Chính sách Bảo mật của Chúng tôi

Sửa Đổi Lần Cuối: 2016/10/18

Chính sách bảo mật này mô tả việc xử lý thông tin được cung cấp hoặc thu thập trên các trang có đăng chính sách bảo mật này. Chính sách này cũng giải thích về việc xử lý thông tin được cung cấp hoặc thu thập trên những ứng dụng chúng tôi cung cấp trên các trang hoặc nền tảng của bên thứ ba nếu được tiết lộ cho bạn liên quan đến việc sử dụng ứng dụng đó. Chúng tôi tuân thủ chính sách bảo mật này theo luật pháp sở tại ở những nơi chúng tôi hoạt động.

Chúng tôi thu thập hai loại thông tin cơ bản – thông tin cá nhân và thông tin ẩn danh – và chúng tôi có thể sử dụng các thông tin cá nhân và thông tin ẩn danh này để tạo ra loại thông tin thứ ba, thông tin tổng hợp. Chúng tôi thu thập các hạng mục thông tin sau:

 • Thông tin đăng ký bạn cung cấp khi tạo lập tài khoản, bao gồm tên riêng và họ của bạn, quốc gia cư trú, giới tính, ngày sinh, địa chỉ thư điện tử, tên đăng nhập và mật mã
 • Thông tin giao dịch bạn cung cấp khi bạn yêu cầu thông tin hoặc mua một sản phẩm hoặc dịch vụ từ chúng tôi, cho dù là trên các trang của chúng tôi hay thông qua các ứng dụng của chúng tôi, bao gồm địa chỉ bưu chính, số điện thoại và thông tin thanh toán của bạn
 • Thông tin bạn cung cấp trên các diễn đàn công cộng trên các trang và các ứng dụng của chúng tôi
 • Thông tin được gửi giữa hai cá nhân hoặc trong phạm vi một nhómgiới hạn bằng cách sử dụng chức năng nhắn tin, trò truyện, đăng hoặc chức năng tương tự, khi chúng tôi được pháp luật cho phép thu thập những thông tin này
 • Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn sử dụng các trang và các ứng dụng của chúng tôi, các ứng dụng của chúng tôi trên các trang hay nền tảng của bên thứ ba như các trang mạng xã hội, hoặc khi bạn kết nối hồ sơ cá nhân trên một trang hoặc nền tảng thứ ba nào với tài khoản đăng ký của bạn
 • Thông tin địa điểm khi bạn vào các trang của chúng tôi hoặc sử dụng các ứng dụng của chúng tôi, bao gồm thông tin địa điểm được cung cấp bởi một thiết bị di động có tương tác với một trong các trang hoặc ứng dụng của chúng tôi (bao gồm thông qua các công nghệ ảnh điểm), hoặc liên quan đến địa chỉ IP của bạn, khi chúng tôi được pháp luật cho phép xử lý những thông tin này
 • Dữ liệu về việc sử dụng, xem và các dữ liệu kỹ thuật, bao gồm mã nhận dạng thiết bị hoặc địa chỉ IP của bạn, khi bạn truy cập các trang của chúng tôi, sử dụng các ứng dụng của chúng tôi trên các trang hoặc nền tảng của bên thứ ba hoặc mở các thư điện tử do chúng tôi gửi
 • Chúng tôi thu thập những thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn yêu cầu sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin từ chúng tôi, đăng ký với chúng tôi, tham gia vào các diễn đàn công cộng hoặc các hoạt động khác trên các trang và ứng dụng của chúng tôi, trả lời các khảo sát khách hàng, hoặc bằng cách khác tương tác với chúng tôi. Xin lưu ý rằng khi bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi trên một trang hay nền tảng của bên thứ ba (ví dụ, thông qua các ứng dụng của chúng tôi), những thông tin bạn cung cấp có thể được thu thập riêng bởi trang hoặc nền tảng của bên thứ ba đó. Những thông tin chúng tôi thu thập được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật này và những thông tin mà trang hoặc nền tảng của bên thứ ba thu thập phụ thuộc vào chính sách bảo mật của trang hoặc nền tảng của bên thứ ba đó. Những sự lựa chọn bảo mật mà bạn thực hiện trên trang hoặc nền tảng của bên thứ ba sẽ không được áp dụng đối với việc chúng tôi sử dụng những thông tin chúng tôi đã trực tiếp thu thập được qua các ứng dụng củachúng tôi.
 • Chúng tôi thu thập thông tin thông qua các công nghệ như cookie, Flash cookie và Web beacon, bao gồm khi bạn truy cập các trang và ứng dụng của chúng tôi hoặc sử dụng các ứng dụng của chúng tôi trên các trang hoặc nền tảng của bên thứ ba. Xin vui lòng xem mục Theo Dõi và Quảng Cáo Trực Tuyến để biết thêm thông tin, bao gồm Không Theo Dõi và cách để vô hiệu hóa cookie.
 • Chúng tôi lấy thông tin từ các nguồn tin cậy khác để cập nhật hoặc bổ sung các thông tin mà bạn đã cung cấp hoặc chúng tôi đã tự động thu thập. Pháp luật nước sở tại có thể yêu cầu có sự cho phép của bạn để bên thứ ba có thể chia sẻ thông tin của bạn với chúng tôi trước khi chúng tôi lấy được những thông tin đó.

