Patakaran sa Privacy

Epektibong Petsa: 2016/10/18

Ang patakaran sa privacy ay naglalarawan sa pagtrato ng impormasyon na ibinigay o na nakolekta sa mga site kung saan ang patakaran sa privacy ay naka-paskil.  Ipinaliliwanag din nito ang pagtrato sa impormasyon na ibinigay o na nakolekta sa mga application na ginawa naming makukuha sa mga third-party na site o mga platform kung ito ay ipinaalam sa iyo kaugnay sa paggamit ng application. Sinusunod namin ang patakaran sa privacy na ito alinsunod sa mga lokal na batas sa mga lugar kung saan kami ay nag-o-operate.

Nango-ngolekta kami ng dalawang pangunahing uri ng impormasyon – personal na impormasyon at Anonymous Information – at maaari naming gamitin ang personal at anonymous na impormasyon upang lumikha ng isang ikatlong uri ng impormasyon, pinagsama-samang impormasyon. Kinokolekta namin ang mga sumusunod na mga kategorya ng mga impormasyon:

 • Impormasyon sa pagrehistro na ibinibigay mo kapag lumikha ng account, kabilang ang iyong unang pangalan at apelyido, bansang tinitirahan, kasarian, petsa ng kapanganakan, e-mail address, username at password
 • Impormasyon sa transaksyon na iyong ibinigay kapag humiling ka ng impormasyon o bumili ng isang produkto o serbisyo mula sa amin, kung sa aming mga site man o sa pamamagitan ng aming mga application, kabilang ang iyong postal address, numero ng telepono at impormasyon sa pagbabayad
 • Impormasyong ibinigay mo  sa mga pampublikong forum sa aming mga site at application
 • Impormasyon na napadala ng alinman sa isa-sa-isa o sa loob ng isang limitadong pangkat gamit ang aming mensahe, chat, post o katulad na mga functionality, kung saan kami ay pinapayagan ng batas na kolektahin ang impormasyong ito
 • Impormasyong ibinigay mo sa amin kapag ginagamit mo ang aming mga site at mga application, ang aming application sa mga third-party na site o mga platform tulad ng mga social networking site, o i-link ang iyong profile sa isang third-party na site o mga platform gamit ang iyong registration account
 • Impormasyon ng lokasyon kapag binisita mo ang aming mga site o ginamit ang aming mga application, kasama ang impormasyon ng lokasyon na maaaring ibinigay ng isang mobile device na nakikipag-ugnayan sa isa sa aming mga site o application (kasama ang mga nakuha sa pamamagitan ng beacon technologies), o nauugnay sa iyong IP address, kung saan kami ay pinapahintulutan ng batas na iproseso ang impormasyong ito
 • Paggamit, pagtinign at teknikal na data, kabilang ang iyong device identifier o IP address, kapag binisita mo ang aming mga site, ginamit ang aming application sa mga third-party na site o mga platform o mga open email na ipinapadala namin
 • Kinokolekta namin ang impormasyong ibinigay mo sa amin kapag humiling ka ng mga produkto, serbisyo o impormasyon mula sa amin, magrehistro sa amin, lumahok sa mga pampublikong forum o iba pang mga aktibidad sa aming mga site at application, tumugon sa mga customer survey, o kung hindi man ay sa pakikipag-ugnayan sa amin. Mangyaring tandaan na kapag nagbigay ka ng impormasyon sa amin sa isang third-party na site o mga platform (halimbawa, sa pamamagitan ng aming mga application), ang impormasyon na iyong ibinigay ay maaaring hiwalay na kolektahin sa pamamagitan ng mga third-party na site o platform. Ang impormasyon na kinokolekta namin ay saklaw ng patakaran sa privacy na ito, at ang mga impormasyon na kinokolekta ng mga third-party na site o platform ay saklaw ng mga kasanayan sa privacy ng mga third-party na site o platform. Ang mga Privacy choices na ginawa mo sa mga third-party na site o platform ay hindi mailalapat sa aming paggamit ng impormasyon na aming nakolekta nang direkta sa pamamagitan ng aming mga application.
 • Kinokolekta namin ang impormasyon sa pamamagitan ng teknolohiya, tulad ng cookies, Flash cookies at Web beacons, kabilang ang kapag binisita mo ang aming mga site at mga application o gamitin ang aming application sa mga third-party na site o mga platform. Mangyaring bisitahin ang Online Tracking at Advertising seksyon sa ibaba para sa karagdagang impormasyon, kabilang ang kung paano hindi paganahin ang mga cookies.
 • Kumukuha kami ng impormasyon mula sa iba pang mga pinagkakatiwalaang pinagkukunan upang i-update o idagdag sa impormasyon na ibinigay mo o aming awtomatikong nakolekta.  Maaaring atasan ng lokal na batas na pahintulutan mo muna ang third-party na ibahagi ang iyong impormasyon sa amin bago namin makuha ito.

