Chính sách Bảo mật của Chúng tôi

Sửa đổi lần cuối: 19/12/2019

PHẠM VI CỦA CHÍNH SÁCH NÀY

Chính sách bảo mật này mô tả cách xử lý thông tin được cung cấp hoặc thu thập trên các trang web và ứng dụng có đăng chính sách bảo mật này, cho dù trên các sản phẩm kỹ thuật số của chúng tôi hay các ứng dụng mà chúng tôi cung cấp trên trang web hoặc nền tảng của bên thứ ba. Chúng tôi tuân thủ chính sách bảo mật này theo luật hiện hành ở những nơi chúng tôi hoạt động.  Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể cung cấp thông báo bảo mật dữ liệu bổ sung dành riêng cho các sản phẩm, thực tiễn hoặc khu vực nhất định. Những điều khoản đó phải được đọc cùng với chính sách bảo mật này.

Xin lưu ý rằng khi bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi thông qua trang web hoặc nền tảng của bên thứ ba (ví dụ: thông qua ứng dụng của chúng tôi), thông tin mà bạn cung cấp có thể được trang web hoặc nền tảng của bên thứ ba thu thập riêng. Thông tin chúng tôi thu thập được quy định trong chính sách bảo mật này và thông tin do trang web hoặc nền tảng của bên thứ ba thu thập tuân theo các thực tiễn bảo mật của trang web hoặc nền tảng của bên thứ ba. Lựa chọn bảo mật mà bạn đưa ra trên trang web hoặc nền tảng của bên thứ ba sẽ không áp dụng cho việc sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập trực tiếp thông qua các ứng dụng của chúng tôi. Xin lưu ý rằng các trang web và ứng dụng của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát. Đồng thời, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những thực tiễn bảo mật của các trang web đó. Bạn cần lưu ý khi rời khỏi trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi cũng như đọc các chính sách bảo mật của các trang web khác có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn.

Một thành viên của Tập đoàn Walt Disney, bao gồm nhiều thương hiệu khác nhau, sẽ là bên kiểm soát dữ liệu cho thông tin của bạn. Bạn có thể xem danh sách (các) bên kiểm soát dữ liệu liên quan tại đây.

Chúng tôi thu thập hai loại thông tin cơ bản – thông tin cá nhân (như định nghĩa trong chính sách này) và thông tin ẩn danh (như định nghĩa trong chính sách này) – và chúng tôi có thể sử dụng hai loại thông tin này để tạo ra loại thông tin thứ ba, thông tin tổng hợp (cũng được định nghĩa trong chính sách này).   Ví dụ: chúng tôi thu thập:

 • Thông tin đăng ký mà bạn cung cấp khi tạo lập tài khoản, tham gia khuyến mãi hoặc liên kết hồ sơ của bạn trên trang web hoặc nền tảng của bên thứ ba với tài khoản đăng ký của bạn, chẳng hạn như họ và tên, quốc gia cư trú, giới tính, ngày sinh, địa chỉ email, tên đăng nhập và mật khẩu;
 • Thông tin giao dịch mà bạn cung cấp khi yêu cầu thông tin, liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng hoặc mua sản phẩm hay dịch vụ từ chúng tôi, chẳng hạn như địa chỉ bưu điện, số điện thoại và thông tin thanh toán;
 • Thông tin bạn cung cấp trong diễn đàn công khai trên trang web và ứng dụng của chúng tôi, chẳng hạn như các bài đăng công khai;
 • Thông tin được gửi giữa hai cá nhân hoặc trong phạm vi một nhóm giới hạn bằng cách sử dụng chức năng nhắn tin, trò truyện, đăng hoặc chức năng tương tự, khi chúng tôi được pháp luật hiện hành cho phép thu thập thông tin này;
 • Thông tin chúng tôi thu thập được từ bên thứ ba, chẳng hạn như nhà cung cấp trang web hoặc nền tảng, về việc sử dụng các ứng dụng của chúng tôi trên nền tảng hoặc thiết bị của bên thứ ba;
 • Thông tin vị trí, bao gồm thông tin vị trí được cung cấp từ thiết bị di động hoặc thiết bị khác trong quá trình tương tác với một trong các trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi (bao gồm cả thông qua công nghệ beacon) hoặc được liên kết với địa chỉ IP của bạn, khi chúng tôi được luật pháp cho phép xử lý thông tin này;
 • Thông tin hoạt động về việc sử dụng của bạn, và của bất kỳ ai được bạn ủy quyền qua tài khoản của bạn, trên trang web và ứng dụng của chúng tôi, chẳng hạn như nội dung bạn xem hoặc đăng, tần suất bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi cũng như các tùy chọn của bạn; và
 • Dữ liệu về việc sử dụng, xem, dữ liệu kỹ thuật và thiết bị khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi, sử dụng các ứng dụng của chúng tôi trên trang web hoặc nền tảng của bên thứ ba hoặc mở email chúng tôi gửi, bao gồm cả loại trình duyệt hoặc thiết bị, mã nhận dạng thiết bị duy nhất và địa chỉ IP của bạn.
 • Chúng tôi thu thập thông tin mà bạn cung cấp khi bạn yêu cầu hoặc mua sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin từ chúng tôi, đăng ký với chúng tôi (bao gồm cả khi bạn liên kết hồ sơ của mình trên trang web hoặc nền tảng của bên thứ ba với tài khoản đăng ký), tham gia vào các diễn đàn công khai hoặc các hoạt động khác trên trang web và ứng dụng của chúng tôi, phản hồi với khảo sát khách hàng hoặc tương tác với chúng tôi bằng một hoặc nhiều thiết bị.  Bạn có thể cung cấp thông tin theo nhiều cách, bao gồm cả đánh máy hoặc sử dụng các lệnh thoại.
 • Chúng tôi thu thập thông tin qua nhiều loại hình công nghệ, chẳng hạn như cookie, Flash cookie, pixel, thẻ, bộ công cụ phát triển phần mềm, giao diện chương trình ứng dụng và Web beacon, kể cả khi bạn truy cập vào trang web và ứng dụng của chúng tôi hay sử dụng ứng dụng của chúng tôi trên trang web hoặc nền tảng của bên thứ ba bằng một hay nhiều thiết bị, cho dù bạn có đăng nhập hoặc đăng ký hay không. Vui lòng truy cập vào Theo dõi và quảng cáo trực tuyến để biết thêm thông tin, bao gồm thông tin về tùy chọn Không theo dõi và cách tắt cookie cũng như thực hiện các lựa chọn liên quan đến việc thu thập dữ liệu này.
 • Chúng tôi thu thập thông tin bằng các công cụ phân tích, kể cả khi bạn truy cập vào trang web và ứng dụng của chúng tôi hoặc sử dụng ứng dụng của chúng tôi trên trang web hay nền tảng của bên thứ ba.
 • Chúng tôi lấy thông tin từ các nguồn đáng tin cậy khác để cập nhật và bổ sung thông tin mà bạn cung cấp hoặc chúng tôi tự động thu thập, chẳng hạn như khi chúng tôi xác thực thông tin địa chỉ bưu điện bằng các dịch vụ của bên thứ ba.  Luật hiện hành có thể yêu cầu bạn ủy quyền cho bên thứ ba để chia sẻ thông tin cho chúng tôi trước khi chúng tôi có thể lấy thông tin đó.

Thành viên của Tập đoàn Walt Disney là bên kiểm soát dữ liệu cho thông tin của bạn sẽ chịu trách nhiệm đối với và có thể sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích như mô tả trong chính sách này. Các thành viên khác của Tập đoàn Walt Disney có thể có quyền truy cập vào thông tin của bạn khi họ thực hiện các dịch vụ thay mặt cho (các) bên kiểm soát dữ liệu (với tư cách là bên xử lý dữ liệu) và, trừ khi bị cấm bởi pháp luật hiện hành, để thay mặt họ sử dụng (với tư cách là bên kiểm soát dữ liệu) cho những mục đích được mô tả trong chính sách này.  Tuân thủ luật hiện hành và các lựa chọn cũng như quyền kiểm soát mà bạn có thể thực hiện, chúng tôi có thể sử dụng thông tin thu thập được từ bạn hoặc từ các thiết bị được liên kết với bạn, để:

 • Mang đến cho bạn trải nghiệm, sản phẩm và dịch vụ bạn yêu cầu, xem, tương tác hoặc mua;
 • Liên hệ với bạn về tài khoản hoặc các giao dịch của bạn với chúng tôi và gửi cho bạn thông tin hay yêu cầu phản hồi về các tính năng trên các trang web và ứng dụng của chúng tôi hoặc những thay đổi về chính sách của chúng tôi;
 • Gửi cho bạn ưu đãi và khuyến mãi cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba;
 • Cá nhân hóa nội dung và trải nghiệm;
 • Cung cấp cho bạn quảng cáo nhắm mục tiêu dựa vào hoạt động của bạn trên các trang web và ứng dụng của chúng tôi cũng như trên các trang web và ứng dụng của bên thứ ba;
 • Để biết thêm về cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho mục đích cá nhân hóa và theo dõi, vui lòng truy cập vào Theo dõi và quảng cáo trực tuyến.
 • Vận hành, tìm hiểu, tối ưu hóa, phát triển hoặc cải thiện các trang web, ứng dụng, sản phẩm, dịch vụ và hoạt động của chúng tôi, kể cả bằng cách sử dụng tìm kiếm khảo sát khách hàng cũng như các công cụ phân tích; và
 • Phát hiện, điều tra và ngăn chặn các hoạt động có thể vi phạm các chính sách của chúng tôi hoặc có thể bất hợp pháp.
 • Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba ngoài Tập đoàn Walt Disney ngoại trừ trong các trường hợp giới hạn, bao gồm:
 • Khi bạn cho phép chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với một công ty khác, ví dụ:
  • Lựa chọn chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty được chọn cẩn thận để họ có thể gửi cho bạn ưu đãi và khuyến mãi về các sản phẩm cũng như dịch vụ của họ; và
  • Yêu cầu chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các trang web hoặc nền tảng của bên thứ ba, chẳng hạn như các trang mạng xã hội.
 • Xin lưu ý rằng khi chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với một công ty khác, thông tin mà công ty đó nhận được sẽ do công ty đó kiểm soát và tuân theo các thực tiễn bảo mật của công ty đó.
 • Khi chúng tôi hợp tác với các tổ chức tài chính để chào mời các sản phẩm hoặc dịch vụ đồng thương hiệu tới bạn, ví dụ như Thẻ visa thưởng Disney (Disney Rewards Visa Card) đồng thương hiệu của chúng tôi; tuy nhiên, chúng tôi sẽ chỉ thực hiện việc này nếu được luật hiện hành cho phép và, trong những trường hợp này, các tổ chức tài chính bị cấm sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích ngoài mục đích liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ đồng thương hiệu;
 • Khi các công ty thay mặt cho chúng tôi thực hiện dịch vụ, như giao hàng, tiếp thị, quảng cáo và dịch vụ khách hàng; tuy nhiên, những công ty này bị cấm sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích ngoài mục đích theo yêu cầu của chúng tôi hoặc luật pháp; và
 • Khi chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân với các bên thứ ba liên quan đến việc bán hàng của một doanh nghiệp, để thực thi Điều khoản sử dụng hoặc các quy định của chúng tôi, để đảm bảo an toàn và bảo mật của khách hàng cũng như bên thứ ba, để bảo vệ quyền và tài sản của chúng tôi cũng như của khách hàng và bên thứ ba, để tuân thủ quy trình pháp lý hoặc trong những trường hợp khác nếu chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng việc tiết lộ đó là theo yêu cầu của pháp luật.

Chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng để thực hiện một số quyền kiểm soát và lựa chọn nhất định đối với việc chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn. Theo quy định của pháp luật hiện hành, quyền kiểm soát và lựa chọn của bạn có thể bao gồm:

