Personvernerklæring

Sist endret: 20.09.2023

ERKLÆRINGENS OMFANG

Denne personvernserklæringen beskriver hvordan opplysninger som oppgis eller samles inn på nettsteder og i applikasjoner der denne personvernserklæringen legges ut, enten på de digitale eiendommene våre, eller i applikasjoner vi gjør tilgjengelig på tredjeparts nettsteder eller plattformer, blir behandlet. Den beskriver også hvordan gjesteopplysninger som oppgis til oss, eller samles inn av oss på de fysiske eiendommene våre, som for eksempel i butikker, temaparker, feriesteder og cruiseskip, eller via våre kundesentre, blir behandlet. Denne personvernserklæringen følges i samsvar med gjeldende lovgivning for de steder hvor vi driver. For visse produkter, praksiser eller regioner kan vi i noen tilfeller ha tilleggsmerknader om personvern. Disse vilkårene må leses i sammenheng med denne personvernserklæringen.

Vær oppmerksom på at når du gir opplysninger til oss via en tredjeparts nettsted eller plattform (for eksempel via applikasjonene våre), kan tredjeparten også samle inn opplysningene du oppgir via sitt nettsted eller plattform. Opplysningene vi samler inn dekkes av denne personvernserklæringen, mens opplysningene tredjeparten samler inn via sitt nettsted eller plattform er underlagt personvernspraksisene til tredjepartens nettsted eller plattform. Personvernsvalg du har gjort på tredjepartens nettsted eller plattform vil ikke gjelde for vår bruk av opplysninger vi har samlet inn direkte gjennom våre applikasjoner. Vær også oppmerksom på at nettstedene og applikasjonene våre kan inneholde koblinger til andre nettsteder som vi verken eier eller kontrollerer. Vi er ikke ansvarlige for personvernreglene på disse nettstedene. Vi oppfordrer deg til å være påpasselig når du forlater nettstedene eller applikasjonene våre, samt til å lese personvernserklæringer på andre nettsteder som kan samle inn personopplysningene dine.

Selskapet vårt inkluderer mange forskjellige merkevarer. Når du besøker, handler eller oppretter en konto hos oss, eller bruker nettsteder og applikasjoner, blir opplysningene dine behandlet av et medlem av Walt Disney-konsernet. Du finner listen over behandlingsansvarlige her.

Vi samler inn to grunntyper med opplysninger – personlige opplysninger (som definert i denne erklæringen) og anonyme opplysninger (som definert i denne erklæringen) – og vi kan bruke personlige og anonyme opplysninger for å opprette en tredje type opplysning, samlet informasjon (også definert i denne erklæringen). Vi samler spesielt inn:

 • Registreringsopplysninger du oppgir når du oppretter en konto, deltar i en kampanje eller kobler profilen på en tredjeparts nettsted eller plattform til registreringskontoen din, som for eksempel fornavn og etternavn, bostedsland, kjønn, fødselsdato, e-postadresse, brukernavn og passord;
 • Transaksjonsopplysninger du oppgir når du ber om informasjon, kontakter kundeservice, eller kjøper, returnerer, ber om eller bytter et produkt eller tjeneste hos oss, som for eksempel postadresse, telefonnummer og betalingsinformasjon;
 • Informasjon du oppgir i offentlige forum på nettstedene og i applikasjonene våre, som for eksempel offentlige innlegg;
 • Informasjon som sendes enten en-til-en, eller innen en begrenset gruppe, ved hjelp av meldings-, chatte-, innleggs- eller lignende funksjonalitet, hvor vi etter gjeldende lovgivning har rett til å samle inn denne informasjonen;
 • Informasjon vi innhenter fra en tredjepart, som for eksempel en nettsteds- eller plattformleverandør, om bruken av applikasjonene våre på tredjeparters plattformer eller enheter;
 • Stedsinformasjon, inkludert nøyaktig eller omtrentlig stedsinformasjon som kommer fra en mobilenhet eller annen enhet i interaksjon med ett av nettstedene, applikasjonene eller de fysiske eiendommene våre (inkludert gjennom signalteknologier), eller som er knyttet til IP-adressen din, eller annen nett- eller enhetsidentifikator, der loven tillater at vi behandler denne informasjonen
 • Aktivitetsinformasjon om hvordan du, og eventuelle andre personer du har gitt autorisasjon gjennom din konto (for eksempel gjennom opprettelsen av profiler under din Disney+- eller Hulu-konto), bruker nettstedene og applikasjonene våre, for eksempel hva slags innhold du ser på eller legger ut, hvor ofte du bruker tjenestene våre og preferansene dine
 • Bruks-, visnings-, tekniske og enhetsdata når du besøker nettstedene våre, bruker applikasjonene våre på tredjeparters nettsteder eller plattformer, åpner e-poster vi har sendt eller kobler til de trådløse internettilgangstjenestene våre og andre lignede teknologier, inkludert nettleser eller enhetstype, unike enhetsidentifikatorer og IP-adresse;
 • Stillbilder eller videoer tatt med kameraer eller av lesere på eller rundt de fysiske eiendommene våre; og
 • Samtaleopptak når du ringer reservasjonssentre eller andre kundeservice telefonnumre.
 • Vi samler inn opplysninger du oppgir når du ber om eller kjøper produkter, tjenester eller informasjon fra oss, registrerer deg hos oss (inkludert når du kobler profilen på en tredjeparts nettsted eller plattform til registreringskontoen din), deltar i offentlige forum eller andre aktiviteter på nettstedene og i applikasjonene våre, svarer på kundeundersøkelser, besøker fysiske eiendommer, ringer reservasjonssentrene eller annen kundeservice, eller på annen måte samhandler med oss ved bruk av en eller flere enheter. Du kan oppgi opplysninger på en rekke forskjellige måter, inkludert ved å skrive eller bruke talekommandoer.
 • Vi samler inn informasjon gjennom en rekke teknologier, som for eksempel informasjonskapsler, Flash-informasjonskapsler, piksler, tagger, programvareutviklingssett, programvaregrensesnitt og websignaler, inkludert når du besøker nettstedene og applikasjonene våre, eller bruker applikasjonene våre på tredjeparters nettsteder eller plattformer ved bruk av en eller flere enheter, enten du er logget på eller registrert. Gå til nettsporingsteknologier og annonsering for videre informasjon, inkludert Do Not Track og hvordan du deaktiverer informasjonskapsler og ta ellers valg med hensyn til slik datainnsamling.
 • Vi samler inn informasjon ved hjelp av analyseverktøy, også når du besøker nettstedene og applikasjonene våre, eller bruker applikasjonene våre på tredjeparts nettsteder eller plattformer.
 • Vi innhenter informasjon fra andre pålitelige kilder for å oppdatere eller supplere informasjonen du har oppgitt, eller vi har samlet inn automatisk, for eksempel når vi validerer postadresseinformasjonen ved hjelp av tredjepartstjenester. Gjeldende lovgivning kan kreve at du gir tredjeparten autorisasjon til å dele informasjonen med oss før vi kan innhente denne.

Behandlingsansvarlig i Walt Disney-konsernet har ansvaret for opplysningene dine og kan bruke opplysningene til formål som er beskrevet i denne erklæringen. Andre medlemmer i Walt Disney-konsernet kan ha tilgang til opplysningene dine der de utfører tjenester på vegne av behandlingsansvarlig (som databehandlere) og, med mindre dette er forbudt under gjeldende lovgivning, for bruk på egne vegne (som behandlingsansvarlige) for formålene som er beskrevet i denne erklæringen. I samsvar med gjeldende lovgivning, samt valg og kontroller som kan være tilgjengelig for deg, kan vi bruke opplysningene som er samlet inn fra deg, eller fra enheter tilknyttet deg, til å:

