MGA TEKNOLOHIYA SA ONLINE NA PAGSUBAYBAY AT PAG-ADVERTISE

1. MGA TEKNOLOHIYA SA ONLINE NA PAGSUBAYBAY AT PAG-ADVERTISE

Kami at ang ilang partikular na service provider na nagbibigay ng serbisyo para sa amin ay nangongolekta ng impormasyon tungkol sa iyong aktibidad, o aktibidad sa mga device na nauugnay sa iyo, sa aming mga site at application gamit ang mga teknolohiya sa pagsubaybay gaya ng cookies, Flash cookies, mga pixel, mga tag, mga software development kit, mga application program interface, at mga Web beacon. Available sa ibaba ang mga kahulugan ng ilan sa mga nakalistang teknolohiya ng pagsubaybay, pati na rin ang impormasyon tungkol sa iyong mga pagpipilian kaugnay ng mga iyon. Maaaring gamitin ang data ng pagsubaybay na ito para sa maraming layunin, kabilang ang mga sumusunod:

  • Magbigay ng mga kapaki-pakinabang na feature para pasimplehin ang iyong karanasan kapag bumalik ka sa aming mga site at application (halimbawa, pag-alala sa impormasyon mo sa pagpapadala para sa mga pagbili sa hinaharap);
  • Makapaghatid ng may kaugnayang content at pag-advertise batay sa iyong mga kagustuhan, mga pattern ng paggamit, at lokasyon;
  • Subaybayan, suriin, at i-optimize ang paggamit at paggana ng aming mga site at application; at
  • Suriin ang trapiko sa aming mga site at sa mga site ng mga third party.

Maaari kaming mangolekta ng impormasyon tungkol sa kung naka-log in o rehistrado ka ba o hindi, at maaari naming iugnay ang data ng pagsubaybay na ito sa data ng account na ginamit mo sa pagpaparehistro (kung mayroon ka nito), sa ganitong pagkakataon, ituturing namin ito bilang personal na impormasyon. Ang mga service provider na nangongolekta ng data ng pagsubaybay para sa amin ay maaaring magbigay ng pagkakataon para makapagpasya kang hindi masubaybayan online.

Maaari ding mangolekta ang mga advertiser at third party ng impormasyon tungkol sa iyong aktibidad sa aming mga site at application, sa mga device na nauugnay sa iyo, at sa mga site at application ng third-party gamit ang mga teknolohiya sa pagsubaybay. Ang data ng pagsubaybay na nakolekta ng mga advertiser at third party na ito ay ginagamit para piliin kung aling mga ad ang makikita mo sa aming mga site at application at sa mga site at application ng third-party.

Maaari mong piliing hindi makatanggap ng naka-target na pag-advertise mula sa maraming ad network at partner, mga data exchange, at analytics ng marketing at iba pang provider ng digital advertising at serbisyo sa marketing. Maaari mo ring piliing kontrolin ang naka-target na pag-advertise sa iba pang website at platform na binibisita mo. Bilang karagdagan, maaari mo ring piliing kontrolin ang naka-target na pag-advertise na natatanggap mo sa mga application sa pamamagitan ng paggamit sa mga setting at kontrol sa iyong mga device (halimbawa, sa pamamagitan ng pag-reset sa advertising identifier ng iyong mobile device at/o pag-opt out sa mga ad na nakabatay sa interes). Sumusunod kami sa Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising ng Digital Advertising Alliance.

2. MGA TEKNOLOHIYA SA ONLINE NA PAGSUBAYBAY

Kabilang sa mga halimbawa ng mga teknolohiya sa online na pagsubaybay ang:

  • Cookies. Ang cookies ay mga piraso ng impormasyong inilalagay ng website sa hard drive ng iyong computer kapag binisita mo ang kanilang website. Maaaring gamitin ang cookies para sa pagpapasa ng impormasyon mula sa amin patungo sa iyo at mula sa iyo patungo mismo sa amin, sa iba pang party para sa amin, o sa iba pang party alinsunod sa patakaran sa privacy nito. Maaari kaming gumamit ng cookies para pagsama-samahin ang mga impormasyong nakokolekta namin tungkol sa iyo. Maaari kang magpasya kung bibigyan ka ba ng iyong computer ng babala sa tuwing may ilalagay na cookie sa iyong device, o maaari mo piliing i-block ang lahat ng cookie. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng mga setting ng iyong browser. May mga pagkakaiba ang bawat browser, kaya tingnan ang Help menu ng iyong browser para matutunan ang tamang paraan ng pagbabago sa iyong cookies. Kapag na-off mo ang cookies, hindi ka magkaka-access sa marami sa mga feature na mas nagpapaganda sa karanasan mo bilang bisita, at hindi gagana nang tama ang ilan sa aming mga serbisyo.
  • Flash cookies. Maaari kaming gumamit ng mga local shared object, kilala minsan sa tawag na Flash cookies, para i-store ang iyong mga kagustuhan o magpakita ng content batay sa kung ano ang tinitingnan mo sa aming site para i-personalize ang iyong pagbisita. Maaaring gumagamit din ng Flash cookies ang aming mga advertiser at third-party na service provider para mangolekta at mag-store ng impormasyon. Naiiba ang flash cookies sa browser cookies dahil sa dami, uri, at paraan ng pag-store ng data. Hindi makakapag-alis ng Flash cookies ang mga tool sa pamamahala ng cookie na nasa iyong browser. Matutunan kung paano pamahalaan ang mga setting sa privacy at storage para sa Flash cookies. Kapag na-disable mo ang Flash cookies, hindi ka magkaka-access sa marami sa mga feature na mas nagpapaganda sa karanasan mo bilang bisita, at hindi gagana nang tama ang ilan sa aming mga serbisyo.
  • Mga web beacon. Ang mga web beacon ay maliliit na piraso ng data na naka-embed sa mga larawan sa mga page ng mga site. Maaaring gamitin ang mga web beacon para sa direktang pagpapasa ng impormasyon sa amin, sa iba pang party para sa amin, o sa iba pang party alinsunod sa patakaran sa privacy nito. Maaari kaming gumamit ng mga web beacon para pagsama-samahin ang mga impormasyong nakokolekta namin tungkol sa iyo.

3. DO NOT TRACK

Maaaring magpadala ang mga web browser ng mga Do Not Track na signal na nagsasaad na ayaw ng user na masubaybayan ang kanyang aktibidad. Sa kasalukuyan, wala pang nakatakdang pangkalahatang pamantayan sa kung paano ii-interpret ang mga naturang signal, bagama’t may mga pagsusumikap nang makabuo ng consensus. Dahil dito, sumusunod kami sa mga pamantayang nakasaad sa aming patakarang sa privacy. Maaari mong pamahalaan ang iyong mga pagpipilian kaugnay ng naka-target na pag-advertise alinsunod sa inilarawan sa Seksyon 1 sa itaas at sa Iyong Mga Kontrol at Pagpipilian. Matutunan ang tungkol sa Do Not Track.

Bumalik sa Itaas back-to-top