Personvernerklæring

Sist endret: 19.12.2019

OMFANGET FOR DENNE POLICYEN

Denne personvernpolicyen beskriver behandling av opplysninger som angis eller innhentes på nettstedene og i applikasjonene der denne personvernpolicyen er lagt ut, uansett om det er på våre digitale eiendommer eller i applikasjoner vi gjør tilgjengelige på tredjepartsnettsteder eller -plattformer. Vi følger denne personvernpolicyen i henhold til gjeldende lover på stedene vi har forretningsdrift.  I enkelte tilfeller kan vi tilby ekstra varsler om datapersonvern som gjelder for bestemte produkter, praksiser eller regioner. Disse vilkårene må leses i sammenheng med denne policyen.

Husk at når du angir opplysninger til oss på et tredjepartsnettsted eller en tredjepartsplattform (for eksempel via applikasjonene våre), kan de angitte opplysningene bli innhentet separat av tredjepartsnettstedet eller -plattformen. Opplysningene vi innhenter, dekkes av denne personvernpolicyen, og opplysningene tredjepartsnettstedet eller -plattformen innhenter, er underlagt personvernpraksisen til de aktuelle nettstedene eller plattformene. Personvernvalg du har foretatt på tredjepartsnettstedet eller -plattformen, gjelder ikke vår bruk av opplysningene vi har innhentet direkte via applikasjonene våre. Husk også at nettstedene og applikasjonene våre kan inneholde koblinger til andre nettsteder som ikke eies eller styres av oss, og vi har ikke ansvaret for personvernpraksisen på slike nettsteder. Vi oppfordrer deg til å være oppmerksom når du forlater nettstedene eller applikasjonene våre, og til å lese personvernpolicyene til andre nettsteder som kan innhente personlige opplysninger om deg.

Et medlem av Walt Disney-konsernet, som omfatter mange ulike merker, er datakontroller for opplysningene dine. Du finner listen over relevante datakontrollere her.

Vi innhenter to grunnleggende typer opplysninger: personlige opplysninger (som definert i denne policyen) og anonyme opplysninger (som definert i denne policyen). Vi kan bruke personlige og anonyme opplysninger til å opprette en tredje type opplysninger, nemlig samleopplysninger (også definert i denne policyen).   Vi innhenter for eksempel:

 • Registreringsopplysninger du angir når du oppretter en konto, deltar i en kampanje eller kobler profilen din på et tredjepartsnettsted eller en tredjepartsplattform til registreringskontoen din, for eksempel fornavn og etternavn, landet du bor i, kjønn, fødselsdato, e-postadresse, brukernavn og passord.
 • Transaksjonsopplysninger du angir når du ber om informasjon, kontakter gjesteservice eller kjøper et produkt eller en tjeneste fra oss, for eksempel adresse, telefonnummer og betalingsopplysninger.
 • Opplysninger du angir på offentlige fora på nettstedene og i applikasjonene våre, for eksempel dine offentlige innlegg.
 • Opplysninger som sendes fra én person til en annen eller innenfor en begrenset gruppe i våre funksjoner for meldinger, chat, innlegg eller lignende, der vi har tillatelse til å innhente disse opplysningene i henhold til gjeldende lover.
 • Opplysninger vi innhenter fra tredjeparter, for eksempel en nettsteds- eller plattformleverandør, om bruk av våre applikasjoner på tredjepartsplattformer eller -enheter.
 • Stedsopplysninger, inkludert stedsopplysninger fra en mobiltelefon eller annen enhet som samhandler med ett av våre nettsteder eller én av våre applikasjoner (inkludert via teknologier for sporingsbilder), eller som er knyttet til IP-adressen din, der loven tillater at vi behandler disse opplysningene.
 • Aktivitetsopplysninger om bruk av våre nettsteder og applikasjoner av deg eller person(er) du autoriserer via kontoen din, for eksempel innholdet du viser eller legger ut, hvor ofte du bruker tjenestene våre, og dine preferanser.
 • Bruks-, visnings-, teknikk- og enhetsdata når du besøker nettstedene våre, bruker applikasjonene våre på tredjepartsnettsteder eller -plattformer eller åpner e-postmeldinger vi sender, inkludert nettleser- eller enhetstype, unik enhets-ID og IP-adresse.
 • Vi innhenter opplysninger du angir til oss når du ber om eller kjøper produkter, tjenester eller informasjon fra oss, registrerer deg hos oss (inkludert når du kobler profilen din på et tredjepartsnettsted eller en tredjepartsplattform til registreringskontoen din), deltar på offentlige fora eller andre aktiviteter på nettstedene og i applikasjonene våre, besvarer gjesteundersøkelser eller på andre måter samhandler med oss på én eller flere enheter.  Du kan angi opplysninger på mange ulike måter, inkludert ved å skrive eller bruke talekommandoer.
 • Vi innhenter opplysninger via en rekke ulike teknologier, for eksempel informasjonskapsler, Flash-informasjonskapsler, piksler, koder, sett for programvareutvikling, programgrensesnitt i applikasjoner og sporingsbilder, inkludert når du besøker nettstedene og applikasjonene våre eller bruker applikasjonene våre på tredjepartsnettsteder eller -plattformer med én eller flere enheter, uansett om du er pålogget/registrert eller ikke. Gå til Sporing og reklame på nettet hvis du vil ha mer informasjon, inkludert DNT (Do Not Track) og hvordan du deaktiverer informasjonskapsler og på andre måter foretar valg for slik datainnhenting.
 • Vi innhenter opplysninger med analyseverktøy, inkludert når du besøker nettstedene og applikasjonene våre eller bruker applikasjonene våre på tredjepartsnettsteder eller -plattformer.
 • Vi innhenter opplysninger fra andre klarerte kilder for å oppdatere eller supplere opplysningene du har angitt eller vi har innhentet automatisk, for eksempel når vi validerer adresseinformasjon via tredjepartstjenester.  Gjeldende lover krever kanskje at du autoriserer tredjeparten til å dele opplysningene dine med oss før vi kan innhente dem.

