Personvernerklæring

Sist endret: 22.12.2023

ERKLÆRINGENS OMFANG

Denne personvernserklæringen beskriver hvordan opplysninger som oppgis eller samles inn på nettsteder og i applikasjoner der denne personvernserklæringen legges ut, enten på de digitale eiendommene våre, eller i applikasjoner vi gjør tilgjengelig på tredjeparts nettsteder eller plattformer, blir behandlet. Den beskriver også hvordan gjesteopplysninger som oppgis til oss, eller samles inn av oss på de fysiske eiendommene våre, som for eksempel i butikker, temaparker, feriesteder og cruiseskip, eller via våre kundesentre, blir behandlet. Denne personvernserklæringen følges i samsvar med gjeldende lovgivning for de steder hvor vi driver. For visse produkter, praksiser eller regioner kan vi i noen tilfeller ha tilleggsmerknader om personvern. Disse vilkårene må leses i sammenheng med denne personvernserklæringen.

Vær oppmerksom på at når du gir opplysninger til oss via en tredjeparts nettsted eller plattform (for eksempel via applikasjonene våre), kan tredjeparten også samle inn opplysningene du oppgir via sitt nettsted eller plattform. Opplysningene vi samler inn dekkes av denne personvernserklæringen, mens opplysningene tredjeparten samler inn via sitt nettsted eller plattform er underlagt personvernspraksisene til tredjepartens nettsted eller plattform. Personvernsvalg du har gjort på tredjepartens nettsted eller plattform vil ikke gjelde for vår bruk av opplysninger vi har samlet inn direkte gjennom våre applikasjoner. Vær også oppmerksom på at nettstedene og applikasjonene våre kan inneholde koblinger til andre nettsteder som vi verken eier eller kontrollerer. Vi er ikke ansvarlige for personvernreglene på disse nettstedene. Vi oppfordrer deg til å være påpasselig når du forlater nettstedene eller applikasjonene våre, samt til å lese personvernserklæringer på andre nettsteder som kan samle inn personopplysningene dine.

Selskapet vårt inkluderer mange forskjellige merkevarer. Når du besøker, handler eller oppretter en konto hos oss, eller bruker nettsteder og applikasjoner, blir opplysningene dine behandlet av et medlem av Walt Disney-konsernet. Du finner listen over behandlingsansvarlige her.

Vi samler inn to grunntyper med opplysninger – personlige opplysninger (som definert i denne erklæringen) og anonyme opplysninger (som definert i denne erklæringen) – og vi kan bruke personlige og anonyme opplysninger for å opprette en tredje type opplysning, samlet informasjon (også definert i denne erklæringen). Vi samler spesielt inn:

