku saidi või platvormi kogutavatele andmetele kehtivad kolmanda isiku saidi või platvormi privaatsuspraktikad. Privaatsusvalikud, mis te olete teinud kolmanda isiku saidil või platvormil, ei kehti otse meie rakenduste kaudu kogutud andmete kasutamisele. Samuti pidage meeles, et meie saidid ja rakendused võivad sisaldada linke teistele saitidele, mis ei kuulu meile või mida me ei kontrolli, ning me ei vastuta nende saitide privaatsuspraktikate eest. Soovitame teil omale teadvustada, kui lahkute meie saitidelt või rakendustest, ning lugeda teie isikuandmeid koguda võivate teiste saitide privaatsuspoliitikaid. 

Meie ettevõtte alla kuulub palju erinevaid kaubamärke. Kui meid külastate, ostlete või loote konto meie juures või kasutate meie saite ja rakendusi, vastutab teie andmete töötlemise eest mõni The Walt Disney ettevõtete grupi liige. Siit leiate nimekirja asjakohastest vastutavatest andmetöötlejatest.  

Me kogume kahte põhiliiki andmeid – isikuandmeid (nagu määratletud siinses privaatsuspoliitikas) ja anonüümseid andmed (nagu määratletud siinses privaatsuspoliitikas) – ning me võime kasutada isikuandmeid ja anonüümseid andmeid kolmanda andmeliigi loomiseks, milleks on koondandmed (samuti määratletud siinses privaatsuspoliitikas). Eelkõige me kogume järgmisi andmeid: 

 • Registreerimisandmeid, mis te annate konto loomisel, sooduspakkumiste kasutamisel või oma profiili linkimisel kolmanda isiku saidile või platvormile oma liitumiskontot kasutades. Niisugusteks andmeteks on näiteks teie ees- ja perekonnanimi, elukohariik, sugu, sünnikuupäev, e-posti aadress kasutajanimi ja parool. 
 • Tehinguandmed, mis te annate, kui soovite saada teavet, võtate ühendust klienditeenindusega või ostate või taotlete meilt mõnda toodet või teenust või tagastate või vahetate selle. Niisugusteks andmeteks on näiteks teie postiaadress, telefoninumber ja makseteave.
 • Andmed, mis te annate meie saitide ja rakenduste avalikes foorumites, kui teete näiteks avalikke postitusi. 
 • Andmed, mis saadetakse kas ühelt isikult teisele või piiratud grupis, kasutades meie sõnumite saatmise, vestluse, postitamise või muud sarnast funktsiooni, kui kohaldatav seadus lubab niisuguseid andmeid koguda. 
 • Andmed, mis me saame kolmandalt isikult, näiteks mõne saidi või platvormi pakkujalt, meie rakenduste kasutamise kohta kolmanda isiku platvormidel või seadmetes.
 • Asukohaandmed, sh täpne või ligikaudne asukohateave, mis on saadud mobiilse või muu seadme kaudu, mis suhtleb mõne meie saidi, rakenduse või füüsilise kohaga (sh majakatehnoloogia kaudu) või mida seostatakse teie IP-aadressi või muu võrgu- või seadmeidentifikaatoriga, kui meil on õigusaktide alusel lubatud selliseid andmeid töödelda.
 • Tegevusandmed selle kohta, kuidas teie või teie konto kaudu volitatud isik(ud) meie saite ja rakendusi kasutate (sh luues profiile oma Disney+ või Hulu kontol), näiteks vaadatava sisu, postituste, meie teenuste kasutustiheduse ja teie eelistuste kohta.
 • Kasutus-, vaatamis-, tehnilised ja seadmeandmed, mida kogutakse siis, kui külastate meie saite, kasutate meie rakendusi kolmanda isiku saitidel või platvormidel või avate meie saadetud e-kirju või loote ühenduse meie traadita interneti juurdepääsuteenuste ning muude sarnaste tehnoloogiatega. Niisugusteks andmeteks on ka teie brauseri või seadme tüüp, seadme kordumatu identifikaator ja IP-aadress. 
 • Fotod või videod, mis on jäädvustatud kaamerate või lugejatega meie füüsilistes kohtades või nende ümbruses. 
 • Kõnesalvestised, mis kogutakse, kui helistate meie broneerimiskeskustesse või muudele klienditeeninduse telefoninumbritele. 
 • Kogume andmeid, mis te meile esitate, kui taotlete või ostate meilt tooteid, teenuseid või teavet, registreerite end meie juures (sh siis, kui seote liitumiskontot kasutades oma profiili kolmanda isiku saidi või platvormiga), osalete avalikel foorumitel või muudes tegevustes meie saitidel ja rakendustes, vastate kasutajaküsitlustele, külastate meie füüsilisi kohti, helistate meie broneerimiskeskustesse või muudele klienditeeninduse telefoninumbritele või suhtlete meiega muul viisil, kasutades ühte või mitut seadet. Saate teavet edastada mitmel viisil, sealhulgas tekstina sisestades või häälkäskluste abil. 
 • Kogume teavet mitmesuguste tehnoloogiate abil, nagu küpsised, välkküpsised, pikslid, sildid, tarkvaraarenduskomplektid, rakendusprogrammide liidesed ja veebimajakad, sealhulgas siis, kui külastate meie saite ja rakendusi või kasutate meie rakendusi kolmandate isikute saitidel või platvormidel ühel või mitmel seadmel, olenemata sellest, kas olete sisse loginud või end kasutajaks registreeritud või mitte. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist veebijälgimise tehnoloogiad ja reklaam sealhulgas mittejälgimise teemat ja seda, kuidas keelata küpsised ning teha muid valikuid seoses niisuguste andmete kogumisega. 
 • Kogume andmeid analüütikatööriistade abil, sealhulgas siis, kui külastate meie saite ja rakendusi või kasutate meie rakendusi kolmanda isiku saitidel või platvormidel. 
 • Saame andmeid muudest usaldusväärsetest allikatest, et uuendada või täiendada teie esitatud või automaatselt kogutud andmeid, näiteks postiaadressi kolmanda isiku teenuseid kasutades. Kohaldatava seadusega võidakse nõuda, et volitaksite kolmandat isikut teie andmeid meiega jagama, enne kui saame neid ise hankida. 

