Retningslinjer for personvern

Effektiv dato: 2016/10/18

Disse retningslinjene for personvern beskriver behandlingen av informasjon som er gitt eller hentet inn på sidene hvor disse retningslinjene for personvern er oppført. De forklarer også behandlingen av informasjon som er gitt eller hentet inn på applikasjoner som vi tilbyr gjennom tredjepartssider eller -plattformer hvis de er offentliggjort for deg i forbindelse med bruken av applikasjonen. Vi følger disse retningslinjene for personvern i henhold til lokal lovgivning på de stedene vi utfører vår virksomhet.

Vi henter inn to grunnleggende typer informasjon – personlig informasjon og anonym informasjon – og vi kan bruke personlig og anonym informasjon til å opprette en tredje type informasjon, aggregert informasjon. Vi henter inn følgende kategorier med informasjon:

 • Registreringsinformasjon som du gir når du oppretter en konto, inkludert ditt fornavn og etternavn, bostedsland, kjønn, fødselsdato, e-postadresse, brukernavn og passord
 • Transaksjonsinformasjon som du gir når du etterspør informasjon eller kjøper et produkt eller tjeneste fra oss, hvorvidt det gjøres på våre sider eller gjennom våre applikasjoner, inkludert postadresse, telefonnummer og betalingsinformasjon.
 • Informasjon du gir i offentlige fora på våre sider og applikasjoner
 • Informasjon sendt enten en-til-en eller innenfor en begrenset gruppe ved bruk av våre meldings-, chat-, postingsfunksjoner eller lignende, hvor det tillates av loven at vi innhenter denne informasjonen
 • Informasjon du gir oss når du bruker våre sider og applikasjoner, våre applikasjoner på tredjepartssider eller -plattformer som sosiale nettverkssider, eller når du legger ut en lenke fra din profil på en tredjepartsside eller -plattform til din registreringskonto
 • Stedsinformasjon når du besøker nettstedene våre eller bruker programmene våre, inkludert stedsinformasjon som kommer fra en mobilenhet i interaksjon med ett av nettstedene eller programmene våre (inkludert gjennom signalteknologier), eller som er knyttet til IP-adressen din, der loven tillater at vi behandler denne informasjonen
 • Bruk, visning og teknisk data, inkludert identifisering av din enhet eller IP-adresse, når du besøker våre sider, bruker våre applikasjoner på tredjepartssider eller -plattformer eller åpner e-poster vi sender
 • Vi henter inn informasjon som du gir oss når du etterspør produkter, tjenester eller informasjon fra oss, deltar i offentlige fora eller andre aktiviteter på våre sider og applikasjoner, svarer på kundeundersøkelser, eller på andre måter har kontakt med oss. Vær oppmerksom på at når du gir oss informasjon på en tredjepartsside eller -plattform (for eksempel, via våre applikasjoner), vil informasjon du oppgir kunne hentes inn separat av tredjepartssiden eller -plattformen. Informasjonen vi henter inn dekkes av disse retningslinjene for personvern, og informasjonen som hentes inn av tredjepartssider eller -plattformer dekkes av deres retningslinjer for personvern. Valg du har tatt angående personvern på tredjepartssiden eller -plattformen vil ikke gjelde vår bruk av informasjon som vi har hentet inn direkte gjennom våre applikasjoner.
 • Vi henter inn informasjon gjennom teknologi som informasjonskapsler, Flash-informasjonskapsler og web-beacons, inkludert når du besøker våre sider og applikasjoner eller bruker våre applikasjoner på tredjepartssider eller -plattformer. Gå til Online sporing og markedsføring for ytterligere informasjon, inkludert hvordan du deaktiverer informasjonskapsler.
 • Vi får informasjon fra andre pålitelige kilder for å oppdatere eller supplementere informasjonen du har oppgitt eller som vi hentet inn automatisk. Lokalt lovverk kan kreve at du gir autorisasjon til tredjeparten til å dele informasjon med oss før vi kan få den.