 • Chỉnh sửa, cập nhật và xóa tài khoản  (Logout) của bạn;
 • Lựa chọn hoặc thay đổi lựa chọn về việc đăng ký, bản tin và cảnh báo;
 • Lựa chọn có nhận ưu đãi và khuyến mãi cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, hoặc các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi nghĩ bạn có thể sẽ quan tâm hay không;
 • Lựa chọn có cho phép chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với công ty khác để họ có thể gửi cho bạn các ưu đãi và khuyến mãi về sản phẩm cũng như dịch vụ của họ hay không;
 • Kiểm soát quảng cáo nhắm mục tiêu từ nhiều mạng và đối tác quảng cáo; trao đổi dữ liệu; các nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị, quảng cáo kỹ thuật số và phân tích thị trường (bằng cách truy cập vào Liên minh quảng cáo kỹ thuật số);
 • Lựa chọn kiểm soát quảng cáo nhắm mục tiêu mà bạn nhận được trong ứng dụng bằng cách sử dụng các cài đặt và lựa chọn có sẵn cho bạn thông qua (các) thiết bị, ví dụ: bằng cách đặt lại số nhận dạng quảng cáo của thiết bị và/hoặc tắt quảng cáo dựa trên sở thích.
 • Yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn khỏi diễn đàn công khai trên một trong các trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi; và
 • Yêu cầu quyền truy cập vào thông tin cá nhân về bạn mà chúng tôi nắm giữ và việc chúng tôi sửa đổi hoặc xóa thông tin đó.

Bạn có thể thực hiện các quyền kiểm soát và lựa chọn này theo nhiều cách, kể cả bằng cách truy cập vào Lựa chọn liên lạc (trong tab Kiểm soát bảo mật), liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng, thực hiện theo hướng dẫn được cung cấp trong thông tin liên lạc được gửi tới bạn, hoặc bằng cách sử dụng thiết bị của bạn hay các cài đặt sẵn có khác (ví dụ: bằng cách đặt lại số nhận dạng quảng cáo của thiết bị bạn sử dụng và/hoặc tắt quảng cáo dựa trên sở thích). Bạn có thể tắt quảng cáo dựa trên sở thích bằng cách truy cập vào Liên minh quảng cáo kỹ thuật số hoặc Liên minh quảng cáo kỹ thuật số tương tác của châu Âu hoặc sử dụng cơ chế tắt trong liên kết “Quảng cáo dựa trên sở thích” trong phần chân trang web mà bạn đang truy cập.

Xin lưu ý rằng nếu bạn không cho phép chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn, chúng tôi có thể không cung cấp được một số trải nghiệm, sản phẩm và dịch vụ nhất định cho bạn, và một số dịch vụ của chúng tôi có thể không đáp ứng được sở thích cũng như tùy chọn của bạn. Nếu bắt buộc phải thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin rõ ràng tại thời điểm thu thập để bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt về việc có hay không tham gia.  Nếu bạn có thắc mắc về thông tin cá nhân cụ thể của bạn mà chúng tôi xử lý hoặc nắm giữ và các quyền liên quan đến thông tin cá nhân đó, vui lòng liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng.

Chúng tôi nhận thấy cần phải cung cấp thêm các biện pháp bảo mật liên quan đến thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập từ trẻ em trên các trang web và ứng dụng của chúng tôi. Một số tính năng trên các trang web và ứng dụng của chúng tôi có hạn chế độ tuổi để trẻ em không thể sử dụng được và chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em liên quan đến những tính năng này. Khi có ý định thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em, chúng tôi sẽ thực hiện các bước bổ sung để bảo vệ quyền riêng tư cho trẻ, bao gồm:

 • Thông báo tới phụ huynh về các thực tiễn bảo vệ thông tin của chúng tôi liên quan đến trẻ em, bao gồm các loại thông tin cá nhân chúng tôi có thể thu thập từ trẻ em, cách thức chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó và việc chúng tôi có thể chia sẻ thông tin đó hay không và với ai;
 • Theo quy định của luật hiện hành và các thực tiễn của chúng tôi, chúng tôi cần có được sự đồng thuận từ phụ huynh đối với việc thu thập thông tin cá nhân từ con cái của họ, hoặc đối với việc gửi trực tiếp thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho con cái của họ;
 • Giới hạn việc thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em không vượt quá mức cần thiết hợp lý để tham gia hoạt động trực tuyến; và
 • Cấp cho phụ huynh quyền truy cập hoặc khả năng yêu cầu quyền truy cập vào thông tin cá nhân chúng tôi đã thu thập từ con cái của họ và khả năng yêu cầu thay đổi hoặc xóa thông tin cá nhân đó.