The Walt Disney ettevõtete grupi liige, kes on teie andmete vastutav töötleja, vastutab teie andmete eest ja võib neid kasutada selles poliitikas kirjeldatud eesmärkidel. Teised The Walt Disney ettevõtete grupi liikmed võivad teie andmetele juurde pääseda, kui nad osutavad teenuseid vastutavate töötlejate nimel (andmetöötlejatena), ja kasutada andmeid nende enda nimel (vastutavate andmetöötlejatena) selles poliitikas kirjeldatud eesmärkidel, kui see pole kohaldatava seadusega keelatud. Kooskõlas kohaldatava seaduse ning teile kättesaadavate valikute ja kontrollmehhanismidega võime kasutada teilt saadud või teiega seotud seadmetest kogutud teavet järgmistel eesmärkidel:

 • Teile nende kogemuste, toodete ja teenuste pakkumiseks, mida te soovite, vaatate, ostate või millega te liitute. 
 • Teile teadaannete edastamiseks teie konto või meiega tehtud tehingute kohta ning teile teabe saatmiseks või teilt tagasiside küsimiseks meie saitide ja rakenduste funktsioonide või meie poliitikate muudatuste kohta. 
 • Teile meie toodete ja teenuste või kolmanda isiku toodete ja teenuste kohta pakkumiste ja tutvustuste saatmiseks. 
 • Sisu ja kasutuskogemuse isikupärastamiseks. 
 • Teile sihitud reklaami pakkumiseks, tuginedes teie tegevusele meie saitidel ja rakendustes ning kolmanda isiku saitidel ja rakendustes. 
 • Meie saitide, rakenduste, toodete, teenuste ja toimingute käigushoidmiseks, mõistmiseks, optimeerimiseks, arendamiseks või täiustamiseks, sealhulgas kasutajaküsitluste uurimis- ja analüütikatööriistu kasutades. 
 • Niisuguste tegevuste tuvastamiseks, uurimiseks ja ennetamiseks, mis võivad olla vastuolus meie poliitikatega, tekitada turvaprobleeme, olla petturlikud või ebaseaduslikud. 
 • Teie teavitamiseks toodete tagasikutsumisest või turvaprobleemidest. 