 • Levere opplevelsene, produktene og tjenestene du ber om, ser på, deltar i eller kjøper;
 • Kommunisere med deg om kontoen din eller transaksjoner med oss, og sende deg informasjon, eller be om tilbakemelding, på funksjoner på nettstedene og applikasjonene våre eller endringer i retningslinjene våre;
 • Sende deg tilbud og kampanjer for produktene og tjenestene våre, eller for tredjeparters produkter og tjenester;
 • Personlig tilpasning av innhold og opplevelser;
 • Gi deg målrettet reklame basert på aktiviteten din på nettstedene og applikasjonene våre, og på tredjeparters nettsteder og applikasjoner;
 • Drive, forstå, optimalisere, utvikle eller forbedre nettstedene, programmene, produktene, tjenestene og operasjonene våre, inkludert ved å bruke kundeundersøkelser og analyseverktøy; og
 • Oppdage, undersøke og forhindre aktiviteter som kan bryte med retningslinjene våre, utgjør sikkerhetsproblemer, eller er uredelig eller ulovlig; og
 • Varsle deg om tilbakekalling av produkter eller sikkerhetsproblemer.

Vi deler ikke personopplysningene dine med en tredjepart utenfor Walt Disney-konsernet unntatt under begrensede omstendigheter, inkludert:

 • Når du tillater at vi kan dele personopplysningene dine med andre selskaper, ved å velge å dele personopplysningene dine med nøye utvalgte selskaper slik at de kan sende deg tilbud og kampanjer om sine produkter og tjenester;
 • Når du ber oss om å dele personopplysningene dine med et annet selskap for å oppfylle forespørselen din, for eksempel:
  • Når du bestiller reisepakker hos oss som inkluderer varer eller tjenester levert av tredjeparts partnere, som for eksempel flyselskaper, bakketransportleverandører, tredjeparts hoteller og reiseforsikringsleverandører; og
  • Når du reserverer bord gjennom oss for restauranter som drives av tredjeparter.
 • Når du ber oss om å dele personopplysningene dine med tredjeparts nettsteder eller plattformer, som for eksempel nettsteder for sosiale nettverk.
 • Vær oppmerksom på at så snart vi har delt personopplysningene dine med et annet selskap under de ovenfor nevnte forholdene, vil opplysningene det andre selskapet har mottatt kontrolleres av dette selskapet og være underlagt dette selskapets personvernregler.
 • Når vi samarbeider med finansielle institusjoner for å tilby deg fellesmerkede produkter eller tjenester, som for eksempel det fellesmerkede Disney Rewards Visa-kortet vårt; gjør vi dette kun hvis det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning. I slike tilfeller har ikke de finansielle institusjonene lov til å bruke personopplysningene dine til andre formål enn de som relaterer seg til de fellesmerkede produktene eller tjenestene:
 • Når du oppgir personlige opplysninger til National Geographic-partnere, som er et fellesforetak mellom Walt Disney Company og National Geographic Society, kan National Geographic-partnere dele denne informasjonen med National Geographic Society. Så snart informasjonen er delt, vil den bli behandlet av og være underlagt National Geographic Societys retningslinjer for personvern
 • Når du bruker Hulu-tjenesten, kan Hulu dele informasjon med sine forretningspartnere som hjelper til med å tilby Hulu-tjenesten, inkludert for eksempel innholdsprogrammerere, distributører og enhetspartnere. Med ditt samtykke kan Hulu også dele visningsinformasjonen din, sammen med visse personlige opplysninger, med disse og andre tredjeparter
 • Selskaper som utfører tjenester på våre vegne, som pakkelevering, markedsføring, annonsering og kundeservice, har ikke lov til å benytte personopplysningene dine til andre formål enn de vi har bedt om eller som kreves i henhold til lovgivningen; og
 • Når vi deler personopplysningene dine med tredjeparter i forbindelse med salg av en virksomhet, håndheving av bruksvilkårene eller reglene våre, sikring av tryggheten og sikkerheten til gjestene og tredjepartene våre, beskyttelse av rettighetene og eiendommene våre, og rettighetene og eiendommene til gjestene og tredjepartene våre, overholdelse av juridiske prosesser, eller i andre tilfeller der vi i god tro tror at utlevering kreves etter loven.

