Chính sách Bảo mật của Chúng tôi

Công ty Walt Disney có bề dày truyền thống trong việc mang lại những câu chuyện, nhân vật và trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng của chúng tôi trên khắp thế giới, các trang web và ứng dụng của chúng tôi được tạo ra nhằm mang lại sự giải trí và những tính năng tốt nhất mà chúng tôi có trên các nền tảng và thiết bị khách hàng ưa thích.  Khi khách hàng sử dụng trang web và ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu từ và về khách hàng cũng như thiết bị của họ. Chúng tôi luôn tôn trọng và cẩn trọng khi xử lý thông tin cá nhân của quý khách. Chính sách bảo mật của chúng tôi được thiết kế nhằm đảm bảo sự minh bạch trong các nguyên tắc và thực tiễn bảo mật của chúng tôi, theo định dạng mà khách hàng có thể điều hướng, đọc và hiểu.  Chính sách của chúng tôi giải thích:

CÔNG NGHỆ THEO DÕI TRỰC TUYẾN VÀ QUẢNG CÁO

Chúng tôi và một số nhà cung cấp dịch vụ nhất định thay mặt chúng tôi điều hành, thu thập thông tin về hoạt động của bạn hoặc hoạt động trên thiết bị liên kết với bạn, trên các trang web và các ứng dụng của chúng tôi bằng những công nghệ theo dõi như cookie, Flash cookie, pixel, thẻ, bộ công cụ phát triển phần mềm, giao diện chương trình ứng dụng và Web beacon.

Liên Hệ với Chúng Tôi

Lên đầu trang back-to-top