Balita

21st Century Fox

Noong 3/20/2019, na-acquire ng The Walt Disney Company (“Disney”) ang ilang partikular na asset ng 21st Century Fox (“21CF”), kabilang ang ilang website at app na dating pagmamay-ari ng 21CF.

Bilang resulta ng transaksyon, dapat mong malaman ang mga sumusunod:

  • Maaaring na-update na ang ilang patakaran sa privacy ng ilang partikular na site at app na dating pagmamay-ari ng 21st Century Fox para ipakita ang kamakailang pag-acquire sa mga ito ng The Walt Disney Company. Pakibasa nang hiwalay ang mga patakarang ito sa privacy para sa mahahalagang update.
  • Ang mga content na dati mong tinitingnan sa Fox.com at FoxNow App ay maaaring hindi na available sa mga page o app na iyon ng FOX.
  • Ang ilang content na dati mong tinitingnan sa FXNOW App, National Geographic Channel TV App, o http://www.nationalgeographic.com/tv ay maaaring hindi na available sa mga app o page na iyon ng Disney.
  • Sa ngayon, patuloy mong magagamit ang iyong FOX Profile para tumingin ng content sa ilang partikular na site at app, kabilang ang mga nakalista sa itaas. Kung magpaparehistro ka ng bagong FOX Profile habang nasa panahong ito ng paglilipat, o kung gagamitin mo ang kasalukuyan mong Profile, patuloy na papamahalaan ng FOX ang iyong Profile sa mga naturang site at app ng Disney at FOX bilang isang service provider ng Disney para matiyak ang isang swabeng karanasan ng user.
  • Para sa mga tanong na nauugnay sa privacy ng data mo, makipag-ugnayan sa amin sa: privacycontact@disney.com.
Bumalik sa Itaas back-to-top