Lựa Chọn Liên Lạc

1. QUẢN LÝ TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ HOẶC CẬP NHẬT MẬT KHẨU CỦA BẠN

Bạn có thể cập nhật thông tin liên hệ đã cung cấp cho chúng tôi, đặt lại mật khẩu hoặc xóa tài khoản đăng ký của mình bằng một trong các liên kết sau:

2. QUẢN LÝ TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ CỦA CON BẠN

Để truy cập và cập nhật thông tin được liên kết với tài khoản của con bạn, hãy nhấp vào liên kết thích hợp bên dưới:

3. TIẾN HÀNH CÁC LỰA CHỌN TIẾP THỊ

Nếu bạn muốn ngừng nhận thông tin liên lạc từ một thành viên cụ thể của Hệ Thống Các Công Ty Walt Disney hoặc ngừng mọi thông tin liên lạc, hãy chọn tùy chọn của bạn bên dưới:

Xin lưu ý rằng bạn có thể tiếp tục nhận thông tin liên lạc trong một khoảng thời gian ngắn sau khi yêu cầu hủy đăng ký.

4. QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ, BẢN TIN VÀ CẢNH BÁO

Ngoài các lựa chọn tiếp thị tổng quát ở trên, bạn có thể chọn quản lý đăng ký trong Công Ty Walt Disney. Vui lòng nhấp vào các liên kết bên dưới để đặt lựa chọn của bạn:

Lên đầu trang back-to-top