Một thành viên của Hệ Thống Các Công Ty Walt Disney, có bao gồm rất nhiều các thương hiệu khác nhau, sẽ là bên kiểm soát dữ liệu cho thông tin của bạn. (Các) Bên kiểm soát dữ liệu liên quan có thể được xác định tại đây. Các thành viên khác của Hệ Thống Các Công Ty Walt Disney có thể có quyền truy cập thông tin của bạn khi họ thực hiện các dịch vụ thay mặt cho (các) bên kiểm soát dữ liệu (với tư cách là bên xử lý dữ liệu) và, trừ khi bị cấm bởi pháp luật được áp dụng, để thay mặt cho họ sử dụng (với tư cách là bên kiểm soát dữ liệu) cho những mục đích sau:

 • Cung cấp cho bạn những sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu
 • Liên hệ với bạn về tài khoản hoặc các giao dịch của bạn với chúng tôi và gửi cho bạn thông tin về các tính năng trên các trang và ứng dụng của chúng tôi hoặc những thay đổi về chính sách của chúng tôi
 • Phù hợp với pháp luật của nước sở tại và các quyền lựa chọn và kiểm soát có thể được dành sẵn cho bạn:
  • Gửi cho bạn các đề nghị và chương trình khuyến mãi cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba
  • Cá nhân hóa nội dung và trải nghiệm
  • Cung cấp cho bạn quảng cáo dựa vào hoạt động của bạn trên các trang và ứng dụng của chúng tôi và trên các trang và ứng dụng của bên thứ ba. Để biết thêm về cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cá nhân hóa và theo dõi, xin vui lòng xem mục Theo Dõi và Quảng Cáo Trực Tuyến
  • Tối ưu hóa hoặc cải thiện các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động của chúng tôi
  • Phát hiện, điều tra và ngăn chặn các hoạt động có thể vi phạm các chính sách của chúng tôi hoặc có thể bất hợp pháp

Chúng tôi sẽ không chia sẻ các thông tin cá nhân của bạn ra ngoài Hệ Thống Các Công Ty Walt Disney ngoại trừ trong những trường hợp có giới hạn, bao gồm:

 • Khi bạn cho phép chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với một công ty khác, ví dụ:
   • Lựa chọn chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty được chọn cẩn thận để họ có thể gửi cho bạn các đề nghị và chương trình khuyến mại về các sản phẩm và dịch vụ của họ
   • Yêu cầu chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các trang hoặc nền tảng của bên thứ ba, như các trang mạng xã hội

  Xin lưu ý rằng khi chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với một công ty khác, thông tin nhận được bởi công ty này sẽ chịu sự điều chỉnh của các thực hành bảo mật của công ty này.