Me ei jaga teie isikuandmeid kolmandate isikutega , kes ei kuulu Walt Disney kontserni, välja arvatud piiratud juhtudel, sh:

 • kui lubate meil jagada teie isikuandmeid teise ettevõttega, otsustades jagada oma isikuandmeid hoolikalt valitud ettevõtetega, et nad saaksid teile saata pakkumisi ja kampaaniateateid oma toodete ja teenuste kohta;
 • kui annate meile korralduse jagada oma isikuandmeid teise ettevõttega teie taotluse täitmiseks, näiteks juhul:
  • kui broneerite meie juures reisipakette, mis sisaldavad kaupu või teenuseid, mida pakuvad kolmandad isikud, nagu lennuettevõtted, maismaatranspordi pakkujad, kolmandast isikust hotellid ja reisikindlustuse pakkujad, ning
  • kui broneerite meie kaudu koha kolmandatele isikutele kuuluvatesse restoranidesse;
 • kui annate meile korralduse jagada oma isikuandmeid kolmanda isiku saitide ja platvormidega, näiteks suhtlusvõrgustiku saitidega;
 • kui ettevõtted osutavad meie nimel teenuseid, kuid neil ettevõtetel on keelatud kasutada teie isikuandmeid muudel kui meie kehtestatud või õigusaktidega ettenähtud eesmärkidel;
 • kui pakume teile asjakohast reklaami kolmandate osapoolte saitidel ja rakendustes, võime kolmandate osapooltega jagada teie kohta piiratud isikuandmeid, näiteks teatud identifikaatoreid või räsitud e-posti aadressi. Samuti võime jagada sellist teavet, et pakkuda teile ja mõõta asjakohaseid kolmandate osapoolte reklaame meie saitidel ja rakendustes. Lisateavet selle kohta, kuidas me kasutame teie andmeid isikupärastamiseks ja jälgimiseks, leiate jaotisest Veebipõhised jälgimistehnoloogiad ja reklaam.
 • kui teeme koostööd finantseerimisasutustega, et pakkuda teile ühiskaubamärgi (näiteks meie ühiskaubamärk Disney Rewards Visa Card) tooteid või teenuseid, kuid teeme seda ainult siis, kui see on kohaldatava õigusega lubatud, ning sellistel juhtudel on finantseerimisasutusel keelatud kasutada teie isikuandmeid muudel eesmärkidel peale nende, mis on seotud ühiskaubamärgi toodete või teenustega;
 • kui edastate isikuandmeid The Walt Disney Company ja National Geographic Society ühisettevõttele National Geographic Partners, võib National Geographic Partners asjaomaseid andmeid jagada National Geographic Society’ga, ning kui seda tehakse, vastutab nende andmete töötlemise eest National Geographic Society kooskõlas oma privaatsuseeskirjaga;
 • kui kasutate Hulu teenust, võib Hulu jagada andmeid oma äripartneritega, kes aitavad pakkuda Hulu teenust, näiteks sisu programmeerijate, levitajate ja seadme partnerite ning ettevõtete omanikega. Teie nõusolekul võib Hulu jagada teie vaatamisteavet koos teatud isikuandmetega ka nende ja muude kolmandate isikutega;
 • kui jagame teie isikuandmeid kolmandate isikutega ettevõtte müügi tõttu, meie kasutustingimuste või reeglite jõustamiseks, meie kasutajate ja kolmandate isikute ohutuse ja turvalisuse tagamiseks, meie ning meie kasutajate ja kolmandate isikute õiguste ja vara kaitsmiseks, õigusliku menetluse järgimiseks või muudel juhtudel, mil arvame heas usus, et andmete avaldamine on õigusaktide alusel kohustuslik.
 • Pange tähele, et kui me jagame teie isikuandmeid teise ettevõttega eespool nimetatud juhtudel ja teisiti pole märgitud, siis vastutab see ettevõte saadud andmete töötlemise eest vastavalt oma privaatsustavadele.