Ang mga miyembro ng The Walt Disney Family of Companies, na kung saan kabilang ang maraming iba’t ibang mga brand, ay magiging data controller para sa iyong impormasyon. Ang kaugnay na data controller or mga data controller ay maaaring matukoy sa talahanayan sa ibaba. Ang iba pang mga miyembro ng The Walt Disney Family of Companies ay maaaring magkaroon ng access sa iyong impormasyon kung saan nagsasagawa ang mga ito ng mga serbisyo sa ngalan ng data controller o mga data controller (bilang isang data processor at, maliban kung ipinagbabawal sa ilalim ng kaugnay na batas, para sa paggamit sa kanilang sariling mga ngalan (bilang isang data controller) para sa mga sumusunod na layunin:

 • Ibigay ang mga produkto at serbisyo na iyong hiniling
 • Makipag-ugnayan sa iyo tungkol sa iyong account o mga transaksyon sa amin at magpadala sa iyo ng impormasyon tungkol sa mga tampok sa aming mga site at mga application o mga pagbabago sa aming mga patakaran
 • Ayon sa mga lokal na batas at mga pagpipilian at kontrol na maaaring magamit sa mo:
  • Padalhan ka ng mga offer at promotions para sa aming mga produkto at serbisyo o mga third-party na mga produkto at serbisyo
  • I-personalize ang content at mga karanasan
  • Magbigay sa iyo ng advertising batay sa iyong aktibidad sa aming mga site at mga application at sa mga third-party site at application. Upang malaman mo nang higit pa ang tungkol sa kung paano namin ginagamit ang iyong impormasyon para sa mga personalization at tracking, mangyaring bisitahin ang Online Tracking and Advertising na seksyon sa ibaba.
 • I-optimize o ipagbuti ang aming mga produkto, serbisyo at pagpapatakbo
 • Alamin, siyasatin at maiwasan ang mga aktibidad na maaaring lumalabag sa aming mga patakaran o kung hindi man ay illegal

Hindi namin ibabahagi ang iyong personal na impormasyon sa labas ng The Walt Disney Family of Companies maliban sa mga limitadong pangyayari, kabilang ang:

 • Kapag pinayagan mo kami na ibahagi ang iyong personal na impormasyon sa isa pang kumpanya, tulad ng:
  • Pagpili na ibahagi ang iyong personal na impormasyon sa maingat na piniling mga kumpanya upang maaari silang magpadala sa iyo ng mga offer at mga promotion tungkol sa kanilang mga produkto at serbisyo
  • Pagdirekta sa amin upang ibahagi ang iyong personal na impormasyon sa mga third-party na site o mga platform, tulad ng mga social networking site

Mangyaring tandaan na sa sandaling ibahagi namin ang iyong personal na impormasyon sa isa pang kumpanya, ang impormasyon na natanggap sa ng mga iba pang mga kumpanya ay magiging sakop sa mga kasanayan sa privacy ng iba pang mga kumpanya na ito.

 • Kapag makikipagtulungan kami sa pampinansyal na mga institusyon upang mag-alok co-branded na mga produkto o mga serbisyo sa iyo, gaya ng aming co-branded na Disney Rewards Visa Card; gayunpaman, gagawin lamang namin ito kung pinahintulutan ng naaangkop na batas at, sa ganitong mga kaso, ang mga pampinansyal na mga institusyon ay ipinagbabawal na gamitin ng iyong personal na impormasyon para sa mga layunin maliban sa mga may kaugnayan sa mga co-branded na produkto o serbisyo
 • Kapag may kumpanya na gumanap ng serbisyo sa aming ngalan, tulad ng package delivery at customer service, gayunpaman, ang mga kumpanyang ito ay ipinagbabawal na gamitin ang iyong personal na impormasyon para sa mga layunin maliban sa mga hiniling namin o kinakailangan ng batas
 • Kapag ibinabahagi namin ang personal na impormasyon sa mga third-party kaugnay ng pagbenta ng isang negosyo, upang ipatupad ang aming Mga Tuntunin sa Paggamit o panuntunan, upang masiguro ang kaligtasan at seguridad ng aming mga bisita at mga third-party, upang maprotektahan ang aming mga karapatan at mga ari-arian at mga karapatan at mga ari-arian ng aming mga bisita at mga third-party, na sumunod sa legal na proseso o sa ibang mga kaso na sa aming magandang loob na paniniwala na ang pagbunyag ay kinakailangan ng batas