 • Registreringsopplysninger du oppgir når du oppretter en konto, deltar i en kampanje eller kobler profilen på en tredjeparts nettsted eller plattform til registreringskontoen din, som for eksempel fornavn og etternavn, bostedsland, kjønn, fødselsdato, e-postadresse, brukernavn og passord;
 • Transaksjonsopplysninger du oppgir når du ber om informasjon, kontakter kundeservice, eller kjøper, returnerer, ber om eller bytter et produkt eller tjeneste hos oss, som for eksempel postadresse, telefonnummer og betalingsinformasjon;
 • Informasjon du oppgir i offentlige forum på nettstedene og i applikasjonene våre, som for eksempel offentlige innlegg;
 • Informasjon som sendes enten en-til-en, eller innen en begrenset gruppe, ved hjelp av meldings-, chatte-, innleggs- eller lignende funksjonalitet, hvor vi etter gjeldende lovgivning har rett til å samle inn denne informasjonen;
 • Informasjon vi innhenter fra en tredjepart, som for eksempel en nettsteds- eller plattformleverandør, om bruken av applikasjonene våre på tredjeparters plattformer eller enheter;
 • Stedsinformasjon, inkludert nøyaktig eller omtrentlig stedsinformasjon som kommer fra en mobilenhet eller annen enhet i interaksjon med ett av nettstedene, applikasjonene eller de fysiske eiendommene våre (inkludert gjennom signalteknologier), eller som er knyttet til IP-adressen din, eller annen nett- eller enhetsidentifikator, der loven tillater at vi behandler denne informasjonen
 • Aktivitetsinformasjon om hvordan du, og eventuelle andre personer du har gitt autorisasjon gjennom din konto (for eksempel gjennom opprettelsen av profiler under din Disney+- eller Hulu-konto), bruker nettstedene og applikasjonene våre, for eksempel hva slags innhold du ser på eller legger ut, hvor ofte du bruker tjenestene våre og preferansene dine
 • Bruks-, visnings-, tekniske og enhetsdata når du besøker nettstedene våre, bruker applikasjonene våre på tredjeparters nettsteder eller plattformer, åpner e-poster vi har sendt eller kobler til de trådløse internettilgangstjenestene våre og andre lignede teknologier, inkludert nettleser eller enhetstype, unike enhetsidentifikatorer og IP-adresse;
 • Stillbilder eller videoer tatt med kameraer eller av lesere på eller rundt de fysiske eiendommene våre; og
 • Samtaleopptak når du ringer reservasjonssentre eller andre kundeservice telefonnumre.
 • Vi samler inn opplysninger du oppgir når du ber om eller kjøper produkter, tjenester eller informasjon fra oss, registrerer deg hos oss (inkludert når du kobler profilen på en tredjeparts nettsted eller plattform til registreringskontoen din), deltar i offentlige forum eller andre aktiviteter på nettstedene og i applikasjonene våre, svarer på kundeundersøkelser, besøker fysiske eiendommer, ringer reservasjonssentrene eller annen kundeservice, eller på annen måte samhandler med oss ved bruk av en eller flere enheter. Du kan oppgi opplysninger på en rekke forskjellige måter, inkludert ved å skrive eller bruke talekommandoer.
 • Vi samler inn informasjon gjennom en rekke teknologier, som for eksempel informasjonskapsler, Flash-informasjonskapsler, piksler, tagger, programvareutviklingssett, programvaregrensesnitt og websignaler, inkludert når du besøker nettstedene og applikasjonene våre, eller bruker applikasjonene våre på tredjeparters nettsteder eller plattformer ved bruk av en eller flere enheter, enten du er logget på eller registrert. Gå til nettsporingsteknologier og annonsering for videre informasjon, inkludert Do Not Track og hvordan du deaktiverer informasjonskapsler og ta ellers valg med hensyn til slik datainnsamling.
 • Vi samler inn informasjon ved hjelp av analyseverktøy, også når du besøker nettstedene og applikasjonene våre, eller bruker applikasjonene våre på tredjeparts nettsteder eller plattformer.
 • Vi innhenter informasjon fra andre pålitelige kilder for å oppdatere eller supplere informasjonen du har oppgitt, eller vi har samlet inn automatisk, for eksempel når vi validerer postadresseinformasjonen ved hjelp av tredjepartstjenester. Gjeldende lovgivning kan kreve at du gir tredjeparten autorisasjon til å dele informasjonen med oss før vi kan innhente denne.

Behandlingsansvarlig i Walt Disney-konsernet har ansvaret for opplysningene dine og kan bruke opplysningene til formål som er beskrevet i denne erklæringen. Andre medlemmer i Walt Disney-konsernet kan ha tilgang til opplysningene dine der de utfører tjenester på vegne av behandlingsansvarlig (som databehandlere) og, med mindre dette er forbudt under gjeldende lovgivning, for bruk på egne vegne (som behandlingsansvarlige) for formålene som er beskrevet i denne erklæringen. I samsvar med gjeldende lovgivning, samt valg og kontroller som kan være tilgjengelig for deg, kan vi bruke opplysningene som er samlet inn fra deg, eller fra enheter tilknyttet deg, til å:

 • Levere opplevelsene, produktene og tjenestene du ber om, ser på, deltar i eller kjøper;
 • Kommunisere med deg om kontoen din eller transaksjoner med oss, og sende deg informasjon, eller be om tilbakemelding, på funksjoner på nettstedene og applikasjonene våre eller endringer i retningslinjene våre;
 • Sende deg tilbud og kampanjer for produktene og tjenestene våre, eller for tredjeparters produkter og tjenester;
 • Personlig tilpasning av innhold og opplevelser;
 • Gi deg målrettet reklame basert på aktiviteten din på nettstedene og applikasjonene våre, og på tredjeparters nettsteder og applikasjoner;
 • Drive, forstå, optimalisere, utvikle eller forbedre nettstedene, programmene, produktene, tjenestene og operasjonene våre, inkludert ved å bruke kundeundersøkelser og analyseverktøy; og
 • Oppdage, undersøke og forhindre aktiviteter som kan bryte med retningslinjene våre, utgjør sikkerhetsproblemer, eller er uredelig eller ulovlig; og
 • Varsle deg om tilbakekalling av produkter eller sikkerhetsproblemer.