 • Khi chúng tôi hợp tác với với các tổ chức tài chính để chào mời các sản phẩm hoặc dịch vụ chung thương hiệu tới bạn, ví dụ như Thẻ Visa Thưởng Disney (Disney Rewards Visa Card) chung thương hiệu của chúng tôi; tuy nhiên, chúng tôi sẽ chỉ thực hiện việc này nếu được cho phép bởi pháp luật được áp dụng và, trong những trường hợp này, tổ chức tài chính bị cấm không được sử dụng các thông tin cá nhân của bạn cho những mục đích ngoài những mục đích liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ chung thương hiệu
 • Khi các công ty thay mặt cho chúng tôi thực hiện dịch vụ, như giao hàng và dịch vụ khách hàng; tuy nhiên, những công ty này bị cấm không được sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích ngoài những mục đích được yêu cầu bởi chúng tôi hoặc được yêu cầu bởi pháp luật
 • Khi chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân với các bên thứ ba liên quan đến việc mua bán một cơ sở kinh doanh, để thi hành Điều Khoản Sử Dụng hoặc các quy định khác của chúng tôi, để đảm bảo sự an toàn và an ninh của các khách của chúng tôi và các bên thứ ba, để bảo vệ các quyền và tài sản của các khách hàng của chúng tôi và các bên thứ ba, để chấp hành các quy trình pháp lý hoặc trong những trường hợp khác nếu chúng tôi tin tưởng ngay tình rằng việc tiết lộ được yêu cầu bởi pháp luật

Chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng để thực hiện một số quyền kiểm soát và sự lựa chọn nhất định đối với việc chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn. Theo quy định của pháp luật nước sở tại, quyền kiểm soát và sự lựa chọn của bạn có thể bao gồm:

 • Bạn có thể chỉnh sửa, cập nhật và xóa tài khoản đăng ký của mình
 • Bạn có thể thay đổi sự lựa chọn của mình về các đăng ký thuê bao, bản tin và cảnh báo
 • Bạn có thể lựa chọn có nhận từ chúng tôi các đề nghị và chương trình khuyến mại cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, hoặc các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi nghĩ bạn có thể sẽ quan tâm hay không
 • Bạn có thể lựa chọn có cho phép chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty khác để họ có thể gửi cho bạn các đề nghị và chương trình khuyến mãi về các sản phẩm và dịch vụ của họ hay không
 • Bạn có thể lựa chọn có nhận các quảng cáo có mục tiêu từ các mạng lưới quảng cáo, trao đổi dữ liệu, phân tích thị trường và các nhà cung cấp dịch vụ khác tại đây hay không

Bạn có thể thực hiện quyền kiểm soát và lựa chọn, hoặc yêu cầu được truy cập các thông tin cá nhân của mình, bằng cách truy cập mục Lựa Chọn Liên Lạc, liên hệ với Dịch Vụ Khách Hàng, hoặc làm theo hướng dẫn được cung cấp trong các thông tin liên lạc được gửi tới bạn. Xin lưu ý rằng, nếu bạn không cho phép chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn, chúng tôi có thể sẽ không cung cấp được cho bạn một số sản phẩm và dịch vụ nhất định, và một số dịch vụ của chúng tôi có thể sẽ không cân nhắc được các quan tâm và các sở thích của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi gì liên quan đến thông tin cá nhân cụ thể về bạn mà chúng tôi xử lý hoặc lưu giữ, xin vui lòng liên hệ Dịch Vụ Khách Hàng.

Chúng tôi công nhận sự cần thiết phải cung cấp thêm các biện pháp bảo mật liên quan đến các thông tin cá nhân chúng tôi có thể thu thập từ trẻ em trên các trang và ứng dụng của chúng tôi. Một số tính năng trên các trang và ứng dụng của chúng tôi có ngăn chặn theo tuổi để chúng không được sử dụng bởi trẻ em, và chúng tôi không cố tình thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em liên quan đến những tính năng này. Khi chúng tôi có ý định thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em, chúng tôi thực hiện thêm các bước để bảo mật cho trẻ, bao gồm:

 • Thông báo tới phụ huynh về các thực hành về thông tin của chúng tôi liên quan đến trẻ em, bao gồm các loại thông tin cá nhân chúng tôi có thể thu thập từ trẻ em, các cách chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó, và việc chúng tôi có thể chia sẻ những thông tin đó hay không và với ai
 • Theo quy định của pháp luật được áp dụng, có được sự đồng ý từ phụ huynh đối với việc thu thập thông tin cá nhân từ con cái của họ, hoặc đối với việc gửi thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi trực tiếp cho con cái của họ
 • Giới hạn việc thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em không vượt quá mức cần thiết hợp lý để tham gia hoạt động trực tuyến
 • Trao cho phụ huynh quyền truy cập hoặc khả năng để yêu cầu quyền truy cập đối với các thông tin cá nhân chúng tôi đã thu thập từ con cái của họ và khả năng để yêu cầu các thông tin cá nhân đó được thay đổi hoặc xóa

Để biết thêm thông tin về các thực hành của chúng tôi tại Hoa Kỳ và Châu Mỹ La-tin về thông tin cá nhân của trẻ em, xin vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật Cho Trẻ Em của chúng tôi (English).

