Kiểm Soát Bảo Mật

Chúng tôi sử dụng công nghệ, chẳng hạn như cookie (trình duyệt và Flash) và đèn hiệu web, để thu thập thông tin khi bạn truy cập trang web hay sử dụng ứng dụng của chúng tôi trên nền tảng hoặc trang web của bên thứ ba. Vui lòng truy cập trang Theo Dõi và Quảng Cáo Trực Tuyến của chúng tôi để biết thêm thông tin, bao gồm cả cách vô hiệu hóa cookie.

Bạn có thể thực hiện quyền kiểm soát và lựa chọn của mình bằng cách truy cập Lựa Chọn Liên Lạc, liên hệ với Dịch Vụ Khách Hàng hoặc làm theo hướng dẫn được cung cấp trong các thông tin liên lạc được gửi tới bạn.

CÔNG NGHỆ THEO DÕI TRỰC TUYẾN VÀ QUẢNG CÁO

Chúng tôi và một số nhà cung cấp dịch vụ nhất định thay mặt chúng tôi điều hành, thu thập thông tin về hoạt động của bạn hoặc hoạt động trên thiết bị liên kết với bạn, trên các trang web và các ứng dụng của chúng tôi bằng những công nghệ theo dõi như cookie, Flash cookie, pixel, thẻ, bộ công cụ phát triển phần mềm, giao diện chương trình ứng dụng và Web beacon.

LỰA CHỌN LIÊN LẠC

Cập nhật lựa chọn quyền riêng tư của bạn hoặc quản lý tài khoản đăng ký cho bạn hoặc con bạn.
Lên đầu trang back-to-top