Vi tilbyr deg muligheten til å utøve enkelte kontroller og valg når det gjelder vår innhenting, bruk og deling av dine opplysninger. I henhold til gjeldende lover kan dine kontroller og valg omfatte følgende:

 • Korrigering, oppdatering og sletting av registreringskontoen din.
 • Valg eller endring av valg for abonnementer, nyhetsbrev og varsler.
 • Valg av om du vil motta tilbud og kampanjer fra oss for produktene og tjenestene våre, eller produkter og tjenester vi mener kan være interessante for deg.
 • Valg av om vi deler dine personlige opplysninger med andre selskaper, slik at de kan sende deg tilbud og kampanjer om produktene og tjenestene sine.
 • Kontroll av målrettet reklame fra mange reklamenettverk og partnere, datautvekslinger samt leverandører av markedsføringsanalyser, digital reklame og markedsføringstjenester (ved å gå til Digital Advertising Alliance).
 • Valg av å styre målrettet reklame du mottar i applikasjonene dine, ved å bruke innstillingene og valgene som er tilgjengelige for deg via enheten(e), for eksempel ved å tilbakestille enhetens reklameidentifikator og/eller unngå interessebasert reklame.
 • Velge å begrense deltakelse i Nielsens digitale måleundersøkelse (for ikke-paneldeltakere);
 • Velge å begrense deltakelsen i Nielsens digitale annonsevurderinger når du viser Hulu på visse stueenheter og mobilapplikasjoner ved å logge på Hulu på datamaskinen din og klikke på «Administrer Nielsens måling» på Hulu-kontosiden din;
 • Velge å begrense deltakelsen i Nielsens digitale annonsevurderinger ( i markeder der dette er tilgjengelig) når du viser Disney+ på visse stueenheter og mobilapplikasjoner ved å logge på Disney+ på datamaskinen din og klikke på «Administrer Nielsens måling» Disney+ kontosiden din.
 • Administrere dine Hulu-preferanser angående deling av visningsinformasjon sammen med visse personlige opplysninger ved å logge på Hulu på datamaskinen din, gå til kontoinnstillingene dine og redigere profilen din
 • Be om fjerning av dine personlige opplysninger fra et offentlig forum på ett av våre nettsteder eller i én av våre applikasjoner.
 • Be om tilgang til de personlige opplysningene vi har om deg, og at vi endrer eller sletter dem.

Du kan utøve disse kontrollene og valgene på ulike måter, inkludert ved å gå til Kommunikasjonsvalg (i fanen Personvernkontroller), kontakte gjesteservice, følge instruksjoner i kommunikasjonen som sendes til deg, eller bruke enheten eller andre tilgjengelige innstillinger (for eksempel tilbakestille enhetens reklameidentifikator og/eller unngå interessebasert reklame). Du kan unngå interessebasert reklame ved å gå til Digital Advertising Alliance eller European Interactive Digital Advertising Alliance, eller du kan bruke metoden for oppheving i koblingen for interessebasert reklame i bunnteksten på nettstedet du besøker.

Vær oppmerksom på at hvis du ikke tillater at vi innhenter personlige opplysninger fra deg, kan det hende vi ikke kan levere enkelte opplevelser, produkter og tjenester til deg, og enkelte av tjenestene våre kan kanskje ikke ta hensyn til interessene og preferansene dine. Hvis innhenting av personlige opplysninger er obligatorisk, tydeliggjør vi dette under innhentingen, slik at du kan fatte en informert beslutning om å delta eller ikke.  Hvis du har spørsmål om hvilke spesifikke personlige opplysninger vi behandler eller beholder om deg, og dine rettigheter i forbindelse med disse personlige opplysningene, kan du kontakte gjesteservice.