Et medlem av Walt Disney Company-gruppen, som inkluderer mange forskjellige varemerker, vil være behandlingsansvarlig for din informasjon. Relevant(e) behandlingansvarlig(e) kan finnes her. Andre medlemmer av Walt Disney Company-gruppen kan ha tilgang til din informasjon i tilfeller hvor de utfører tjenester på vegne av behandlingsansvarlig(e) (som en databehandler ) og, med mindre dette forbys under gjeldende lovverk, til bruk på deres egne vegne (som en behandlingsansvarlig) for følgende formål:

 • og, med mindre dette forbys under gjeldende lovverk, til bruk på deres egne vegne (som en behandlingsansvarlig) for følgende formål:
 • Kommunisere med deg om din konto eller dine transaksjoner med oss og sende deg informasjon om funksjoner på våre sider og applikasjoner eller endringer av våre retningslinjer
 • I overensstemmelse med lokalt lovverk og valg og kontroller som kan være tilgjengelige for deg:
  • Sende deg tilbud og markedsføringsmateriell for våre produkter og tjenester eller tredjeparts produkter og tjenester
  • Personlig tilpasning av innhold og opplevelser
  • Gi deg reklamemateriell basert på din aktivitet på våre sider og applikasjoner og på tredjeparts sider og applikasjoner. For å finne ut mer om hvordan vi bruker din informasjon for personliggjøring og sporing, gå til Online sporing og markedsføring.
 • Optimalisere eller forbedre våre produkter, tjenester og drift
 • Oppdage, etterforske og forhindre aktiviteter som bryter med våre retningslinjer eller er ulovlige

Vi vil ikke dele din personlige informasjon utenfor Walt Disney Company-gruppen bortsett fra i begrensede omstendigheter, inkludert:

 • Når du lar oss dele din personlige informasjon med andre selskaper, som:
  • Når du velger å dele din personlige informasjon med nøye utvalgte selskaper slik at de kan sende deg tilbud og markedsføringsmateriell om sine produkter og tjenester
  • Når du velger å la oss dele din personlige informasjon med tredjepartssider eller -plattformer, som sosiale nettverkssider

Vær oppmerksom på at når vi har delt din personlige informasjon med et annet selskap, er informasjonen som er mottatt av det andre selskapet deretter underlagt det selskapets retningslinjer for personvern.

 • Når vi samarbeider med finansinstitusjoner om å tilby samarbeidsprodukter til deg, som vårt samarbeidsprodukt Disney Rewards Visa-kort; vi vil imidlertid kun gjøre dette hvis det tillates av gjeldende lovverk og, i disse tilfellene, vil finansinstitusjonene forbys å bruke din personlige informasjon for noe annet formål enn de som er forbundet med samarbeidsproduktene eller -tjenestene.
 • Når selskaper utfører tjenester på våre vegne, som pakkelevering og kundestøtte; imidlertid forbys disse selskapene å bruke din personlige informasjon for noe annet formål enn de som etterspørres av oss eller er lovmessig påkrevd
 • Når vi deler personlig informasjon med tredjeparter i forbindelse med salg av en bedrift, for å håndheve våre Bruksvilkår, for å sørge for sikkerheten til våre gjester og tredjeparter, for å beskytte våre rettigheter og eiendommer og rettighetene og eiendommene til våre gjester og tredjeparter, for å overholde juridiske prosesser eller i andre tilfeller hvor vi i god tro mener at offentliggjøring er lovmessig påkrevd

Vi gir deg muligheten til å ha kontroll og gjøre valg i forhold til hvordan vi henter inn, bruker og deler din informasjon. I henhold til lokalt lovverk, kan din kontroll og dine valg omfatte:

 • Du kan korrigere, oppdatere og slette din registreringskonto
 • Du kan endre valgene dine for abonnementer, nyhetsbrev og varsler
 • Du kan velge om du vil motta tilbud og markedsføringsmateriell fra oss for våre produkter og tjenester, eller produkter og tjenester vi tror vil kunne være av interesse for deg
 • Du kan velge om vi skal kunne dele din personlige informasjon med andre selskap slik at de kan sende deg tilbud og markedsføringsmateriell om sine produkter og tjenester
 • Du kan velge om du vil motta målrettet reklame fra mange reklamebyråer, datautveksling, markedsføringsanalyser og andre tjenesteleverandører her
 • Du kan be om tilgang til personopplysningene vi har om deg, og om at vi endrer eller sletter dem

Du kan benytte deg av din kontroll og dine valg, eller be om tilgang til din personlige informasjon, ved å gå til Kommunikasjonsvalg, kontakte Gjestetjenester, eller følge instruksjonene som er oppført i informasjon du har fått tilsendt. Vær oppmerksom på at hvis du ikke tillater oss å hente inn personlig informasjon fra deg, vil vi ikke være i stand til å levere enkelte produkter og tjenester til deg, og noen av våre tjenester vil ikke kunne ta hensyn til dine interesser og preferanser. Hvis du har spørsmål i forhold til den spesifikke personlige informasjonen om deg som vi behandler eller oppbevarer, ta kontakt med Gjestetjenester.