Anname teile võimaluse kasutada teatud kontrollmeetmeid ja teha valikuid, mis on seotud teie andmete kogumise, kasutamise ja jagamisega. Vastavalt kohaldatavale õigusele võivad teie kontrollmeetmed ja valikud hõlmata järgmist:

 • teie liitumiskonto andmete parandamine, värskendamine ja kustutamine;
 • tellimuste, uudiskirjade ja teavituste valimine või muutmine;
 • võimalus valida, kas soovite saada meie pakkumisi ja kampaaniateateid seoses meie toodete ja teenustega või toodete ja teenustega, mis meie arvates võiksid teile huvi pakkuda;
 • võimalus valida, kas jagame teie isikuandmeid teiste ettevõtetega, et nad saaksid teile saata pakkumisi ja kampaaniateateid oma toodete ja teenuste kohta;
 • võimalus kontrollida suunatud reklaame, klõpsates meie veebisaidi jaluses või rakenduse seadetes „Ära müü ega jaga minu isikuandmeid“ või „Halda oma küpsiste sätteid“;
 • võimalus kontrollida suunatud reklaame, mida edastavad paljud reklaamivõrgustikud ja partnerid, andmevahetuse, turundusanalüütika ning digitaalse reklaami ja turundusteenuse pakkujad külastades veebisaiti Digital Advertising Alliance);
 • võimalus kontrollida rakendustes kuvatavat suunatud reklaami, kasutades teie seadme(te) sätteid ja valikuid, näiteks huvipõhistest reklaamidest loobumisega;
 • võimalus piirata osalemist Nielseni digitaalse mõõtmise uuringus (mittepanelistid);
 • võimalus piirata osalemist Nielseni digireklaamide hindamises, kui vaatate Hulut teatavates elutoaseadmetes ja mobiilirakendustes, logides Hulusse oma arvutis ja klõpsates oma Hulu konto lehel valikut „Halda Nielseni mõõtmist“;
 • võimalus piirata osalemist Nielseni digireklaamide hindamises (turgudel, kus see on saadaval), kui vaatate Disney+ teatavates elutoaseadmetes ja mobiilirakendustes, logides Disney+ oma arvutis ja klõpsates oma Disney+ konto lehel valikut „Halda Nielseni mõõtmist“;
 • võimalus hallata oma Hulu vaatamisandmete ja teatud isikuandmete jagamise eelistusi, kui logite oma arvutis Hulusse ja redigeerite konto seadetes oma profiiliandmeid;
 • võimalus taotleda oma isikuandmete kustutamist mõne meie saidi või rakenduse avalikust foorumist; ning
 • võimalus taotleda nende isikuandmetega tutvumist, muutmist või kustutamist, mida me teie kohta säilitame.

Neid kontrolle ja valikuid saate kasutada mitmel viisil, sealhulgas eespool kirjeldatud viisil, või külastades Kommunikatsioonvalikuid (privaatsuskontrollide vahekaardil), võttes ühendust klienditeenindusega või järgides teile saadetud teatistes antud juhiseid. Saate suunatud või huvipõhistest reklaamidest loobuda, külastades Digital Advertising Alliance’i või European Interactive Digital Advertising Alliance’i saiti või kasutades loobumiseks teie külastatava veebisaidi jaluses olevat linki „Huvipõhised reklaamid“.

Pange tähele, et kui te ei luba meil koguda teie isikuandmeid, ei pruugi meil olla võimalik teile teatud kogemusi, tooteid ja teenuseid pakkuda ning mõnede meie teenuste puhul ei pruugi olla võimalik teie huve ja eelistusi arvesse võtta. Kui isikuandmete kogumine on kohustuslik, selgitame seda andmete kogumise hetkel, et saaksite andmete kogumise lubamise kohta teha teadliku otsuse. Kui teil on küsimusi konkreetselt teid puudutavate isikuandmete kohta, mida töötleme või säilitame, ja oma õiguste kohta seoses nende isikuandmetega, võtke ühendust klienditeenindusega.