Kami ay nagbibigay sa iyo ng kakayahan na mag-ehersisyo ang ilang mga kontrol at mga pagpipilian patungkol sa aming pagkolekta, paggamit at pamamahagi ng iyong impormasyon. Alinsunod sa mga lokal na batas, ang iyong mga kontrol at mga pagpipilian ay maaaring magsama ng:

 • Maaari mong itama, i-update at tanggalin ang iyong pagpaparehistro ng account
 • Maaari mong baguhin ang iyong mga pagpipilian para sa mga subscription, mga newsletter at mga alerto
 • Maaari mong piliin na makatanggap mula sa amin ng mga offer at promotions para sa aming mga produkto at serbisyo, o mga produkto at serbisyo na sa tingin namin ay maaaring maging ng kawili-wili sa iyo
 • Maaari mong piliin kung ibabahagi namin ang iyong personal na impormasyon sa iba pang mga kumpanya upang maaari silang magpadala sa iyo ng mga offer at mga promotion tungkol sa kanilang mga produkto at serbisyo
 • Maaari mong piliin na upang makatanggap ng mga naka-target na advertising mula sa maraming mga ad networks, data exchange, marketing analytics at iba pang mga service provider sa www.aboutads.info/choices
 • Maaari kang humiling ng access sa pinanghahawakan naming personal na impormasyon tungkol sa iyo at na baguhin o tanggalin ito

Maaari kang gamitin ang iyong mga kontrol at mga pagpipilian, o humiling ng access sa iyong personal na impormasyon, sa pamamagitan ng pagbisita sa Communication Choices seksyon sa ibaba, pakikipag-ugnay sa Guest Services, o sumunod sa mga tagubilin na ibinigay sa komunikasyon na ipinadala sa iyo. Mangyaring magkaroon ng kamalayan na, kung hindi mo kami pinapayagan na mangolekta ng personal na impormasyon mula sa iyo, maaaring hindi namin maihatid ang ng ilang mga produkto at serbisyo sa iyo, at ang ilan sa aming mga serbisyo ay maaaring hindi magawang magunita ang iyong mga interes at kagustuhan. Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa mga tiyak na mga personal na impormasyon tungkol sa iyo na ma-proseso namin o sa amin ay nananatili, mangyaring makipag-ugnay sa Guest Services.

Kinikilala namin ang pangangailangan na magbigay ng karagdagang proteksyon sa privacy na may pagtatangi sa personal na impormasyon na maaari naming kolektahin mula sa mga bata sa aming mga site at application. Ang ilan sa mga tampok sa aming mga site at mga application ay “age-gated” upang ang mga ito ay hindi magamit ng mga bata, at hindi namin sadyang kokoleketahin ang personal na impormasyon mula sa mga bata na may kaugnayan sa mga tampok na iyon. Kapag layon namin na mangolekta ng personal na impormasyon mula sa mga bata, nagsasagawa kami ng mga karagdagang hakbang upang maprotektahan ang mga bata sa privacy, kabilang ang:

 • Pag-abiso sa mga magulang tungkol sa aming mga kasanayan sa impormasyon ukol sa mga bata, kabilang ang mga uri ng personal na impormasyon na maaari naming kolektahin mula sa mga bata, ang mga paraan na kung saan maaari naming gamitin ang impormasyon na iyon, at kung at kung kanino naming maaari ibahagi ang impormasyon na iyon
 • Alinsunod sa mga naaangkop na batas, pagkuha ng pahintulot mula sa mga magulang para sa koleksyon ng personal na impormasyon mula sa kanilang mga anak, o para sa pagpapadala ng impormasyon tungkol sa aming mga produkto at serbisyo direkta sa kanilang mga anak
 • Paglilimita ng ang aming koleksyon ng mga personal na impormasyon mula sa mga bata na hindi hihigit sa makatuwirang kinakailangan upang lumahok sa isang online na aktibidad
 • Pagbibigay ng access sa mga magulang o ang kakayahan upang humiling ng access sa personal na impormasyon na aming nakolekta mula sa kanilang mga anak at ang kakayahan hilingin na ang personal na impormasyon ay baguhin o tanggalin

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa aming mga kasanayan sa Estados Unidos at Latin America patungkol sa mga personal na impormasyon ng bata, mangyaring basahin ang aming Children’s Privacy Policy (English).