Vi deler ikke dine personlige opplysninger med en tredjepart utenfor Walt Disney-konsernet unntatt under begrensede omstendigheter, inkludert:

 • Når du tillater at vi kan dele de personlige opplysningene dine med andre selskaper, ved å velge å dele de personlige opplysningene dine med nøye utvalgte selskaper slik at de kan sende deg tilbud og kampanjer om sine produkter og tjenester;
 • Når du ber oss om å dele de personlige opplysningene dine med et annet selskap for å oppfylle forespørselen din, for eksempel:
  • Når du bestiller reisepakker hos oss som inkluderer varer eller tjenester levert av tredjeparts partnere, som for eksempel flyselskaper, bakketransportleverandører, tredjeparts hoteller og reiseforsikringsleverandører; og
  • Når du reserverer bord gjennom oss for restauranter som drives av tredjeparter.
 • Når du ber oss om å dele de personlige opplysningene dine med tredjeparts nettsteder eller plattformer, som for eksempel nettsteder for sosiale nettverk.
 • Når vi jobber med tjenesteleverandører som utfører tjenester på våre vegne, har disse selskapene derimot ikke lov til å benytte de personlige opplysningene dine til andre formål enn de vi har bedt om eller som kreves i henhold til lovgivningen;
 • Når vi gir deg relevant annonsering på tredjeparters nettsteder og applikasjoner, kan vi dele begrensede personlige opplysninger om deg, for eksempel visse identifikatorer eller en kryptert e-postadresse, med tredjeparter. Vi kan også dele slike opplysninger for å gi deg og for å måle relevant tredjepartsannonsering på våre nettsteder og applikasjoner. For å finne ut mer om hvordan vi bruker opplysningene dine til personlig tilpasning og sporing, gå til Online sporingsteknologier og annonsering.
 • Når vi samarbeider med finansielle institusjoner for å tilby deg fellesmerkede produkter eller tjenester, som for eksempel det fellesmerkede Disney Rewards Visa-kortet vårt, gjør vi dette kun hvis det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning. I slike tilfeller har ikke de finansielle institusjonene lov til å bruke de personlige opplysningene dine til andre formål enn de som er relatert til de fellesmerkede produktene eller tjenestene;
 • Når du oppgir personlige opplysninger til National Geographic-partnere, som er et fellesforetak mellom Walt Disney Company og National Geographic Society, kan National Geographic-partnere dele denne informasjonen med National Geographic Society. Så snart informasjonen er delt, vil den bli behandlet av og være underlagt National Geographic Societys retningslinjer for personvern;
 • Når du bruker Hulu-tjenesten, kan Hulu dele informasjon med sine forretningspartnere som hjelper til med å tilby Hulu-tjenesten, inkludert for eksempel innholdsprogrammerere, distributører og enhetspartnere. Med ditt samtykke kan Hulu også dele visningsinformasjonen din, sammen med visse personlige opplysninger, med disse og andre tredjeparter;
 • Når vi deler de personlige opplysningene dine med tredjeparter i forbindelse med salg av en virksomhet, håndheving av bruksvilkårene eller reglene våre, sikring av tryggheten og sikkerheten til gjestene og tredjepartene våre, beskyttelse av rettighetene og eiendommene våre, og rettighetene og eiendommene til gjestene og tredjepartene våre, overholdelse av juridiske prosesser, eller i andre tilfeller der vi i god tro tror at utlevering kreves etter loven.
 • Vær oppmerksom på at, med unntak av det som står ovenfor, så snart vi har delt de personlige opplysningene dine med et annet selskap under de ovenfor nevnte forholdene, vil opplysningene det andre selskapet har mottatt kontrolleres av dette selskapet og være underlagt dette selskapets personvernregler.

