Chính sách Bảo mật của Chúng tôi

Sửa đổi lần cuối: 1/10/2020

PHẠM VI CỦA CHÍNH SÁCH NÀY

Chính sách về quyền riêng tư này mô tả việc xử lý thông tin được cung cấp hoặc thu thập trên các trang web và ứng dụng (nơi đăng chính sách về quyền riêng tư này), cho dù trên tài sản kỹ thuật số của chúng tôi hay trên ứng dụng mà chúng tôi cung cấp trên các trang web hoặc nền tảng của bên thứ ba. Chính sách này cũng mô tả việc xử lý thông tin khách hàng được cung cấp cho chúng tôi hoặc được chúng tôi thu thập ngoại tuyến trong các tài sản vật lý của mình, chẳng hạn như trong các cửa hàng, công viên giải trí, khu nghỉ dưỡng và tàu du lịch hoặc thông qua trung tâm cuộc gọi dành cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi tuân theo chính sách về quyền riêng tư này, phù hợp với luật hiện hành tại những nơi mà chúng tôi hoạt động. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể cung cấp thông báo bảo mật dữ liệu bổ sung cụ thể cho một số sản phẩm, phương thức hoặc khu vực. Các điều khoản đó phải được đọc cùng với chính sách này.

Xin lưu ý rằng khi bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi thông qua trang web hoặc nền tảng của bên thứ ba (ví dụ: thông qua ứng dụng của chúng tôi), thông tin mà bạn cung cấp có thể được trang web hoặc nền tảng của bên thứ ba thu thập riêng. Thông tin chúng tôi thu thập được quy định trong chính sách bảo mật này và thông tin do trang web hoặc nền tảng của bên thứ ba thu thập tuân theo các thực tiễn bảo mật của trang web hoặc nền tảng của bên thứ ba. Lựa chọn bảo mật mà bạn đưa ra trên trang web hoặc nền tảng của bên thứ ba sẽ không áp dụng cho việc sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập trực tiếp thông qua các ứng dụng của chúng tôi. Xin lưu ý rằng các trang web và ứng dụng của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát. Đồng thời, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những thực tiễn bảo mật của các trang web đó. Bạn cần lưu ý khi rời khỏi trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi cũng như đọc các chính sách bảo mật của các trang web khác có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn.

Công ty chúng tôi bao gồm nhiều thương hiệu khác nhau. Khi bạn truy cập, mua sắm hoặc tạo tài khoản với chúng tôi hoặc dùng trang web và ứng dụng, thì thông tin của bạn sẽ được một thành viên của Hệ Thống Các Công Ty Walt Disney kiểm soát. Bạn có thể xem danh sách các đơn vị kiểm soát dữ liệu tại đây.

Chúng tôi thu thập hai loại thông tin cơ bản – thông tin cá nhân (như được định nghĩa trong chính sách này) và thông tin ẩn danh (như được định nghĩa trong chính sách này) – và chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân và thông tin ẩn danh để tạo ra loại thông tin thứ ba, thông tin tổng hợp (cũng được định nghĩa trong chính sách này). Cụ thể, chúng tôi thu thập:

 • Thông tin đăng ký mà bạn cung cấp khi tạo tài khoản, tham gia chương trình khuyến mãi hoặc liên kết hồ sơ của bạn trên trang web hoặc nền tảng của bên thứ ba với tài khoản đăng ký của bạn, chẳng hạn như tên và họ, quốc gia cư trú, giới tính, ngày sinh, địa chỉ email, tên người dùng và mật khẩu;
 • Thông tin giao dịch mà bạn cung cấp khi bạn yêu cầu thông tin, liên hệ với Dịch vụ khách hàng hoặc mua, trả lại, yêu cầu hoặc trao đổi sản phẩm hay dịch vụ từ chúng tôi, chẳng hạn như địa chỉ bưu điện, số điện thoại và thông tin thanh toán của bạn;
 • Thông tin bạn cung cấp trong các diễn đàn công khai trên trang web và ứng dụng của chúng tôi, chẳng hạn như bài đăng công khai của bạn;
 • Thông tin được gửi 1:1 hoặc trong một nhóm hạn chế bằng cách sử dụng tin nhắn, trò chuyện, bài đăng hoặc chức năng tương tự của chúng tôi mà được luật hiện hành cho phép thu thập thông tin này;
 • Thông tin chúng tôi có được từ bên thứ ba, chẳng hạn như nhà cung cấp nền tảng hoặc trang web, về việc dùng các ứng dụng của chúng tôi trên nền tảng hoặc thiết bị của bên thứ ba;
 • Thông tin vị trí, bao gồm thông tin vị trí được cung cấp bởi thiết bị di động hoặc thiết bị khác tương tác với một trong các trang web, ứng dụng hoặc tài sản vật lý của chúng tôi (bao gồm cả thông qua công nghệ báo hiệu) hoặc được liên kết với địa chỉ IP của bạn hoặc mã nhận dạng thiết bị hoặc trực tuyến khác mà được pháp luật cho phép để xử lý thông tin này;
 • Thông tin hoạt động về việc bạn và bất kỳ người nào mà bạn cho phép thông qua tài khoản của mình sử dụng trang web và ứng dụng của chúng tôi, chẳng hạn như nội dung bạn xem hoặc đăng, tần suất bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi và sở thích của bạn;
 • Dữ liệu về thiết bị, kỹ thuật, lượt xem và sử dụng khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi, dùng các ứng dụng của chúng tôi trên trang web hoặc nền tảng của bên thứ ba, hoặc mở email mà chúng tôi gửi hoặc kết nối với các dịch vụ truy cập Internet không dây của chúng tôi và các công nghệ tương tự khác, bao gồm cả trình duyệt của bạn hoặc loại thiết bị, mã nhận dạng thiết bị duy nhất và địa chỉ IP;
 • Hình ảnh tĩnh hoặc video do máy ảnh hoặc đầu đọc chụp trên hoặc xung quanh các tài sản vật lý của chúng tôi; và
 • Bản ghi âm cuộc gọi khi bạn gọi đến trung tâm đặt chỗ của chúng tôi hoặc các số điện thoại dịch vụ khách khác.
 • Chúng tôi thu thập thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn yêu cầu hoặc mua sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin từ chúng tôi, đăng ký với chúng tôi (bao gồm cả khi bạn liên kết hồ sơ của mình trên trang web hoặc nền tảng của bên thứ ba với tài khoản đăng ký của bạn), tham gia vào các diễn đàn công khai hoặc hoạt động khác trên trang web và ứng dụng của chúng tôi, trả lời cuộc khảo sát của khách hàng, thăm cơ sở kinh doanh thực tế của chúng tôi, gọi đến trung tâm đặt chỗ của chúng tôi hoặc các số điện thoại dịch vụ khách hàng khác, hoặc tương tác với chúng tôi bằng một hoặc nhiều thiết bị. Bạn có thể cung cấp thông tin theo nhiều cách khác nhau, kể cả bằng cách nhập hoặc sử dụng lệnh thoại.
 • Chúng tôi thu thập thông tin qua nhiều loại hình công nghệ, chẳng hạn như cookie, Flash cookie, pixel, thẻ, bộ công cụ phát triển phần mềm, giao diện chương trình ứng dụng và Web beacon, kể cả khi bạn truy cập vào trang web và ứng dụng của chúng tôi hay sử dụng ứng dụng của chúng tôi trên trang web hoặc nền tảng của bên thứ ba bằng một hay nhiều thiết bị, cho dù bạn có đăng nhập hoặc đăng ký hay không. Vui lòng truy cập vào Theo dõi và quảng cáo trực tuyến để biết thêm thông tin, bao gồm thông tin về tùy chọn Không theo dõi và cách tắt cookie cũng như thực hiện các lựa chọn liên quan đến việc thu thập dữ liệu này.
 • Chúng tôi thu thập thông tin bằng các công cụ phân tích, kể cả khi bạn truy cập vào trang web và ứng dụng của chúng tôi hoặc sử dụng ứng dụng của chúng tôi trên trang web hay nền tảng của bên thứ ba.
 • Chúng tôi lấy thông tin từ các nguồn đáng tin cậy khác để cập nhật và bổ sung thông tin mà bạn cung cấp hoặc chúng tôi tự động thu thập, chẳng hạn như khi chúng tôi xác thực thông tin địa chỉ bưu điện bằng các dịch vụ của bên thứ ba.  Luật hiện hành có thể yêu cầu bạn ủy quyền cho bên thứ ba để chia sẻ thông tin cho chúng tôi trước khi chúng tôi có thể lấy thông tin đó.