An ninh, tính toàn vẹn và sự bảo mật đối với các thông tin của bạn là hết sức quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi đã và đang thực hiện các biện báo an ninh kỹ thuật, hành chính và vật chất được thiết kế để bảo vệ thông tin của khách không bị truy cập, tiết lộ, sử dụng và sửa đổi trái phép. Tại từng thời điểm, chúng tôi sẽ xem xét các quy trình an ninh của mình để cân nhắc sử dụng công nghệ và biện pháp mới phù hợp. Xin lưu ý rằng, cho dù chúng tôi luôn nỗ lực hết sức, không có biện pháp an ninh nào là hoàn hảo hoặc không thể bị xâm phạm. Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong thời hạn cần thiết để thực hiện những mục đích nêu ra trong chính sách bảo mật này trừ khi pháp luật quy định hoặc cho phép thời hạn lưu giữ dài hơn.

Chúng tôi hoạt động trên phạm vi toàn cầu và có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho từng công ty trực thuộc Hệ thống Các Công ty Walt Disney hoặc bên thứ ba ở các địa điểm trên toàn thế giới theo các mục đích được mô tả trong chính sách bảo mật này. Cho dù có xử lý, lưu trữ hoặc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ở bất cứ nơi nào thì chúng tôi cũng sẽ áp dụng các bước phù hợp nhằm đảm bảo về bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Ngoài ra, khi sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân được chuyển từ Liên minh châu Âu, chúng tôi sẽ sử dụng các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn đã được Ủy ban châu Âu phê duyệt, áp dụng các phương thức khác theo luật của Liên minh châu Âu nhằm đảm bảo an toàn đầy đủ hoặc có sự đồng ý của bạn. Chúng tôi cũng sẽ áp dụng các yêu cầu về nội dung của các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn khi chuyển thông tin cá nhân từ Úc.

Tại từng thời điểm, chúng tôi có thể sẽ thay đổi chính sách bảo mật này để phù hợp với các công nghệ mới, các thực hành công nghiệp mới, các yêu cầu của pháp luật mới hoặc vì các mục đích khác. Chúng tôi sẽ gửi thông báo tới bạn nếu những thay đổi này là đáng kể và, khi được yêu cầu bởi pháp luật được áp dụng, chúng tôi sẽ xin sự đồng ý bạn.

Nếu bạn có ý kiến hay thắc mắc gì về chính sách bảo mật này, xin vui lòng liên hệ Dịch Vụ Khách Hàng. Các trang và ứng dụng của chúng tôi có thể chứa các đường dẫn tới các trang khác không được sở hữu hoặc kiểm soát bởi chúng tôi và chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thực hành bảo mật của các trang đó. Chúng tôi khuyến khích bạn luôn lưu ý khi rời khỏi trang hoặc ứng dụng của chúng tôi và hãy đọc chính sách bảo mật của các trang khác mà có thể có thu thập thông tin cá nhân của bạn.

Thông báo tới Cư dân tại California: Nếu bạn là một cư dân tại California, bạn có thể có thêm các quyền nhất định. Bộ luật Dân sự California Điều 1798.83 cho phép bạn yêu cầu thông tin liên quan đến việc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn bởi một số thành viên nhất định trong Hệ Thống Các Công Ty Walt Disney cho bên thứ ba để phục vụ mục đích quảng cáo trực tiếp của bên thứ ba. Bộ luật Kinh doanh và Nghề nghiệp của California Điều 22581 cho phép những người dùng đã đăng ký mà là trẻ vị thành niên được yêu cầu và được xóa một số nội dung đã đăng nhất định. Xin vui lòng truy cập trang Quyền Bảo Mật California của Bạn của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Lên đầu trang back-to-top