Me tunnistame, et isikuandmed, mida võime oma saitidel ja rakendustes lastelt koguda, vajavad täiendavat privaatsuskaitset. Juurdepääs mõnele meie saidi ja rakenduse funktsioonile on alates teatud vanusest, et lapsed ei saaks neid kasutada, ning me ei kogu nende funktsioonidega seoses teadlikult lastelt isikuandmeid. Kui kavatseme koguda lastelt isikuandmeid, võtame laste privaatsuse kaitsmiseks täiendavaid meetmeid, mille hulgas on järgmised meetmed:

 • Vanemate teavitamine meie andmetöötluspraktikatest, mis on seotud laste isikuandmetega, sealhulgas sellest, millist liiki isikuandmeid võime lastelt koguda, milliseks kasutuseks võime neid andmeid kasutada ning kas ja kellega võime neid andmeid jagada. 
 • Vanematelt nõusoleku küsimine laste isikuandmete kogumiseks või meie toodete ja teenuste kohta teabe saatmiseks otse lastele kooskõlas kohaldatava seaduse ja meie praktikatega. 
 • Lastelt ainult nende isikuandmete kogumine, mis on mõistlikult vajalikud veebitegevuses osalemiseks. 
 • Vanematele juurdepääsu andmine või juurdepääsu taotlemise võimaldamine isikuandmetele, mis me oleme nende lastelt kogunud, ning isikuandmete muutmise või kustutamise taotlemise võimaldamine. 

Lisateavet meie praktikate kohta Ameerika Ühendriikides seoses laste isikuandmetega vaadake meie laste privaatsuspoliitikast. 

Teie andmete turvalisus, terviklikkus ja konfidentsiaalsus on meie jaoks äärmiselt oluline. Oleme rakendanud tehnilisi, administratiivseid ja füüsilisi turvameetmeid, mis on mõeldud kasutajate andmete kaitsmiseks volitamata juurdepääsu, avalikustamise, kasutamise ja muutmise eest. Vaatame oma turvameetmed regulaarselt üle, et kaaluda asjakohase uue tehnoloogiate ja meetodite kasutamist. Pidage meeles, et vaatamata meie pingutustele ei ole ükski turvameede täiuslik ega 100% kindel. Säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kui on vaja käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud eesmärkide täitmiseks, välja arvatud juhul, kui seadusega on ette nähtud või lubatud pikem säilitusperiood. 

Tegutseme ülemaailmselt ja võime edastada teie isikuandmeid The Walt Disney ettevõtete grupi üksikettevõtetele või kolmandatele isikutele kõikjal maailmas käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud eesmärkidel. Ükskõik, kuhu me teie isikuandmed edastame, kus me neid säilitame või töötleme, võtame teie isikuandmete kaitsmiseks mõistlikke meetmeid. Need meetmed võivad hõlmata lepingu tüüptingimuste rakendamist, kui see on seadusega võimaldatud, teie nõusoleku võtmist või muid isikuandmete edastamise seaduslikke vahendeid. 

Aeg-ajalt võime seda privaatsuspoliitikat muuta, et selles oleks kajastatud uued tehnoloogiad, tööstusharu praktikad, õiguslikud nõuded, või võime seda teha muudel eesmärkidel. Teavitame teid, kui tegemist on oluliste muudatustega, ja kui kohaldatav seadus seda nõuab, siis võtame teilt nõusoleku. Teade võidakse saata e-posti teel viimasele meile antud e-posti aadressile, teade nende muudatuste kohta võidakse postitada meie saitidele ja rakendustesse või teavitada võidakse muul viisil kooskõlas kohaldatava seadusega. 

Kui teil on selle privaatsuspoliitika kohta küsimusi või kommentaare, võtke ühendust klienditeenindusega. 

Teade USA alalistele elanikele. Kui olete USA alaline elanik, võivad teil olla teatud täiendavad privaatsusõigused. Lisateabe saamiseks külastage meie lehte „Teie USA osariigi privaatsusõigused“.

Teade ÜK ja ELi elanikele: kui olete ÜK või ELi elanik, võivad teil olla teatud täiendavad privaatsusõigused. Lisateabe saamiseks külastage meie ÜK ja ELi privaatsusõiguste  lehte. 

Lähis-Ida, Aafrika ja ELi mittekuuluvate Euroopa riikide elanikud peavad külastama lisateabe saamiseks meie EMP privaatsusõiguste lehte.

Teade Brasiilia elanikele: kui olete Brasiilia elanik, võivad teil olla teatud täiendavad privaatsusõigused. Lisateabe saamiseks külastage meie Brasiilia andmekaitse alast lehte. 

Tagasi üles back-to-top