Vi anerkjenner behovet for ytterligere beskyttelse av personvernet når det gjelder personlige opplysninger vi innhenter fra barn på nettstedene og i applikasjonene våre. Enkelte av funksjonene på nettstedene og i applikasjonene har alderskontroll, slik at de ikke er tilgjengelige for bruk av barn, og vi innhenter ikke bevisst personlige opplysninger fra barn i forbindelse med disse funksjonene. Når vi har tenkt å innhente personlige opplysninger fra barn, har vi ytterligere tiltak for å beskytte barnets personvern, inkludert følgende:

 • Vi varsler foreldre om opplysningspraksisen når det gjelder barn, inkludert hvilke typer personlige opplysninger vi kan innhente fra barn, bruksområdene for disse opplysningene og om vi deler opplysningene med noen, og i tilfelle hvem.
 • I henhold til gjeldende lover og vår praksis innhenter vi samtykke fra foreldre ved innhenting av personlige opplysninger fra barna deres, eller ved sending av informasjon om produkter eller tjenester direkte til barna.
 • Vi begrenser innhenting av personlige opplysninger fra barn til det som minimum er nødvendig i rimelig grad for å delta i en nettaktivitet.
 • Vi gir foreldre tilgang til eller muligheten til å be om tilgang til personlige opplysninger vi har innhentet fra barna deres, og muligheten til å be om at de personlige opplysningene endres eller slettes.

For ytterligere informasjon om vår praksis i USA som vedrører personopplysninger for barn, kan du lese personvernserklæringen for barn.

Sikkerheten, integriteten og konfidensialiteten for opplysningene dine er svært viktig for oss. Vi har implementert tekniske, administrative og fysiske sikkerhetstiltak som er utformet for å beskytte gjesteopplysninger mot uautorisert tilgang, fremlegging, bruk og endring. Vi går jevnlig gjennom sikkerhetsprosedyrene våre for å vurdere nye teknologier og metoder som er egnet. Vær oppmerksom på at ingen sikkerhetstiltak er perfekte eller ugjennomtrengelige, til tross for alt vi gjør. Vi beholder den personlige informasjonen din i tidsrommet som er nødvendig for å oppfylle formålene beskrevet i denne personvernspolicyen, med mindre en lengre oppbevaringsperiode er pålagt eller tillatt ved lov.

Vi har global forretningsdrift og kan overføre dine personlige opplysninger til individuelle selskaper i Walt Disney-konsernet eller tredjeparter på steder rundt om i verden, for formålene som er beskrevet i disse personvernreglene. Uansett hvor dine personlige opplysninger blir overført, lagret eller behandlet av oss, vil vi treffe rimelige tiltak for å sikre personvernet for de personlige opplysningene. Disse trinnene kan inkludere iverksetting av standard kontraktbestemmelser der dette er anerkjent av lovgivningen, innhenting av samtykket ditt, eller andre lovlige midler for overføring av personopplysninger.

Av og til kan det hende vi endrer denne personvernpolicyen for å gi plass til nye teknologier, industripraksiser, lovmessige krav eller andre formål. Vi varsler deg hvis disse endringene er omfattende, og når gjeldende lovgivning krever det, innhenter vi samtykke fra deg. Varselet kan være via e-post til deg på den siste e-postadressen du har gitt oss, ved å legge ut varsel om endringene på nettstedene og i applikasjonene våre eller med andre metoder, i tråd med gjeldende lover.

Hvis du har en kommentar til eller et spørsmål om denne personvernpolicyen, kan du kontakte gjesteservice.

Melding til bosatte i USA: Hvis du bor i USA, kan du ha enkelte andre personvernsrettigheter i tillegg. Besøk vår side for Personvernrettigheter i USA for mer informasjon.

Merknad til innbyggere i Storbritannia og EU: Hvis du bor i Storbritannia eller EU, kan du ha enkelte andre personvernsrettigheter i tillegg. Gå til siden Personvernrettigheter i Storbritannia og EU for nærmere informasjon.

Innbyggere i land i Midtøsten, Afrika og land i Europa som ikke er med i EU, kan gå til siden EMEA personvernerklæring for å få mer informasjon.

Merknad til innbyggere i Brasil: Hvis du bor i Brasil, kan du ha enkelte andre personvernsrettigheter i tillegg. Gå til siden Personvern i Brasil for nærmere informasjon.

Tilbake til toppen back-to-top