Mga Control sa Privacy

Gumagamit kami ng teknolohiya, gaya ng cookies (browser at Flash) at mga web beacon, upang mangolekta ng impormasyon kapag binibisita mo ang aming mga site o ginagamit ang aming mga application sa mga site o platform ng third party. Pakibisita ang aming page na Online na Pagsubaybay at Pag-a-advertise para sa higit pang impormasyon, kabilang ang kung paano mag-disable ng cookies.

Maaari kang pumili ng iyong mga control at opsyon sa pamamagitan ng pagbisita sa Mga Pagpipilian sa Komunikasyon, pakikipag-ugnayan sa Mga Serbisyong Pambisita o pagsunod sa mga tagubiling ibinigay sa mga pakikipag-ugnayang ipinadala sa iyo.

Online Tracking at Advertising

Kami at ilang mga service provider na nag-o-operate sa aming ngalan ay nangonglekta ng impormasyon tungkol sa iyong aktibidad sa aming mga site at mga application gamit ang teknolohiya sa pagsubaybay tulad ng cookies, mga Flash cookies at Web beacons.

Mga Pagpipilian sa Komunikasyon

Pamahalaan ang account sa pagpaparehistro para sa inyong sarili o sa inyong anak, o baguhin ang inyong mga pagpipilian sa marketing.
Bumalik sa Itaas back-to-top