Balita

Na-acquire na ng The Walt Disney Company ang ilang partikular na negosyo ng 21st Century Fox.  Basahin ang mahahalagang update sa ilalim ng Balita sa ibaba.

Magbasa nang Higit Pa

Balita

Patakaran sa Privacy

Mayaman ang tradisyon ng The Walt Disney Company sa paghahatid ng magagandang kwento, tauhan, at karanasan sa aming mga bisitang nasa iba’t ibang dako ng mundo, at ginawa ang aming mga site at application para libangin at ikonekta ang mga bisita sa pinakamagaganda naming maibibigay sa mga platform at device na gusto ng aming mga bisita.  Kapag ginamit ng aming mga bisita ang aming mga site at application, maaari kaming kumuha ng data mula at tungkol sa mga bisitang iyon at sa kanilang mga device. Dedikado kami sa pag-alaga at pagbibigay ng respeto sa iyong personal na impormasyon. Idinisenyo ang aming patakaran sa privacy para malinaw na maipahayag ang aming mga kasanayan at paniniwala sa privacy, sa isang paraan na mana-navigate, mababasa, at mauunawaan ng aming mga bisita.  Ipinapaliwanag ng aming patakaran:

MGA TEKNOLOHIYA SA ONLINE NA PAGSUBAYBAY AT PAG-ADVERTISE

Kami at ang ilang partikular na service provider na nagbibigay ng serbisyo para sa amin ay nangongolekta ng impormasyon tungkol sa iyong aktibidad, o aktibidad sa mga device na nauugnay sa iyo, sa aming mga site at application gamit ang mga teknolohiya sa pagsubaybay gaya ng cookies, Flash cookies, mga pixel, mga tag, mga software development kit, mga application program interface, at mga Web beacon.

Makipag-ugnayan sa Amin

Bumalik sa Itaas back-to-top