Thành viên của Hệ Thống Các Công Ty Walt Disney là đơn vị kiểm soát dữ liệu đối với thông tin của bạn chịu trách nhiệm và có thể sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích được mô tả trong chính sách này. Các thành viên khác của Hệ Thống Các Công Ty Walt Disney có thể truy cập thông tin của bạn khi họ thực hiện dịch vụ thay mặt cho đơn vị kiểm soát dữ liệu (với tư cách là đơn vị xử lý dữ liệu) và, trừ khi bị cấm theo luật hiện hành, để sử dụng thay mặt họ (với tư cách là đơn vị kiểm soát dữ liệu) cho các mục đích được mô tả trong chính sách này. Tuân thủ luật hiện hành và phù hợp với các lựa chọn cũng như quyền kiểm soát mà bạn có thể có, chúng tôi có thể sử dụng thông tin đã được thu thập từ bạn hoặc từ các thiết bị được liên kết với bạn để:

 • Cung cấp cho bạn những trải nghiệm, sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu, xem, tương tác hoặc mua;
 • Liên lạc với bạn về tài khoản hoặc các giao dịch của bạn với chúng tôi, đồng thời gửi cho bạn thông tin hoặc yêu cầu phản hồi về các tính năng trên trang web cũng như ứng dụng của chúng tôi hoặc các thay đổi đối với chính sách của chúng tôi;
 • Gửi cho bạn các ưu đãi và khuyến mãi cho sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba;
 • Cá nhân hóa nội dung và trải nghiệm;
 • Cung cấp cho bạn quảng cáo được nhắm mục tiêu dựa trên hoạt động của bạn trên trang web và ứng dụng của chúng tôi cũng như trên trang web và ứng dụng của bên thứ ba;
  • để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cá nhân hóa và theo dõi, vui lòng truy cập vào phần Quảng cáo và Công nghệ Theo dõi Trực tuyến.
 • Vận hành, hiểu, tối ưu hóa, phát triển hoặc cải thiện các trang web, ứng dụng, sản phẩm, dịch vụ và hoạt động của chúng tôi, kể cả bằng cách sử dụng công cụ phân tích và nghiên cứu khảo sát khách hàng; và
 • Phát hiện, điều tra và ngăn chặn hoạt động có thể vi phạm chính sách của chúng tôi, gây ra các vấn đề về an toàn, gian lận hoặc bất hợp pháp; và
 • Thông báo cho bạn các vấn đề về an toàn hoặc thu hồi sản phẩm.

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba ngoài Hệ Thống Các Công Ty Walt Disney trừ một số trường hợp hạn chế, bao gồm:

 • Khi bạn cho phép chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với một công ty khác, bằng cách chọn chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với những công ty được lựa chọn cẩn thận để họ có thể gửi cho bạn những ưu đãi cũng như khuyến mãi về sản phẩm và dịch vụ của họ;
 • Khi bạn hướng dẫn chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với một công ty khác để đáp ứng yêu cầu của bạn, chẳng hạn như:
  • Khi bạn đặt gói du lịch với chúng tôi bao gồm hàng hóa hoặc dịch vụ do đối tác bên thứ ba cung cấp, chẳng hạn như hãng hàng không, nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển mặt đất, khách sạn bên thứ ba và nhà cung cấp bảo hiểm du lịch; và
  • Khi bạn đặt chỗ ăn uống thông qua chúng tôi tại các nhà hàng do bên thứ ba vận hành.
 • Khi bạn hướng dẫn chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các trang web hoặc nền tảng của bên thứ ba, chẳng hạn như các trang mạng xã hội.
 • Xin lưu ý rằng khi chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với công ty khác trong các trường hợp nêu trên, thì thông tin mà công ty khác nhận được sẽ do công ty đó kiểm soát và chịu sự điều chỉnh của các phương thức bảo vệ quyền riêng tư của công ty khác.
 • Khi chúng tôi hợp tác với các tổ chức tài chính để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ đồng thương hiệu cho bạn, chẳng hạn như Disney Rewards Visa Card đồng thương hiệu của chúng tôi; tuy nhiên, chúng tôi sẽ chỉ làm như vậy nếu được luật hiện hành cho phép và trong những trường hợp này, tổ chức tài chính bị cấm sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích khác ngoài mục đích liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ đồng thương hiệu;
 • Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân cho National Geographic Partners – là công ty liên doanh giữa Công ty Walt Disney và National Geographic Society, thì National Geographic Partners có thể chia sẻ thông tin đó với National Geographic Society. Sau khi được chia sẻ, thông tin sẽ bị kiểm soát và tuân theo chính sách về quyền riêng tư của National Geographic Society;
 • Khi các công ty thực hiện dịch vụ thay mặt chúng tôi, như phân phối gói hàng, tiếp thị và quảng cáo, và dịch vụ khách hàng; tuy nhiên, các công ty này bị cấm sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích khác với mục đích do chúng tôi yêu cầu hoặc pháp luật yêu cầu; và
 • Khi chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba liên quan đến việc bán doanh nghiệp, để thực thi Điều khoản sử dụng hoặc các quy tắc của chúng tôi, để đảm bảo an toàn và bảo mật cho khách hàng và bên thứ ba của chúng tôi, để bảo vệ quyền và tài sản của chúng tôi cũng như quyền và tài sản của khách hàng và bên thứ ba, để tuân thủ quy trình pháp lý, hoặc trong các trường hợp khác nếu chúng tôi thành thực tin rằng việc tiết lộ là bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng để thực hiện một số quyền kiểm soát và lựa chọn nhất định đối với việc chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn. Theo quy định của pháp luật hiện hành, quyền kiểm soát và lựa chọn của bạn có thể bao gồm:

 • Chỉnh sửa, cập nhật và xóa tài khoản  (Logout) của bạn;
 • Lựa chọn hoặc thay đổi lựa chọn về việc đăng ký, bản tin và cảnh báo;
 • Lựa chọn có nhận ưu đãi và khuyến mãi cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, hoặc các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi nghĩ bạn có thể sẽ quan tâm hay không;
 • Lựa chọn có cho phép chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với công ty khác để họ có thể gửi cho bạn các ưu đãi và khuyến mãi về sản phẩm cũng như dịch vụ của họ hay không;
 • Kiểm soát quảng cáo nhắm mục tiêu từ nhiều mạng và đối tác quảng cáo; trao đổi dữ liệu; các nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị, quảng cáo kỹ thuật số và phân tích thị trường (bằng cách truy cập vào Liên minh quảng cáo kỹ thuật số);
 • Lựa chọn kiểm soát quảng cáo nhắm mục tiêu mà bạn nhận được trong ứng dụng bằng cách sử dụng các cài đặt và lựa chọn có sẵn cho bạn thông qua (các) thiết bị, ví dụ: bằng cách đặt lại số nhận dạng quảng cáo của thiết bị và/hoặc tắt quảng cáo dựa trên sở thích.
 • Lựa chọn hạn chế tham gia vào nghiên cứu đo lường kỹ thuật số của Nielsen (đối với những người không phải là Thành viên nhóm);
 • Yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn khỏi diễn đàn công khai trên một trong các trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi; và
 • Yêu cầu quyền truy cập vào thông tin cá nhân về bạn mà chúng tôi nắm giữ và việc chúng tôi sửa đổi hoặc xóa thông tin đó.

Bạn có thể thực hiện các quyền kiểm soát và lựa chọn này theo nhiều cách, kể cả bằng cách truy cập vào Lựa chọn liên lạc (trong tab Kiểm soát bảo mật), liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng, thực hiện theo hướng dẫn được cung cấp trong thông tin liên lạc được gửi tới bạn, hoặc bằng cách sử dụng thiết bị của bạn hay các cài đặt sẵn có khác (ví dụ: bằng cách đặt lại số nhận dạng quảng cáo của thiết bị bạn sử dụng và/hoặc tắt quảng cáo dựa trên sở thích). Bạn có thể tắt quảng cáo dựa trên sở thích bằng cách truy cập vào Liên minh quảng cáo kỹ thuật số hoặc Liên minh quảng cáo kỹ thuật số tương tác của châu Âu hoặc sử dụng cơ chế tắt trong liên kết “Quảng cáo dựa trên sở thích” trong phần chân trang web mà bạn đang truy cập.

Xin lưu ý rằng nếu bạn không cho phép chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn, chúng tôi có thể không cung cấp được một số trải nghiệm, sản phẩm và dịch vụ nhất định cho bạn, và một số dịch vụ của chúng tôi có thể không đáp ứng được sở thích cũng như tùy chọn của bạn. Nếu bắt buộc phải thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin rõ ràng tại thời điểm thu thập để bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt về việc có hay không tham gia.  Nếu bạn có thắc mắc về thông tin cá nhân cụ thể của bạn mà chúng tôi xử lý hoặc nắm giữ và các quyền liên quan đến thông tin cá nhân đó, vui lòng liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng.

