Theo dõi Trực tuyến và Quảng cáo

1. Theo dõi Trực tuyến và Quảng cáo

Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ điều hành thay mặt chúng tôi thực hiện việc thu thập thông tin về hoạt động của bạn trên các trang và các ứng dụng của chúng tôi bằng những công nghệ theo dõi như cookie, Flash cookie và Web beacon. Định nghĩa về những công nghệ theo dõi nói trên, cũng như thông tin về cách thức vô hiệu hóa chúng, được trình bày dưới đây. Dữ liệu theo dõi này được sử dụng cho nhiều mục đích bao gồm, ví dụ như, để:

  • Cung cấp các tính năng hữu ích nhằm đơn giản hóa trải nghiệm của bạn khi bạn quay trở lại các trang và ứng dụng của chúng tôi; ví dụ, ghi nhớ thông tin vận chuyển hàng của bạn cho những lần mua hàng tiếp theo
  • Cung cấp nội dung liên quan dựa trên sở thích, thói quen sử dụng và địa điểm của bạn
  • Giám sát và đánh giá việc sử dụng và hoạt động của các trang và ứng dụng của chúng tôi
  • Phân tích lưu lượng truy cập vào trang của chúng tôi cũng như trang của các bên thứ ba

Chúng tôi có thể liên kết dữ liệu theo dõi này với tài khoản đăng ký của bạn, trong trường hợp đó chúng tôi sẽ xem đó là những thông tin cá nhân. Các nhà cung cấp dịch vụ thu thập dữ liệu theo dõi thay mặt chúng tôi có thể cho phép bạn lựa chọn việc không bị theo dõi trực tuyến.

Các nhà quảng cáo và các bên thứ ba cũng có thể thu thập thông tin về hoạt động của bạn trên các trang và các ứng dụng của chúng tôi cũng như trên các trang và ứng dụng của bên thứ ba có sử dụng công nghệ theo dõi. Dữ liệu theo dõi do các nhà quảng cáo và các bên thứ ba này thu thập được sử dụng để xác định những quảng cáo nào bạn xem trên các trang và ứng dụng của chúng tôi và trên cả các trang và ứng dụng của bên thứ ba, tuy nhiên không xác định danh tính cá nhân bạn và cũng không liên kết với tài khoản đăng ký của bạn. Bạn có thể lựa chọn không nhận các quảng cáo có mục tiêu từ nhiều mạng quảng cáo, trao đổi dữ liệu, phân tích thị trường và các nhà cung cấp dịch vụ khác tại đây. Chúng tôi tuân thủ Nguyên tắc Tự điều tiết của Hiệp hội Quảng cáo Điện tử đối với Hành vi Quảng cáo Trực tuyến.

2. Công nghệ Theo dõi Trực tuyến

Ví dụ về các công nghệ theo dõi trực tuyến bao gồm:

  • Cookie. Cookie là những phần thông tin mà một trang web lưu lại trên ổ cứng máy tính của bạn khi bạn truy cập trang web đó. Cookie có thể bao gồm việc truyền tải thông tin từ chúng tôi đến bạn và từ bạn trực tiếp đến chúng tôi, đến một bên khác thay mặt chúng tôi, hoặc đến một bên khác theo chính sách bảo mật của bên đó. Chúng tôi có thể sử dụng cookie để liên kết các thông tin chúng tôi thu thập về bạn. Bạn có thể lựa chọn để máy tính của bạn cảnh báo mỗi lần một cookie được gửi đi, hoặc bạn có thể lựa chọn tắt toàn bộ cookie. Bạn thực hiện việc này thông qua phần cài đặt của trình duyệt. Mỗi trình duyệt có khác nhau một ít, do đó, bạn hãy đọc thanh công cụ Trợ giúp (Help) trong trình duyệt của bạn để nắm được cách điều chỉnh cookie chính xác. Nếu bạn chọn tắt cookie, bạn sẽ không thể kết nối với nhiều tính năng giúp trải nghiệm sử dụng của bạn được hiệu quả hơn và một số dịch vụ của chúng tôi cũng sẽ không hoạt động một cách chuẩn xác.
  • Flash cookie. Chúng tôi có thể sử dụng các đối tượng chia sẻ cục bộ, đôi khi được biết đến như là Flash cookie, để lưu trữ sở thích của bạn hoặc hiển thị nội dung dựa trên những gì bạn xem trên trang của chúng tôi để cá nhân hóa hoạt động truy cập của bạn. Các nhà quảng cáo của chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cũng có thể sử dụng Flash cookie để thu thập và lưu trữ thông tin. Flash cookie khác với cookie của trình duyệt về số lượng, chủng loại và cách thức dữ liệu được lưu trữ. Công cụ quản lý cookie do trình duyệt của bạn cung cấp sẽ không thể loại bỏ Flash cookie. Để biết cách thức quản lý các cài đặt bảo mật và lưu trữ cho Flash cookie, vui lòng nhấp vào đây. Nếu bạn vô hiệu hóa Flash cookie, bạn sẽ không thể kết nối với nhiều tính năng giúp trải nghiệm sử dụng của bạn được hiệu quả hơn và một số dịch vụ của chúng tôi cũng sẽ không hoạt động một cách chuẩn xác.
  • Web beacon.Web beacon là những mảnh dữ liệu ngắn được lồng vào các hình ảnh trên các trang của các trang web. Web beacon có thể bao gồm việc truyền tải thông tin trực tiếp đến chúng tôi, đến một bên khác thay mặt cho chúng tôi, hoặc đến một bên khác theo chính sách bảo mật của bên đó. Chúng tôi có thể sử dụng web beacon để liên kết các thông tin chúng tôi thu thập về bạn.

3. Không Theo Dõi (Do Not Track)

Không Theo Dõi (Do Not Track) là một tiêu chuẩn hiện đang được phát triển. Do chương trình này chưa được hoàn thiện, chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn quy định trong chính sách bảo mật này. Để biết thêm về Không Theo Dõi (Do Not Track), xin vui lòng nhấp vào đây.

Lên đầu trang back-to-top