Vi gir deg muligheten til å utøve visse kontroller og valg vedrørende innhenting, bruk og deling av opplysningene dine. I samsvar med gjeldende lovgivning, kan kontrollene og valgene dine inkludere:

 • Korrigering, oppdatering og sletting av registreringskontoen din; .
 • Velge eller endre valgene for abonnementer, nyhetsbrev og varsler;
 • Velge om du vil motta tilbud og kampanjer for produktene og tjenestene våre, eller for tredjeparters produkter og tjenester, som vi tror kan være av interesse for deg;
 • Velge om vi kan dele dine personlige opplysninger med andre selskaper, slik at de kan sende deg tilbud og kampanjer om sine produkter og tjenester;
 • Kontrollere målrettet annonsering ved å klikke på «Ikke selg eller del mine personlige opplysninger» eller «Administrer dine innstillinger for informasjonskapsler» i våre nettstedsbunntekster eller applikasjonsinnstillinger;
 • Kontrollere målrettet annonsering fra mange annonsenettverk og partnere, datautvekslinger, markedsføringsanalyse og digital annonserings- og markedsføringstjenesteleverandører (ved å gå til Digital Advertising Alliance);
 • Velge å kontrollere målrettet annonsering du mottar inne i applikasjoner ved å bruke innstillingene og valgene som er tilgjengelige for deg gjennom enheten(e) din(e), for eksempel ved å velge bort interessebaserte annonser;
 • Velge å begrense deltakelsen i Nielsens digitale målingsforskning (for ikke-paneldeltakere);
 • Velge å begrense deltakelsen i Nielsens digitale annonsevurderinger når du viser Hulu på visse stueenheter og mobilapplikasjoner ved å logge på Hulu på datamaskinen din og klikke på «Administrer Nielsens måling» på Hulu-kontosiden din;
 • Velge å begrense deltakelsen i Nielsens digitale annonsevurderinger (i markeder der dette er tilgjengelig) når du viser Disney+ på visse stueenheter og mobilapplikasjoner ved å logge på Disney+ på datamaskinen din og klikke på «Administrer Nielsens måling» på din kontoside for Disney+.
 • Administrere dine Hulu-preferanser angående deling av visningsinformasjon sammen med visse personlige opplysninger ved å logge på Hulu på datamaskinen din, gå til kontoinnstillingene dine og redigere profilen din;
 • Be om at personlige opplysninger i et offentlig forum på et av nettstedene eller applikasjonene våre blir fjernet; og
 • Be om tilgang til de personlige opplysningene vi har om deg, og be om at vi endrer eller sletter dem.

Du kan utøve disse kontrollene og valgene på ulike måter, inkludert som beskrevet ovenfor, eller ved å besøke Kommunikasjonsvalg (under fanen Personvernkontroller), kontakte Kundeservice eller ved å følge instruksjoner gitt i kommunikasjon sendt til deg. Du kan også velge bort målrettede eller interessebaserte annonser ved å gå til Digital Advertising Alliance eller European Interactive Digital Advertising Alliance eller bruke velg-bort-mekanismen i «interessebaserte annonser»-koblingen i bunnteksten på nettstedet du besøker.

Vær oppmerksom på at dersom du ikke tillater at vi kan innhente personlige opplysninger fra deg, vil vi kanskje ikke kunne levere visse opplevelser, produkter og tjenester til deg, og noen av tjenestene våre vil kanskje ikke kunne ta hensyn til interesser og preferanser du har. Hvis innhenting av personlige opplysninger er obligatorisk, vil vi gjøre dette klart på innhentingstidspunktet slik at du kan ta en informert beslutning om du ønsker å delta eller ikke.  Hvis du har spørsmål om de spesifikke personlige opplysningene vi behandler eller oppbevarer om deg, og rettighetene du har vedrørende disse personlige opplysningene, kan du kontakte kundeservice.