Ang seguridad, integridad at pagiging kompidensiyal ng iyong impormasyon ay lubos na mahalaga sa amin. Ipinatupad namin ang mga teknikal, administratibo at pisikal na mga hakbang na pangseguridad na idinisenyo upang protektahan ang impormasyon ng mga bisita mula sa hindi pinahihintulutang pag-access, pagsisiwalat, paggamit at pagbabago. Paminsan-minsan, sinusuri namin ang aming mga pamamaraan sa seguridad upang isaalang-alang ang nararapat na bagong teknolohiya at pamamaraan. Mangyaring alamin na, sa kabila ng aming pinakamahusay na pagsusumikap, walang seguridad na perpekto o hindi mararaanan. Itatabi namin ang iyong personal na impormasyon sa loob ng panahon na kinakailangan namin upang magawa ang mga layuning nakasaad sa patakarang ito sa privacy, maliban kung kinakailangan o pinahihintulutan ng batas ang mas mahabang panahon sa pagtatabi nito.

Nag-o-operate kami sa buong mundo at maaari naming ilipat ang iyong personal na impormasyon sa mga indibidwal na kumpanya ng The Walt Disney Family of Companies o mga third party sa mga lokasyon sa buong mundo para sa mga layuning inilarawan sa patakaran sa privacy na ito. Sa tuwing inililipat, iniimbak o pinoproseso namin ang iyong personal na impormasyon, gagawa kami ng mga makatuwirang hakbang upang pangalagaan ang privacy ng iyong personal na impormasyon. Bilang karagdagan, kapag ginagamit o ibinubunyag ang personal na impormasyon mula sa European Union, gumagamit kami ng mga karaniwang clause ng kontrata na inaprubahan ng European Commission, nagpapatupad kami ng ibang mga paraan sa ilalim ng batas ng European Union para matiyak ang sapat na mga pangangalaga, o kaya ay hinihingi namin ang iyong pahintulot. Inilalapat din namin ang mga kinakailangan ng mga karaniwang clause ng kontrata kapag naglilipat ng personal na impormasyon mula sa Australia.

Paminsan-minsan, maaari naming baguhin ang patakaran sa privacy upang sumang-ayon sa mga bagong teknolohiya, kasanayan sa industriya, mga pangangailangan ng regulasyon o para sa iba pang mga layunin. Magbibigay kami ng abiso sa iyo kung ang mga pagbabagong ito ay materyal at, kung kinakailangan ayon sa na-aangkop na batas, ay kukunin namin ang iyong pahintulot.

Kung may kumentaryo o tanong ka tungkol sa patakaran ng pagkapribado, mangyaring kontakin ang Mga serbisyo ng Panauhin. Ang aming mga site at application ay maaaring maglaman ng iba pang site na hindi namin pag-aari o kinokontrol at hindi kami mananagot para sa mga kasanayan ng pagkapribado ng mga site na iyon. Hinihikayat naming maging may kamalayan ka kapag umalis ka saming mga site o application at para basahin ang mga patakaran ng pagkapribado ng iba pang site na maaaring kolektahin ang iyong personal na impormasyon.

Paunawa sa mga residente ng California: Kung ikaw ay residente ng California, maaaring mayroon ka pang mga karagdagang karapatan. Isinasaad ng California Civil Code Section 1798.83 ang pagpayag sa iyo upang humingi ng impormasyon hinggil sa pagsisiwalat ng iyong personal na datos ng ilang miyembro ng The Walt Disney Family of Companies para sa mga pangatlong partido at kanilang layunin sa pamimili at pagbebenta. Pinapayagan ng California Business and Professions Code Section 22581 ang mga rehistradong manggagamit na menor de edad ang humiling at burahin ang ilang ipinaskil na nilalaman. Mangyaring bisitahin ang pahina ng Your California Privacy Rights para sa karagdagang impormasyon.

Bumalik sa Itaas back-to-top