Để biết thêm thông tin về các thực tiễn của chúng tôi tại Hoa Kỳ và Mỹ Latinh liên quan đến thông tin cá nhân của trẻ em, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật cho trẻ em (English) của chúng tôi.

Vấn đề bảo mật, tính toàn vẹn và bí mật thông tin của bạn có ý nghĩa vô cùng quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và quản trị được thiết kế để bảo vệ thông tin khách hàng khỏi bị truy cập, tiết lộ, sử dụng và sửa đổi trái phép. Chúng tôi thường xuyên đánh giá các quy trình bảo mật của mình để cân nhắc sử dụng công nghệ và biện pháp mới phù hợp. Xin lưu ý rằng, cho dù chúng tôi luôn nỗ lực hết sức thì cũng không có biện pháp bảo mật nào là hoàn hảo hoặc không thể xâm phạm. Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong thời hạn cần thiết để thực hiện những mục đích được nêu ra trong chính sách bảo mật này, trừ khi pháp luật quy định hoặc cho phép thời hạn lưu giữ dài hơn.

Chúng tôi hoạt động trên phạm vi toàn cầu và có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho từng công ty trực thuộc Tập đoàn Walt Disney hoặc bên thứ ba tại các địa điểm trên toàn thế giới cho các mục đích được mô tả trong chính sách bảo mật này. Khi chuyển, lưu trữ hoặc xử lý thông tin cá nhân của bạn ở bất cứ đâu, chúng tôi cũng sẽ áp dụng các bước thích hợp nhằm bảo vệ tính bảo mật của thông tin cá nhân của bạn. Ngoài ra, khi sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân được chuyển từ Liên minh châu Âu, chúng tôi sẽ sử dụng các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn đã được Ủy ban châu Âu phê duyệt, áp dụng các phương thức khác theo luật của Liên minh châu Âu nhằm đảm bảo bảo vệ đầy đủ hoặc có sự đồng thuận của bạn. Chúng tôi cũng sẽ áp dụng các yêu cầu đặt và định quyền hạn nhiệm vụ của các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn khi chuyển thông tin cá nhân từ Úc.

 

Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể sẽ thay đổi chính sách bảo mật này cho phù hợp với các công nghệ, thực tiễn ngành, các yêu cầu theo quy định hoặc cho mục đích khác. Chúng tôi sẽ gửi thông báo tới bạn nếu những thay đổi này là quan trọng và, khi luật hiện hành yêu cầu, chúng tôi sẽ xin phép bạn. Chúng tôi có thể gửi thông báo cho bạn qua email theo địa chỉ email mới nhất mà bạn cung cấp cho chúng tôi, bằng cách đăng thông báo về những thay đổi đó trên trang web và ứng dụng của chúng tôi hoặc bằng cách phương tiện khác, tuân theo luật hiện hành.

Nếu bạn có nhận xét hoặc thắc mắc về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng.

Thông báo cho Cư dân California: Nếu bạn là cư dân California, bạn có thể có thêm một số quyền nhất định. Theo Bộ luật Dân sự California 1798.83, bạn có thể yêu cầu thông tin liên quan đến việc một số thành viên của Gia đình các Công ty Walt Disney tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba, nhằm mục đích tiếp thị trực tiếp của các bên thứ ba. Theo Mục 22581 của Bộ luật Kinh doanh và Nghề nghiệp California, người dùng đã đăng ký là trẻ vị thành niên có thể yêu cầu và được chấp thuận việc xóa một số nội dung đã đăng. Đạo luật Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California, Bộ luật Dân sự California 1798.100 và các mục tiếp theo yêu cầu sự minh bạch về cách thức sử dụng dữ liệu, cũng như cho phép bạn yêu cầu (cùng các hành động khác) quyền truy cập vào và xóa thông tin cá nhân của mình. Theo đó, chúng tôi cũng phải cung cấp cho bạn quyền kiểm soát một số hoạt động truyền dữ liệu nhất định mà luật pháp quy định là giao dịch “bán hàng”. Hãy truy cập trang Quyền riêng tư tại California của bạn để biết thêm thông tin.

Lên đầu trang back-to-top