Medlemmet av Walt Disney-konsernet som er datakontroller for opplysningene dine, har ansvaret for og kan bruke opplysningene dine til formålene som er beskrevet i denne policyen. Andre medlemmer av Walt Disney-konsernet kan ha tilgang til opplysningene dine når de utfører tjenester på vegne av datakontrolleren(e) (som databehandler), og med mindre gjeldende lover ikke tillater det, for bruk på egne vegne (som datakontroller) for formålene som er beskrevet i denne policyen.  I henhold til gjeldende lover, valg og kontroller som kan være tilgjengelige for deg, kan vi bruke opplysninger vi innhenter fra deg, eller fra enheter som er knyttet til deg, til følgende formål:

 • Tilby opplevelsene, produktene og tjenestene du ber om, viser, samhandler med eller kjøper.
 • Kommunisere med deg om kontoen din eller transaksjoner med oss, og sende deg opplysninger eller be om tilbakemelding om funksjoner på nettstedene og i applikasjonene våre eller endringer i policyene våre.
 • Sende deg tilbud og kampanjer på produktene eller tjenestene våre eller produkter og tjenester fra tredjeparter.
 • Tilpasse innhold og opplevelser.
 • Gi deg målrettet reklame basert på aktiviteten din på nettstedene og i applikasjonene våre samt på tredjepartsnettsteder og i tredjepartsapplikasjoner.
 • Drive, forstå, optimalisere, utvikle eller forbedre nettstedene, applikasjonene, produktene, tjenestene og operasjonene våre, inkludert via bruk av gjesteundersøkelser og analyseverktøy.
 • Registrere, undersøke og forhindre aktiviteter som kan være et brudd på våre policyer eller ulovlig.
 • Vi deler ikke dine personlige opplysninger med tredjeparter utenfor Walt Disney-konsernet, med unntak av under begrensede forhold som inkluderer følgende:
 • Når du tillater at vi deler dine personlige opplysninger med et annet selskap, for eksempel:
  • Velger å dele personlige opplysninger med nøye utvalgte selskaper, slik at de kan sende deg tilbud og kampanjer om produktene og tjenestene sine.
  • Ber oss om å dele dine personlige opplysninger med tredjepartsnettsteder eller -plattformer, for eksempel nettsteder for sosiale nettverk.
 • Vær oppmerksom på at når vi har delt dine personlige opplysninger med et annet selskapet, styres opplysningene det andre selskapet mottar, av dette selskapet og blir underlagt det andre selskapets personvernpraksis.
 • Når vi samarbeider med finansinstitusjoner om å tilby fellesprodukter eller -tjenester til deg, for eksempel Visa-kortet med Disney-belønninger. Vi gjør imidlertid bare dette så langt loven tillater det, og i slike tilfeller forbyr finansinstitusjonene oss å bruke dine personlige opplysninger til andre formål enn det som er knyttet til fellesproduktene eller -tjenestene.
 • Når selskaper utfører tjenester på våre vegne, for eksempel levering av pakker, markedsføring og reklame samt kundeservice. Disse selskapene har imidlertid ikke lov til å bruke dine personlige opplysninger til andre formål enn det vi ber dem om, eller som loven krever.
 • Når vi deler dine personlige opplysninger med tredjeparter i forbindelse med salg av en forretning, for å overholde våre vilkår for bruk eller regler, for å opprettholde sikkerheten for våre gjester og tredjeparter, for å beskytte våre rettigheter og vår eiendom samt rettighetene og eiendommen til våre gjester og tredjeparter, for å overholde en juridisk prosess eller i andre tilfeller hvis vi mener vi er i god tro om at fremleggingen kreves av loven.