Vi erkjenner behovet for å gi ytterlige beskyttelse av personvern i forhold til personlig informasjon vi henter inn fra barn på våre sider og applikasjoner. Noen av funksjonene på våre sider og applikasjoner har aldersgrense, slik at de ikke er tilgjengelig for bruk av barn, og vi henter ikke med vitende og vilje inn personlig informasjon fra barn i forbindelse med disse funksjonene. Når vi med vilje henter inn personlig informasjon fra barn, tar vi i bruk ytterlige midler for å beskytte barns personvern, inkludert:

 • Vi varsler foreldre om våre informasjonspraksiser i forhold til barn, inkludert de forskjellige typene personlig informasjon vi kan hente inn fra barn, hvordan vi bruker slik informasjon, og hvorvidt og med hvem vi vil kunne dele slik informasjon
 • I henhold til gjeldende lovverk, innhenter vi samtykke fra foreldre for innhenting av personlig informasjon om deres barn, eller for å sende informasjon om våre produkter og tjenester direkte til deres barn
 • Vi begrenser vår innhenting av personlig informasjon fra barn til kun det som rimeligvis er nødvendig for å delta i en online aktivitet
 • Vi gir foreldre tilgang til eller muligheten til å be om tilgang til personlig informasjon vi har hentet inn fra deres barn og muligheten til å be om at den personlige informasjonen endres eller slettes

For mer informasjon om våre praksiser i USA eller Latin-Amerika angående barns personlige informasjon, les vår Barns personvern (English).

 

Sikkerheten, integriteten og konfidensialiteten til din informasjon er svært viktig for oss. Vi har implementert tekniske, administrative og fysiske sikkerhetstiltak som er utformet for å beskytte gjesteinformasjon mot uautorisert tilgang, bruk og modifisering. Fra tid til annen går vi gjennom våre sikkerhetsprosedyrer for å vurdere ny teknologi og nye metoder. Du bør være klar over at til tross for våre beste anstrengelser finnes det ingen perfekte eller ugjennomtrengelige sikkerhetstiltak. Vi beholder den personlige informasjonen din i tidsrommet som er nødvendig for å oppfylle formålene beskrevet i denne personvernspolicyen, med mindre en lengre oppbevaringsperiode er pålagt eller tillatt ved lov.

Vi har global forretningsdrift og kan overføre dine personlige opplysninger til individuelle selskaper i Walt Disney-konsernet eller tredjeparter på steder rundt om i verden, for formålene som er beskrevet i disse personvernreglene. Uansett hvor dine personlige opplysninger blir overført, lagret eller behandlet av oss, vil vi treffe rimelige tiltak for å sikre personvernet for de personlige opplysningene. Når vi bruker eller fremlegger personlige opplysninger som overføres fra EU, bruker vi i tillegg standard kontraktsklausuler som er godkjent av Europakommisjonen, tar i bruk andre metoder i henhold til lovene i EU for å sørge for tilstrekkelig sikring, eller innhenter samtykke fra deg. Vi bruker også de materielle kravene i standard kontraktsklausuler når vi overfører personlige opplysninger fra Australia.

Fra tid til annen vil vi kunne gjøre endringer i disse retningslinjene for personvern for å tilpasse oss ny teknologi, industripraksiser, krav i henhold til regelverk eller for andre formål. Vi vil gi deg varsel hvis disse endringene er materielle, og, hvor det er påkrevd av gjeldende lov, vil vi be om ditt samtykke.

Hvis du har kommentarer til eller spørsmål om disse personvernreglene, kan du kontakte Gjesteservice. Nettstedene og programmene våre kan inneholde koblinger til andre nettsteder som vi verken eier eller kontrollerer, og vi er ikke ansvarlige for personvernreglene på disse nettstedene. Vi oppfordrer deg til å være påpasselig når du forlater våre nettsteder eller programmer, og til å lese personvernreglene på andre nettsteder som kan samle inn din personlige informasjon.

Merknad til innbyggere i California: Hvis du bor i California, kan du ha enkelte andre rettigheter i tillegg. California Civil Code Section 1798.83 gir deg rett til å be om informasjon om utlevering av din personlige informasjon fra visse medlemmer av Walt Disney-konsernet til tredjeparter for bruk i markedsføring. California Business and Professions Code Section 22581 gir registrerte mindreårige brukere rett til å be om at innhold som er lagt ut, blir slettet. Gå til siden Personvernrettigheter i California hvis du vil ha mer informasjon.

Tilbake til toppen back-to-top