CÔNG NGHỆ THEO DÕI TRỰC TUYẾN VÀ QUẢNG CÁO

1. CÔNG NGHỆ THEO DÕI TRỰC TUYẾN VÀ QUẢNG CÁO

Chúng tôi và một số nhà cung cấp dịch vụ nhất định thay mặt chúng tôi điều hành, thu thập thông tin về hoạt động của bạn hoặc hoạt động trên thiết bị liên kết với bạn, trên các trang web và các ứng dụng của chúng tôi bằng những công nghệ theo dõi như cookie, Flash cookie, pixel, thẻ, bộ công cụ phát triển phần mềm, giao diện chương trình ứng dụng và Web beacon. Bạn có thể xem thông tin bên dưới để biết định nghĩa về một số công nghệ theo dõi nêu trên, cũng như thông tin về các lựa chọn của bạn đối với những công nghệ đó. Dữ liệu theo dõi này có thể dùng cho nhiều mục đích, chẳng hạn như:

  • Cung cấp các tính năng hữu ích nhằm đơn giản hóa trải nghiệm của bạn khi bạn quay lại các trang web và ứng dụng của chúng tôi (ví dụ: ghi nhớ thông tin giao hàng của bạn cho những giao dịch mua sau này);
  • Cung cấp nội dung liên quan và quảng cáo dựa trên sở thích của bạn, mẫu sử dụng và địa điểm;
  • Giám sát, đánh giá và tối ưu hóa việc sử dụng và hoạt động của các trang web và ứng dụng của chúng tôi; và
  • Phân tích lưu lượng truy cập vào trang web của chúng tôi cũng như trang web của các bên thứ ba.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cho dù bạn có đăng nhập hoặc đăng ký hay không và có thể liên kết dữ liệu theo dõi này với tài khoản đăng ký của bạn (nếu có), trong trường hợp này chúng tôi sẽ coi thông tin đó là thông tin cá nhân. Các nhà cung cấp dịch vụ thu thập dữ liệu theo dõi thay mặt chúng tôi có thể cho phép bạn lựa chọn để không bị theo dõi trực tuyến.

Các nhà quảng cáo và bên thứ ba cũng có thể thu thập thông tin về hoạt động của bạn trên các trang web và ứng dụng của chúng tôi, trên thiết bị được liên kết với bạn, cũng như trên các trang web và ứng dụng của bên thứ ba sử dụng công nghệ theo dõi. Dữ liệu theo dõi do các nhà quảng cáo và bên thứ ba này thu thập được sử dụng để xác định những quảng cáo nào bạn xem trên các trang web và ứng dụng của chúng tôi và trên cả các trang web và ứng dụng của bên thứ ba.

Bạn có thể lựa chọn không nhận quảng cáo nhắm mục tiêu từ nhiều đối tác và mạng quảng cáo, trao đổi dữ liệu, phân tích thị trường cũng như các nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị và quảng cáo kỹ thuật số khác. Bạn cũng có thể chọn kiểm soát quảng cáo nhắm mục tiêu trên các trang web và nền tảng mà mình truy cập.  Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn kiểm soát quảng cáo nhắm mục tiêu mà bạn nhận được trong ứng dụng bằng cách sử dụng cài đặt và kiểm soát trên thiết bị của bạn (ví dụ: bằng cách đặt lại số nhận dạng quảng cáo trên thiết bị di động và/hoặc tắt quảng cáo dựa trên sở thích). Chúng tôi tuân thủ Nguyên tắc tự quản lý của Liên minh quảng cáo kỹ thuật số đối với Quảng cáo trực tuyến dựa trên hành vi.

2. CÔNG NGHỆ THEO DÕI TRỰC TUYẾN

Ví dụ về công nghệ theo dõi trực tuyến bao gồm:

  • Cookie. Cookie là những phần thông tin mà một trang web đặt vào ổ cứng máy tính của bạn khi bạn truy cập trang web đó. Cookie có thể bao gồm việc truyền tải thông tin từ chúng tôi đến bạn và trực tiếp từ bạn đến chúng tôi, đến một bên khác thay mặt chúng tôi hoặc đến một bên khác theo chính sách bảo mật của bên đó. Chúng tôi có thể sử dụng cookie để liên kết thông tin chúng tôi thu thập về bạn. Bạn có thể lựa chọn để máy tính của bạn cảnh báo mỗi lần một cookie được đặt vào thiết bị hoặc lựa chọn chặn toàn bộ cookie. Bạn thực hiện việc này thông qua phần cài đặt của trình duyệt. Mỗi trình duyệt sẽ khác nhau một chút, do đó, hãy xem menu Trợ giúp trong trình duyệt để biết cách điều chỉnh cookie chính xác. Nếu tắt cookie, bạn sẽ không truy cập được vào nhiều tính năng giúp mang lại trải nghiệm khách hiệu quả hơn và một số dịch vụ của chúng tôi cũng sẽ không hoạt động đúng cách.
  • Flash cookie. Chúng tôi có thể sử dụng các đối tượng chia sẻ cục bộ, đôi khi còn được gọi là Flash cookie, để lưu trữ sở thích của bạn hoặc hiển thị nội dung dựa trên những gì bạn xem trên trang web của chúng tôi nhằm cá nhân hóa hoạt động truy cập của bạn. Các nhà quảng cáo của chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cũng có thể sử dụng Flash cookie để thu thập và lưu trữ thông tin. Flash cookie khác với cookie của trình duyệt về số lượng, chủng loại và cách thức lưu trữ dữ liệu. Công cụ quản lý cookie do trình duyệt của bạn cung cấp sẽ không thể xóa Flash cookie. Tìm hiểu thêm về cách quản lý các cài đặt bảo mật và lưu trữ cho Flash cookie. Nếu tắt Flash cookie, bạn sẽ không truy cập được vào nhiều tính năng giúp mang lại trải nghiệm khách hiệu quả hơn và một số dịch vụ của chúng tôi cũng sẽ không hoạt động đúng cách.
  • Web beacon. Web beacon là những phần dữ liệu nhỏ được nhúng vào hình ảnh trên các trang của các trang web. Web beacon có thể bao gồm việc truyền trực tiếp thông tin đến chúng tôi, đến một bên khác thay mặt cho chúng tôi hoặc đến một bên khác theo chính sách bảo mật của bên đó. Chúng tôi có thể sử dụng web beacon để liên kết thông tin chúng tôi thu thập về bạn.

3. KHÔNG THEO DÕI

Các trình duyệt web có thể truyền tín hiệu Không theo dõi thể hiện rằng người dùng không muốn hoạt động bị theo dõi.  Hiện tại, không có các tiêu chuẩn được chấp nhận trên toàn cầu về cách diễn giải những tín hiệu này mặc dù việc nghiên cứu để tạo ra tiêu chuẩn đồng nhất vẫn đang được thực hiện. Do đó, chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn được đặt ra trong chính sách bảo mật của mình.  Bạn có thể quản lý các lựa chọn liên quan đến quảng cáo nhắm mục tiêu như mô tả trong Phần 1 ở trên và trong phần Quyền kiểm soát và lựa chọn của bạn.  Tìm hiểu thêm về tùy chọn Không theo dõi.

Lên đầu trang back-to-top