Vi tilbyr deg muligheten til å utøve enkelte kontroller og valg når det gjelder vår innhenting, bruk og deling av dine opplysninger. I henhold til gjeldende lover kan dine kontroller og valg omfatte følgende:

 • Korrigering, oppdatering og sletting av (Logout) din.
 • Valg eller endring av valg for abonnementer, nyhetsbrev og varsler.
 • Valg av om du vil motta tilbud og kampanjer fra oss for produktene og tjenestene våre, eller produkter og tjenester vi mener kan være interessante for deg.
 • Valg av om vi deler dine personlige opplysninger med andre selskaper, slik at de kan sende deg tilbud og kampanjer om produktene og tjenestene sine.
 • Kontroll av målrettet reklame fra mange reklamenettverk og partnere, datautvekslinger samt leverandører av markedsføringsanalyser, digital reklame og markedsføringstjenester (ved å gå til Digital Advertising Alliance).
 • Valg av å styre målrettet reklame du mottar i applikasjonene dine, ved å bruke innstillingene og valgene som er tilgjengelige for deg via enheten(e), for eksempel ved å tilbakestille enhetens reklameidentifikator og/eller unngå interessebasert reklame.
 • Be om fjerning av dine personlige opplysninger fra et offentlig forum på ett av våre nettsteder eller i én av våre applikasjoner.
 • Be om tilgang til de personlige opplysningene vi har om deg, og at vi endrer eller sletter dem.

Du kan utøve disse kontrollene og valgene på ulike måter, inkludert ved å gå til Kommunikasjonsvalg (i fanen Personvernkontroller), kontakte gjesteservice, følge instruksjoner i kommunikasjonen som sendes til deg, eller bruke enheten eller andre tilgjengelige innstillinger (for eksempel tilbakestille enhetens reklameidentifikator og/eller unngå interessebasert reklame). Du kan unngå interessebasert reklame ved å gå til Digital Advertising Alliance eller European Interactive Digital Advertising Alliance, eller du kan bruke metoden for oppheving i koblingen for interessebasert reklame i bunnteksten på nettstedet du besøker.

Vær oppmerksom på at hvis du ikke tillater at vi innhenter personlige opplysninger fra deg, kan det hende vi ikke kan levere enkelte opplevelser, produkter og tjenester til deg, og enkelte av tjenestene våre kan kanskje ikke ta hensyn til interessene og preferansene dine. Hvis innhenting av personlige opplysninger er obligatorisk, tydeliggjør vi dette under innhentingen, slik at du kan fatte en informert beslutning om å delta eller ikke.  Hvis du har spørsmål om hvilke spesifikke personlige opplysninger vi behandler eller beholder om deg, og dine rettigheter i forbindelse med disse personlige opplysningene, kan du kontakte gjesteservice.