Chúng tôi nhận thấy cần phải cung cấp thêm các biện pháp bảo mật liên quan đến thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập từ trẻ em trên các trang web và ứng dụng của chúng tôi. Một số tính năng trên các trang web và ứng dụng của chúng tôi có hạn chế độ tuổi để trẻ em không thể sử dụng được và chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em liên quan đến những tính năng này. Khi có ý định thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em, chúng tôi sẽ thực hiện các bước bổ sung để bảo vệ quyền riêng tư cho trẻ, bao gồm:

 • Thông báo tới phụ huynh về các thực tiễn bảo vệ thông tin của chúng tôi liên quan đến trẻ em, bao gồm các loại thông tin cá nhân chúng tôi có thể thu thập từ trẻ em, cách thức chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó và việc chúng tôi có thể chia sẻ thông tin đó hay không và với ai;
 • Theo quy định của luật hiện hành và các thực tiễn của chúng tôi, chúng tôi cần có được sự đồng thuận từ phụ huynh đối với việc thu thập thông tin cá nhân từ con cái của họ, hoặc đối với việc gửi trực tiếp thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho con cái của họ;
 • Giới hạn việc thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em không vượt quá mức cần thiết hợp lý để tham gia hoạt động trực tuyến; và
 • Cấp cho phụ huynh quyền truy cập hoặc khả năng yêu cầu quyền truy cập vào thông tin cá nhân chúng tôi đã thu thập từ con cái của họ và khả năng yêu cầu thay đổi hoặc xóa thông tin cá nhân đó.

Để biết thêm thông tin về các hoạt động của chúng tôi ở Hoa Kỳ liên quan đến thông tin cá nhân của trẻ em, vui lòng đọc Chính sách của chúng tôi về quyền riêng tư của trẻ em.

Vấn đề bảo mật, tính toàn vẹn và bí mật thông tin của bạn có ý nghĩa vô cùng quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và quản trị được thiết kế để bảo vệ thông tin khách hàng khỏi bị truy cập, tiết lộ, sử dụng và sửa đổi trái phép. Chúng tôi thường xuyên đánh giá các quy trình bảo mật của mình để cân nhắc sử dụng công nghệ và biện pháp mới phù hợp. Xin lưu ý rằng, cho dù chúng tôi luôn nỗ lực hết sức thì cũng không có biện pháp bảo mật nào là hoàn hảo hoặc không thể xâm phạm. Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong thời hạn cần thiết để thực hiện những mục đích được nêu ra trong chính sách bảo mật này, trừ khi pháp luật quy định hoặc cho phép thời hạn lưu giữ dài hơn.

Chúng tôi hoạt động trên phạm vi toàn cầu và có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho từng công ty trực thuộc Hệ thống Các Công ty Walt Disney hoặc bên thứ ba ở các địa điểm trên toàn thế giới theo các mục đích được mô tả trong chính sách về quyền riêng tư này. Cho dù có xử lý, lưu trữ hoặc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ở bất cứ nơi nào thì chúng tôi cũng sẽ áp dụng các bước phù hợp nhằm đảm bảo về bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Các bước này có thể bao gồm cả việc thực hiện những điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn khi được pháp luật công nhận, có sự đồng ý của bạn hoặc các phương thức hợp pháp khác để chuyển thông tin cá nhân.

Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể sẽ thay đổi chính sách bảo mật này cho phù hợp với các công nghệ, thực tiễn ngành, các yêu cầu theo quy định hoặc cho mục đích khác. Chúng tôi sẽ gửi thông báo tới bạn nếu những thay đổi này là quan trọng và, khi luật hiện hành yêu cầu, chúng tôi sẽ xin phép bạn. Chúng tôi có thể gửi thông báo cho bạn qua email theo địa chỉ email mới nhất mà bạn cung cấp cho chúng tôi, bằng cách đăng thông báo về những thay đổi đó trên trang web và ứng dụng của chúng tôi hoặc bằng cách phương tiện khác, tuân theo luật hiện hành.

Nếu bạn có nhận xét hoặc thắc mắc về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng.

Thông báo cho Cư dân California: Nếu bạn là cư dân California, bạn có thể có một số quyền riêng tư bổ sung. Truy cập trang Quyền riêng tư ở California của bạn để biết thêm thông tin.

Thông báo cho Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh: Nếu bạn là cư dân Liên minh Châu Âu hoặc Vương quốc Anh, bạn có thể có một số quyền riêng tư bổ sung. Truy cập vào trang Quyền riêng tư ở Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh để biết thêm thông tin.

Thông báo cho cư dân Brazil: Nếu bạn là cư dân Brazil, bạn có thể có một số quyền riêng tư bổ sung. Hãy truy cập vào trang Bảo vệ dữ liệu ở Brazil để biết thêm thông tin.

Lên đầu trang back-to-top