Vi anerkjenner behovet for ytterligere beskyttelse av personvernet når det gjelder personlige opplysninger vi innhenter fra barn på nettstedene og i applikasjonene våre. Enkelte av funksjonene på nettstedene og i applikasjonene har alderskontroll, slik at de ikke er tilgjengelige for bruk av barn, og vi innhenter ikke bevisst personlige opplysninger fra barn i forbindelse med disse funksjonene. Når vi har tenkt å innhente personlige opplysninger fra barn, har vi ytterligere tiltak for å beskytte barnets personvern, inkludert følgende:

 • Vi varsler foreldre om opplysningspraksisen når det gjelder barn, inkludert hvilke typer personlige opplysninger vi kan innhente fra barn, bruksområdene for disse opplysningene og om vi deler opplysningene med noen, og i tilfelle hvem.
 • I henhold til gjeldende lover og vår praksis innhenter vi samtykke fra foreldre ved innhenting av personlige opplysninger fra barna deres, eller ved sending av informasjon om produkter eller tjenester direkte til barna.
 • Vi begrenser innhenting av personlige opplysninger fra barn til det som minimum er nødvendig i rimelig grad for å delta i en nettaktivitet.
 • Vi gir foreldre tilgang til eller muligheten til å be om tilgang til personlige opplysninger vi har innhentet fra barna deres, og muligheten til å be om at de personlige opplysningene endres eller slettes.

For ytterligere informasjon om vår praksis i USA som vedrører personopplysninger for barn, kan du lese personvernserklæringen for barn.

Sikkerheten, integriteten og konfidensialiteten for opplysningene dine er svært viktig for oss. Vi har implementert tekniske, administrative og fysiske sikkerhetstiltak som er utformet for å beskytte gjesteopplysninger mot uautorisert tilgang, fremlegging, bruk og endring. Vi går jevnlig gjennom sikkerhetsprosedyrene våre for å vurdere nye teknologier og metoder som er egnet. Vær oppmerksom på at ingen sikkerhetstiltak er perfekte eller ugjennomtrengelige, til tross for alt vi gjør. Vi beholder den personlige informasjonen din i tidsrommet som er nødvendig for å oppfylle formålene beskrevet i denne personvernspolicyen, med mindre en lengre oppbevaringsperiode er pålagt eller tillatt ved lov.

Vi har global forretningsdrift og kan overføre dine personlige opplysninger til individuelle selskaper i Walt Disney-konsernet eller tredjeparter på steder rundt om i verden, for formålene som er beskrevet i disse personvernreglene. Uansett hvor dine personlige opplysninger blir overført, lagret eller behandlet av oss, vil vi treffe rimelige tiltak for å sikre personvernet for de personlige opplysningene. Disse trinnene kan inkludere iverksetting av standard kontraktbestemmelser der dette er anerkjent av lovgivningen, innhenting av samtykket ditt, eller andre lovlige midler for overføring av personopplysninger.

Av og til kan det hende vi endrer denne personvernpolicyen for å gi plass til nye teknologier, industripraksiser, lovmessige krav eller andre formål. Vi varsler deg hvis disse endringene er omfattende, og når gjeldende lovgivning krever det, innhenter vi samtykke fra deg. Varselet kan være via e-post til deg på den siste e-postadressen du har gitt oss, ved å legge ut varsel om endringene på nettstedene og i applikasjonene våre eller med andre metoder, i tråd med gjeldende lover.

Hvis du har en kommentar til eller et spørsmål om denne personvernpolicyen, kan du kontakte gjesteservice.

Melding til bosatte i USA: Hvis du bor i USA, kan du ha enkelte andre personvernsrettigheter i tillegg. Besøk vår side for Personvernrettigheter i USA for mer informasjon.

Merknad til innbyggere i Storbritannia og EU: Hvis du bor i Storbritannia eller EU, kan du ha enkelte andre personvernsrettigheter i tillegg. Gå til siden Personvernrettigheter i Storbritannia og EU for nærmere informasjon.

Innbyggere i land i Midtøsten, Afrika og land i Europa som ikke er med i EU, kan gå til siden EMEA personvernerklæring for å få mer informasjon.

Merknad til innbyggere i Brasil: Hvis du bor i Brasil, kan du ha enkelte andre personvernsrettigheter i tillegg. Gå til siden Personvern i Brasil for nærmere informasjon.

Tilbake til toppen back-to-top