Vi anerkjenner behovet for ytterligere beskyttelse av personvernet når det gjelder personlige opplysninger vi innhenter fra barn på nettstedene og i applikasjonene våre. Enkelte av funksjonene på nettstedene og i applikasjonene har alderskontroll, slik at de ikke er tilgjengelige for bruk av barn, og vi innhenter ikke bevisst personlige opplysninger fra barn i forbindelse med disse funksjonene. Når vi har tenkt å innhente personlige opplysninger fra barn, har vi ytterligere tiltak for å beskytte barnets personvern, inkludert følgende:

 • Vi varsler foreldre om opplysningspraksisen når det gjelder barn, inkludert hvilke typer personlige opplysninger vi kan innhente fra barn, bruksområdene for disse opplysningene og om vi deler opplysningene med noen, og i tilfelle hvem.
 • I henhold til gjeldende lover og vår praksis innhenter vi samtykke fra foreldre ved innhenting av personlige opplysninger fra barna deres, eller ved sending av informasjon om produkter eller tjenester direkte til barna.
 • Vi begrenser innhenting av personlige opplysninger fra barn til det som minimum er nødvendig i rimelig grad for å delta i en nettaktivitet.
 • Vi gir foreldre tilgang til eller muligheten til å be om tilgang til personlige opplysninger vi har innhentet fra barna deres, og muligheten til å be om at de personlige opplysningene endres eller slettes.

Hvis du vil ha mer informasjon om vår praksis i USA og Latin-Amerika for personlige opplysninger for barn, kan du lese vår personvernpolicy for barn (English).

Sikkerheten, integriteten og konfidensialiteten for opplysningene dine er svært viktig for oss. Vi har implementert tekniske, administrative og fysiske sikkerhetstiltak som er utformet for å beskytte gjesteopplysninger mot uautorisert tilgang, fremlegging, bruk og endring. Vi går jevnlig gjennom sikkerhetsprosedyrene våre for å vurdere nye teknologier og metoder som er egnet. Vær oppmerksom på at ingen sikkerhetstiltak er perfekte eller ugjennomtrengelige, til tross for alt vi gjør. Vi beholder den personlige informasjonen din i tidsrommet som er nødvendig for å oppfylle formålene beskrevet i denne personvernspolicyen, med mindre en lengre oppbevaringsperiode er pålagt eller tillatt ved lov.

Vi har global forretningsdrift og kan overføre dine personlige opplysninger til enkeltselskaper i Walt Disney-konsernet eller tredjeparter på steder over hele verden for formålene som er beskrevet i denne personvernpolicyen. Når dine personlige opplysninger overføres, lagres eller behandles av oss, gjennomfører vi rimelige tiltak for å sikre personvernet for disse opplysningene. Når vi bruker eller legger frem personlige opplysninger som er overført fra EU, bruker vi i tillegg standard kontraktsklausuler som er godkjent av Europakommisjonen, og bruker andre metoder i henhold til EU-lovgivning for å sikre tilstrekkelig beskyttelse, eller innhenter ditt samtykke. Vi bruker også omfattende krav fra standard kontraktsklausuler ved overføring av personlige opplysninger fra Australia.

Av og til kan det hende vi endrer denne personvernpolicyen for å gi plass til nye teknologier, industripraksiser, lovmessige krav eller andre formål. Vi varsler deg hvis disse endringene er omfattende, og når gjeldende lovgivning krever det, innhenter vi samtykke fra deg. Varselet kan være via e-post til deg på den siste e-postadressen du har gitt oss, ved å legge ut varsel om endringene på nettstedene og i applikasjonene våre eller med andre metoder, i tråd med gjeldende lover.

Hvis du har en kommentar til eller et spørsmål om denne personvernpolicyen, kan du kontakte gjesteservice.

Merknad til innbyggere i California: Hvis du er bosatt i California, kan du ha enkelte tilleggsrettigheter. I henhold til paragraf 1798.83 i California Civil Code kan du be om informasjon om utlevering av dine personlige opplysninger fra enkelte medlemmer av Walt Disney-konsernet til tredjeparter, som bruker disse opplysningene til direkte markedsføring. I henhold til paragraf 22581 i California Business and Professions Code kan registrerte brukere som er mindreårige, be om og få slettet en del angitt innhold. Paragraf 1798.100 i California Consumer Privacy Act, California Civil Code m.fl. krever åpenhet om datapraksis og tillater at du ber om blant annet tilgang til og sletting av dine personlige opplysninger. Den krever også at vi gir deg kontroll over enkelte dataoverføringer som i henhold til loven anses som et «salg». Gå til siden om personvernrettigheter i California hvis du vil ha mer informasjon.

Tilbake til toppen back-to-top